Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: LÁZŇOVSKÁ, Lenka, Mgr.

Datum narození: 15.2.1948
Místo narození: Praha
Prezidentka Českého střediska mezinárodní organizace amatérského divadla AITA/IATA, viceprezidentka Středoevropské sekce AITA/AITA.
Od 1. 7. 2001 vedoucí útvaru Artama v NIPOS, Praha
Od 1. 3. 2008 ředitelka NIPOS
----
Mgr. Lenka Lázňovská
Absolventka SVVŠ v Praze,
1972 absolvovala Filozofickou fakultu UK - obory česky jazyk a literatura, dějepis, estetika).

Od r. 1972 zaměstnána v ÚKVČ (z toho v letech 1987 – 1990 jako vedoucí divadelního odd), po jeho zrušení od r. 1991 v IPOS (NIPOS), z toho v letech 2000 – 2007 jako vedoucí útvaru ARTAMA a od r. 2007 je ředitelkou NIPOS.

Dětství prožila v Polné u Jihlavy, odkud pocházejí její rodiče. Ti ji přivedli k divadlu, nejprve jako diváka (pravidelné návštěvy ND na tzv. bidýlku ke stání) a posléze i k aktivní účasti.
Už na ZŠ v ulici Jana Masaryka (dnešní název) založila a vedla dětský divadelní soubor, který se věnoval klasickým pohádkám ve vlastních úpravách či dramatizacích. Stala se členkou školního recitačního souboru vedeného učitelkou Milenou Mráz-Markovou. Soubor se pravidelně zúčastňoval Pražského kalichu, vyhrával obvodní kola v Praze 2 a jednou dokonce postoupil na WP, kam však nakonec nejel.
Na střední škole byla vedoucí tzv. školního klubu a členkou studentského divadelního souboru, který se věnoval především kabaretům a nastudoval Jiráskovu Filozofskou historii ve vlastní dramatizaci. Účinkoval v klubu pro vlastní diváky, většinou studenty.
V bouřlivých letech vysokoškolských studií kolem tzv. Pražského jara a po něm nebylo na vlastní divadlo čas a tak se mu věnovala jenom pasivně. Nápad studovat divadelní vědu jí rodiče rozmluvili jako velmi nepraktický.

Od svého zaměstnání v ÚKVČ mohla na řadě pracovních pozic sledovat amatérské divadlo (mimo jiné jako redaktorka časopisu Zájmová umělecká činnost a také jako jedna z organizátorů festivalů Dělnické mládí ve Zlíně a Festivalu ZUČ socialistických zemí). Přímo se k organizaci amatérského divadla dostala v roce 1987.
Po listopadu 1989 se zapojila do činnosti mezinárodní nevládní organizace amatérského divadla AITA/IATA, kde v její Středoevropské sekci působí na různých pozicích (mimo jiné v letech 2001–2007 jako volená prezidentka, v letech 1996–2000 a v letech 2011– dosud jako víceprezidentka). Založila České středisko AITA/IATA a je dosud jeho volenou prezidentkou.

1991 Iniciovala první dílny vedené zahraničními lektory (historicky první byla Dánka Bodil Larsen) a účast zahraničních souborů na Jiráskově Hronově každoročně vybíraných Českým střediskem. Je podepsaná pod pozváním souborů z mnoha zejména evropských zemí. Iniciovala také konání dvou festivalů Středoevropské sekce v rámci JH (2000 a 2010). V zahraničí rovněž přednáší a působí v lektorských sborech.

Přispěla ke změně koncepce Jiráskova Hronova ve prospěch amatérské divadelní žatvy. Koncipovala první statut v roce 1990 a změnu koncepce dohodla s městem Hronovem (tehdejší starosta ing.Houštěk). Vymyslela koncepci Festivalového výboru JH jako demokratického řídícího orgánu festivalu a byla zvolena jeho první předsedkyní. I když již několikrát chtěla své působení ukončit, výbor byl jiného názoru.

1995 se ujala jako šéfredaktorka (společně s Milanem Strotzerem) vydávání časopisu Amatérská scéna, když přešel pod IPOS (NIPOS). Vymysleli novou koncepci, získali pro ni abonenty, tak se časopis, který byl na zrušení, podařilo zachránit. Vrátili ho zpět k amatérskému divadlu a jeho oborovým zájmům. Časopis vedla do roku 2005. S touto érou je spojena bohatá publicistická činnost, zahrnující stovky článků.
Podílela se autorsky i organizačně na vydání zásadních publikací o amatérském divadle. Zejména je nutné zmínit psané dějiny českého amatérského divadla (část Cesty českého amatérského divadla), Almanachy vydané k jubilejním JH, projekty Pódia z krabičky a další.

Působí v porotách amatérského divadla jak na regionální úrovni (např. Zlom vaz v Ústí nad Orlicí, Děčínská brána, Boleradická sešlost, Klicperovy divadelní dny v Sadské a další), tak na celostátní úrovni. V poslední době jde o Krakonošův divadelní podzim jako národní přehlídku venkovských souborů (od r. 2009 dosud) a celostátní přehlídky sokolského divadla v Toušeni (za vedení poroty v pěti posledních ročnících dostala sokolské vyznamenání).

2013 - ředitelka NIPOS, porotkyně, herečka, režisérka, autorka her pro děti, publicistka, mezinárodně známý člověk, emotivní a impulzivní komediantka a čerstvě také držitelka ocenění za přínos divadlu.
Bibliografie:
Autorské:
- VII. Otevřeno. AS 2002, č. 3, s. 14-15. Reflexe jednotlivých vystoupení.
- Amatérské scéně k narozeninám. AS 2003, č. 1, s. 3. Ochotnické divadlo 50 let, AS 40 let.
Předchozí časopisy. Osobnosti redaktorů, přispěvatelů.
- Proč? AS 2002, č. 3, s. 38. Úvaha nad vztahem soubory - porota, agresivita, výčet možných důvodů.

FEMAD 2013 – Festivalový zpravodaj č. 2, pátek 13. 9. 2013: Metálová premiéra Lenky Lázňovské. AS 15.9.2013-Aktuality,Rozhovory. (viz Texty)
http://www.amaterskascena.cz/cl-metalova-premiera-lenky-laznovske-130915004347?utm_source=newsletter&utm_medium=
email&utm_campaign=newsletter

K jubileu 15. 2. 2018: http://www.mistnikultura.cz/kytice-pro-lenku-laznovskou

MRÁZEK, Jan: Na seznam UNESCO by si zasloužilo zapsat celé amatérské divadlo. Rozhovor s Lenkou Lázňovskou. Amatérská scéna 2014, č. 5, str. 47-48.

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Boleradice, výstava Divadlo v Boleradicích 1897 - 2017
Česká Třebová, KP Zlom vaz 2012
Česká Třebová, NP seniorského divadla, oficiální zahájení, 2016
Česká Třebová, NP seniorského divadla, oficiální zahájení, 2016
Česká Třebová, NP seniorského divadla, oficiální zahájení, 2016
Chrudim, Zahájení  přehlídky, CP LCH 2022
Děčín, KP Děčínská brána 2012, porota
Děčín, KP Děčínská brána, organizátoři, porota, rozborové semináře, 2013
Děčín, KP Děčínská brána, organizátoři, porota, rozborové semináře, 2013
Děčín, Pořadatelé a porota, KP Děčínská brána 2023
Děčín, pořadatelé, KP Děčínská brána 2016.
Divadelní Třebíč 2007, zahájení festivalu
Hanover, Festival seniorského divadla,1994
Hronov, Almanach k 90. Jiráskovu Hronovu 2020, obálka
Hronov, Cena Pavla Dostála – Divadlo Radar/Hrobeso Praha, CP Jiráskův Hronov 2022
Hronov, CP Jiráskův Hronov 2011, Problémový club
Hronov, CP Jiráskův Hronov 2014, semináře a dílny
Hronov, CP Jiráskův Hronov a II. Festival Středoevropské sekce AITA/IATA, setkání zahraničích účastníků na Turově, 2000
Hronov, CP Jiráskův Hronov, zahájení, 2019
Hronov, CP Jiráskův Hronov, zahájení, 2019
Hronov, Festivalové minuty, CP Jiráskův Hronov 2021
Hronov, Festivalové minuty, CP Jiráskův Hronov 2023
Hronov, Gurmán života a divadla, vzpomínkový pořad na prof. Jana Císaře, CP Jiráskův Hronov 2021
Hronov, Gurmán života a divadla, vzpomínkový pořad na prof. Jana Císaře, CP Jiráskův Hronov 2021
Hronov, JH, Šrámková, Lázňovská, Strotzer, 2000
Hronov, Kolokvium (HE)ART BEATS! FOR THEATRE, CP Jiráskův Hronov 2023
Hronov, Kolokvium (HE)ART BEATS! FOR THEATRE, CP Jiráskův Hronov 2023
Hronov, Křest almanachu k 60 ročníkům Šrámkova Písku, CP Jiráskův Hronov 2022
Hronov, Křest almanachu k 60 ročníkům Šrámkova Písku, CP Jiráskův Hronov 2022
Hronov, Křest almanachu k 60 ročníkům Šrámkova Písku, CP Jiráskův Hronov 2022
Hronov, mezi programem CP Jiráskův Hronov 2015
Hronov, Miletín, Sympozium 2010
Hronov, Miletín, Sympozium 2010
Hronov, předání ceny Pavla Dostála, CP Jiráskův Hronov 2020
Hronov, Problémový club, CP Jiráskův Hronov 2015
Hronov, udělení Ceny Pavla Dostála – V.A.D. Kladno, CP Jiráskův Hronov 2023
Hronov, udělení Ceny starosty města prof. Mgr. Františkovi Laurinovi, CP Jiráskův Hronov 2022
Hronov, Vernisáž výstavy 60 let Šrámkova Písku, CP Jiráskův Hronov 2022
Hronov, Vernisáž výstavy 60 let Šrámkova Písku, CP Jiráskův Hronov 2022
Hronov, vernisáž výstavy Jan Císař – Gurmán života a divadla, CP Jiráskův Hronov 2021
Hronov, zahájení festivalu, CP Jiráskův Hronov 2021
Hronov, zahájení festivalu, CP Jiráskův Hronov 2023
Hronov, Zahájení přehlídky, CP Jiráskův Hronov 2022
JH 1999, Lenka Lázňovská
JH 2006, Lenka Lázňovská
KDP 2009, porota Fr. Hromada, L. Lázňovská, F. Laurin
KDP 2010, rozborový seminář a porota
KDP 2010, rozborový seminář a porota
Kolín, CP Otevřeno 2011, porota - rozborový seminář
Kolín, CP Otevřeno 2011, porota - rozborový seminář
Kolín, CP Otevřeno 2011, porota - rozborový seminář
Kolín, CP Otevřeno 2011, porota - rozborový seminář
Kolín, CP Otevřeno 2011, zakončení přehlídky
Kolín, CP Otevřeno 2011, žánrové foto
Kolín, CP Otevřeno 2012, porota a rozborové semináře
Kolín, CP Otevřeno 2012, porota a rozborové semináře
Kolín, CP Otevřeno 2014, Rozborový seminář
Kolín, CP Otevřeno 2014, Rozborový seminář
Kolín, CP Otevřeno Kolín, 2021, Rozborový seminář
Kolín, CP Otevřeno Kolín, Zahájení přehlídky, 2021
Kolín, CP Otevřeno Kolín, Zahájení přehlídky, 2021
Kolín, CP Otevřeno, rozborový seminář, 2016
Kolín, CP Otevřeno, Rozborový seminář, 2020
Kolín, CP Otevřeno, Rozborový seminář, 2020
Kolín, CP Otevřeno, Rozborový seminář, 2020
Kolín, CP Otevřeno, Zahájení přehlídky, 2020
Kolín, Otevřeno 2023, Rozbory představení_IM
Kolín, Otevřeno 2023, Zahájení přehlídky_IM
Kolín, Rozborový seminář, Otevřeno 2022_IM
Lázňovská  Lenka, 2007
Lázňovská, portrét, 2003
Lenka Lázňovská
Malované opony, křest knihy, Šrámková, Lázňovská, Valenta, 2010
Mgr. Lenka Lázňovská  na vernisáži výstavy Malované opony 2008 v Prachaticích
Miletín - Hronov, Sympozium 2010, 80JH, Muzeum, ref. Mgr. Lázňovská, předsednictvo
Miletín - Hronov, Sympozium 2010, 80JH, prohlídka muzea Hýbner, Láňovská, Uhde
Písek, CP Šrámkův Písek, ofic. zahájení, 2016
Písek, CP Šrámkův Písek, oficiální zahájení a moderování programu přehlídky, 2017
Písek, CP Šrámkův Písek, oficiální zahájení a moderování programu přehlídky, 2017
Písek, CP Šrámkův Písek, zahájení a porota, 2021
Písek, CP Šrámkův Písek, zahájení přehlídky, 2013
Písek, CP Šrámkův Písek, zahajování a moderování, 2022
Písek, Šrámkův Písek - 2011, ročník 50, porota, organizátoři, redakce
Písek, Šrámkův Písek - 2011, ročník 50, porota, organizátoři, redakce
Písek, Šrámkův Písek, zahájení 2024
Písek, Šrámkův Písek, zahájení a uvádění představení, 2023
Prachatice, Malované opony 2008, Mgr. Lázňovská, PhDr. Přenosilová
Praha, Lenka Lázňovská, NIPOS-ARTAMA, porotce, 2006
Praha, NIPOS, křest knihy Malované opony divadel českých zemí II, 2018
Praha, NIPOS, křest knihy Malované opony divadel českých zemí II, 2018
Praha, NIPOS, křest knihy Malované opony divadel českých zemí II, 2018
Sadská, KP Klicperovy divadelní dny, zakončení přehlídky, 2022
Sadská, KP Klicperovy divadelní dny, zakončení přehlídky, 2022
ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava, Phdr., soubor pracovních a osobních fotografií z let 1965-2019
ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava, Phdr., soubor pracovních a osobních fotografií z let 1965-2019
Třebíč, CP Divadelní Třebíč, společné setkání pořadatelů s lektory, 1997
Třebíč, CP Divadelní Třebíč, společné setkání pořadatelů s lektory, 1997
Volyně, CP Divadelní Piknik Volyně 2013 – slavnostní zahájení
Vysoké nad Jizerou, CP Krakonošův divadelní podzim, doprovodné vzdělávací aj. akce, 2012
Vysoké nad Jizerou, CP Krakonošův divadelní podzim, doprovodné vzdělávací aj. akce, 2012
Vysoké nad Jizerou, CP Krakonošův divadelní podzim, doprovodné vzdělávací aj. akce, 2012
Vysoké nad Jizerou, KDP 1988
Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim 2011, rozborový seminář
Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim 2011, rozborový seminář
Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim 2011, rozborový seminář
Vysoké nad Jizerou, semináře CP KDP 2014
Vysoké nad Jizerou, semináře CP Krakonošův divadelní podzim 2015


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
JH 1999, Lenka Lázňovská
Vysoké nad Jizerou, KDP 1988
Třebíč, CP Divadelní Třebíč, společné setkání pořadatelů s lektory, 1997
Lázňovská, portrét, 2003
JH 2006, Lenka Lázňovská
Lázňovská  Lenka, 2007
Prachatice, Malované opony 2008, Mgr. Lázňovská, PhDr. Přenosilová
KDP 2009, porota Fr. Hromada, L. Lázňovská, F. Laurin
Kolín, CP Otevřeno 2011, porota - rozborový seminář
Kolín, CP Otevřeno 2012, porota a rozborové semináře
Písek, CP Šrámkův Písek, zahájení přehlídky, 2013
Praha, NIPOS, křest knihy Malované opony divadel českých zemí II, 2018
Kolín, CP Otevřeno, Zahájení přehlídky, 2020
Děčín, Pořadatelé a porota, KP Děčínská brána 2023


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.