Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: PICKA , Antonín LD

Datum narození: 8.6.1867
Místo narození: Jindřichův Hradec
Datum úmrtí: 29.9.1958
Místo úmrtí: Jindřichův Hradec
Od roku 1895 až do odchodu do penze byl zaměstnancem poštovního úřadu.
Aktivně se zapojil do práce řady místních spolku: byl členem Sokola, zpěváckého spolku Černín, Ústřední matice školské a Národní jednoty pošumavské.
Protože dětství a mládí prožil v Jindřichově Hradci, v oblasti výrazně poznamenané tradicí lidového loutkářství, měl také již od dětství vřelý vztah k loutkovému divadlu. Z jeho iniciativy se místní odbor Národní jednoty pošumavské, která se orientovala na všestrannou pomoc českým menšinám
v pohraničních oblastech, rozhodl zřídit v Jindřichově Hradci loutkovou scénu, aby získal prostředky na své charitativní cíle.
V roce 1906 se A. Picka stal principálem toho divadla, jemuž zůstal věren po celý svůj život. Po první sezóně, kterou divadélko zahájilo hrou A. B. Šťastného a F. Hurta Rytíř Milboj, postavil Picka nové a větší jeviště a opatřil další loutky.
Do práce zapojil i svou rodinu, zejména manželku Annu (1870-1937), která šila kostýmy, oblékala loutky a také s nimi hrála.
Ochotnický soubor sestával původně z členů Sokola a zpěváckých spolků Černín a Slávy dcera. Postupně se do něho zapojila i řada mladších, zejména studentů. Divadlo hrálo na různých místech, v Měšťanské besedě, ve školách apod. Hrávalo se pravidelně v sobotu a neděli pro děti, příležitostně i v sobotu večer pro dospělé. Repertoár tvořily zejména hry A. Rady, F. Hurta, J. Hradeckého,
V. Baldessari Plumlovské ad., ovšem i místních autorů (např. Marie J. Hradecké: Dobré srdce všechno zmůže, Labutí král ad.).
Loutková představení občas nahradil vyprávěním pohádek a promítáním světelných obrázků.

1906-1914 bylo sehráno téměř 150 představení. Válečné události loutkářskou činnost poněkud omezily, ale neumlčely. Picka neúnavně využíval všechny možnosti, aby dětem poskytl i v této době divadelní zážitky.
Příznivý rozvoj nastal po skončení války.
1924 získalo divadlo po letech stěhování místnost v budově starého gymnázia, což umožňovalo, aby se divadlo rozrůstalo a také věnovalo větší pozornost výpravě.
Do repertoáru zařadil Picka nové hry (mj. K. Drimla, F. Čecha, F. Tomka, J. Průchy, V. Sojky).
Vedle velkého divadla, na kterém se hrálo v Jindřichově Hradci, hrál Picka se svými nejbližšími spolupracovníky i na původním malém jevišti, s kterým zajížděl do obcí v okolí.
1938 byla ovšem činnost divadla v důsledku událostí po mnichovské dohodě ukončena.
I když divadlo nepatřilo k těm, v nichž se uskutečňovaly dramaturgické, scénografické či inscenační výboje, mělo pro Jindřichův Hradec značný kulturní význam.
Za 32 let od otevření do roku 1938 se uskutečnilo téměř 900 představení.
Za Protektorátu se hrálo jen výjimečně.
1947 na Valném sjezdu Loutkářského soustředění ve dnech 5. - 6. 7. 1947 v Týně nad Vltavou byl Antonín Picka poctěn Diplomem za zásluhy o české loutkářství.
A. Picka se snažil obnovit činnost divadla i po válce, uvedl několik představení, ale vzhledem k tomu, že se mu nepodařilo najít pro scénu stabilní prostor, v roce 1951, kdy mu již bylo 84 let, se další činnosti vzdal.
Bibliografie:
DUBSKÁ, Alice: Heslo pro Databázi ČAD. Rkp. 2005.

Autorské práce:
I velkým se to líbilo. Loutkář 1927/28, s. 72.

Životopisné:
FRÜBACH, F.: Antonín Picka a loutkové divadlo. In: Kapitoly z historie loutkového divadla na Jindřichohradecku, 1999, s. 7-21

KNÍŽÁK, Milan: Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v šeských zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950, díl II., 2005, s. 706n.

MOSTECKÝ, V.: Třicet let principálem loutkového divadla. Loutkář, 1936/37, s. 64-65.

Loutková scéna 1947/1948, č. 4, 15. 12. 1947, s. 64
nesign.: Zemřel principál Antonín Picka. Kulturní zpravodaj Jindřichova Hradce, 1958, č. 5.
.
Archivy:
Státní okresní archiv Jindřichův Hradec
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':