Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: SPÁČIL, Lubomír, Ing.

Datum narození: 6.5.1945
Místo narození: Hrušovany u Brna
Ing. Lubomír Spáčil, Narozen v Hrušovanech u Brna. Bezprostředně po narození se rodina odstěhovala do Vojkovic nad Svratkou, které se po válce nově osidlovaly. (Pásmo německého osídlení okolo Brna.)
1951–1956 základní škola, Vojkovice
1956–1959 osmiletá střední škola, Židlochovice
1959–1963 Střední průmyslová škola Slévárenská, Brno
zaměstnání
1963–1965 Kovolit Modřice (technik)
1965–1967 základní vojenská služba
1967 – 19 Kovolit Modřice (technik)
19xx - 19xx Brnosmalt Brno (technik)
19xx – 19xx Vodohospodářské stavby Brno
19xx – 19xx Okresní národní výbor Brno – venkov (vedoucí odboru místního hospodářství)
19xx – 19xx Restaurace Brno – venkov (provozní náměstek)
19xx – 1990 Jihomoravský KNV (vedoucí odd. bytového hospodářství)
1990 – 1991 invalidní důchod
1992 – dosud Městské divadlo Brno, (náměstek ředitele)

Otec Josef Spáčil, nar. 1911 v Křenovicích u Brna byl od svého mládí aktivním členem různých organizací. ( Hasiči, Sokol, Skaut…viz publikace Křenovice vydaná v roce 200x)
Matka Františka, rozená Ondrůšková, nar.1916 ve Vlčnově (folklor)

Manželka Jana, rozená Suchánková, nar. 16.4.1947 v Hrušovanech u Brna, úmrtí 6.2.1988, sňatek 15.6.1968 vystudovala JSŠ Židlochovice, pracovala na MěNV Židlochovice. Po sňatku se aktivně zapojila do společenského dění (SPOZ, ČČK, divadlo …)

Ihned po přestěhování se rodiče spolupodíleli na vytváření společenského prostředí v obci, která byla téměř z 95 % přistěhována. Kromě spoluobčanů z okolních obcí, případně jiných regionů republiky, se do obce přistěhovalo 20 rodin z Volyně (Ukrajina) a dalších oblastí Ruska. Tito lidé přišli do republiky jako součást Svobodovy armády a našli zde nový domov.
Stmelujícím prvkem byla především vysoká aktivita, jak v kulturním, tak ve společenském a spolkovém životě. V obce se obnovovaly tradice – Svatovavřinecké hody, ostatky, velikonoce, Jízda králů, bály, divadla. Společenské a folklorní akce pomáhaly stmelovat soudržnost v obci.
Rodiče spoluzakládali Sokol, Hasičskou jednotu, Červený kříž.
Otec, který měl již ze svého mládí divadelní zkušenosti, se stal představitelem ochotnického divadla a jako režisér se podepsal pod první divadelní inscenace. Spolu s ním se divadelního dění účastnila i matka, která mimo hraní připravovala kostýmy, rozepisovala texty a zabezpečovala další organizační činnosti.
Lubomír a starší sestra Květa (nar.1942) byli ještě malí, takže první zkoušky se odehrávaly u Spáčilů, a později při aranžovacích zkouškách byli sourozenci zase na jevišti.

Takže Lubomír ve svých šesti letech po prvé hrál divadlo
1951 DS Sokol Vojkovice, Josef Kajetán Tyl: Fidlovačka – dítě komediantů, o tři roky starší sestra má dokonce svou samostatnou akci. Potom již následují další hry rychle za sebou.

Školní představení pohádky ZŠ Vojkovice
1952 H. Ch. Andersen: Sněhová královna ( sestra v titulní roli), mezi loupežníky

DS Sokol Vojkovice
1955 Alois Jirásek: Psohlavci - Pavlík, syn Jana Koziny

Následují další hry v osmileté škole v Židlochovicích
1957 František Kožík: Jak mráz čaroval, správce panství
1958 Jeronym Horák, Arnošt Rychlý: Medová pohádka - správce
1959 JUDr. Miloš Jurák: Pálavský poklad. – Hroznata, velitel stráže


Divadelní soubor Sokola Židlochovice
1961 Ladislav Stroupežnický: Paní mincmistrová - Tobiáš Tříska
1962 Vratislav Blažek: Třetí přání - doktor


1959 až 1963 vedoucí recitačního souboru ČSM Vojkovice.
V tomto období připravena pásma poezie věnovaná:
Jiřímu Volkerovi,
Petru Bezručovi,
Karlu Hynku Máchovi a
Vladimíru Majakovskému.
Kromě recitace sestavil jednotlivá pásma, napsal průvodní slovo, režíroval a moderoval vždy celý pořad.

V divadelním odboru Sokola Vojkovice následují:
Lidé v zeleném (lidová operetka) baron – (mladokomik)
1960 Václav Vrána: Plavci na Volze ( Hra o počátcích revoluce v Rusku )
Josef Kajetán Tyl: Paličova dcera - řeznický synek

Hostování v mládežnickém souboru Žabčice
1961 Vladimír Simanov: Aladinova kouzelná lampa

Divadelní soubor ČSM Vojkovice
později Osvětová beseda Vojkovice – změna zřizovatele
1963 Jan Drda: Hrátky s čertem - Martin Kabát
Jevan Brandon Thomas: Charleyova teta – Jack režie
Václav Kliment Klicpera: Ženský boj - režie
1961 Alois Jirásek: Lucerna - Libor, mlynář
1969 Jaroslav Dietl: Nepokojné hody svaté Kateřiny - okresní funkcionář režie
1967 Alexander Fredro: Dámy a husaři - major, režie
1974 Josef Toman: Slovanské nebe - Perun, režie
1976 Jiří Brdečka Limonádový Joe, režie (okres.přehlídka Kuřim, krajská přeh. Spytihněv)
1977 Hans Lucke: Sklep - SS stumbanführer, režie

Školní představení ZŠ Vojkovice –režie
1975 O. Lichardová, M. Lokvencová: Vyměněná princezna
1976 Jana Weberová, Ivan Bednář: Bubáci a hastrmani
1977 František Hrubín: Sněhurka, zvířátka a sedm mužíčků
1980 Jan Paulů: Král 3333

---
Spolupráce DS Sokol Židlochovice
Václav Kliment Klicpera: Ženský boj – režie
Voskovec, Werich, Ježek: Nebe na zemi - režie

----
Hostování DS OB Soběšice
Boleslav Polívka: Šašek a královna – šašek
Jan Paulů: Král 3333 - král

V období 1970 – 1xxx člen okresního poradního sboru pro divadlo při OKVS Brno venkov
1xxx – 1996 předseda okres. poradního sboru pro divadlo OKVS Brno venkov
1xxx – 1xxx člen krajského poradního sboru pro divadlo KKS Brno
V rámci činnosti poradních sborů, široká spolupráce se soubory v regionu, poradní . . a konzultační činnost, organizování školení ochotníků, atd.

V letech 1xxx – 1xxx absolvování třísemestrového kurzu teatrologie pořádaného KKS Brno

Členství ve Svazu českých divadelních ochotníků.
V letech 1994 – 2006 člen regionálního výboru Brněnsko,
v letech 1997 – 2006 předseda regionálního výboru. ( Organizace a účast na přehlídkách,
Kandrdásek, Monology, …)

Spolupráce a amatérským souborem Bezkamen Žabčice
od roku 2000 stejný soubor Uherčice (změna zřizovatele)
1997 Žabčice Gustav Skála, Igor Ondříček Popelka a princ – dramaturgie a režie
1998 Žabčice Tomšovský Jak se čerti ženili - dramaturgie a režie

2000 Uherčice Jevan Brandon Thomas Charleyova teta - dramaturgie a režie
2001 Uherčice Pavel Dostál, R. Pogoda Výtečníci dramaturgie a režie
2002 Uherčice Jaroslav Streit, R. Zavadil Mistr šídlo, aneb Jak se ta kopyta rojily . . policajt Křópal, - režie, dramaturgie, scéna
2004 Uherčice G. Feydeau, Maurice Desvaliéres Veselé svatby pana Barillona - dramaturgie a . . režie, scena
2005 Uherčice Václav Kliment Klicpera Hadrián z římsů úprarava, režie, scéna
2006 Uheršice František F. Šamberk, R.Mihula, Dobrodružství v Paříži úprava,režie, scéna
2007 Uherčice O.Lichardová, M. Lokvencová Vyměněná princezna dramaturgie, režie
2008 Uherčice Carlo Goldoni Poprask na laguně - úprava, dramaturgie, režie
2009 Uherčice Viktor Nejedlý, Antonín Šíma Čtverák hastrman režie, dramaturgie, scéna
2010 Uherčice Martin Farner, Petr Ulrych, Legenda - úprava a režie
2011 Uherčice Jana Weberová, Ivan Bednář, Bubáci a hastrmani - scéna, režie

Spolupráce s divadelním souborem Sokol Židlochovice
2007 Židlochovice Jevan Brandon Thomas: Charleyova teta, režie, scéna
2008 Židlochovice Robert Merle: Vláda žen, úprava,režie
2008 Židlochovice František Langer: Grand hotel Nevada, úprava režie
2009 Židlochovice Josef Toman: Slovanské nebe, Perun - úprava, režie, scéna
2009 Židlochovice Jan Šelle, Antonín Procházka: Nauč se synečku hospodařit, úprava, režie
2010 Židlochovice František Ferdinand Šamberk, Karel Cón: Jedenácté přikázání – úprava, režie, účast na NP Sokolského divadla (Boskovice)
2010 - Josef Toman: Slovanské nebe, režie Lubomír Spáčil.
2011 - Jan Vácha: Madam Colombová zasahuje aneb Kam zmizel ten diamant, režie Lubomír Spáčil.
2012 - Zdeněk Kozák: To vánoční šturmování, režie Lubomír Spáčil

Spolupráce s Div. souborem Židlochovice:
2012 - Georges Feydeau, Maurice Desvallieres "Pan Barillon se žení" překlad: D. Z. Mošovy, režie úprava Lubomír Spáčil
2013 - Jaroslav Dietl: "Nepokojné hody sv. Kateřiny", režie Spáčil, hudba D. Křížek
2014 - Pavel Dostál, Karel Cón, "Výtečníci", režie: Spáčil, choreografie:Kloubek, korepetice:Kriushenko
2015 - Carlo Goldoni "Poprask na laguně", režie: Spáčil, hudba: Cón, choreografie: Kloubek
2016 - Alain Reynaud-Turton "Monsieur Amédée" režie a postava Amédée: Spáčil, hudba Cón, choreografie Kloubek, scéna Ing.arch Konečný
2017 - Alois Jirásek "Lucerna" režie: M.Janíček, asistent: Spáčil
2018 - Moliére "Scapinova šibalství"
režie: Spáčil
2019 - Jan Drda "Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert režie: Spáčil


Hostování na profesionální scéně Městského divadla Brno (MdB)
1999 - 2002 Michail a. Bulgakov Mistr a Markétka, - Semplejarov, předseda akustické komise
2003 - 2006 John Kander, Fred Ebb,Joe Masteroff, Cabaret - host
2004 - 2005 Gerome Ragni, James Rado, Galt MacDermot, Hair - host
Bibliografie:
SPÁČIL, Lubomír: Podklady k heslu. Rkp. duben 2011.

Související Obrázky

Lubomír Spáčil
Lubomír Spáčil
Lubomír Spáčil


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Lubomír Spáčil
Lubomír Spáčil


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.