Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: CHMELA, Josef, Třebíč, Praha

Datum narození: 18.2.1793
Místo narození: Třebíč
Datum úmrtí: 28.2.1847
Místo úmrtí: Praha
Josef Chmela
český pedagog, spisovatel a národní buditel, proslul jako autor bajek.
Překladatel poezie, dramat a prózy, filolog a slovníkář, vydavatel antických a staročeských textů, redaktor almanachů.

Narodil se v rodině chudého tkalce na Jejkově v Třebíči. Otcovi v tkalcování pro své zdravotní potíže pomáhal pouze krátce, již ve 14 letech dostal první chrlení krve, proto vstoupil do třebíčského kapucínského kláštera.
Tím započala jeho cesta k humanitnímu vzdělání: v klášteře se učil latině a němčině, aby mohl pokračovat na střední škole.
1808 odešel do Prahy za svým strýcem, fraterem Erhartem z kapucínského kláštera na Hradčanech. Přímluvou strýce získal i možnost obědů a stipendií od různých pražských rodin, zvláště u rodiny otce svého spolužáka Josefa Dessauera.
Vystudoval první latinskou třídu akademického gymnázia na Starém Městě. Přivydělával si jako soukromý vychovatel.
Láska k rodnému jazyku byla v něm probuzena v dětství, když čítal staročeské knihy a Krameriovy noviny. Na Akademickém gymnáziu se seznámil a sblížil s Václavem Klimentem Klicperou, Františkem Turinským, Václavem Hankou, Janem Hýblem, Josefem Lindou, Josefem Jungmannem a dalšími.
Spolu s nimi se trénoval v řečnění a v deklamování, byl též výborným zpěvákem, takže se účastnil vlasteneckých hudebních a deklamačních akademií.

Turinský a Klicpera za Chmelou o prázdninách dojížděli i do Třebíče. Při této příležitosti prováděli tito mladí nadšenci první divadelní pokusy - např. předváděli jednotlivé scény z divadelních her v tehdejší spolkové místnosti U Padrtů či U Hedbávnů, kde se scházela především třebíčská mládež a česky smýšlející občané. Tam deklamovánkami, divadelními výstupy, zpíváním národních a vlasteneckých písní rozvíjeli a utvrzovali národní uvědomění a vytvářeli první zájem i předpoklady pro zdejší české ochotnické divadlo.

V roce 1814 (1815) absolvoval filozofickou fakultu, kde byl mj. žákem J. Nejedlého. Stal se gymnaziálním profesorem v Jičíně, kde opět přispíval k rozkvětu národního ducha u mládeže. Tehdejší prefekt gymnázia J. Schon nazval Chmelu "Eximium linguae bohemicae fautorem et promotorem" (výtečný jazyka českého příznivec a buditel).

1820 byl přeložen na gymnázium do Hradce Králové, kde učil též jeho přítel V. K. Klicpera, který se později stal ředitelem gymnázia. Také v Hradci se Chmela zabýval českou literaturou a také díky němu se Hradec stával nejen významným vlasteneckým, ale i literárním cedntrem.
1820 až 1822 mu hradecký nakladatel a knihkupec J. Pospíšil vydal několik překladů divadelních her Kotzebue: Hrabě Benešovský, idylické hry od Gessner: Zavržený syn a Knížata mezi pastýři, Rambachovu hru Divochové.

1820 začal J. K. Hýbl v Praze vydávat časopis Divadlo, v němž publikoval Chmelovy překlady divadelních děl, mj. Kotzebuovu hru Zmatek nad zmatek, která se na několik desetiletí stala častou součástí repertoáru ochotnických spolků. Dále např. hry Johanna z Montfokonů či Následkové nevěrnosti.

1842 se stal profesorem pražského Akademického gymnázia v Praze, které sám před lety absolvoval. Jeho ředitelem byl Josef Jungmann.
Chmelova literární i další překladatelská činnost byla značně rozsáhlá a ve své době v mnohém průlopnická a uznávaná. Významně zasáhl i do české jazykovědy.
Bibliografie:
LEXIKON české literatury

SKÁLA, Ant. dle pamětí K. Raušala: Příspěvek k dějinám ochotnického divadla v Třebíči a okolí, s. 1, strojopis, patrně 1934 - projev k 25. výročí založení Vrchlického a otevření nové komorní divadelní scény v Národním domě

Související Obrázky

Třebíč, Příspěvek k dějinám ochotnického divadla v Třebíči a okolí, s. 1, strojopis


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':