Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: PUPÍK RELLICHOVÁ, Magdaléna

Datum narození: 26.11.1982
Místo narození: Jablonec nad Nisou
Magdaléna Pupík Rellichová
Narodila se v Jablonci nad Nisou a základní vzdělání absolvovala na základní katolické škole v Jablonci nad Nisou. Od dětství se věnovala hudební výchově – hře na housle, zpěvu v pěveckém sboru, dramatické výchově a tanci. Navštěvovala taneční obor LŠU v Jablonci nad Nisou, zaměřený na základy klasického tance, kde tehdy vyučovali manželé Novotní. V tanci se dále vzdělávala i v tanečním studiu u své matky Ludmily Rellichové, zde získala vztah k tvořivosti v tanci a seznámila se s improvizací a moderními tanečními směry.

Dále se vzdělávala v odborných tanečních kurzech pořádaných NIPOS-Artama Praha a DUNCAN Centre konzervatoří v Praze, zaměřených na současné techniky a techniku japonského pohybového divadla Butó. Čtyři roky studovala u francouzské profesorky Leon-Kats Baril a japonské tanečnice a choreografky Sumako Koseki techniku Butó.

Po absolvování Střední odborné školy pedagogické v Liberci vystudovala obor Nonverbální dovadlo na HAMU Praha. Po ukončení studia v roce 2007 nastoupila jako pedagog tanečního oboru v ZUŠ Liberec. Vyučuje také v Tanečním studiu Magdaléna. Vedle toho umělecky pracuje na vlastních uměleckých projektech.

Průběh studií

2015 - 2016 Vzdělávání pedagogických pracovníků – Historické Kořeny duncanismu v českém prostředí a jeho vliv na současnou taneční výchovu a tvorbu pro děti a s dětmi. Lektor – Eva Blažíčková
2014 – 2015 Vzdělávání pedagogických pracovníků – Pedagogická a umělecká práce s dětským interpretem od 5 do 12 let (akreditováno MŠMT ČR). Lektor – MgA. Živana Vajsarová
2013 UK Praha (certifikát - rehabilitační technika PILATES)
2005 – 2007 Akademie Múzických umění v Praze (Nonverbální a komediální divadlo) titul MgA.
2002 – 2005 Akademie Múzických umění v Praze (Nonverbální a komediální divadlo) titul BcA.
1998 – 2002 Gymnázium a SOŠPg Liberec
1998 – 2002 pěvecký sbor Gaudea při SOŠPg Liberec
1987 – 1998 ZUŠ Jablonec nad Nisou (taneční obor, hudební obor – housle) ZUŠ Liberec (dramatický obor)
1987 – 2005 soubor TS Magdaléna (taneční a pohybové divadlo)


Stáže

srpen 2000 S.E.S.T.A - Marie Kinsky: Limon technika, Atsushi Takenouchi a Léone Cats-Baril: Butoh
srpen 2001 S.E.S.T.A - Jean-Christophe Paré: Funkční analýza tanečního pohybu, Marie Kinsky: Limon technika
srpen 2002 S.E.S.T.A - Sumako Koseki, L. Cats-Baril: Butoh
srpen 2003 S.E.S.T.A - Beatrice Massin, Serge Ambert, Marie Kinsky, J. C. Paré, Sophi Billy: Funkční analýza tanečního pohybu
srpen 2004 S.E.S.T.A - Jean-Christophe Paré: Funkční analýza tanečního pohybu, Béatrice Masin a Marie Kinski: Barokní tanec a současná tvorba
srpen 2005 S.E.S.T.A - Jan Minařík (skupina Pina Baush) Nadine Beaulieu a Marie Kinsky, Sumako Koseki: Butoh

Pedagogická činnost

2002 – dosud Taneční a pohybové studio Magdaléna – taneční pedagog, pedagog dramatické výchovy, pantomimy
2007 – dosud ZUŠ Liberec – taneční pedagog

Odborná a organizační činnost

2011 - dosud nezisková organizace „Taneční a pohybové studio Magdaléna z.s." členka správní rady
2010 - dosud aktivní účast na konferencích, sympoziích a diskusních fórech
2010 – dosud přehlídka dětského divadla Dětská scéna spoluorganizátorka
2007 - dosud pravidelná lektorská činnost
2000 – dosud přehlídka scénického tance a pohybového divadla Tanec srdcem - spoluorganizátorka
- autorka několika inscenací pro soubor Tanečního a pohybové studia Magdaléna z.s. oceněných na celostátních přehlídkách v ČR
- autorka zhruba 30 choreografií pro děti a s dětmi
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':