Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: BARNOVÁ, Jana, Třebotov

Datum narození: 1.5.1969
Místo narození: Kosoř, okr. Praha-západ
Jana Barnová, roz. Slavíčková

Pedagožka, jedna z vedoucích, dramaturgyň, autorek a režisérek souboru mladších dětí Tři boty při základní Třebotov, objevující se občas s dětmi i na jevišti coby živý hudební doprovod.

Rodina má kořeny na Olomoucku, ona sama však už ve středních Čechách. Tatínek, nadšený mořeplavec a bubeník ji přivedl k hudbě a způsobil, že se vydržela třikrát týdně (o cvičení doma nemluvě) učit hře na akordeon v lidové škole umění dlouhých jedenáct let, díky čemuž mohla vystupovat sólově, v duu i v kvartetu a nyní vzpomínat na krásné chvíle, které s kvartetem zažila na celostátní přehlídce i jinde a také na paní učitelku Růžičkovou a její svatou trpělivost; na pedagogické fakultě si později vyzkoušela i flétnu a klavír. Maminka, konstruktérka, hrála v mládí v ochotnickém souboru, jak to na vesnicích bývalo zvykem, a také na housle.

1975-1979 absolvovala 1.-4. ročník na ZDŠ v Kosoři,
1979-1983 5.-9. ročník na ZDŠ v Třebotově,
1983-1987 Gymnázium v Radotíně a souběžně
1976-1987 akordeonové oddělení LŠU tamtéž.
1987-1988 studovala na fakultě dětského lékařství UK, po 1. semestru studium přerušila a již se k němu nevrátila. Potkala zde ale svého budoucího manžela a výpomoc ve FN Motol ji inspirovala při výběru tématu diplomové práce na pedagogické fakultě (Citový vztah zdravých a tělesně postižených dětí); po navázání spolupráce s V. Makovcovou pak i k spolupráci s dětmi z Jedličkova ústavu.

1988 zastupovala nemocného pana učitele na Základní škole Vladislava Vančury na Zbraslavi, čímž se z ní rázem stal všeuměl, vyučující češtinu, dějepis, zeměpis, výtvarnou výchovu i přírodopis.
1988-1992 vystudovala na pedagogické fakultě UK učitelství pro 1. stupeň. Velmi ji tam ovlivnilo setkání s její učitelkou, hudební skladatelkou a básnířkou Elenou Petrovou, s níž se spřátelila, a měla tak možnost nahlédnout nejen do duše tvořivého člověka, ale i do příprav uvádění jejích básnických cyklů s hudebním doprovodem.
1992-1995 učila na 1. stupni ZŠ v Třebotově, v čemž pokračuje dodnes - s výjimkou let, kdy si
1995-2001 vychutnávala čas mateřský (1995 se jí narodil syn Miloš, 1998 dcera Julie).
Od září roku 2019 učí na 1. stupni ZŠ Řevnice.

Od 1993 se datuje počátek její divadelní spolupráce s divadelně již zkušenější kolegyní Václavou Makovcovou, neboť od tohoto roku spolu vedou soubor Tři boty (děti ve věku 7-12 let), s nímž vytvořily inscenace:
1993 Pošťácká pohádka (KP dětského divadla Mělník 1993)
2002 Život je pes aneb Copak se, tupče, říká lfi? (KP DS Stochov 2002, Dětská scéna Trutnov 2002),
2003 Ať si bylo, jak si bylo (KP DS Stochov 2003, Dětská scéna Trutnov 2003),
2004 O hrnci, dětech a tulácké duši (KP DS Stochov 2004),
O Vánocích, které nechtěly být (KP DS Stochov 2004),
2005 Veliký Tůdle (KP DS Stochov 2005, Dětská scéna Trutnov 2005),
Kde jsou lidé, tam je řeč,
2006 Tu To máš (KP DS Stochov 2006, Dětská scéna Trutnov 2006),
2007 Mamut a umělé dýchání (KP DS Stochov 2007),
2008 Záhádky (KP DS Stochov 2008),
2009 Když v Grombúlii… (KP DS Stochov 2009),
2010 chystají tři pohádky z knih Strom pohádek z celého světa.
2011 - V. Stanovský, J. Vladislav, V. Makovcová, J. Barnová: Šel jsem jednou z Kordoby (tři aktovky: O mouše, která spadla do krajáče mléka, O nevěstě, která moc přemýšlela, O tom, jak poplatil chudý Giufa dluhy). Účast na KP Dětská scéna, Stochov, cena za inscenaci - návrh k přímému postupu na Dětskou scénu. Účast na NP Dětská scéna, Svitavy. Účast na NP JH.
2012 - tři pohádky z knihy Strom pohádek z celého světa Vladislava Stanovského a Jana Vladislava: Šel jsem jednou z Kordoby, úprava a režie Václava Makovcová a Jana Barnová. Účast na Přehlídce ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, Praha.
2013 - Tři boty, úprava ruské lidové pohádky O žabce carevně: Nu, vot!, připravily vedoucí Václava Makovcová a Jana Barnová. Účast na KP Dětská scéna, Slaný - diplom s přímým postupem na celostátní přehlídku a putovní cena Modrý Delfín. Účast na CP Dětská scéna, Svitavy. Účast na CP Jiráskův Hronov.
2014 - Irina Karnauchovová – Václava Makovcová, Jana Barnová: NU, VOT!. Účast na Činoherní klub uvádí, Praha (26.1.).
2015 - předlohou je stejnojmenná kniha Jana Vladislava (tři příběhy - Propánakrále, O vlku velkém jako kůň a O parádivé Sally): ProPánaKrále!, vedoucí Václava Makovcová a Jana Barnová. Účast na KP Dětská scéna, Nové Strašecí. Účast na Nučický Kahan - vítěz divácké ankety, vítěz putovní ceny Nučický Maňas. Účast na přehlídce Den divadla ve Zličíně.
2016 - Tři boty, Florence Parry Heideová: Jak se Trivoj smrskl, vedoucí Václava Makovcová a Jana Barnová. Účast na KP Dětská scéna, Nové Strašecí - nominace na národní přehlídku Dětská scéna Svitavy. Účast na CP Dětská scéna, Svitavy.
2018 - z knihy Terryho Jonese Pohádky: K neuvěření, vedoucí Václava Makovcová a Jana Barnová. Účast na KP Dětská scéna, Nové Strašecí - doporučení k přímému postupu na CP Dětská scéna Svitavy. Účast na CP Dětská scéna, Svitavy.
2018 - podle knihy Terryho Jonese Pohádky k neuvěření: K neuvěření. Účast na Nučický Kahan.
2019 - pásmo Fryntových a Morgensternových veršů: Samí známí, vedoucí Václava Makovcová a Jana Barnová. Účast na KP Dětská scéna, Nové Strašecí - přímý postup na Dětskou scénu ve Svitavách. Účast na CP Dětská scéna, Svitavy. Účast na Nučický Kahan.
2019 - starší žáci, podle předlohy Terryho Jonese: O ctižádostivém krokodýlovi, vedoucí Václava Makovcová, Jana Barnová. Účast na KP Dětská scéna, Nové Strašecí - doporučení do širšího výběru programu Dětské scény ve Svitavách.


Jana Barnová s Václavou Makovcovou vytvářejí s mladšími školními dětmi hravé inscenace, v nichž se snoubí dětská přirozenost a autenticita dotažená k herecké plastičnosti s nápaditým a přesným tvarem. Role při práci rozdělené nemají: čtou, vyměňují si názory a při konečném výběru textu/-ů, tvorbě scénáře a volbě hudby do pozdních nočních hodin diskutují, v dialogu hledají shodu, zapisují... Během dlouhého zrání myšlenek se snaží rozvíjet v sobě představu nejen vlastní, ale i toho druhého; neshodnou-li se na některé myšlence hned, počkají, zda nezapadne do mozaiky později, nebo si zformulují, proč je lepší ji opustit. S dětmi pracují vždy obě společně, někdy si je rozdělí do dvou menších skupin a pracují odděleně. Jana je ráda, že na své cestě potkala Vendulku, energií nabitou osobnost, s níž si rozumí a řadu věcí se od ní učí.
Jejich zásluhou se řada nejmenších dětí nevelké příměstské školy seznámí s divadlem, vytvoří si k němu vztah a naučí se mnohým dovednost pro divadlo i pro život.

Související ročníky přehlídek
* Stochov, Dětská scéna, KP - 2002, ročník 5
* Stochov, Dětská scéna, KP - 2003, ročník 6
* Stochov, Dětská scéna, KP - 2004, ročník 7
* Stochov, Dětská scéna, KP - 2005, ročník 8
* Stochov, Dětská scéna, KP - 2006, ročník 9
* Stochov, Dětská scéna, KP - 2007, ročník 10
* Stochov, Dětská scéna, KP - 2008, ročník 11
* Stochov, Dětská scéna, KP - 2009, ročník 12
* Trutnov, Dětská scéna - 2002, ročník 31
* Trutnov, Dětská scéna - 2003, ročník 32
* Trutnov, Dětská scéna - 2005, ročník 34
* Trutnov, Dětská scéna - 2006, ročník 35
Bibliografie:
Autorské práce:
ČASOPISECKÉ:
* BARNOVÁ, Jana: S dětmi pracuji souvisleji... - Divadlo pro děti, Čtvrtletník DDD, léto 2006
* MAKOVCOVÁ, Václava - BARNOVÁ, Jana: A jak my na to? Jednoduše. Jako všichni! - Tvořivá dramatika, 2007, roč. XVIII, č. 1 (49), Dětská scéna 22
HRY, ADAPTACE:
* MAKOVCOVÁ, Václava - BARNOVÁ, Jana - ŠRUT, Pavel: Tu To máš! - Tvořivá dramatika, 2007, roč. XVlll, č. 1 (49), Dětská scéna 22
* MAKOVCOVÁ, Václava - BARNOVÁ, Jana - ŠRUT, Pavel: Veliký Tůdle - Tvořivá dramatika, 2007, roč. XVlll, č. 1 (49), Dětská scéna 22
Životopisné
* RICHTER, Luděk: Heslo pro Databázi ČAD. Rkp. duben 2010.

Související www odkazy

Související Obrázky

Barnová Jana, 2005
Barnová Jana, 2005
Třebotov, Tři boty,  Tu to máš, 2006
Třebotov, Tři boty, Když v Grombúlii, 2010
Třebotov, Tři boty, Třebotov, Tři boty, Veliký Tůdle, 2005
Třebotov, Tři boty, Tu to máš, 2006
Třebotov, Tři boty, vedoucí souboru Jana Barnová
Třebotov, Tři boty, Veliký Tůdle, 2005
Třebotov, ZŠ a MŠ, Tři boty, Šel jsem jednou z Kordoby, CP Dětská scéna Svitavy 2011


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Barnová Jana, 2005
Třebotov, Tři boty, vedoucí souboru Jana Barnová
Třebotov, Tři boty, Třebotov, Tři boty, Veliký Tůdle, 2005
Třebotov, Tři boty, Veliký Tůdle, 2005
Třebotov, Tři boty,  Tu to máš, 2006
Třebotov, Tři boty, Tu to máš, 2006
Třebotov, ZŠ a MŠ, Tři boty, Šel jsem jednou z Kordoby, CP Dětská scéna Svitavy 2011


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.