Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: MANDLOVÁ, Jana, rozená Vykydalová, Svitavy

Datum narození: 20.8.1963
Místo narození: Městečko Trnávka
Mandlová Jana, rozená Vykydalová

Herečka, autorka scénářů, režisérka, občasná scénografka, vedoucí dětských souborů, učitelka Dramatické školičky ve Svitavách citlivě spojující kvalitní inscenační tvorbu se sociální, etickou i estetickou kultivací dětí.

1978-1982 absolvovala gymnázium Moravská Třebová a
1982-1984 obor sociální pracovník na Střední škole sociálně-právní v Brně.
1984-1990 pracovala na Okresním kulturním středisku Svitavy, kde měla nejdříve na starost mimoškolní činnost, od roku 1986 byla metodičkou slovesných oborů,
1990-1992 Institut dětí a mládeže při Ministerstvu školství ČR v pražské Grébovce.
1992 založila při Středisku kulturních služeb města Svitavy Dramatickou školičku, v níž dodnes učí.

1984-1986 absolvovala obor dramatická výchova na lidové konzervatoři v brněnských Lužánkách, vedený Danou Svozilovou a Sylvou Mackovou,
1986-1988 loutkářskou třídu východočeské lidové konzervatoře v Hradci Králové pod vedením Jana Dvořáka a Karla Šefrny,
1992-1998 katedru výchovné dramatiky DAMU Praha, jakož i řadu seminářů na národních přehlídkách i jinde.

Divadlo začala hrát ve 3. třídě ZDŠ v Městečku Trnávce s paní učitelkou Korcovou (Jak květinky přezimovaly), ale pak divadelní kroužek nepokračoval. V 9.třídě zkoušela se spolužáky vlastní divadlo o loupežnících a princezně Fňukajdě.
K ochotnickému divadlu ji přivedla učitelka českého jazyka Eva Henslová, jejíž otec Zdenek Fikr tu roku 1982 po dvaceti letech obnovil amatérský divadelní soubor. Roku 1983 debutovala v Stroupežnického Našich furiantech a až do r. 1987 hrála pod vedením režisérky Mileny Duchoňové.

Od sezony 1984-1985 krátce vedla divadelní soubor mladých (pásma poezie a Klicperův Hadrián z Římsů) a dětský divadelní soubor (Loupežnická pohádka od Karla Čapka).
1984-86 - V té době už studovala dramatickou výchovu na lidové konzervatoři v brněnských Lužánkách pod vedením Dany Svozilové a Sylvy Mackové, kde ji též silně ovlivnila legendární Jindra Delongová; J. Mandlovou nadchlo, že může spojit práci s dětmi a divadlo.
1986-1998 absolvovala loutkářskou třídu východočeské lidové konzervatoře, vedenou Janem Dvořákem a Karlem Šefrnou, který se stal zásadním člověkem jejího dalšího divadelního směřování.

Od roku 1987 do 1998 hrála s jedním z našich nejlepších loutkářských souborů - svitavským Céčkem. Už jako záskok za těhotnou Jitku Karkulíkovou v Edwardovi a v dalších šesti inscenacích, které se propracovaly i na Loutkářskou Chrudim (Jako pel..., Moře, Hamlet, V páté knoflíkové dírce, Bláhové pohádky a Bystrouška, liška), se projevila jako herečka s výrazným citovým vkladem, zpěvačka a multiinstrumentalistka, v Bystroušce, lišce i jako spolutvůrkyně dramaturgie; za herecký výkon v titulní roli Bystroušky, lišky obdržela na LCH 1998 cenu.

V sezoně 1988/89 založila při OKS ve Svitavách tříčlenný klučičí soubor Cukrnebudem, který pak uspěl na Loutkářské Chrudimi se svým zpracováním Trnkovy Zahrady (a: Jiří Trnka, 1990).

V letech 1992-1998 vystudovala katedru výchovné dramatiky pražské DAMU.

Dík podpoře města a jeho Střediska kulturních služeb mohla roku 1992 založit Dramatickou školičku, v níž dodnes učí a tvoří.
Školičku každým rokem navštěvuje kolem padesáti až šedesáti dětí od šesti do dvaceti let v šesti až devíti věkových třídách. Z 83 dokončených inscenací Dramatické školičky za 28 let v letech 1994-2018 se J. Mandlová podílela na 63 (dalších 8 nedokončili), z toho 4 společné režie s Karlem Šefrnou. Její inscenace jsou po stránce žánrové (od pohádek přes pověsti, alegorie, lyrické, epické i dokumentární materiály až po satiry a anekdoty), druhu divadla a použitých prostředků (většinou loutkové, ale i divadlo masek, herecké, pohybové, výtvarné...), rozsahu (několikaminutové i plnoformátové) a přirozeně i co do věkové adresy velmi rozmanité. O jejich kvalitě svědčí to, že do konce roku 2018 dvanáct z nich bylo z krajských přehlídek (KP) vybráno na celostátní přehlídku Loutkářská Chrudim (LCH), sedm na Dětskou scénu (DS) a dalších šest jako host, tři na Náchodskou prima sezónu, resp. Mladou scénu (MS), dvě na Jiráskův Hronov (JH), tři na Přelet nad loutkářským hnízdem (PLH) a další výběrové přehlídky; inscenace i J. Mandlová sama na nich získala řadu cen. Vedle toho její recitátoři uspěli na řadě národních přehlídek uměleckého přednesu.

Působivých a inspirativních inscenací vytvořila celou řadu.
1999 -V Světlovské baladě (a: na motivy pověsti Drahomíry Šustrové K. Šefrna, 1999) uplatnilo půl druhé desítky odrůstajících "dětí" (13-15 let) všechny typické prvky jedné ze skupin - budoucí Tlupatlapy: významnou úlohou písní a muziky, vždy přítomný prvek víry v život, lásku, lidskou vzájemnost, humor v poloze pologroteskní kramářské písně (vařečkové loutky) s krásnými až dojemnými lyrickými momenty i schopnost budování rytmické stavby inscenace a hlavně emotivní angažovanost všech aktérů.
2000 - Zrcadlení (a: J. Mandlová, 2000) jen o něco staršího souboru JŮLIE bylo pohybové divadlo a divadlo masek na základě stejnojmenné hudební jazzové skladby. Do spíše zamyšlené, lyrizující linie se závažnými tématy patří dvě následují inscenace Tlupatlapy:
2001 - Strom (a: na motivy Alexandra Klimenta K. Šefrna a J. Mandlová, 2001), inscenace o nebezpečí moci, která nás chce ovládat ve všem našem konání, a o potřebě vzepřít se jí a
2003 - Pastýřka (a: dle Robinsona Jefferse J. Mandlová a K. Šefrna, 2003), baladická báseň v próze s hlubokým tématem ceny života a lásky a ochoty obětovat se pro ně, v níž soubor pokročil ještě dál v svém zvládání hybného výtvarného divadla metafory, hudebně-písňového i hereckého výrazu; vyřezávané hlavy základních postav na dlouhých tyčích a pár kožešinek se zavěšenými zvonečky stačilo k vytvoření účinného divadelního tvaru. Jana Mandlová dostala za scénář a režijní podíl na inscenaci Pastýřka cenu na LCH.
2004 - Havrane z kamene (a: Tomáš Pěkný, J. Mandlová, 2004) je čistě herecké divadlo skupiny Bruncvíkové.
2006 - Poslední inscenace nejúspěšnější školičkové skupiny Tlupatlapa Potichu i naglass (a: podle hudby P. Glasse soubor a J. Mandlová, 2006) - stylově čistá, pečlivě propracovaná hudebně výtvarná etuda beze slov, se sedmi mladými herečkami, dvěma herci, sklínkami, džbány a baterkami - je dynamický výtvarný obraz na hudbu Philipa Glasse (odtud slovní hříčka v titulu); v provedení přesná až k jakési elegantnosti, ne-li artistnosti. 2010 - Úplně jiným směrem se J. Mandlová vydala se souborem Jabloně v inscenaci Jabloň (inspirováno S. Silversteinem a Bruno Ferrerem, 2010): komorní loutková stínohra na biblické motivy v rámu jakéhosi rozkládacího "oltáříčku", víc lyrická než epická, víc epická než dramatická; jsme svědky houslového, violoncelového a vokálního koncertu dvou mladičkých dívek a dvou jejich odrostlejších kolegyní se stínoherními ilustracemi a korálky faktů na tenounké nitce "příběhu".
2012 - Úspěchem byla i Chlebová Lhota (a: Dagmar Urbánkové, J. Mandlová, 2012) souboru Naopak a ...A žeru rybí tuk... (aneb balada o Bobíkovi) (a: na motivy Petra Chudožilova J. Mandlová a soubor, 2012) souboru Bubliny. Haló, Jácíčku (a: Daisy Mrázková, J. Mandlová, 2013-2014) téhož souboru je hravá a přitom poetická inscenace naplněná loutkohereckou dovedností, nápaditostí i autenticitou tří mladých hereček.
2014 - V úplně jiném duchu se nese jeho inscenace Medvěd!?! (Frank Tashlin, Bubliny a J. Mandlová, 2014): hořce směšné existenciální podobenství téměř kafkovsky absurdního rozměru; anekdotická bajka o medvědovi vyznívá dík promyšlené koncepci i notné dávce znalostí, dovedností a talentu pěti středoškoláků a jejich vedoucí jako hudební skladba - múzické výtvarné uchopení, které sice vychází z autorovy ilustrace, ale je doplněno a rozvedeno vlastní invencí, minimalistickou prací s rekvizitami, včetně jednoduchých proměn lesa v továrny a zpět pouhým překlopením drobných kulis, i funkční prací s projekcemi realistických snímků lesa či abstraktních grafik, které se kontrastují a doplňují s plošnými loutkami či nápaditým rozhýbáváním obrazců pohybem ploch, na něž jsou promítány.
Pozoruhodným dílkem je také Z pacholíčka Amosem - příspěvek školičkového souboru Panca Lanca do projektu Hany Voříškové Putování s Janem Amosem, na němž se podílelo osm souborů.
2016 - Inscenace souboru Naopak Všichni jsme si... (pův. Farma; na námět George Orwela, J. Mandlová a soubor, 2016) používá jako hlavní jevišní prostředek polštářovité loutkomasky zvířat a židle, jež fungují jako zemědělské nástroje, ohrada, pomník či větrný mlýn; práce s nimi je nápaditá a pestrá, ale nejsilněji působí zaujetí, s nímž středoškoláci hrají.
2017 - Naopak inscenace mladších Modrooček Psi, neztrácejte naději (na námět Anny Kempové J. Mandlová a soubor, 2017) se vrací k bezelstné, ale chytré hravosti, využívající jediného hadrového pejska.

Opakovaně působila i jako lektorka seminářů a dílen, mimo jiné též na LCH; jako porotce se uplatnila r. 2013 na Mladé scéně v Ústí nad Orlicí.

Jana Mandlová přispěla rozvoji českého loutkového divadla nejen jako herečka, dramaturgyně a režisérka, ale i jako pedagog. Přes všechny nepochybné divadelní kvality není význam její práce ani zdaleka jen v hodnotách inscenačních, jako spíš v tom, kolik dětí a mladých lidí už nejen obohatila lidsky, ale i přivedla k divadlu, které se v některých případech promítlo i do jejich dalšího směřování. Není z těch, kteří utíkají před zodpovědností a uměleckou nedostatečnost schovávají za řeči o dramatické výchově, nýbrž kvalitní tvorbou děti kultivuje, vychovává, polidšťuje je v oblasti sociální, etické, estetické a kulturní vůbec.

---------------
PŘEHLED INSCENACÍ s účastí Jany Vykydalové (JV) / Mandlové (JM)
C Svitavy
1987 Edward. Jana Vykydalová: herečka.
1988 Jako pel... JV: herečka. Účast: inspirativní host LCH 1988.
1989 Moře. JV: herečka. Účast: LCH 1989.
1990 Hamlet. JV: herečka. Účast: LCH 1990.
1994 V páté knoflíkové dírce. JM: herečka, podíl na scénografii. Účast: LCH 1994.
1995 Bláhové pohádky. JM: herečka, podíl na scénografii. Účast: LCH 1995 - cena Janě Mandlové za herecký výkon v titulní roli inscenace Bystrouška, liška.

CUKRNEBUDEM Svitavy
1990 Zahrada. JV: úprava a režie. Účast: LCH 1990; JH 1991.
---------------------
DRAMATICKÁ ŠKOLIČKA Svitavy
1994 Z deníku Ofélie aneb Za zrcadlem a s čím jsem se tam setkala. Soubor OFÉLIE. JM: scénář, scénografie, režie
1995 Kája Mařík. SEDMÁ HLAVA - nedokončeno.
1996 Děti zlobivé. BERÁNCI, KNOFLÍCI, CITRÓNI. JM: scénář, výtvarno, režie, podíl na hudbě. Účast: KP.
1996 Polednice. KAMÍNCI. Kolektivní přednes. JM: režie. Účast: KP.
1996 Sedmá hlava. SEDMÁ HLAVA. JM: scénář, hudba, výtvarno, režie. Účast: KP.
1997 Louka modrých dětí. SEDMÁ HLAVA. JM: režie - nedokončeno.
1998 Světlovská balada. Bývalé DĚTI ZLOBIVÉ/ZLOBIVKY, budoucí TLUPATLAPA. JM: spolurežie. Účast: LCH 1999 - cena za inscenaci, Jana Mandlová a Karel Šefrna za pedagogicko umělecké vedení dětského kolektivu dramatické školičky Svitavy v inscenaci Světlovská balada; nominace na JH.
1998 Venušin, Saturnin a ti druzí. SEDMÁ HLAVA. JM: scénář a režie. Účast: KP a dílny.

2000 Neplač, muchomůrko. MRAVENCI a jejich rodiče. JM: scénář a režie, podíl na hudbě.
2000 Zrcadlení. JŮLIE. JM: autor, režie. Účast: LCH 2000.
2000 Gogo a Chruchru. GOGO A CHRU CHRU. JM: spolupráce na režii a scénografii. Účast: LCH 2000 - cena za autorství a realizaci.
2000 Středa nám chutná. BRUNCVÍKOVÉ. JM: úprava, montáž veršů, scénář, výtvarno, režie, spolupráce na hudbě. Účast: Regionální přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů Hradec Králové - doporučení do širšího výběru na CP DS Trutnov 2000.
2000 Modlitby z archy. BRUNCVÍKOVÉ. JM: úprava a režie.
2001 Strom. TLUPATLAPA. JM: spolupráce na úpravě a režii. Účast: Šrámkův Písek 2001; LCH 2002 - cena za jevištní básnivost; mezinárodní loutkářský festival v Mistelbachu 2002.
2001 Strasti soužené duše. Sólový výstup Veroniky Flígrové a Lucky Markové. JM: režie. Účast: Štronzo.
2001 Pantagruelská pranostyka. Sólový výstup Jana Masaryka. JM: režie.
2001 Billyho příběh. BILLY (odnož SEDMÉ HLAVY). JM.: spoluúčast na úpravě a režii.
2001 Smažno a svačvečer. BRUNCVÍKOVÉ. JM: úprava a režie.
2001 Drobné etudy. BRUNCVÍKOVÉ. JM: režie. Účast: ObP Hradec Králové.
2002 Maňana. BRUNCVÍKOVÉ. JM: a: soubor, J. Mandlová. Rakvičkárna - 6 etud. Účast: KP.
2002 Cecil a jeho Brum. CECIL. JM: úprava.
2002 Anděl a kniha rekordů. MIMO. JM: spoluautor. Účast: KP.
2002 Dokonalá žena, Ohleduplný vrah, Syn tří mušketýrů. TLUPATLAPA. JM: spoluúprava a spolurežie; nedokončeno.
2003 Pirát Josef. PIRÁTI. JM: úprava, režie.
2003 Pastýřka. TLUPATLAPA. JM: úprava a režie. Účast: AUDIMAFOR aneb Kostelecký kostlivec; středoškolská dílna Nahlížení; LCH - cena za inscenaci a 3 individuální ceny; JH 2004; inspirativní host DS Trutnov 2003; Tyjátr na trati; mezinárodní festival v Dolní Poustevně; Nahlížení-národní divadelní dílna a přehlídka mladých Bechyně; PLH 2003; Setkání - celostátní dílna mladých divadelních souborů Ostrava; Ostrožská Nová Ves 2004; Nadělení Brno, prosinec 2004.
2004 Havrane z kamene. BRUNCVÍKOVÉ. JM: spoluautor, režie. Účast: KP loutkářů Hradec Králové; inspirativní host DS Trutnov 2004; doplňkový program LCH; POSED 2004.
2004 Pidiženušky. BRUNCVÍKOVÉ a PIDIŽENUŠKY. JM: úprava, režie J. Mandlová. Účast: KP loutkářů Hradec Králové; inspirativní host DS Trutnov; LCH 2004 - cena za animaci předmětů a loutek; mezinárodní přehlídka v Dolní Poustevně; Setkání - celostátní dílna mladých divadelních souborů Ostrava; Trnfest Městečko Trnávka; Festival v Janově; POSED Svitavy 2004; zájezd do Paříže a Villecresnes na pozvání spřáteleného divadelního souboru Bas les Pattes.
2005 Hon na dítě. BRUNCVÍKOVÉ. JM: úprava, režie. Účast: zájezd do Paříže a Villecresnes na pozvání spřáteleného divadelního souboru Bas les Pattes.
2005 Sísa Kyselá. KRYŠPÍNI. JM: úprava, režie.
2006 Potichu a naglass. TLUPATLAPA. JM: úprava a režie. Účast: LCH 2006 - cena za inscenaci, nominace na JH 2006 a doporučení na JH 2007 - neuskutečnilo se; PLH 2006; POSED Svitavy 2006; přehlídka ve Villecresnes-Paříž v září 2006.
2006 Urhamlet. BRUNCVÍKOVÉ. JM: scénář a režie. Účast: ObP TRNFEST Městečko Trnávka 2006; KP Kostelecký kostlivec - doporučení na NP Náchodská prima sezóna; Modrý kocour; CP Náchodská prima sezóna 2007.
2007 Havěť všelijaká. BUBLINY. JM: scénář a režie. Účast: krajská DS Hradec Králové; CP DS Trutnov 2007; celostátní dílna učitelů v Jičíně, září 2007; celostátní konference učitelů Praha, říjen 2007.
2007 Vratidlo. KRYŠPÍNI. JM: scénář a režie - nedokončeno.
2007 Balada o severu. TLUPATLAPA (část). JM: úprava a režie - nedokončeno.
2008 Hlavylámání. BUBLINY. JM: spolurežie. Účast: KP DS Hradec Králové - cena J. Mandlové a M. Kadlecovi za pedagogické vedení a uplatnění loutkářských dovedností. Autorské loutkové představení s plyšovými hračkami.
2008 Jak putoval Cílek za Lídou. JÁCÍČCI. JM: spolurežie. Představení v rámci Malého Trámtadyjá.
2008 Kočky. KROKY STRANOU (do 2008 BRUNCÍKOVÉ). JM: scénář a režie. Účast: KP AUDIMAFOR Červený Kostelec - doporučení na národní přehlídku Wolkrův Prostějov (bez nominace). Jako hosté členky souborů Doubravky a Všichni v lese.
2010 Jak klokánek udělal UF! KLOKÁNCI (část Jácíčků). JM: režie. Účast: KP dětského divadla Svitavský dýchánek - cena za úspěšný vstup do loutkového divadla, divadelní festiválek v Janově u Litomyšle.
2010 Nerge dorgo týrgy kargat serge. BUBLINY. JM: spoluúprava a spolurežie. Účast: KP Svitavský dýchánek 2010 - cena za inscenaci.
2010 Prosím, namaluj mi beránka. JÁCÍČCI. JM: spolurežie. Účast: KP Svitavský dýchánek - cena ředitele SKS za hledání beránka; 2x vystoupení ve Fabrice, 2x představení v Trámu pro rodiče a veřejnost.
2010 Jabloň. JABLONĚ. JM: scénář a režie. Účast: KP AUDIMAFOR Hradec Králové; POSED. Premiéra: listopad 2010; vzhledem k vážnému úrazu jedné z hereček muselo být představení odvoláno ze všech krajských přehlídek a dalšího účinkování, celkem se hrála Jabloň 3x. Znovuobnovená premiéra pro veřejnost 6. 10. 2012. 15.-22. 10. 2012 zájezd s představením do Francie na divadelní přehlídku Interlubies - partnerské města Villecresnes.
2010 Velké putování Vlase a Brady. BRAMBŮRKY. JM: režie.
2011 Krákorka. KLOKÁNCI. JM: úprava a režie - nedokončeno.
2012 Chlebová Lhota. NAOPAK (dříve JÁCÍČKOVÉ). JM: scénář a režie, účast na hudbě. Premiéra: 22. června 2012. Účast: POSED 2012 - oslavy 20. narozenin Divadelní školičky (premiéra v novém složení souboru); KP Svitavský dýchánek 2013 – cena za inspirativní výtvarnou stránku a zvláštní cena za vkusné, jednoduché a tvořivé "uchopení hrníčku s čajem" dětem Dramatické školičky ve Svitavách (za uvádění Dýchánku); Trnfest Městečko Trnávka 2013; inspirativní program CP dětských skupin scénického tance Kutná Hora 2013.
2012 ...A žeru rybí tuk... (aneb balada o Bobíkovi). BUBLINY. JM: scénář a spolurežie. Premiéra: 22. 6. 2012. Účast: KP Svitavský Dýchánek 12.-13. 4. 2013 - cena za inscenaci s nominací na DS 2013 a doporučením na LCH; DS 2013; LCH 29. 6. 2013; POSED 2012 a oslavy 20.narozenin DŠ - premiéra v novém složení souboru.
2012 Jeleňovití. BRAMBŮRKY. JM: scénář a režie. Účast: POSED 2012 - oslava 20. narozenin Divadelní školičky; KP Svitavský Dýchánek 12.-13. 4. 2013 - cena za jevištní zpracování poezie Petra Nikla.
2012 O klíči. ČEČETKY. JM: scénář a režie. Účast: POSED 2012 a oslavy 20.narozenin DŠ.
2012 O domku. DUHOVKY. JM: scénář a režie.
2013 Haló, Jácíčku. MÁLO (přejmenovaní KLOKÁNCI). JM: scénář a režie. Účast: KP Svitavský Dýchánek 12.-13. 4. 2013 – cena za inscenaci s nominací na DS 2013 a doporučením na LCH; CP DS Svitavy 2014; CP LCH 30. 6. 2013 - cena souboru za vyjádření osobité poetiky; Trnfest Městečko Trnávka; inspirativní program CP dětských skupin scénického tance Kutná Hora 2013.
2013 Jak medvídci pluli v galoších do New Yorku. BUBLINY. JM: úprava a režie. Jediné představení: POSED 26.-27. 10. 2013.
2014 Až poběží bublinky dolů, bude pozdě. BUBLINY. JM: scénář a režie. Účast: KP Svitavský Fanda.
2014 Pfú. NAOPAK. JM: spoluúprava a režie. Účast: KP Svitavský dýchánek Svitavy - cena za inscenaci, nominace na DS 2014; CP DS Svitavy 2014; Dětenické divadlování 27. 9. 2014.
2014 Haló Jácíčku 2. MÁLO. JM: scénář a režie. Účast: KP Svitavský dýchánek Svitavy - cena za inscenaci, doporučení do širšího výběru na DS 2014; doplňkový program CP DS Svitavy; Trnfest, květen 2014; Dětenické divadlování 27. 9. 2014; Ars poetica Litomyšl 4. 10. 2015; Festival Brněnec 24. 10. 2015.
2014 Medvěd!?! BUBLINY. JM: spolúprava, spoluúčast na scénografii a režie. Účast: KP Svitavský Fanda - doporučení na celostátní přehlídku MS Ústí nad Orlicí; doplňkový program CP DS 2015; Trnfest Městečko Trnávka; MS Ústí nad Orlicí 2014 - nominace na JH; JH 2014; DVD Praha; PLH Praha 7. 11. 2015; Festival Brněnec 24. 10. 2015.
2014 zhudebněné texty Edwarda Leara v loutkové podobě. BUBLINY a NAOPAK. JM: scénář a režie. Účast: POSED 21. 11. 2014 na téma Edward Lear.
2015 Oslovi. OSLOVY. JM: režie. Účast: přehlídka individuálních výstupů s loutkou Přerov 30. 5. 2015; přehlídka IVL LCH 2015 - hlavní cena; DVD DAMU Praha říjen 2015; Ars poetica Litomyšl 4. 10. 2015; Festival Brněnec 24. 10. 2015.
2015 Z pacholíčka Amosem. PANCA LANCA. JM: scénář a režie. Účast: Přehlídka-dílna Choceň 21. 11. 2015; POSED s Janem Amosem, Svitavy (znovuotevření divadla Trám po rekonstrukci) 13. 12. 2015; KP Audimafor Hradec Králové 1. 4. 2016 - ceny za divadelní událost projektu Putování s Janem Amosem a Pavle a Karlu Šefrnovým za hudbu v projektu Putování s Janem Amosem; KP Svitavský Dýchánek 17. 4. 2016; inspirativní program LCH 30. 6. 2016.
2015 Kubula a Kuba Kubikula. DUHOVKY. JM: režie - nedokončeno.
2015 Tajemný Skellig. BRAMBŮRKY. JM: režie - nedokončeno.
2016 Všichni jsme si.... NAOPAK. JM: spoluúprava, spolupráce na loutkách, režie. Premiéra: 16. 12. 2016. Do dubna 2017 pod názvem Farma. Účast: KP Svitavský Fanda 8. 4. 2017 - cena za inscenaci s doporučením na MS Ústí nad Orlicí 2017; KP Svitavský dýchánek 21. 4. 2017 - doporučení k širšímu výběru na LCH; Trnfest Městečko Trnávka 26. 5. 2017; CP MS Ústí nad Orlicí 25. 6. 2017 - cena souboru za aktuální zpracování klasického textu; doplňkový program CP DS Svitavy 11. 6. 2017; CP LCH 4.-5.7.2017 - cena souboru za vnitřně přesvědčivé uchopení látky. Derniéra: Trám 15. 6. 2018.
2016 Jeskyně. DUHOVKY. JM: scénář podle námětu dětí a režie. Účast: KP Svitavský Dýchánek 21. 4. 2017 - doporučení na DS 2017 (nebyla zařazena); Školičkové Tramtadyjá 7. 6. 2017.
2016 Z tajného deníku AM. ČEČETKY. JM: scénář a režie. Ukázka práce na knize Sue Townsendové Tajný deník Adriana Molea na Školičkovém Tramtadyjá 20. 6. 2016.
2016 Ostrovy. BRAMBŮRKY. JM: scénář a režie. Školičkové Tramtadyjá 20. 6. 2016.
2017 Psi, neztrácejte naději. MODROOČKY. JM: režie, scénář, scénografie. První pokus pod názvem Psi nebaletí předveden na Tramtadyjá 20. 6. 2016. Účast (jako Psi, neztrácejte naději!): KP Svitavský Dýchánek 21. 4. 2017- přímý postup na DS 2017; Trnfest Městečko Trnávka 27. 5. 2017; CP DS Svitavy 2017; Školičkové Trámatadyjá 7. 6. 2017; Přehlídka DVD DAMU Praha 28. 10. 2017; Doporučení na světový festival divadla v Lingen, Německo 2018 - nerealizovalo se.
2017 Šťastný princ. PARAMIAN (Pája, Ráchel, Mikuláš, Anička). JM: úprava a režie. Začátek práce jako soubor ŠŤASTNÝ PRINC r. 2016, premiéra: Školičkové Tramtadyjá 7. 6. 2017. Účast: KP Svitavský dýchánek 11. 4. 2018 - cena za inscenaci s nominací na DS 2018 a doporučením na LCH 2018; CP DS Svitavy 12. 4. 2018; pozvání na přehlídku DVD DAMU Praha, říjen 2018.
2017 Kupé story. ČEČETKY. JM: režie. Předvedeno na Školičkovém Trámtadyjá 7. 6. 2017.
2017 Pan cecil Brum a jeho dům. BRAMBŮRKY. JM: režie. Herecké divadlo. Premiéra: Školičkové Trámtadyjá 7. 6. 2017.
2018 Na arše v šest. PARAMIAN. JM: dramatizace a režie. Premiéra: Noc kostelů Svitavy 25. 5. 2018. Účast: Školičkové Tramtadyjá 19. 6. 2018.
2018 Malý princ. ČEČETKY. JM: scénář a režie. Premiéra: Tramtadyjá 19. 6. 2018.
2018 Ťik, Ťak, Ťuk. BRAMBŮRKY. JM: scénář a režie. Premiéra: Tramtadyjá 19. 6. 2018.
2018 Lavička - DUHOVKY. JM: režie. Předvedení: Trámtadyjá 19. 6. 2018.
Bibliografie:
Heslo Jana Mandlová pro Databázi českého amatérského divadla zpracoval Luděk Richter, říjen 2018.

Bibliografie:
MANDLOVÁ, Jana. Dramatická výchova je - podle mého - výchova dětí skrze osobnostní prožitek. - Jana Mandlová ČTVRTletník DDD. Praha: Dobré divadlo dětem, Zima 2002. ISSN 2464-8221. MK ČR E 15172.

MANDLOVÁ, Jana. Jazyk je hudba. Divadlo pro děti. Čtvrtletník. Praha: Dobré divadlo dětem, Jaro 2018. ISSN 2464-8248. Reg. MK ČR E 15172.

MANDLOVÁ, Jana. Proč mají děti rády loutkové divadlo? Divadlo pro děti. Čtvrtletník. Praha: Dobré divadlo dětem, Jaro 2008. ISSN 2464-8248. Reg. MK ČR E 15172.


Hry, adaptace:

PĚKNÝ, Tomáš; MANDLOVÁ, Jana. Havrane z kamene. Divadlo pro děti. Čtvrtletník. Praha: Dobré divadlo dětem, Zima 2004. ISSN 2464-8248. Reg. MK ČR E 15172.

TĚSNOHLÍDEK, Rudolf; ŠEFRNA, Karel; MANDLOVÁ, Jana. Bystrouška, liška. ČTVRTletník DDD. Praha: Dobré divadlo dětem, Léto 2000. ISSN 2464-8221. MK ČR E 15172.


Životopisné:

RICHTER, Luděk. Heslo pro Databázi ČAD. Rkp. říjen 2018.

RICHTER, Luděk. Jana Mandlová. In 50 Loutkářských Chrudimí: Vývoj českého loutkového divadla v zrcadle festivalu. 1. vyd. Praha: Dobré divadlo dětem a IPOS, 2001. ISBN 8090297501 (DDD), 807068156X (IPOS). S. 168 foto.


SOUVISEJÍCÍ:
MOHR, Petr. Céčko 1970-2000. Středisko kulturních služeb města Svitav, 2000.

RICHTER, Luděk. C Svitavy aneb Fenomén, který přináší radost a inspiraci. In Divadla svítící do tmy II. Praha: NIPOS, 2007. ISBN 9788070682159. S. 56-83.

RICHTER, Luděk: 50 Loutkářských Chrudimí. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 168 foto.

RICHTER, Luděk: Heslo pro Databázi českého amatérského divadla, září 2018.

Související Obrázky

Choceň, Voříšková Hana a spřátelené soubory, Putování, KP Audimafor Hradec Králové 2016
LCH 2008, Seminář O
LCH 2008, Seminář O
MANDLOVÁ, Jana, portrét
Svitavy, C – Malé divadlo SKP, Pohoda, LCH 1985
Svitavy, C,  V páté knoflíkové dírce, 1994
Svitavy, C, Bystrouška, liška, FEMAD 1999
Svitavy, C, Bystrouška, liška, LCH 1998
Svitavy, Darmatická školička, Světlovská balada, 1999


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.