Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: ČERNÍKOVÁ-DROBNÁ, Jarmila, dramaturgyně

Datum narození: 1.9.1930
Místo narození: Košice
Datum úmrtí: 17.12.2007
Místo úmrtí: Praha
Jarmila Černíková-Drobná, významná odbornice a "hybatelka" českého amatérského divadla 2. poloviny 20. století,
autorka řady dramatizací, lektorka, porotkyně, členka poradního orgánu ÚDLUT, ÚKVČ.
1991–1994 člen odborné rady ARTAMA pro amatérské divadlo.

1949 zahájila studia na Filozofické fakultě UK v Praze, na katedře divadelní vědy a národopisu.
1950 při reorganizaci škol přestoupila na divadelní fakultu AMU, kde pokračovala ve studiích v oborech divadelní věda a dramaturgie. Jejími profesory byli PhDr. Jaroslav Pokorný, PhDr. František Černý, PhDr. Jan Kopecký, František Götz, scénograf František Tröster a další.
1953 absolvovala prací o DDOČ jako divadelní vědkyně a dramaturgyně.
1953 nastoupila do svého prvního angažmá ve Vesnickém divadle, kde v té době mj. působil i režisér Alfréd Radok.
1954–1956 pracovala jako odborná asistentka a tajemnice divadelní fakulty pražské AMU.
1956-1964 byla dramaturgyní divadla Vítězného února v Hradci Králové.
1964-1966 zastávala na Ministerstvu školství a kultury (později MK) funkci jakéhosi hlavního dramaturga divadel v Čechách a na Moravě.
Od 1966 byla tajemnicí pro činohru Svazu českých dramatických umělců a zároveň dramaturgyní Divadla E. F. Buriana v Praze. Funkci v SČDU opustila v roce 1970, Divadlo E. F. Buriana 1975.
1975-1978 byla ve svobodném povolání.
1978-1990 pracovala jako dramaturgyně Umělecké agentury Středočeského KKS v Praze.
Od 1990 byla registrovanou poradkyní ve věcech divadla.

Ve své divadelní praxi působila také jako překladatelka (G. Büchner: Leonce a Leona, E. Raupach: Mlynář a jeho dítě a dal., hlavně z němčiny) a publicistka (články do novin, časopisů a divadelních programů).
Zabývala se dramatizací literárních předloh (např. B. Vasiljev: … a jitra jsou zde tichá, L.N. Tolstoj: Anna Kareninová, R. Bradford: Černošský Pán Bůh a páni Izraeliti a dal.).
Jarmila Černíková – Drobná je autorkou několika dramaturgických a odborných – metodických příruček aj. odborných publikací, např. společně s Jaroslavem Vágnerem napsala První kroky začínajícího herce, sama stále vyhledávanou dramaturgickou příručku Aktovky a Katalog her českých autorů – Činohra, který vyšel ve třech dílech pod názvem Padesát příběhů a dva navíc (a zase dva navíc; a na konec dva navíc). Výběr kvalitních autorů a kvalitních divadelních her v takové podobě u nás nikdo předtím nezpracoval.

1949 Jarmila, tehdy jenom Drobná, jako herečka Vysokoškolského amatérského uměleckého souboru v Praze se začala věnovat jako lektorka a porotkyně i amatérskému divadlu a zůstala mu věrna po všechna další léta.
Po ukončení studií na AMU se věnovala amatérskému divadlu nejprve v Praze, poté také ve východočeském kraji. Své síly a um zúročila v přímé spolupráci se soubory, působila jako lektorka vzdělávacích akcí a členka odborných porot.
V 60. letech byla členkou ústřední poroty na Jiráskově Hronově.
Počátkem 70. let rozšířila své lektorské působení v amatérském divadle zvláště na Středočeský kraj a v letech, kdy byla ve svobodném povolání, v podstatě na celou republiku.
Koncem 70. a v průběhu 80. let byla vedoucí lektorkou několika kursů Lidové konzervatoře Středočeského KKS a dalších vzdělávacích akcí dlouhodobějšího či jednorázového charakteru. V nich odchovala nemalý počet poučených amatérských divadelníků.
1980-1984 - po smrti dr. Pavla Boška se stala spolu s ing. arch. Janem Pavlíčkem vůdčím duchem poděbradského Festivalu mladého amatérského divadla (FEMAD), který slul jako „salón odmítnutých“, neboť na něm dostávaly příležitost soubory, jejichž inscenace nedošly svého docenění zařazením do programů oficiálních přehlídek. Až do roku 1990 byla přední členkou tohoto týmu.
Po listopadu 1989 se Jarmila Černíková – Drobná vrátila do lektorských sborů oficiálních divadelních přehlídek, počínaje Jiráskovým Hronovem, přes Divadelní Třebíč a další národní druhové přehlídky až po divadelní akce krajského, okresního či místního významu.
1998 byla autorkou náročné kapitoly Ochotnické činoherní divadlo v letech 1945-1969 v jeho prvních souhrnných dějinách, nazvaných Cesty českého amatérského divadla - Vývojové tendence, které vydal NIPOS.
Vedle toho učila na katedře alternativního a loutkového divadla AMU, na Ježkově konzervatoři a na soukromé herecké škole v Praze.
Spolupracovala s mnoha amatérskými soubory, především ve středních a východních Čechách.

Tímto svým vpravdě gigantickým dramaturgickým, pedagogickým a autorským působením zanechala v českém amatérském divadle nesmazatelnou stopu.


dějiny Svazu dělnických divadelních ochotníků českých
katalogy her českých autorů 3 díly
kapitola (1945-1969) pro Cesty českého amatérského divadla
členka porot přehlídek amatérského divadla
dramaturgický poradce amatérských souborů (Mnichovo Hradiště)
připravovala paměti
Bibliografie:
Životopisné:
FELZMANN, Rudolf: Několik podotknutí k jubileu Jarmily Černíkové-Drobné. AS 2005, č. 4, s. 42.

HRDINOVÁ, Radmila, (rh): Odešla Jarmila Černíková-Drobná, Právo, 3. 1. 2008 (viz Obrázky)

KDO je kdo v české teatrologii II. Praha, Teatrologická společnost 199, s. 9.

STROTZER, Milan: Jarmila Černíková-Drobná jubilující. Amatérská scéna 2000, č. 4.
- - -


ČERNÍKOVÁ, Jarmila: Ochotnické činoherní divadlo v letech 1945-1969. In: CČAD, s. 175-222.

ČERNÍKOVÁ, Jarmila: Amatérské činoherní divadlo. In: Amatérské divadlo v podmínkách velkoměstské kultury, s. 38.

ČERNÍKOVÁ, Jarmila: Aktovky. Stručné obsahy aktovek světových autorů. Metodický materiál pro amatérské div. soubory. Praha, StčKKS 1977. 168 s.

ČERNÍKOVÁ, Jarmila: Dramatika socialistických států. I. díl. Bulharsko, Maďarsko, NDR, Polsko, Rumunsko od roku 1945. Praha, StčKKS 1980. 153 s.

ČERNÍKOVÁ, Jarmila: Dramaturgická dílna. AS 1993, č. 12, s. 15-16.

ČERNÍKOVÁ-DROBNÁ, Jarmila: Dvakrát jedenadvacet her s malým obsazením (do 5 a do 10 osob). Výběrový katalog pro potřeby amatérských divadelních souborů. Praha, ADA 1994. 15 s.

ČERNÍKOVÁ, Jarmila: Na pomoc agitačním skupinám. Texty s inscenačními návrhy. Praha, StčKKS 1977. 118 s.

ČERNÍKOVÁ-DROBNÁ, Jarmila: Na pomoc divadelní ochotnické dramaturgii. Česká a sloven-ská dramatika k Roku českého divadla. 4. sešit. Mělník, OKS 1982. 38 s.

ČERNÍKOVÁ-DROBNÁ, Jarmila: Na pomoc divadelní ochotnické dramaturgii. 5. sešit. Mělník, OKS 1983. 8 s.662

ČERNÍKOVÁ-DROBNÁ, Jarmila: Padesát příběhů a dva navíc pro zábavu i poučení. Katalog her českých autorů. Činohra. I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 1994. 93 s.

ČERNÍKOVÁ-DROBNÁ, Jarmila: Padesát příběhů a zase dva navíc pro zábavu i poučení. Katalog her českých autorů. Činohra. II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 1997. 176 s.

ČERNÍKOVÁ-DROBNÁ, Jarmila: Padesát příběhů a na konec dva navíc pro zábavu i poučení. Katalog her českých autorů. Činohra. III. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 1997. 184 s.

ČERNÍKOVÁ, Jarmila - VOJTĚCHOVÁ, Jana - ŠPIRIT, Václav: Dramatika socialistických států. II. díl. Sovětský svaz od roku 1945. Praha, StčKKS 1980. 125 s.

ČERNÍKOVÁ, Jarmila - VÁGNER, Jaroslav: První kroky začínajícího herce. Praha, StčKKS 1977. 62 s.

ČERNÍKOVÁ-DROBNÁ, Jarmila: O sluníčku a dešti na amatérském nebi. Monolog pro Jarmilu Černíkovou-Drobnou. AS 1992, č. 10, s. 18.

ČERNÍKOVÁ-DROBNÁ, Jarmila: Mám radost, že je Hronov tak strakatý... AS 1993, č. 12, s. 7.

ČERNÍKOVÁ-DROBNÁ, Jarmila: Milá Anno, ... AS 1994, č. 5, s. 11-13.
ČERNÍKOVÁ-DROBNÁ, Jarmila: Zdaleka ne vyčerpávající zpráva (vzhledem k tomu, co všechno se dělo) o FEMAD 1994 v Libici nad Cidlinou. AS 1994, č. 6, s. 4.


ČERNÍKOVÁ, Jarmila: Rakovník 1978 dětem. AS 1978, č. 4, s. 17.

ČERNÍKOVÁ, Jarmila: Rakovník narychlo. AS 1978, č. 5, s. 14.

ČERNÍKOVÁ, Jarmila: Rakovník dětem. AS 1980, č. 2, s. 15.

KORBINA, A. J. - ČERNÍKOVÁ, Jarmila: Současné sovětské divadlo. Záznamy přednášek ze semináře Festivalu ruských a sovětských her Svitavy, 21.-22. XI. 1975. Svitavy, Řídící výbor
Festivalu ruských a sovětských divadelních her a Hradec Králové, KKS 1976. 30 s.

ČERNÍKOVÁ-DROBNÁ, Jarmila - URBANOVÁ, Alena: Dramatika pro děti. VI. díl. - 3x Orient. Praha, IPOS-ARTAMA 1994.

ČERNÍKOVÁ-DROBNÁ, Jarmila - URBANOVÁ, Alena: Dramatika pro děti. VII. díl. Zpět k dramatikovi. O tom, proč hrát pro děti klasiky, které a jak. Praha, IPOS-ARTAMA 1994,
37 s. katalog. FEMAD. Tvůrčí dílna mladého amatérského divadla, Libice nad Cidlinou 1987. XV. ročník. Programová brožura. Red. ČERNÍKOVÁ, Jarmila. Libice n. C., Střediskové kulturní zařízení 1987. 48 s.

FEMAD. Tvůrčí dílna mladého amatérského divadla, Libice nad Cidlinou 1988. XVI. ročník. Programová brožura. Red. ČERNÍKOVÁ, Jarmila. Libice n. C., Střediskové kulturní zařízení 1988. 48 s.

FEMAD. Tvůrčí dílna mladého amatérského divadla, Libice nad Cidlinou 1989. XVII. ročník. Programová brožura. Red.
ČERNÍKOVÁ, Jarmila. Libice n. C., Střediskové kulturní zařízení 1989. 48 s.

FEMAD. Tvůrčí dílna mladého amatérského divadla, Libice nad Cidlinou 1990. XVIII. ročník. Programová brožura. Red. ČERNÍKOVÁ, Jarmila. Libice n. C., Střediskové kulturní zařízení 1990. 56 s.

FEMAD, festival - divadelní žatva a dílna divadla pro děti, Libice nad Cidlinou 1991. XIX. ročník. Programová brožura. Red. ČERNÍKOVÁ, Jarmila. Libice n. C., Přípravný výbor FEMAD 1991. 56

FEMAD. Scénická žatva a dílna divadla pro děti Libice nad Cidlinou 1992. XX. ročník. Programová brožura. Red. ČERNÍKOVÁ, Jarmila. Libice n. C., Přípravný výbor FEMAD 1992. 58

FEMAD. Scénická žatva a dílna divadla pro děti, Libice nad Cidlinou. XXI. ročník. Programová brožura. Red. ČERNÍKOVÁ, Jarmila. Libice n. C., Přípravný výbor FEMAD 1993. 58 s.FEMAD, 10. festival mladého amatérského divadla Poděbrady 1982. Programová brožura. Poděbrady, KaSS 1982. 37 s. In: ČERNÍKOVÁ, Jarmila: Deset let FEMAD.

FEMAD Poděbrady 1984. 12. ročník festivalu mladého amatérského divadla. Progr. brožura. Red. ČERNÍKOVÁ, Jarmila. Poděbrady, KaSS 1984, 46 s.

FEMAD Poděbrady 1985. 13. ročník festivalu mladého amatérského divadla. Prog. brožura. Red. ČERNÍKOVÁ, Jarmila. Poděbrady, KaSS 1985. 47 s.

FEMAD Poděbrady 1986. 14. ročník festivalu mladého amatérského divadla. Programová brožura. Red. ČERNÍKOVÁ, Jarmila. Poděbrady, KaSS 1986. 46 s.

AS 1988/8, obálka; 2000/4, s. 29-medailon

BČAD č. 260, 384, 1039/70, 1484

Související Přehlídky

Související Ročníky přehlídek

Související Bibliografie

Související Přílohy

Související Obrázky

Černíková - Drobná Jarmila, 2005
Diváci na Jiráskově Hronově, 1977
HRDINOVÁ, Radmila, (rh): Odešla Jarmila Černíková-Drobná, článek z deníku Právo ze dne 3. 1. 2008
Hronov, MAJ, Chudák Manžel, 1986
Jarmila Černíková - Drobná, dramaturgyně, 1996
Jarmila Černíková, 2003
Jarmila Černíková, Felzmann, 2003
Milan Vyskočil a Jarmila Černíková-Drobná, 1976
Mnichovo Hradiště, Krajská dílna dětského divadla Středočeského kraje 1987
Mnichovo Hradiště, Tyl, DS SKP Liaz, Revizor, NP RSDH Svitavy, 1987
Nymburk, Kulturní informace OKS, březen 1977
Obálka publikace: Jarmila Černíková-Drobná: Padesát příběhů a dva navíc pro zábavu i poučení
Porota pražské divadelní přehlídky, 80. léta 20. stol.
Porotci pražské divadelní přehlídky hovoří se členy souborů, 80. léta 20. stol.
Praha, KP POPAD, členové odborné poroty, poč. 90. let 20. stol.
Praha, Kurz divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, slavnostní vyřazení posluchačů, Rakovník 1986
Praha, Kurz divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, slavnostní vyřazení posluchačů, Rakovník 1986
Praha, Kurz divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, slavnostní vyřazení posluchačů, Rakovník 1986
Putování od maškar...... až k amatérskému divadlu dneška, Jiří Valenta - Martin Taller, s. 091, profesionálové
Rakovník, KP Wintrův Rakovník 1988
Rakovník, KP Wintrův Rakovník 1988
Rakovník, KP Wintrův Rakovník 1988
Rakovník, KP Wintrův Rakovník, porada poroty, 1985
Rakovník, KP Wintrův Rakovník, porota, 1983
Rakovník, KP Wintrův Rakovník, porota, 1984
Rakovník, KP Wintrův Rakovník, porota, 1984
Středočeské krajské kulturní středisko, hodnocení oblastních kol krajské soutěžní přehlídky agitačních skupin, s. 1, 1986
Vysoké nad Jizerou, KDP, Porota, 1992
Žebrák, KP amatérského činoherního divadla pro děti, porota, 1984
Žebrák, KP divadelní klasiky, 1989
Žleby / Libice nad Cidlinou, KP venkovských divadelních souborů, 1984


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Černíková - Drobná Jarmila, 2005
Jarmila Černíková - Drobná, dramaturgyně, 1996
Milan Vyskočil a Jarmila Černíková-Drobná, 1976
Diváci na Jiráskově Hronově, 1977
Rakovník, KP Wintrův Rakovník, porota, 1983
Porotci pražské divadelní přehlídky hovoří se členy souborů, 80. léta 20. stol.
Porota pražské divadelní přehlídky, 80. léta 20. stol.
Žleby / Libice nad Cidlinou, KP venkovských divadelních souborů, 1984
Rakovník, KP Wintrův Rakovník, porota, 1984
Rakovník, KP Wintrův Rakovník, porota, 1984
Žebrák, KP amatérského činoherního divadla pro děti, porota, 1984
Rakovník, KP Wintrův Rakovník, porada poroty, 1985
Praha, Kurz divadelní režie a herectví LK SKKS 1984-1986, slavnostní vyřazení posluchačů, Rakovník 1986
Mnichovo Hradiště, Krajská dílna dětského divadla Středočeského kraje 1987
Praha, KP POPAD, členové odborné poroty, poč. 90. let 20. stol.
Vysoké nad Jizerou, KDP, Porota, 1992
Obálka publikace: Jarmila Černíková-Drobná: Padesát příběhů a dva navíc pro zábavu i poučení
Putování od maškar...... až k amatérskému divadlu dneška, Jiří Valenta - Martin Taller, s. 091, profesionálové
Jarmila Černíková, 2003


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.