Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: DELONGOVÁ, Jindra, Brno

Datum narození: 20.7.1925
Místo narození: Velké Hoštice
Datum úmrtí: 17.3.2019
Místo úmrtí: Brno
Jindra Delongová, jedna ze zakladatelských osobností české dramatické výchovy, dlouholetá členka ústředního poradního sboru ÚKVČ pro dramatickou výchovu.

Od 50. do 90. let vedoucí DDS Pirko v DPM / DDM Lužánky:
Koncem 50. let převzala tehdejší Pionýrský rozhlasový kolektiv(Pirko), který vznikl pod vedením rozhlasového režiséra Bohdana Denka a Miroslava Nejezchleba jako zásobárna dětí využívaných pro rozhlasové hry. Začala s ním pracovat i na textech, které pro rozhlas nebyly určeny.
První účastí v soutěži STMP (krajské kolo v Kroměříži 1965) na sebe upozornilo Pirko dosud nevídanou podobou dětské scénické hry.
1967 jej v krajské soutěži ve Znojmě viděla ústřední metodička Eva Machková a ještě týž rok prosadila pásma veršů Ilony Borské a Ivo Štuky Svět se točí do kolečka na 37. Jiráskův Hronov.
1970 Pirko zaznamenalo velký úspěch na JH s Trnkovou Zahradou. Superlativy snesené na vystoupení podnítily Jindru Delongovou k dalšímu studiu Komenského a propracování systému dramatické výchovy do ještě kvalitnější podoby.
Účast na národních přehlídkách dětských divadelních souborů.
Kromě divadla také práce s přednesem, recitační inscenace, účast na národních přehlídkách v Mělníku.
Začala o recitaci a dramatické výchově přednášet (posléze i na vysokých školách - pedagog. FF MU, JAMU) doma i v zahraničí Anglie, Maďarsko, Rakousko, Řecko).
Stala se předsedkyní krajského poradního sboru pro dětské divadlo, členkou ÚPS-DD, pod titulem Mít nápady dovoleno jí šéfredaktor Amatérské scény Jiří Beneš přidělil dokonce přílohu v časopisu na každý měsíc, kde systém rozvíjela (1968 -1973).
Má lví podíl na podobě soutěže “mateřinek” v Kroměříži - nejdříve jako memoriál O. Tillmana, později Pedagogická poema.
1990 - za jejího působení vzniklo v brněnském DPM v Lužánkách první Středisko dramatické výchovy u nás.
Jindra Delongová byla oceněna titulem Zasloužilý pracovník kultury, dostala Cenu Matice slovenské, medaili J. A. Komenského Univerzity Karlovy ke 400. výročí jeho narození (1992) a další ceny.
Ke svým osmdesátinám obdržela Cenu města Brna. Dodnes přednáší na VŠ, také její zásluhou vznikl na JAMU ateliér dramatické výchovy, který vede její dcera doc. Dr. Silva Macková.
J. D. vychovala řadu pokračovatelů.

2010 - Cena Ministerstva kultury za celoživotní přínos pro rozvoj dramatické výchovy, dětského divadla a dětského přednesu.
Bibliografie:
JINDRA DELONGOVÁ - bibl. údaje zpracoval Jar. Provazník

Z INSCENACÍ UVEDENÝCH NA CELOSTÁTNÍCH, NÁRODNÍCH A JINÝCH VÝZNAMNĚJŠÍCH PŘEHLÍDKÁCH A DÍLNÁCH
AS 1984/8, s. 1-zpráva

Jindra Delongová-Ilona Borská-Ivo Štuka: Svět se točí dokolečka, Jiráskův Hronov 1967

Jindra Delongová-Alois Mikulka: Aby se děti divily, Jiráskův Hronov 1967

Jindra Delongová-Jiří Trnka: Zahrada, Jiráskův Hronov 1970

Jindra Delongová-Jiří Trnka: Zahrada, Národní přehlídka dětských divadelních souborů, Žďár nad Sázavou 1971

Jindra Delongová-Jan Amos Komenský: Škola hrou, Národní přehlídka dětských divadelních souborů, Žďár nad Sázavou 1972

Jindra Delongová-Daisy Mrázková: Jak šumí les, Kaplické divadelní léto, 1976

Jindra Delongová-Josef Lada: Tři princezny na vdávání, Kaplické divadelní léto, 1978

Jindra Delongová-Marta Šrámková-Oldřich Sirovátka: Brněnské pověsti, Kaplické divadelní léto ……….[po roce 1981]

Jindra Delongová-Hana Vrbová (ruský folklor): Zlaté jablko, Národní přehlídka dětských recitátorů a recitačních kolektivů, Mělník 1988


BIBLIOGRAFIE

Pásma, dramatické texty a dramatizace

A) PUBLIKOVANÉ

1964
Říkadla. Recitační pásmo z veršů J. Kainara (Brno: DPM Brno)

1967
Aby se děti divily. Pásmo pohádek Aloise Mikulky a veršů z knížky Ilony Borské a Iva Štuky Svět se točí dokolečka (Praha: ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy 1967, č. 4)

Motýli tady nežijí. Pásmo z veršů, úryvky z dopisů a deníků napsaných dětmi za druhé světové války (Praha: ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy, 1967, sv. 5)


1968
”Zahrajte si na pohádky”, Mladá scéna IX, 1967/1968, č. 3 [Pásmo lidových pohádek]


1969
”Říkadlo Josef Kainara. Pásmo pro dramatické kroužky”, Mladá scéna XI, 1969/1970, č. 4


1971
Zahrada (Praha: ÚDLUT, ed. Texty dětské scény, sv. 6) [Dramatizace knihy Jiřího Trnky]


1973
Deníky dětí (Praha: DILIA)


1976
”O chudém královstvíčku” in Pohádky a nepohádky (Praha: ÚKVČ, ed. Texty dětské scény, sv. 16) [Dramatizace pohádky Josefa Lady]

”Zahrada” in Dětské divadlo (Praha: Albatros) [Dramatizace knihy Jiřího Trnky]


1978
”O chudém královstvíčku” in Malé jeviště č. 2/1978 (Praha: ÚKDŽ) [Dramatizace pohádky Josefa Lady]

”Tři princezny”, Amatérská scéna XV, 1978, č. 6 [Dramatizace pohádek Josefa Lady]


1988
”Pohádky pro uplakanou muchomůrku” in Vezměte do ruky knihu (Brno: KKS) [Adaptace textů Daisy Mrázkové]


1989
”Zlaté jablko” in Co recitovat? (Mělník: OKS Mělník) [Pásmo z ruského folkloru v překladu Hany Vrbové]

”Zlaté jablko”, Amatérská scéna XXVI, 1989, č. 8 [Pásmo z ruského folkloru v překladu Hany Vrbové]


1993
”Pohádky pro uplakanou muchomůrku” in Vezměte do ruky knihu (Brno: Mravenec) [Adaptace textů Daisy Mrázkové]


B) V RUKOPISE

Jindra Delongová-Jan Amos Komenský: Škola hrou (vybrané scény ze čtvrté a páté hry)

Jindra Delongová-James Krüss: Povídky z humří boudy (podle knihy Můj pradědeček a já)

Jindra Delongová-Daisy Mrázková: Jak šumí les (vybrané kapitoly z děl Daisy Mrázkové)

Jindra Delongová-Charles Dickens: Kouzelná rybí kostičkaKnihy a publikace

1981
Zájmové kroužky recitačně dramatické. Soubor programů, organizačních zásad a metodických námětů (Praha: ÚDPM JF, ed. Programy, sv. 16) [Mikešová, Helena-Macková, Silva]


1984
K činnosti zájmových kroužků recitačně dramatických (Metodická příručka k práci recitačně dramatického kroužku) (Praha: ÚDPM JF) [Spoluautorky: Štembergová, Šárka-Macková, Silva]


1987
Zájmové útvary recitačně dramatické pro žáky středních škol. Soubor programů, organizačních pokynů a metodických námětů (Praha: ÚDPM JF) [Spoluautorka: Macková, Silva]


1988
Vezměte do ruky knihu. Dětská literatura jako inspirace pro dramatickou hru s dětmi (Brno: Krajské kulturní středisko v Brně) [Spoluautorky: Macková, Silva-Svozilová, Dana]


1993
Vezměte do ruky knihu. Dětská literatura jako inspirace pro dramatickou hru s dětmi (Brno: Mravenec) [Spoluautorky: Macková, Silva-Svozilová, Dana]Články, časopisecké cykly a příspěvky ve sbornících

1967
”Motýli tady nežijí (K textové příloze)”, Divadelní výchova IV, 1967, č. 6

”O práci brněnského Pirka (k textové příloze)”, Divadelní výchova IV, 1967, č. 4


1968
”Dramatickým kroužkům: Jak je to s dětskou fantazií? (Metody práce s dětským dramatickým souborem)”, Mladá scéna X, 1968/1969, č. 2

”Mít nápady dovoleno”, Amatérská scéna V, 1968, č. 1

”O pravidlech dětské hry”, Amatérská scéna V, 1968, č. 8-9

”PIRKO v Anglii aneb Steven Má rád Jiří”, Amatérská scéna V, 1968, č. 12

”Rozverný stůl František s kyticí za kloboukem”, Amatérská scéna V, 1968, č. 3


1969
”Pohyb v dětských divadelních souborech”, Divadelní výchova VI, 1969, č. 1-3

1971
”Dětská dramatická hra v Brně. (Zkušenosti z práce dramatického kroužku)”, Mladá scéna XIII, 1971/1972, č. 5


1974
”Boj o Bleděmodrého Petra na festivalu v Redbridge”, Amatérská scéna XI, 1974, č. 1

”Hoří”, Amatérská scéna XI, 1974, č. 7

”Inspirace”, Amatérská scéna XI, 1974, č. 4

”Jak vzniká dětské divadelní představení”, Amatérská scéna XI, 1974, č. 6

”Kroměříž ´73”, Amatérská scéna XI, 1974, č. 3

”Návštěva v Gilbert Colvin Primary School”, Amatérská scéna XI, 1974, č. 2

”[příspěvek do ankety o práci odborných porot]”, Amatérská scéna XI, 1974, č. 5


1979
”Jací budou? Jací jsou?”, Kaplické divadelní léto ´79, 1979, č. 6


1980
”Jak se co hraje v Pirku”, Kaplická čítanka. XII. kaplické divadelní léto ´80, 1980, č. 5


1982
”Aby slova nebyla jen slova”, Kaplická čítanka. XIV. kaplické divadelní léto ´82, 1982, č. 2

”Která dětská knížka pro Vás znamená hluboký zážitek a velkou hodnotu? Dnes odpovídají: Jindra Delongová, Alena Kuščynská, Dagmar Víchová”, Kaplická čítanka. XII. kaplické divadelní léto ´80, 1980, č. 5


1983
”Místo pojednání o souboru PIRKO dopis Jindry Delongové”, Kaplická čítanka. XV. kaplické divadelní léto ´83, 1983, č. 6

”Povídání o PIRKU”, Zájmová umělecká činnost 1983, č. 3, str. 81-83

”Povídání o Pirku”, Kaplická čítanka. XV. kaplické divadelní léto ´83, 1983, č. 6


1984
”Přehlídka dobré pohody”, Kaplická čítanka. 16. kaplické divadelní léto, 1984, č. 4


1985
”Jak se co hraje v PIRKU” in Horáková, Eva-Provazník, Jaroslav: Listování Kaplickou čítankou. Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1974-1984 (Kaplice-Praha: organizační štáb KDL 1985-ÚKVČ), str. 35-38 [Spoluautorka: Silva Macková]

”Povídání o PIRKU” in Horáková, Eva-Provazník, Jaroslav: Listování Kaplickou čítankou. Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1974-1984 (Kaplice-Praha: organizační štáb KDL 1985-ÚKVČ), str. 91-93

”Zpráva od věže babylonské”, Kaplická čítanka. 16. kaplické divadelní léto, 1984, č. 7

”Zpráva od věže babylónské” in Horáková, Eva-Provazník, Jaroslav: Listování Kaplickou čítankou. Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1974-1984 (Kaplice-Praha: organizační štáb KDL 1985-ÚKVČ), str. 110-111


1986
”Jak začít?”, Československý loutkář XXXVI, 1986, č. 3

1987
”Co je psáno, není dáno”, Kaplická čítanka. 19. kaplické divadelní léto, 1987, č. 5 [Spoluautorky: Svozilová, Dana-Macková, Silva]


1988
”20 let Kaplice”, Kaplická čítanka. 20. kaplické divadelní léto, 1988, č. 3


1989
”Seminář pro učitelky mateřských škol - II. ročník”, Kaplická čítanka. 21. kaplické divadelní léto, 1989, č. 1 [Spoluautorka: Macková, Silva]

”Společná paměť dětského divadla. Záznam diskuse k problematice inscenační práce s dětským souborem”, in Horová, Eva-Provazník, Jaroslav: 20 kaplických let. Kaplické kapitoly dětského divadla (Praha: Koordinační centrum pro dramatickou výchovu ÚKVČ-organizační štáb KDL-STD) [Spoluautoři: Mašatová, Milada-Mlejnek, Josef-Pavelková, Soňa-Provazník, Jaroslav]

”Vybíráme z připravované publikace 20 kaplických let. Záznam diskuse k problematice dramatické výchovy dětí”, Kaplická čítanka. 21. kaplické divadelní léto, 1989, č. 7 [Spoluautoři: Mašatová, Milada-Mlejnek, Josef-Pavelková, Soňa-Provazník, Jaroslav]

”Zlaté jablko”, Amatérská scéna XXVI, rubrika Dveře dokořán, 1989, č. 8
[Spoluautorka: Machková, Eva]


1994
”Ještě jednou o stejném metru”, Prachatický palubní deník, 1993, č. 6


1999
”Škola hrou”, Duha 13, 1999, č. 3


Redakční práce a spolupráce při redigování rubrik


Mít nápady dovoleno [rubrika pro vedoucí dětských souborů], Amatérská scéna VI, 1969, č. 1-12; VII, 1970, č. 1-12; VIII, 1971, č. 1-12; IX, 1972, č. 1-12; X, 1973, č. 1-12


----------------------------------------------------------------------------------
UVEDENO V BČAD:
1700 DELONGOVÁ, Jindra: Žďár, Svitavy, Trnava. AS 1973, č. 10, s. 105 (rubrika Mít nápady dovoleno).

1524 DELONGOVÁ, Jindřiška - MACKOVÁ, Silva - SVOZILOVÁ, Dana: Vezměte do ruky knihu. Dětská literatura jako inspirace pro dramatickou hru s dětmi. Brno, KKS 1988, 90 s.167

DELONGOVÁ, Jindra - MACKOVÁ, Silva - ŠTEMBERGOVÁ, Šárka: K činnosti zájmových kroužků recitačně dramatických. Metodická příručka k práci recitačně dramatického kroužku. Praha, ÚDPM JF 1984.1675 DELONGOVÁ, Jindra - MIKEŠOVÁ, Helena -

MACKOVÁ, Silva: Zájmové kroužky recitačně dramatické. Soubor programů, organizačních zásad a metodických námětů. Praha,
ÚDPM JF 1981. 1700 MACKOVÁ, Silva - DELONGOVÁ, Jindra: Zájmové útvary recitačně dramatické pro žáky středních škol. Soubor programů, organizačních pokynů a metodických námětů. Praha, ÚDPM JF 1987.
---

PRÁCE o J. DELONGOVÉ:

HERÁKOVÁ, Darina: Jindra Delongová, PIRKO a dramatická výchova. Diplomová práce. Praha, DAMU 2004. CD ROM. kART.

MACHKOVÁ, Eva: Jindra Delongová (neuvěřitelná osmdesátnice). Amatérská scéna 2005, č. 3, s. 70.

NÁVŠTĚVA v galerii moderní české dramatické výchovy. Tvořivá dramatika 2001, č. 1. Vyd. IPOS-ARTAMA.

ZBOŘILOVÁ, Libuše: Jindra Delongová slaví pětasemddesátiny - Mít nápady dovoleno, in.: Rovnost, 20. 7. 2000

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Brno, dětský soubor Pirko, Jak šumí les. 1977
Brno, Pirko, Aby se děti divily, 1967
Brno, Pirko, Bleděmodrý Petr, 1974
Brno, Pirko, Jak šumí les, 1975
Brno, Pirko, Zahrada, 1970
Hugh Lovegrove a Jindra Delongová, Londýn 1970
Jindra Delongová v dívčích letech
Jindra Delongová, 2005
Kroměříž, Memoriál O. Tillmanna (Poema) 1972, porota
WP 1973, aranžované foto části porotců


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Jindra Delongová, 2005
Jindra Delongová v dívčích letech
Brno, Pirko, Aby se děti divily, 1967
Brno, Pirko, Zahrada, 1970
Hugh Lovegrove a Jindra Delongová, Londýn 1970
Kroměříž, Memoriál O. Tillmanna (Poema) 1972, porota
WP 1973, aranžované foto části porotců
Brno, Pirko, Bleděmodrý Petr, 1974
Brno, Pirko, Jak šumí les, 1975
Brno, dětský soubor Pirko, Jak šumí les. 1977


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.