Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: DISMAN, Miloslav, Bělá pod Bezdězem, DRDS Praha

Datum narození: 27.4.1904
Místo narození: Bělá pod Bezdězem
Datum úmrtí: 29.4.1981
Místo úmrtí: Praha
Pedagog, rozhlasový režisér, zakladatel a vedoucí DRDS (Dismanova rozhlasového dětského souboru),
reformní pedagog, který už mezi válkami předjímal moderní podobu dramatické výchovy, autor, člen porot ÚKVČ .

Publicista - zabýval se problematikou menšinových českých škol v poněmčeném pohraničí, psal o nich do krajinských menšinových listů. V roce 1930 realizoval rozsáhlý výzkum divadelních, recitačních a dalších uměleckých aktivit na těchto školách a v místech, kde působily.
O ochotnickém divadle v rodné Bělé pod Bezdězem - o práci Ochotnické jednoty a Souboru mladých při OJ (od 1942) psal do Čs. divadla.

V prvních letech po 1. světové válce se už jako středoškolský student začal věnovat dramatickým aktivitám v Bělé pod Bezdězem, s dětmi pracoval již od svých patnácti let.

V letech 1922-1929 působil jako učitel v Novém Boru a v Bezdězi, v Dolní Poustevně, kde vedl recitační, dramatické a literární aktivity dětí.
Hrál v bělské Ochotnické jednotě (v níž působili už jeho prarodiče), v místě dlouho žila vzpomínka na jeho úspěšnou roli Mlynáře v Lucerně.
Po roce 1926 zde vypomáhal při organizování vzdělávacích akcí, např . režisérských kurzů a divadelních škol ÚMDOČ.

Od roku 1930 žil v Praze a učil na reformní škole v Křesomyslově ulici v Nuslích, kde založil recitační soubor, ale také psal učebnice matematiky.

V té době spoluzakládal první specializovaná dětská divadla u nás.

Od 1931 současně pracoval v Československém rozhlase, kam také
1935 převedl svůj soubor a na podnět Vladislava Vančury jej pojmenoval Dismanův dětský rozhlasový soubor (DRDS).
Od 1951 DRDS působil se statutem stálého tělesa Čs. rozhlasu.
Disman jej vedl až do roku 1969, kdy odešel do důchodu.

V rozhlase pracoval především jako režisér her pro děti a mládež. Jako kultivovaný reportér se podílel mj. na vysílání pohřbu T. G. Masaryka 1937, Všesokolských sletů 1938, ”druhém pohřbu” K. H Máchy 1939 a Spartakiád. Za německé nacistické okupace se účastnil na práci ilegálního rozhl. národního výboru, působil jako hlasatel a komentátor v květnovém vysílání 1945.

Ve 40. letech DRDS ve spolupráci s tehdejším Intimním divadlem v malostranské Umělecké besedě připravil 4 inscenace (nejúspěšnější byla inscenace Broučci, dramatizace M. Koláře na motivy knihy J. Karafiáta).
Disman v té době spolupracoval do jisté míry jako starší přítel a umělecký poradce Studia mladých v Bělé p. B. - viz, s nímž v místě realizoval společné inscenace (s DRDS a členy Intimního divadla) Broučků a Rozmazlené Pamely.

V 60. letech měl podstatný vliv na konstituování literárně dramatických oborů na lidových školách umění a jako porotce se účastnil v 60. letech Šrámkových Písků (v době, kdy na nich vystupovaly dětské soubory).

"S odstupem času je zřejmé, že Miloslav Disman byl mostem mezi předválečnou reformní pedagogikou a moderní dramatickou výchovou. M. Disman pokračoval po celá 50. léta ve své pedagogické činnosti v DRDS, publikoval metodické materiály a soustavně sledoval činnost dětských souborů - pravidelně působil v porotách Šrámkových Písků (spolu s Mílou Mellanovou) a měl tak možnost ovlivňovat vývoj dětského divadla a názory na něj. " (Provazník)

Začátkem 70. let prvních ročníků národní přehlídky dětských divadelních souborů ve Žďáru nad Sázavou a v Trnavě a národních přehlídek dětského přednesu ve Svitavách.
V 70. letech uspořádala a vydala Dismanovu metodiku Eva Machková pod názvem Receptář dramatické výchovy.

Miloslav Disman, nositel Řádu práce.
Autor mnoha publikací uměleckovýchovného zaměření.
Bibliografie:
BENEŠ, Luděk: Osobnosti Mladoboleslavska. Mladá Boleslav, Muzeum Mladoboleslavska 2009, s. 34

Bibliografie českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 1999, č. 257, 1061/59, 1485, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1536, 1611, 1676, 1699, 1728, 1729, 1730, 1737, 1751, 1807, 1808, 1809:

1526 DISMAN, Miloslav: Cestou k odpovědnosti. Pokus o průzkum vlivu estetickovýchovného působení v DRDS při rozvíjení literárně dramatické tvořivosti dětí ve věku od sedmi do patnácti let v období od května 1933 do května 1969. Praha, ÚDLUT 1969.

1527 DISMAN, Miloslav: Dětský přednes - dětský dramatický projev - dětské divadlo - očima zasl. um. Miloslava Dismana. Bibliografie. Praha, ÚDLUT 1969. 20 s.

1528 DISMAN, Miloslav: Má vaše dítě umělecký talent? Edice Rodičům o výchově dětí. Praha, SPN 1963. 79 s.

1485 DISMAN, Miloslav: Malé kapitolky o velké otázce divadla pro malé obecenstvo. In: Ve službách Thalie I., s. 165-172. Viz 402.

1529 DISMAN, Miloslav: O zcizovacím principu (efektu). Rozmn. Asi Praha, ÚKVČ, nedat.,
asi 1972. 5 s. Str.
257 DISMAN, Miloslav: Ochotnická avantgarda? Čs. divadlo 1932, č. 10, s. 300.

1530 DISMAN, Miloslav: Receptář dramatické výchovy. K tisku připr. MACHKOVÁ, Eva. Praha, SPN 1976. 146 s.

1728 DISMAN, Miloslav: Technika a kultura mluvy. Cvičné texty pro výchovu ke kultuře řeči (cvičení dechová, hlasová, artikulační, ortoepická). Praha, divadelní oddělení ÚKVČ 1973.

1531 DISMAN, Miloslav: ÚSUM. Ústřední studovna umění pro mládež. Pokus o celkové řešení otázky umělecké výchovy dětí a mládeže. Praha,
Práce 1947.

1729 DISMAN, Miloslav: Výchova dětí a mládeže pro spolupráci před mikrofonem. Díl 1. Praha,
Čs. rozhlas 1962. 88 s.

1676 DISMAN, Miloslav - KUBÁLEK, Vratislav: Dětský přednes a dramatický projev. Praha,
SPN 1968. 157 s.

1730 DISMAN, Miloslav - KURŠ, Antonín: Sborové recitace dětí, mládeže i dospělých. Kulturně politické i umělecko výchovné úkoly sborového přednesu ve škole. Praha, St. nakl. Komenium 1949. 156 s.

1611 DISMAN, Miloslav - ZUKAL, Osvald - STROMŠÍKOVÁ, Anna: Využití divadla ve školní praxi. Praha, SPN 1954. 123 s.

1737 KURŠ, Antonín - DISMAN, Miloslav: Sborová recitace. Praha, Dědictví Komenského 1932. 132 s.

1751 PECHÁŇ, Jozef - DISMAN, Miloslav - KURŠ, Antonín: Sborová recitace. Praha 1935.

1536 HOMOLOVÁ, Monika: Význam práce Miloslava Dismana pro dramatickou výchovu. Ukázky z dipl. práce 1998, kat. vých. dram. DAMU. Příloha Deníku Dětské scény ´98, č. 1. Ústí nad Orlicí, SKS 1998.


DISMAN, Miloslav: Tři doby českého ochotnického divadla k 130. výročí založení ochotnického divadla v Bělé pod Bezdězem. OD 1960, č. 1, s. 14-15.

----
KUBÁLEK, Vratislav (sest.): Dětský přednes - dětský dramatický projev - dětské divadlo - očima zasl. um. Miloslava DISMANA. Bibliografie. Praha, ÚDLUT 1969. 20 s.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Děti a loutky. Chrudimské kapitoly moderního dětského divadla. Praha, vyd. AMU 2008, s. 31-32.
--------------


OD 1960/4, s. 89; 1974/6, s. 21-studie, zpráva

Související Obrázky

Bělá p. B., Soubor mladých + DRDS, Broučci, scéna ze hry, 1943
Bělá pod Bezdězem, Ochotnická jednota (omládlý soubor), Ženichové, DRDS, Broučci - plakát,1943
Bělá pod Bezdězem, Ochotnická jednota, Hele, co se to v Bělé mele, revue - plakát, 1930
Bělá pod Bezdězem, Ochotnická jednota, Je Mary Duganova vinna - plakát, 1930
Bělá pod Bezdězem, Ochotnická jednota, Kde se žebrá - plakát, 1938
Bělá pod Bezdězem, Ochotnická jednota, Láska je věc choulostivá - plakát, 1933
Bělá pod Bezdězem, Ochotnická jednota, Pan Johanes - plakát, 1931
Bělá pod Bezdězem, Ochotnická jednota, Stilmondský starosta - plakát, 1930
Bělá pod Bezdězem, Ochotnická jednota, Stréček Křópal poslancem - plakát, asi 1933
Bělá pod Bezdězem, Ochotnická jednota, výstava k 100. výročí souboru - plakát, 1930
Inscenaci Karáfiátových Broučků připravil Dismanův rozhlasový dětský sbor ve spolupráci s Intimním divadlem Praha, 1942-1944.
Miloslav Disman v rozhlasovém studiu 12. března 1941.
Obálka publikace: DISMAN, Miloslav: Receptář dramatické výchovy
Obálka: Miloslav Disman: Receptář dramatické výchovy
Receptář dramatické výchovy
Scéna ke Karafiátovým Broučkům, které DRDS připravilo společně s Intimním divadlem v malostranské Umělecké besedě


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Miloslav Disman v rozhlasovém studiu 12. března 1941.
Obálka: Miloslav Disman: Receptář dramatické výchovy
Inscenaci Karáfiátových Broučků připravil Dismanův rozhlasový dětský sbor ve spolupráci s Intimním divadlem Praha, 1942-1944.


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.