Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: MLEJNEK, Josef, Vysoké Mýto

Datum narození: 8.11.1921
Místo narození: Nové Hrady ve Východních Čechách
Datum úmrtí: 15.3.2008
Místo úmrtí: Lomnice nad Popelkou
Josef Mlejnek se věnoval celý život tvořivé divadelní práci s dětmi v oblasti mimoškolní výchovy jak ve školním souboru, tak v rámci ZUŠ. Patří k těm lidem, kteří zasvětili život hledání a poznávání nových souvislostí v oboru, který si zvolili, a neúnavně je převádějí do praxe a neustále činorodě posouvají pokrok v oboru směrem kupředu.
Od 60. let 20. století napsal, vydal a přeložil řadu divadelních her pro dětské soubory, které realizoval nejen ve své praxi, ale které byly využívány i jinými soubory. Mlejnek v té době jako jediný psal hry o skutečných dětech a jejich skutečných problémech. V této pravdivosti a skutečné realističnosti a v opravdové znalosti dětí, jejich problémů a vzájemných vztahů byla síla jeho práce autorské i režijní.
Prvním počinem z této řady byla Cesta kolem světa za 77 dní, volná parafráze Vernovy knížky. Děti tu vstupovaly do rolí vzdálených jejich věku a sociálním rolím, činily tak demonstračním stylem projevu, za postavy se nevydávaly, ale sdělovaly divákovi svůj pohled (převážně dost pobavený) na ně, v komparsech zjevně rozvíjely hru na něco nebo někoho..
V polovině 70. let pak přišlo období hledání co neuvolněnější divadelní formy - hry Hadrový panáček a Létající třída opustily jeviště, vstoupily mezi diváky, zcela rozvolnily dějovou strukturu a daly místo improvizaci. A na přelomu let 70. a 80. pak Mlejnek dospěl k vrcholu své inscenační práce - k Čertovi s houslemi (podle Ilji Hurníka) a k Havlíčkovu Králi Lávrovi.

Napsal také velké množství článků v odborných časopisech a vydal i několik publikací, ve kterých shrnoval své zkušenosti. Mimo jiných v knížce Dětská tvořivá hra z roku 1981 a v jejím druhém upraveném vydání z roku 1997.
Byl dlouholetým členem redakční rady Mladé scény, členem poradních sborů, iniciátorem i organizátorem krajských i mezikrajových přehlídek, členem porot.
Se svým dětským souborem vystupoval na řadě národních přehlídek v Kaplici, Šrámkově Písku, Hronově i v rakouském Lambrechtu.
Je výraznou, nepřehlédnutelnou osobností dětské tvořivé dramatiky. Patřil vždy k jejím špičkám.

1971 Dětský divadelní máj Vysočiny Žďár nad Sázavou: Dětský dramatický kroužek ZK Karosa: J. Verne - J. Mlejnek: Cesta kolem světa za 77 dnů
1973 1. celostátní přehlídka DDS Trnava: L. Losev - J. Mlejnek: Malý Héraklés
1975 KDL: Školní divadlo ZDŠ v Jiráskově ulici: J. Mlejnek: Hadrový panáček
1976 KDL: Školní divadlo ZDŠ na Jiráskově ulici: E. Kästner - J. Mlejnek: Létající třída
1977 KDL: Školní divadlo v Jiráskově ulici: V. Lastočkin - J. Mlejnek: Druhý duben
1979 KDL: Školní divadlo v Jiráskově ulici: I. Hurník - J. Mlejnek: Čert s houslemi
1982 KDL: Školní divadlo při ZŠ v Jiráskově ulici: K. Havlíček Borovský - J. Mlejnek: Král Lávra


Nezastupitelná je i jeho činnost v oblasti činoherních souborů:
V 2. polovině 20. stol. byl nejvýznamnějším vysokomýtským režisérem Pod jeho vedením vyrostlo mnoho talentů, kteří se uplatňují i na předních profesionálních scénách, nebo divadelní odbor dosud studují.
2000, v roce oslav 175 let trvání vysokomýtského ochotnického divadla, získal za svou celoživotní profesionální režisérskou práce nejen pro děti, ale i pro dospělé herce ocenění Města Vysoké Mýto.
----
Hromada 2008, jaro: (Alexandr Gregar) \"V požehnaném věku osmdesáti sedmi let zemřel pan učitel JOSEF MLEJNEK, jinak mu neřekli ani jeho nejbližší - celý svůj život zasvětil výchově, tvořivé divadelní práci s dětmi. Napsal i přeložil řadu divadelních her pro dětské soubory, velké množství odborných článků, vydal řadu publikací ve kterých shrnul své zkušenosti, např. dosud nepřekonanou knížku Dětská tvořivá hra (1981). Byl dlouholetým členem redakční rady Mladé scény, členem poradních sborů, iniciátorem i organizátorem krajských i mezikrajových přehlídek, členem porot. Nezastupitelná je i jeho práce v oblasti činoherního divadla pro děti i jeho občasná režisérská činnost u dospělých činoherních souborů. Se svým dětským souborem vystupoval na řadě národních přehlídek v Kaplici, na Šrámkově Písku, v Hronově i v rakouském St. Lambrechtu. Patřil vždy ke špičkám osobností dětské tvořivé dramatiky. \"
Bibliografie:
JOSEF MLEJNEK - připravil Jaroslav Provazník
Uveřejněno: Tvořivá dramatika 2001, č. 1.

Z INSCENACÍ UVEDENÝCH NA CELOSTÁTNÍCH, NÁRODNÍCH A JINÝCH VÝZNAMNĚJŠÍCH PŘEHLÍDKÁCH A DÍLNÁCH

Sergej Michalkov: Sombrero, Šrámkův Písek 1959

Josef Mlejnek: Výprava za hrdinou, Šrámkův Písek 1960 (uvedeno 17. 6. 1960)

Josef Mlejnek: Červená záplata, Šrámkův Písek 1961 – 1. cena za inscenaci hry J. Mlejnka Červená záplata

Josef Mlejnek: První zkouška, Šrámkův Písek 1962

Josef Mlejnek: Hon na lišku, Šrámkův Písek 1966 (uvedeno 17. 6. 1966)

Jules Verne-Josef Mlejnek: Cesta kolem světa za 77 dní aneb Tři chyby Philease Fogga, Národní přehlídka dětských divadelních souborů a seminář, Žďár nad Sázavou (uvedeno 27. 5. 1971) / pohostinské vystoupení na II. celoslovenské přehlídce dětských divadelních souborů v Trnavě – červen 1971 / Jiráskův Hronov srpen 1971

A. (= Alexej; od emigrace do USA Lev) Losev-Josef Mlejnek: Malý Héraklés, Celostátní přehlídka dětských divadelních souborů, Trnava 1973 (uvedeno 6. 6. 1973)

Jan Amos Komenský-Josef Mlejnek: Vandr do světa, XVII. uherskobrodské dny J. A. Komenského 1974 (uvedeno 5. 7. 1974)

Josef Mlejnek: Hadrový panáček, Kaplické divadelní léto 1975 (uvedeno 25. 6. 1975)

Josef Mlejnek-Erich Kästner: Létající třída, Kaplické divadelní léto 1976 (uvedeno 22. 6. 1976)

Vladimir Lastočkin-Josef Mlejnek: Druhý duben, Kaplické divadelní léto 1977 (uvedeno 21. 6. 1977)

Josef Mlejnek-Ilja Hurník: Čert s houslemi, Kaplické divadelní léto 1979 (uvedeno 21. 6. 1979)

Karel Havlíček Borovský-Josef Mlejnek: Král Lávra, Kaplické divadelní léto 1982 (uvedeno 22. 6. 1982)

Josef Mlejnek: O zlém draku Mračounovi, VII. národní přehlídka amatérského divadla pro děti a mládež v Ostravě-Porubě, 1983


BIBLIOGRAFIE

Pásma, dramatické texty a dramatizace


1960
Sombrero [překlad komedie Sergeje Michalkova] (Praha: DILIA)


1961
Červená záplata (Praha: DILIA)

Výprava za hrdinou (Praha: Orbis, ed. Hry pro mládež, sv. 52)


1962
”První zkouška”, Ochotnické divadlo 1962, č. 8

První zkouška (Praha: DILIA)


1964
Poškolácký kabaret (Praha: DILIA)


1965
Jarní den (Praha: DILIA)

”Jarní den”, Malý repertoár 1965, č.3


1966
Hon na lišku (Praha: DILIA)

”Na jaře [pásmo her Marie Jaškové-Štulíkové]”, Mladá scéna VII, 1965/1966, duben, č. 4, Hradec Králové,1966


1967
”Začarovaný les [dramaturgická úprava pohádky Františka Hrubína]”, Mladá scéna VIII, 1966/1967, duben


1968
”Brousek pro tvůj jazýček”[pásmo veršů Františka Kabeleho], Mladá scéna IX, 1967/1968, č. 3

Hra na robinsony (Praha: ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy, sv. 2/1968)

”Lokomotiva [báseň Juliana Tuwima]”, Mladá scéna IX, 1967/1968, červen, č. 5

”Malí koledníci [pásmo folklorních textů]”, Mladá scéna X, 1968/1969, č. 2

”Tři sta třiatřicet [pásmo veršů Ljuby Štíplové]”, Mladá scéna IX, 1967/1968, únor


1970
Od prvňáčků k devítkám (Praha: DILIA)


1971
Hra na robinzony (Praha: DILIA)

”Jak se liška přátelila s čápem”, Mladá scéna XII, 1970/1971, č. 5

”Jak taškář Ferda napálil královnu [dramatizace pohádky Jana Vladislava a Vladislava Stanovského]”, Mladá scéna XII, 1970/1971, č. 4

”O ježkovi a lišce [dramatizace pohádky Jana Vladislava a Vladislava Stanovského]”, Mladá scéna XIII, 1971/1972, č. 1

Zlatá brána (Praha: ÚDLUT, ed. Texty dětské scény, sv. 2)


1972
Cesta kolem světa za 77 dní [féerie na motivy románu Julese Verna] (Praha: DILIA)

”Jak taškář Ferda napálil královnu [dramatizace pohádky Jana Vladislava a Vladislava Stanovského]” in Děti a divadlo (Benešov u Prahy: OKS Benešov u Prahy)

”Jasnovidec [dramatizace povídky I. Nikonova]”, Mladá scéna XIII, 1971/1972, č. 5

Zlatá brána (Praha: DILIA)


1973
”Jak jelen napálil vlka”, Mladá scéna XIV, 1972/1973, č. 3

”Jak malý Herakles získal svou sílu [úprava úryvku ze hry A. Loseva]”, Mladá scéna XIV, 1972/1973, č. 5

Malý Héraklés [překlad a úprava hry A. Loseva] (Praha: ÚKVČ, ed. Texty dětské scény, sv. 11)

Vandr do světa [hra na motivy Komenského Labyrintu světa a ráje srdce] (Praha: ÚKVČ-ÚZUČ, ed. Texty dětské scény, sv. 9)


1974
Malý Héraklés (Praha: DILIA)

1975
Hadrový panáček (Praha: ÚKVČ, ed. Texty dětské scény, sv. 15)

”O Palečkovi, který vyrostl [dramatizace pohádky Františka Hrubína]”, Mladá scéna XVI, 1974/1975, č. 3


1976
Hadrový panáček (Praha: DILIA)

”Vandr do světa [hra inspirovaná dílem Jana Amose Komenského]” in Dětské divadlo (Praha: Albatros)


1977
Létající třída [dětská hra inspirovaná motivem povídky Ericha Kästnera] (Praha: DILIA, sv. 10446)

”Při vánoci dlouhé noci”, Mladá scéna XIX, 1977/1978, č. 3

”Vítáme děťátko [pásmo folklorních textů]”, Mladá scéna XIX, 1977/1978, č. 1


1978
”Datel a bubeníček [dramatizace pohádkové prózy Ilji Hurníka]”, Mladá scéna XX, 1978/1979, č. 2


1979
”Datel a bubeníček [dramatizace pohádkové prózy Ilji Hurníka]” in Slunce nad hlavou (Praha: ÚDPM JF)

”Hadrový panáček” in Pionýrská scéna (Praha: MF)

”Kuřátko a obilí [adaptace básně Františka Hrubína]” in Slunce nad hlavou (Praha: ÚDPM JF)


”Moře a piráti. Z dětského kabaretu Od prvňáčků k devítkám [pásmo veršů Josefa Kainara a Vladimira Majakovského]” in Pionýrská scéna (Praha: MF)

”O koťátku, které zapomnělo mňoukat [dramatizace ruské pohádky]”, Mladá scéna XX, 1978/1979, č. 3

”O švestkové chaloupce a veselé školičce [dramatizace pohádkové prózy Aloise Mikulky[”, Mladá scéna XXI, 1979/1980, č. 1

”Poslední bod” in Pionýrská scéna (Praha: MF)

”Vrána a liška [dramatizace bajky Ivana Andrejeviče Krylova]”, Mladá scéna XX, 1978/1979, č. 3


1980
”Jak šel pejsek do světa [dramatizace pohádky Zdeňka Adly]”, Mladá scéna XXI, 1979/1980, č. 3

”O zmrzlém králi [dramatizace pohádky Zdeňka Adly]”, Mladá scéna XXI, 1979/1980, č. 2

Tady je má zem (Praha: ÚKVČ)

”Zajíček a řeka [dramatizace pohádky Zdeňka Adly]”, Mladá scéna XXI, 1979/1980, č. 3


1981
”Brousek pro jazýček [pásmo veršů Františka Kábeleho]” in Dětská tvořivá hra (Hradec Králové: KKS Hradec Králové)

”Budka [dramatizace národní pohádky]” in Dětská tvořivá hra (Hradec Králové: KKS Hradec Králové)

”Čert s houslemi [dramatizace pohádkových próz Ilji Hurníka]” in Dětská tvořivá hra (Hradec Králové: KKS Hradec Králové)

”Datel a bubeníček [dramatizace pohádkové prózy Ilji Hurníka]” in Dětská tvořivá hra (Hradec Králové: KKS Hradec Králové)

”Hádka v slabikáři [dramatizace básně Jerzyho Brzechwy]” in Dětská tvořivá hra (Hradec Králové: KKS Hradec Králové)

”Jak jelen napálil vlka [dramatizace české lidové pohádky]” in Dětská tvořivá hra (Hradec Králové: KKS Hradec Králové)

”Jak se liška přátelila s čápem [dramatizace ruské lidové pohádky]” in Dětská tvořivá hra (Hradec Králové: KKS Hradec Králové)

”Jak šel pejsek do světa [dramatizace pohádky Zdeňka Adly]” in Dětská tvořivá hra (Hradec Králové: KKS Hradec Králové)

”Jak šlo šídlo do lesa [dramatizace národní pohádky]” in Dětská tvořivá hra (Hradec Králové: KKS Hradec Králové)

”Jak taškář Ferda napálil královnu [dramatizace italské pohádky]” in Dětská tvořivá hra (Hradec Králové: KKS Hradec Králové)

”Jak to nešlo bez bubnů [dramatizace pohádkové prózy Ilji Hurníka]” in Dětská tvořivá hra (Hradec Králové: KKS Hradec Králové)

”Jasnovidec [dramatizace povídky I. Nikonova]” in Dětská tvořivá hra (Hradec Králové: KKS Hradec Králové)

”Kronikářka [dramatizace podle článku v dětském časopise]” in Dětská tvořivá hra (Hradec Králové: KKS Hradec Králové)
¨
”Kuřátko a obilí [adaptace básně Františka Hrubína]” in Dětská tvořivá hra (Hradec Králové: KKS Hradec Králové)

”Létající třída [dramatizace inspirovaná knihou Ericha Kästnera]” in Dětská tvořivá hra (Hradec Králové: KKS Hradec Králové)

”Lokomotiva [adaptace básně Juliana Tuwima] in Dětská tvořivá hra (Hradec Králové: KKS Hradec Králové)

”Nešťastný člověk” in Dětská tvořivá hra (Hradec Králové: KKS Hradec Králové)

”O koťátku, které zapomnělo mňoukat [dramatizace ruské pohádky]” in Dětská tvořivá hra (Hradec Králové: KKS Hradec Králové)

”O ježkovi a lišce [dramatizace srbské pohádky]” in Dětská tvořivá hra (Hradec Králové: KKS Hradec Králové)

”O Palečkovi, který vyrostl [adaptace básně Františka Hrubína]” in Dětská tvořivá hra (Hradec Králové: KKS Hradec Králové)

”O švestkové chaloupce a veselé školičce [dramatizace pohádkové prózy Aloise Mikulky]” in Dětská tvořivá hra (Hradec Králové: KKS Hradec Králové)

”O zmrzlém králi [dramatizace pohádky Zdeňka Adly]” in Dětská tvořivá hra (Hradec Králové: KKS Hradec Králové)

”Opravdové přátelství” in Dětská tvořivá hra (Hradec Králové: KKS Hradec Králové)

”Osvědčené návody” in Dětská tvořivá hra (Hradec Králové: KKS Hradec Králové)

”Paleček a jeho kamarádi [adaptace básně Františka Hrubína]” in Dětská tvořivá hra (Hradec Králové: KKS Hradec Králové)

”Polednice [dramatizace pohádkové prózy Ilji Hurníka]” in Dětská tvořivá hra (Hradec Králové: KKS Hradec Králové)

”Proč dělat něco navíc [dramatizace povídky A. Truškina]” in Dětská tvořivá hra (Hradec Králové: KKS Hradec Králové)

”Rok v lidové poezii - Jaro [pásmo folklorních textů]” in Dětská tvořivá hra (Hradec Králové: KKS Hradec Králové)

”Rok v lidové poezii - Léto [pásmo folklorních textů]” in Dětská tvořivá hra (Hradec Králové: KKS Hradec Králové)

”Rok v lidové poezii - Podzim [pásmo folklorních textů]” in Dětská tvořivá hra (Hradec Králové: KKS Hradec Králové)

”Rok v lidové poezii - Zima [pásmo folklorních textů]” in Dětská tvořivá hra (Hradec Králové: KKS Hradec Králové)

”Rozhodný boj [dramatizace povídky A. Truškina]” in Dětská tvořivá hra (Hradec Králové: KKS Hradec Králové)

”Schůzka zvířátek” in Dětská tvořivá hra (Hradec Králové: KKS Hradec Králové)

”Školní živočichopis” in Dětská tvořivá hra (Hradec Králové: KKS Hradec Králové)

”Učíme hadrového panáčka mluvit” in Dětská tvořivá hra (Hradec Králové: KKS)

”Vítáme děťátko [pásmo folklorních textů]” in Dětská tvořivá hra (Hradec Králové: KKS Hradec Králové)

”Vrána a liška [adaptace bajky Ivana Andrejeviče Krylova]” in Dětská tvořivá hra (Hradec Králové: KKS Hradec Králové)

”Začarovaný les [adaptace básně Františka Hrubína]” in Dětská tvořivá hra (Hradec Králové: KKS Hradec Králové)

”Zajíček a řeka [dramatizace pohádky Zdeňka Adly]” in Dětská tvořivá hra (Hradec Králové: KKS Hradec Králové)


1982
”Čert s houslemi [dramatizace pohádkových próz Ilji Hurníka]”, Mladá scéna XXIII, 1981/1982, č. 2-3

”Král Lávra [dramatická úprava satirické básně Karla Havlíčka Borovského]” in Od třinácti do šestnácti (Praha: DILIA, sv. 11239)


1983
”Kozel a vlk [dramatizace pohádky Josefa Kožíška]”, Mladá scéna XXIV, 1982/1983, č. 3


1984
O zlém draku Mračounovi (Praha: DILIA


1985
”Čím budu [pásmo veršů Vladimira Majakovského]”, Mladá scéna XXVII, 1985/1986, č. 1-2


1986
”Karneval květinek [pásmo veršů Františka Hrubína]”, Mladá scéna XXVIII, 1986/1987, č. 1-2


1987
”Libuše a Přemysl [dramatizace pověsti podle Kosmovy kroniky]”, Mladá scéna XXIX, 1987/1988, č. 1-2

”Město na Něvě [pásmo z veršů A. S. Puškina, N. Asejeva, N. Tichonova ad.]”, Mladá scéna XXVIII, 1986/1987, č. 3-4


1988
”Ctirad a Šárka [dramatizace epizody z Kroniky tak řečeného Dalimila]”, Mladá scéna XXIX, 1987/1988, č. 3-4


1989
”Pozvání na olympiádu [dramatizace příběhu A. Loseva]”, Mladá scéna XXX, 1988/1989, č. 1


1997
”Čert s houslemi [dramatizace pohádkových próz Ilji Hurníka]” in Dětská tvořivá hra (Praha: IPOS-ARTAMA-Sdružení pro tvořivou dramatiku)

”Datel a bubeníček [dramatizace pohádkové prózy Ilji Hurníka]” in Dětská tvořivá hra (Praha: IPOS-ARTAMA-Sdružení pro tvořivou dramatiku)

”Děťátko [pásmo folklorní poezie z knihy Karla Plicky a Františka Volfa Český rok - Jaro]” in Dětská tvořivá hra (Praha: IPOS-ARTAMA-Sdružení pro tvořivou dramatiku)

”Dívčí válka [dramatizace epizody z Kroniky tak řečeného Dalimila]” in Dětská tvořivá hra (Praha: IPOS-ARTAMA-Sdružení pro tvořivou dramatiku)

”Hra na školu [pásmo folklorní poezie z knihy Karla Plicky a Františka Volfa Český rok - Podzim]” in Dětská tvořivá hra (Praha: IPOS-ARTAMA-Sdružení pro tvořivou dramatiku)

”Koleda [pásmo folklorní poezie z knihy Karla Plicky a Františka Volfa Český rok - Zima]” in Dětská tvořivá hra (Praha: IPOS-ARTAMA-Sdružení pro tvořivou dramatiku)

”Koledníci [pásmo folklorní poezie z knihy Karla Plicky a Františka Volfa Český rok - Zima]” in Dětská tvořivá hra (Praha: IPOS-ARTAMA-Sdružení pro tvořivou dramatiku)

”Král Lávra [dramatická úprava satirické básně Karla Havlíčka Borovského]” in Dětská tvořivá hra (Praha: IPOS-ARTAMA-Sdružení pro tvořivou dramatiku)

”Kvarteto [adaptace bajky Ivana Andrejeviče Krylova]” in Dětská tvořivá hra (Praha: IPOS-ARTAMA-Sdružení pro tvořivou dramatiku)

”O kulatém sýru [dramatizace pohádky Pavla Šruta]” in Dětská tvořivá hra (Praha: IPOS-ARTAMA-Sdružení pro tvořivou dramatiku)

”Polednice [dramatizace pohádkové prózy Ilji Hurníka]” in Dětská tvořivá hra (Praha: IPOS-ARTAMA-Sdružení pro tvořivou dramatiku)

”Tomovo zasnoubení [dramatizace epizody z knihy Marka Twaina]” in Dětská tvořivá hra (Praha: IPOS-ARTAMA-Sdružení pro tvořivou dramatiku)

”V Betlémě se svítí [podle starých lidových her v úpravě Jana Kopeckého]” in Dětská tvořivá hra (Praha: IPOS-ARTAMA-Sdružení pro tvořivou dramatiku)

”Veselí koledníci [pásmo folklorní poezie z knihy Karla Plicky a Františka Volfa Český rok - Zima]” in Dětská tvořivá hra (Praha: IPOS-ARTAMA-Sdružení pro tvořivou dramatiku)Knihy a publikace

1969
Rozčitadlo. Náměty pro dramatickou činnost dětí (Praha: ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy č.3/1969)


1972
Děti, hry a divadlo. Deník vedoucího dramatického kroužku (Praha: ÚKVČ-ÚZUČ, ed. Knihovnička Divadelní výchovy, sv. 5)


1973
Podkladový materiál k tezím pro oborový aktiv amatérského divadla - sekce dramatické výchovy dětí - se zaměřením na perspektivy a požadavky oboru (Praha: ÚKVČ)


1981
Dětská tvořivá hra (Hradec Králové: Krajské kulturní středisko Hradec Králové)


1985
Čtení o inscenování a režírování v dětském souboru (Postřehy, názory, zkušenosti) (Praha: Kulturní dům hl. m. Prahy, ed. Sešity dramatické výchovy, sv. 2) [Spoluautoři: Provazník, Jaroslav-Machková, Eva-Adámek, Vladimír-Mašatová, Milada-Magerová, Eva-Bláhovi, Krista a Jiří-Pavelková, Soňa-Dohnálková, Ludmila-Richter, Luděk]


1986
Děti v divadle (Praha: ÚKVČ, ed. Knihovnička amatérského divadla, sv. 10)


1997
Dětská tvořivá hra (Praha: IPOS-ARTAMA-Sdružení pro tvořivou dramatiku)


Pozn. red.: Dosud zůstává bohužel v rukopise práce Josefa Mlejnka Klaun Strakapoun hraje dětem, monografie o V. Vaňátkovi, zakladateli d41, divadla pro děti a mládež při Burianově Déčku. Ukázky byly otištěny v Amatérské scéně v letech 1993-1994.)Články, časopisecké cykly a příspěvky ve sbornících

1961
”Jak děti dělaly divadlo”, Ochotnické divadlo 1961, č. 6


1965
”Jak květinky přezimovaly”, Mladá scéna VII, 1965/1966, říjen, č. 1, rubrika Co hrát s dětskými soubory

”Práce s dětmi na jevišti”, Divadelní výchova II, 1965, č. 7


1966
”Čapí mládě”, Mladá scéna VII, 1965/1966, rubrika Co hrát s dětskými soubory, č. 2 (leden 1966)

”Otazníky kolem dětského divadla”,
Amatérská scéna III, 1966, č. 6

”Repertoárový zásobníček Mladé scény”, Mladá scéna VII, 196/1966, rubrika Zahrajte si..., č. 4 (duben 1966) [Spoluautorka: Smutná, Marta]


1967
”Repertoárový zásobníček Mladé scény”, Mladá scéna VIII, rubrika Zahrajte si..., č. 4 (duben 1968) [Spoluautor: Disman, Miloslav]

”Z deníku vedoucího dětského dramatického kroužku: Schůzka s otazníky???”,
Mladá scéna IX, 1967/1968, č. 2

”Z deníku vedoucího dramatického kroužku. Začátek je lehký...”, Mladá scéna IX, 1967/1968, č. 1


1968
”Dramatickým kroužkům: Sedmá disputace - o nezbytnosti dětské hry (Metodika práce s dětmi v dramatických kroužcích)”, Mladá scéna X, 1968/1969, č. 3

”Dramatickým kroužkům: Výchova hrou”, Mladá scéna X, 1968/1969, č. 1

”Spolupráce dětí na textu divadelní hry (K textové příloze)”, Divadelní výchova V, 1968, č. 2

”Týden v anglické škole dramatu”, Divadelní výchova V, 1968, č. 6

”Výchova hrou”, Mladá scéna X, 1968/1969, č. 1

”Z deníku vedoucího dramatického kroužku: Kouzelný koberec (Práce s dětmi v dramatickém kroužku)”,
Mladá scéna IX,1967/1968, č. 4

”Z deníku vedoucího dramatického kroužku: První krůčky na jevišti”, Mladá scéna IX, 1967/1968, č. 5

”Z deníku vedoucího dramatického kroužku: Tři sta třiatřicet”, Mladá scéna IX, 1967/1968, č. 3


1969
”Momentky pod čáru”, Amatérská scéna VI, rubrika Mít nápady dovoleno, 1969, č. 3

”Rozčitadlo k dětské hře (K textové příloze)”, Divadelní výchova VI, 1969, č. 3

”Umění a výchova (Problematika estetické výchovy dětí)”, Mladá scéna XI, 1969/1970, č. 1
[Spoluautor: Disman, Miloslav]

”Zahrajte si s námi... Náměty pro dramatickou činnost dětí”, Mladá scéna XI, 1969/1970, č. 2, 3, 5


1970
”Zahrajte si s námi... Náměty pro dramatickou činnost dětí (Metodika improvizace v dramatických kroužcích)”, Mladá scéna XI, 1969/1970, č. 4


1971
”Dětská dramatická hra ve Vysokém Mýtě (Zkušenosti z práce dramatického kroužku)”, Mladá scéna XIII, 1971/1972, č. 1

”Zlatou bránou do světa dětské fantazie”, Divadelní výchova VIII., 1971, č. 1


1972
”Zápas o smysl dětského divadla aneb Machková versus Roubík”, Amatérská scéna IX, 1972, č. 11


1973
”Dramatická hra v sovětském tisku”, Divadelní výchova X, 1973, č. 1


1974
”Momentky z Judegnburgu”, Amatérská scéna XI, 1974, č. 12


1975
”Metody práce v dětských dramatických kroužcích”, Mladá scéna XVII, 1975/1976, č. 2

”O repertoáru dětského jeviště”, Mladá scéna XVII, 1975/1976, č. 3

”Vedoucí dětských dramatických kolektivů”, Mladá scéna XVII, 1975/1976, č. 1

”Zájmová činnost a volný čas dětí 1”, Mladá scéna XVI, 1974/1975, č. 4


1976
”Aktivizace dětských dramatických kolektivů”, Mladá scéna XVII, 1975/1976, č. 4

”Hledání a podněty dětského divadla”, Amatérská scéna XIII, 1976, č. 2


1977
”Hrajeme si s dětmi”, Čs. loutkář XXVII, 1977, č. 10 - 12; XXVIII, 1978, č. 1 - 2

”Chápou děti alegorii?”, Český jazyk a literatura 1977/1978, s. 23

”Meze dětské improvizace”, Amatérská scéna XIV, 1977, č. 2

”O dětské hře. Myšlenky J. A. Komenského”, Mladá scéna XIX, 1977/1978, č. 3

”Prázdninové hry”, Mladá scéna XIX, 1977/1978, č. 4


1979
”2 1 otázka Josefu Mlejnkovi”, Kaplické divadelní léto ´79, 1979, č. 6 [spoluautor: Provazník, Jaroslav]

”Orffova škola a dramatická výchova”, Kaplické divadelní léto ´79, 1979, č. 7

”Poradna a studovna”, Kaplické divadelní léto ´79, 1979, č. 7


1980
”Česká Orffova škola a dramatická výchova”, Mladá scéna XXII, 1980/1981, č. 2

”Která dětská knížka pro Vás znamená hluboký zážitek a velkou hodnotu? Dnes odpovídají Eva Magerová, Josef Mlejnek a Dragica Godfydová”, Kaplická čítanka. XII. kaplické divadelní léto ´80, 1980, č. 3

”S Josefem Mlejnkem o dětském divadle”, Amatérská scéna XVII, 1980, č. 2 [spoluautorka: Lázňovská, Lenka]


1981
”Datel, sysel, vlk, malíř a vodník”, Kaplická čítanka. XIII. kaplické divadelní léto ´81, 1981, č. 5

”Pět námětů k zamyšlení. 23. mezinárodní dny divadla a mládeže v Rakousku”, Amatérská scéna XVIII, 1981, č. 2


1982
”Anketa Kaplické čítanky”, Kaplická čítanka. XIV. kaplické divadelní léto ´82, 1982, č. 1

”Dramatizace jako tvořivá hra”, Komenský 1982, č. 7

”Král Lávra z Vysokého Mýta”, Kaplická čítanka. XIV. kaplické divadelní léto ´82, 1982, č. 4 [spoluautor: kolektiv souboru]

”Příprava Josefa Mlejnka na metodickou ukázku, která se konala včera večer ve škole Zdeňka Nejedlého”, Kaplická čítanka. XIV. kaplické divadelní léto ´82, 1982, č. 5

”Řečová hříčky a komunikace s partnerem”, Kaplická čítanka. XIV. kaplické divadelní léto ´82, 1982, č. 3


1983
”Anketa Kaplické čítanky. Co soudíte o inscenování s dětským souborem?”, Kaplická čítanka. XV. kaplické divadelní léto ´83, 1983, č. 1

”Hledání podnětů a tvaru - 1, 2, 3, 4”, Amatérská scéna XX, rubrika Jak se dělá dětské divadlo, 1983, č. 4 - 7

”Jubilejní St. Lambrecht tleskal Pidivadlu”, Amatérská scéna XX, 1983, č. 1

”Práce s partou dospělých ve Vysokém Mýtě”, Kaplická čítanka. XV. kaplické divadelní léto ´83, 1983, č. 6

”Rok českého divadla. Vaňátko - Mellanová - Disman”, Mladá scéna XXV, 1983/1984, č. 1


1985
”Co soudíte o inscenování v práci s dětským souborem? (Čtyři anketní odpovědi)” in Provazník, Jaroslav (ed.): Čtení o inscenování a režírování v dětském souboru (Postřehy, názory, zkušenosti) (Praha: Kulturní dům hl. m. Prahy), str. 25-26

”Hledání podnětů a tvaru” in Provazník, Jaroslav (ed.): Čtení o inscenování a režírování v dětském souboru (Postřehy, názory, zkušenosti) (Praha: Kulturní dům hl. m. Prahy), str. 35-47

”J. A. Komenský o dětské hře”, Československý loutkář XXXV, 1985, č. 9

”Jaké jsou dnešní děti? Anketa Kaplické čítanky [odpověď do ankety]”, Kaplická čítanka. 17. kaplické divadelní léto, 1985, č. 7

”Jaké vlastně jsou dnešní děti (anketa)”, Československý loutkář XXXV, 1985, č. 7 [Spoluautoři: Brůček, Josef-Mašatová, Milada-Budínská, Hana—Vobrubová, Jana]

”O inscenování a režírování s dětmi” in Horáková, Eva-Provazník, Jaroslav: Listování Kaplickou čítankou. Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1974-1984 (Kaplice-Praha: organizační štáb KDL 1985-ÚKVČ), str. 81-86 [Spoluautoři: Magerová, Eva-Bláhová, Krista-Bláha, Jiří-Pavelková, Soňa]

”Orffova škola a dramatická výchova” in Horáková, Eva-Provazník, Jaroslav: Listování Kaplickou čítankou. Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1974-1984 (Kaplice-Praha: organizační štáb KDL 1985-ÚKVČ), str. 13-14

”Příprava Josefa Mlejnka na metodickou ukázku na KDL ´82” in Horáková, Eva-Provazník, Jaroslav: Listování Kaplickou čítankou. Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1974-1984 (Kaplice-Praha: organizační štáb KDL 1985-ÚKVČ), str. 74-75


1986
”Hra a její znaky”, Československý loutkář XXXVI, 1986, č. 11


1987
”Děti v divadle”, Československý loutkář XXXVII, 1987, č. 1 [Spoluautor: Provazník, Jaroslav]

”Tvořivost v dětské dramatické hře”, Amatérská scéna XXIV, 1987, č. 7


1989
”Společná paměť dětského divadla. Záznam diskuse k problematice inscenační práce s dětským souborem” in Horová, Eva-Provazník, Jaroslav: 20 kaplických let. Kaplické kapitoly dětského divadla (Praha: Koordinační centrum pro dramatickou výchovu ÚKVČ-organizační štáb KDL-STD), str. 29-40 [Spoluautoři: Mašatová, Milada-Delongová, Jindra-Pavelková, Soňa-Provazník, Jaroslav]

”Vybíráme z připravované publikace 20 kaplických let. Záznam diskuse k problematice dramatické výchovy dětí”, Kaplická čítanka. 21. KDL, 1989, č. 7 [Spoluautoři: Delongová, Jindra-Mašatová, Milada-Pavelková, Soňa-Provazník, Jaroslav]


1993
”Odkaz Vaňátkova malého déčka (1). Hercova tvář pod maskou Strakapouna”, Amatérská scéna XXX, 1993, č. 6

”Odkaz Vaňátkova malého déčka (2). Setkání s divadlem pro děti”, Amatérská scéna XXX, 1993, 7

”Odkaz Vaňátkova malého déčka (3). Sedm let ve škole E. F. Buriana”, Amatérská scéna XXX, 1993, č. 8

”Odkaz Vaňátkova malého déčka (4). Inspirace poetikou divadla D”, Amatérská scéna XXX, 1993, č. 9

”Odkaz Vaňátkova malého déčka. Malé déčko zahajuje”, Amatérská scéna XXX, 1993, č. 11

”Odkaz Vaňátkova malého déčka. d41 hraje dětem i mládeži”, Amatérská scéna XXX, 1993, č. 12


1994
”Odkaz Vaňátkova malého déčka (7). Poslední premiéra d41”, Amatérská scéna XXXI, 1994, 1


1996
”Anketa: 1. Má smysl, aby děti hrály ve škole divadlo, a proč? 2. Co v naší době může podle Vás nabídnout divadlo hrané dětmi?”, Deník Dětské scény ´96, 1996, č. 8

MLEJNEK, Josef: Klaun Strakapoun hraje dětem. Praha, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Český výbor ASSTEj, NIPOS-ARTAMA 2007. 84 s.Redakční práce a spolupráce při redigování rubrik

1967
”Z deníku vedoucího (dětského) dramatického kroužku” [série článků pro vedoucí dětských dramatických kolektivů], Mladá scéna IX, 1967/1968, č. 1 - 5


1968
”Dramatickým kroužkům” [rubrika pro vedoucí dětských dramatických kolektivů], Mladá scéna X, 1968/1969 XIV, 1972/1973, č. 4


1971
”Zkušenosti z práce (dětského) dramatického kroužku” [rubrika pro vedoucí dětských dramatických kolektivů], Mladá scéna XIII, 1971/1972, č. 1 - 5
-------------------------------
O Josefu Mlejnkovi a jeho práci:
175 LET českého ochotnického divadla. Město Vysoké Mýto 2000, s. 44.

Ochotnické divadlo 1960, č. 12, s. 301; 1980, č. 2, s. 10; 1984, č. 3, s. 1; 1984, č. 8, s. 1; 2001, č. 5, s. 33-studie
Hromada 1993, č. IX, s. 261; 1999, č. 17, s. 22.
----------------------------------------------------------------------

Související Obrázky

41.JH, Vysoké Mýto, Dětský divadelní soubor ZK ROH Karosa, Josef Mlejnek: Cesta kolem světa za 77 dní aneb Tři chyby Phillase Fogga
41.JH, Vysoké Mýto, Dětský divadelní soubor ZK ROH Karosa, Josef Mlejnek: Cesta kolem světa za 77 dní aneb Tři chyby Phillase Fogga
41.JH, Vysoké Mýto, Dětský divadelní soubor ZK ROH Karosa, Josef Mlejnek: Cesta kolem světa za 77 dní aneb Tři chyby Phillase Fogga
41.JH, Vysoké Mýto, Dětský divadelní soubor ZK ROH Karosa, Josef Mlejnek: Cesta kolem světa za 77 dní aneb Tři chyby Phillase Fogga
41.JH, Vysoké Mýto, Dětský divadelní soubor ZK ROH Karosa, Josef Mlejnek: Cesta kolem světa za 77 dní aneb Tři chyby Phillase Fogga
Josef Mlejnek, Klaun Strakapoun hraje dětem - obálka publikace
Obálka publikace: MLEJNEK, Josef: Děti v divadle
Panel Josefa Mlejnka
Vysoké Mýto, Školní divadlo, Vandr do světa, 1971


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Vysoké Mýto, Školní divadlo, Vandr do světa, 1971
Obálka publikace: MLEJNEK, Josef: Děti v divadle
Panel Josefa Mlejnka
Josef Mlejnek, Klaun Strakapoun hraje dětem - obálka publikace


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.