Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: MIKEŠOVÁ, Jaroslava, Máj Praha

Datum narození: 25.6.1930
Místo narození: Praha
Datum úmrtí: 29.6.2007
Místo úmrtí: Praha
Dcera řidiče a prodavačky.
Obecnou školu a měšťanku školu absolvovala v Nuslích, Obchodní akademii na Vinohradech.
1947-1950 pracovala na Ministerstvu hutí.
Od roku 1958 do 1996 v Ústředním domě LUT /posléze ÚKVČ a IPOS-Artama/
S divadlem se setkala již v dětském věku. Začala hrát asi v deseti letech v Dětském divadelním souboru sociální
péče Praha 4.
Asi o dva roky později působila také v dětském loutkářském souboru Sokola Nusle, kde mluvila hlasy. Zároveň byla členkou Kühnova sboru.
V roce 1950 přišla za svým manželem Františkem Mikešem do Malé scény Tělovýchovné jednoty Vyšehrad /později Malá scéna ZK ROH Pekárny a mlýny/. V mladém souboru hrála již ve svých dvaceti letech věkově zralé charakterní postavy. Představila se jako babička v pohádce Uzdravená princezna.
Následovala Brecknelová ve Wildeově Jak je důležité míti Filipa, titulní role v Čapkově Matce, Vdovička v Čechovově Medvědovi a řada dalších rolí.
V roce 1955 hrála se Souborem pracovních záloh ve Stehlíkově hře Začínáme žít. Inscenace v kategorii začínajících souborů získala první cenu na Jiráskově Hronově.
Inscenace v období 1950–1956 vesměs režíroval František Mikeš.
V roce 1956 přešla s částí Souboru pracovních záloh do vznikajícího souboru Máj ÚKDDS /později
Máj ÚKDŽ, od roku 1992 Máj Praha/.
V dalších letech až do ukončení divadelní činnosti J. Mikešové na přelomu tisíciletí byla s Májem spojena převážná část její divadelní tvorby. Hrála pro dospělé i pro děti, spolupracovala s celou řadou režisérů /mimo Františka Mikeše to byli např. Jiří Beneš, Jaroslav Šindelář, Ferdinand Čulík, Josef Traxler, Lubomír Novotný, Alois Nosek a Magdalena Mikešová/.
Vytvořila desítky divadelních postav, k některým se v průběhu let i opakovaně vracela. Vynikala v dramatických i komediálních rolích, jako je Patrickova Opala a Podivná paní Savageová, Regina z Lištiček L.Hellmanové
a Nataša z Čechovových Námluv.

Nikdy nepodceňovala dětského diváka, postavy v pohádkách obdařovala moudrostí a laskavým humorem
/např. Moudrá ševcová v pohádce Z.Horynové, Šplechta v Makariově Strašidýlku a Zima v Pohádce do dlaně I. Peřinové/.
Hrála na řadě divadelních přehlídek a festivalů, opakovaně i na přehlídkách národních a celostátních.

V 80. a 90. letech 20. století hrála i v krátkých divadelních vystoupeních a s monology a dialogy vystupovala na přehlídkách i v této oblasti /Olympie v Soli a tabáku a Žena v Dvaceti letech, pěti měsících a dvaceti sedmi dnech Aldo Nicolaje, vypravěčka v Čapkově Dášeňce, Střely a střelky S.Grodzieňské a další/.
V rámci Studia ADA vytvořila nepřehlédnutelnou roli stěžovatelky Merčutkinové (Bankovní jubileum, režie Fr. Mikeš) a Tetinky (Diplomat, režie O. Smrček),
1993 v čechovovském představení Ech, dobře se žije na Rusi a
1998 v představení Čapkovy povídky roli Věštkyně ve stejnojmenné aktovce (režie Fr. Mikeš), za kterou byla oceněna na národní přehlídce aktovek v Holicích.

V 90. letech vystupovala také v Seniorské skupině divadla Máj. V roce 1997 hrála malou roli v Divadle ABC v inscenaci M. Krobota Ten, který sežral medvěda.

Opakovaně reprezentovala české amatérské divadlo v zahraničí. Nejčastěji vystupovala na zahraničních festivalech v Čechovových Námluvách v režii F.Mikeše s hereckými partnery M. Radou a A. Urbanem.
V průběhu let získala řadu hereckých cen na nejrůznějších přehlídkách, stala se nositelkou Zlatého Tyla a výrazně přispěla k souborovému ocenění „Cenou hlavního města Prahy“.
S amatérským divadlem prožila Jaroslava Mikešová téměř celý život a povýšila je na své životní poslání.
Inscenace a role viz příloha Texty.

Soubory: Dětský divadelní soubor sociální péče v Nuslích, Sokol Nusle, Malá scéna Tělovýchovné jednoty Vyšehrad, Divadelní soubor Máj Praha /Máj Ústředního kulturního domu dopravy a spojů, MÁJ Ústředního kulturního domu železničářů/

Přehlídky:

Jiráskův Hronov:

1955 - M.Stehlík: Začínáme žít, rež. F.Mikeš
Soubor pracovních záloh
Vítěz JH v kategorii začínajících souborů
1958 Máj ÚKDDS - Z.Horynová: Zkoušky čerta Belínka - babička,
rež. A. Němeček
1959 Máj ÚKDDS - C.Corrinth: Trojané – pradlena Hackrová,
rež. J.Beneš, A.Němeček
1977 Máj ÚKDŽ- G. Gorin: Zapomeňte na Hérostrata - Eritta,
rež. J.Beneš
1994 - A.P.Čechov: Námluvy – Nataša, rež. F. Mikeš
/ Seniorská skupina Divadla Máj/

Na několika ročnících vystoupení s monology a dialogy /akce SČDO/


Mezikrajové přehlídky /všechny inscenace jsou nastudované D.S. Máj ÚKDŽ/:
1971 - J.Patrick: Opalu má každý rád – Opala, rež. F.Mikeš
/představení zrušeno z ideových důvodů/
1974 - J.Drda: Dalskabáty – Plajznerka, rež. F.Mikeš

Národní přehlídka her pro děti /Ostrava, Stráž pod Ralskem, Rakovník /všechny inscenace byly nastudovány DS Máj- do roku 1992 MÁJ ÚKDŽ, posléze MÁJ Praha/:
1977 - Z.Horynová: Moudrá ševcová – Ševcová, rež. L.Novotný
1979 - F.Langer Pivoda, vodník pod Vyšehradskou skalou
- Pivodováí, rež. A. Nosek
1987 - J.Makarius: Strašidýlko - Šplechta, rež. L.Novotný
/cena za herecký výkon/
1989 - O.Daněk: Zvířátka a Petrovští– Loupežnice, rež. F.Mikeš
1994 - Z.Kozák: O ševci Ondrovi a komtesce Julince - máma,
rež. L.Novotný
1997 - I.Peřinová: Pohádka do dlaně - Zima, rež. M.Mikešová
/cena za herecký výkon/

Národní přehlídka seniorského divadla Plzeň
1995 - A.P.Čechov: Námluvy – Nataša, rež. F.Mikeš

Další přehlídky v letech 1968–1999: opakovaná účast

Pražská přehlídka her pro dospěle i pro dětí
1975 - K.Voglová - Pasáček vepřů – Dvorní dáma, rež. L.Novotný
/nejlepší herecký výkon přehlídky/
/účast na přehlídce v období 1971 – 1990 téměř každý rok a řada hereckých ocenění/

Libochovické divadelní léto
1968 - J. Popplewell: Paní Piperová zasahuje - Piperová,
rež. J.Adam 2.cena za herecký výkon/
1973 - L.Hellmanová: Lištičky -Regina, rež. J.Beneš
/1.cena za herecký výkon/
1976 - A.P.Čechov: Aktovky - Nataša, rež. F.Mikeš
/1.cena za herecký výkon/
1997 - A.Nicolaj: Únos v Neapoli, Margarita, rež. F.Mikeš
/cena za herecký výkon/

účast na přehlídce a herecké ceny i v dalších letech:

Pohárek SČDO
1980 - A.Nicolaj: Sůl a tabák /1.cena a cena diváka/
1982 - A.Nicolaj: Dvacet let, pět měsíců a dvacet sedm dnů – žena /2.cena/
účast i ocenění i v dalších letech

Cyranův kord
Hlavní cena v letech 1980, 1982, 1983

Další přehlídky:
Pojizerské hry v Dobrovici, přehlídky v Radnicích, Bakově nad Jizerou, celostátní přehlídky souborů na
Železnici, Kaškova Zbraslav

Poznámka: K dalším údajům o přehlídkách chybí přesné podklady.

Zahraniční vystoupení:
1967 Budyšín /NDR/
A.Dumas – J.Beneš: Hrabě Monte Christo /hraběnka/,
rež. J.Beneš, A.Urban /MÁJ ÚKDŽ/
1972 Pernik /Bulharsko/
Čechovovy aktovky Námluvy – Nataša, Vážení lidé – Dáma
rež. F.Mikeš /MÁJ ÚKDŽ/
1979 Auersmacher /NSR/
F.Langer: Pivoda, vodník pod Vyšehradskou skalou - Pivodová,
rež. A.Nosek/ /MÁJ ÚKDŽ/
A.P.Čechov Námluvy – Nataša, rež. F.Mikeš /MÁJ ÚKDŽ/

1990 Auersmacher /Německo/
J.Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabundus – Kedruta a další role,
rež. S.Oubram /Máj ÚKDŽ/
1992 Liege /Belgie/
A.Nicolaj: Dvacet let, pět měsíců a dvacetsem dnů - žena
rež. M.Rada, J.Mikešová /MÁJ ÚKDŽ/

1993 Odense/Dánsko/, 1994 Brusel /Belgie/ a Hannover /Německo/
A.P.Čechov: Námluvy – Nataša, rež. F.Mikeš /Seniorská skupina
Divadla Máj Praha/

.
Bibliografie:
SLOVÁKOVÁ, Eva: Trojnásobné vyznání. (Tři rozhovory s předními amatérskými herečkami - E. Čejchanovou, J. Mikešovou, V. Kubíčkovou.) Amatérská scéna 1974, č. 4, s. 11.

AS 1994/3, s. 17; 1996/4, s. 18; 2000/3, s. 29-o sobě
Archivy:
SA Magdalena Mikešová.

Související Osobnosti

Související Obrázky

 Mikešová Jarka, 2007
Hanover, Festival seniorského divadla,1994
Jaroslava Mikešová, Dášeňka, 1996
Mikešová Jarka
Mikešová, Pohádka do dlaně, 1997
Praha, DS Máj, Námluvy, JH 1994
Praha, Máj, Lištičky, 1973
Praha, Máj, Lysistrata, 1960
Praha, Máj, Moudrá ševcová, 1961
Praha, Máj, Moudrá ševcová, 1976
Praha, Máj, Moudrá ševcová, 1976
Praha, Máj, Námluvy, 1968
Praha, Máj, Neotesanci, 1965
Praha, Máj, O veselém hrobaři, 1962
Praha, Máj, Opalu má každý rád, 1971
Praha, Máj, Pivoda, vodník pod vyšehradskou skálou, 1978
Praha, Máj, Podivná paní Savageová, 1981
Praha, Máj, Podivná paní Savageová, 1981
Praha, Máj, Popelka, 1977
Praha-Vinohrady, Máj,  Podivná paní Savageová, 1980
Praha-Vinohrady, Máj, Černá komedie, 1988
Praha-Vinohrady, Máj, Dášeňka, JH 1996
Praha-Vinohrady, Máj, Moudrá ševcová, 1977
Praha-Vinohrady, Máj, Sněhová královna, 1982
SČDO, Soutěž monologů a dialogů, 8. ročník soutěže, Hlinsko, 1986
ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava, Phdr., soubor pracovních a osobních fotografií z let 1965-2019
Stráž pod Ralskem, NP Dospělí dětem - ceny, 1987
Vysoké nad Jizerou, KDP, Vobskočák v Krakonoši – divadelní pásmo, Jar. Mikešová, Mir. Rada, 1992


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Mikešová Jarka
Praha, Máj, Lysistrata, 1960
Praha, Máj, Lištičky, 1973
Praha, Máj, Neotesanci, 1965
Praha, Máj, Námluvy, 1968
Praha-Vinohrady, Máj, Moudrá ševcová, 1977
Praha-Vinohrady, Máj,  Podivná paní Savageová, 1980
Praha-Vinohrady, Máj, Sněhová královna, 1982
SČDO, Soutěž monologů a dialogů, 8. ročník soutěže, Hlinsko, 1986
Praha-Vinohrady, Máj, Černá komedie, 1988
Vysoké nad Jizerou, KDP, Vobskočák v Krakonoši – divadelní pásmo, Jar. Mikešová, Mir. Rada, 1992
Praha, DS Máj, Námluvy, JH 1994
Hanover, Festival seniorského divadla,1994
Jaroslava Mikešová, Dášeňka, 1996
Praha-Vinohrady, Máj, Dášeňka, JH 1996
Mikešová, Pohádka do dlaně, 1997
 Mikešová Jarka, 2007


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.