Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: SEDLÁČEK, Josef Vojtěch, Plzeň

Datum narození: 25.2.1785
Místo narození: Čelákovice
Datum úmrtí: 20.60. 183
Místo úmrtí: Plzeň
Vlastivědný a osvětový pracovník, překladatel, publicista

Od 1798 navštěvoval malostranské gymnázium, od 1804 filosofii,
1805-07 byl v noviciatu u premonstrátorů
1810 ukončil teologická studia a byl ustanoven profesorem matematiky a řečtiny v Plzni, kde vyučoval také český jazyk, jehož byl horlivým propagátorem

1816 doktor filosofie.
Od 1818 jako projev uvědomělé obrozenecké činnosti inicioval první ochotnická česká představení v Plzni. Psal pro ně veršované prology, např. před hrou Osvobození Plzně od Táboritů se recitovala jeho Óda na Plzeň. Ochotníkům pomáhal s výběrem her , vyzýval ústně i písemně obecenstvo k hojné návštěvě, o divadelním dění referoval v tisku, mj. v Krameriusových c.k. vlasteneckých novinách.

1819, inicioval v Lysé nad Labem první české ochotnické představení, jimiž byly Berounské koláče J.N. Štěpánka.

1820 česká představení a hudební produkce pořádány Sedláčkem ve prospěch chudých plzeňských studentů. Mj. velké oratorium Umučení Páně s českým textem J. V. Sedláčka.

1834 upravil aktovku Šest a dvacet před soudem.
Uváděl též hudebnií a deklamatorní akademie.
Bibliografie:
Životopisné:
LEXIKON české literatury 4/I, S-T, vpb: Josef Vojtěch Sedláček. Praha, Academia 2008, s. 53-56.

RYBIČKA, Antonín: Přední křísitelé národa řeského. Praha 1889, s. 289-314 .

SPĚVÁČEK,V.: Plzeňský vlastenec J.V. Sedláček, učitel českého obrození. 1958.

VONDRÁČEK, J.: Dějiny českého divadla 1771-1824. Praha 1956, s. 530, 542-547.
Archivy:
Pozůstalost in LA PNP
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':