Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: KHINTZER PŘIBYSLAVSKÝ, Jindřich

(Khüntzer, Kinzl? - o autorovi se bližší údaje nezachovaly)
autor velikonoční hry, učitel(?)
17. stol.
V Přibyšicích (okr. Benešov) 8. 4. 1656 datovaná a věnovaná purkmistru a radním Nového Knína (okr. Příbram) jako dar k Zelenému čtvrtku Komedye o Wzkržissenj Panie, je reprezentantem středověké tradice velikonočních her ještě po polovině 17. století na venkově. Tento zápis nebyl určen k inscenaci, ale výslovně k "přečtení", jako "duchovní kratochvíle". Pravděpodobně byla předtím někdy a někde jevištně realizována, ale nejsou o tom zprávy.
O autorovi víme jen, že pocházel z Přibyslavi (okr. Havlíčkův Brod), byl nejspíše učitelem. Není známo proč se svým darem domáhal pozornosti novoknínských představitelů.
Hra začíná prologem (184 verše). V 1. aktu hlídají pod vedením Kaprála Ježíšův hrob "soldáti", hrají při tom v kostky. Jejich repliky jsou prostoupeny vojenskými termíny. Vzkříšení je znázorněno Andělem vycházejícím z hrobu a útěkem strážců. Kristus je "umrtven...přijdeť podruhé v soudný den." Pak Kaprál sděluje Kaifášovi a Annášovi, co se u hrobu stalo. Druhý akt se odehrává v pekle, kde naříkají Svatí Otcové (Adam, Abrahám, Enoch, David). Čerti (Babduška, Leviatan) s Luciferem se jim posmívají a činí opatření proti vstupu Krista se zpívajícími Anděly, ten Otce osvobodí a vyvádí do nebes. V 3. aktu se představují tři Marie u hrobu a apoštolský výstup. Hru uzavírá epilog a píseň, ty tvoří i přechod k jednotlivým aktům.
Hra má 887 převážně osmislabičných veršů. Zvláštností je spojování rýmových slov sémanticky kontrastních.
Bibliografie:
CESNAKOVÁ-Michalcová, M. - KOPECKÝ, J.: Osudy humanistické divadelní tradice, Dějiny českého divadla, I., Praha 1968, s. 166.

CESTY českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 26.

HRABÁK, J.: Poznámky o verši českého dramatu v období renesance, Franku Wolmanovi k sedmdesátinám, Praha 1958, s. 585.

HRABÁK, J.: Tři úvahy o verši doby pobělohorské, Studie o českém verši, Praha 1959, s.148-157.

PODLAHA, A.: Rukopisný sborník Evermoda Jiřího Košetického, Sborník Historického kroužku, roč. 12, 1911, s.123-128. [č. 96, jen obsah s citáty].

PORT, J.: Tvary divadla v Čechách, I. d., rkp. v div. odd. Národního muzea v Praze, sign.: T 10331, s. 111.

RON, Vojtěch: Heslo pro DBČAD. Rkp. 2001.

RON, Vojtěch: Jindřich KHINTZER PŘIBYSLAVSKÝ. In: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla. Ed. Alena Jakubcová. Praha, DÚ a Academia 2007, s. 283-284.

SELSKÉ čili sousedské hry českého baroka, K vydání připravil a úvodní studii spolu s poznámkami doprovodil doc. dr. Zdeněk Kalista, Praha 1942, edice hry Komedije o vzkříšení Páně, s. 16n, 69-102, pozn.: 194-198.

ŠKARKA, A.: Z problematiky českého gotického básnictví, Půl tisíciletí českého písemnictví Praha 1986, s.89.

VŠETIČKA, F.: Kompozice Khintzerovy velikonoční hry, Akord, (Brno), roč.20, duben 1995, č.8, s. 424-428.
Archivy:
Košetický, E.J.: Quodlibeticum, Tom. III., Strahovská knihovna, sign. DG II 6, Jindřich Khintzer Přibyslavský: Komedye o Wzkržissenj Panie" (455r-472v) [datováno v Přibyšicích 8.4.1656.]
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':