Databáze českého amatérského divadla

Pojmy: Praha-Krč, Přírodní divadlo - Lesní divadlo v Krči

1913 v krčské lokalitě Velký háj na pozemcích statkáře Welze otevřeno přírodní Lesní divadlo v Krči.
Provozovatelem byl Sokol Krč, hrálo se zde ochotnické i profesionální divadlo.
Majitel krčského sanatoria MUDr. Šimsa s ochotníky souboru Vlast zahájil Princeznou Pampeliškou, po měsíci na tři sezony povolal Švandovo divadlo.

Antonín Skála: Divadlo v přírodě, 1930:
"Také v Krči u Prahy ve velmi příznivé poloze krčského lesíčka vytvořila si Tělocvičná jednota Sokol po stránce polohové i technické velmi krásnou přírodní scénu, která může býti vzorem všem ostatním divadlům pod širým nebem: pohodlné hlediště na svahu pod stromy, vhodně adaptované a upravené jeviště s orchestrem, v pozadí les, který s protilehlým návrším tvoří vzácné prostředí pro přírodní divadlo."

1915-1916(? – v polovině 1. světové války) zde účinkoval soubor E. Rozamové,
postupně však převládli ochotníci, hlavně Vlast z Krče, režie Karel Hromada (sídlo v hostinci U Klimšů, později biograf, zbořen v 80. letech 20. stol.).
Ochotníci zde hráli až do 1925, nejčastěji v neděli odpoledne, obvykle mezi 1. květnem a polovinou září. Výhodou bylo nízké vstupné. které zajišťovalo vysokou návštěvnost. Z výtěžků přispěli na stavbu nové sokolovny.
Lesní divadlo podnítilo vybudování přírodních divadel v Řevnicích (1918) a v Braníku (1925).

Ve 20. letech lze zaznamenat velký rozmach divadelního žiovata. Aktivitu podporovali literáti básník Fr. S. Procházka a spisovatel Antal Stašek, kteří žili v přilehlé vilové čtvrti.
1923 lesní divadlo pojalo až 5500 diváků, mělo 500 míst k sezení, 5000 k stání.
1929 např. Jan Výrava (Šubert).
1930 Krč součástí X. obvodu Pražského kraje SDDOČ.
1931 Opera studio po své první premiéře Cimarosiho komické opery Tajné manželství ji sehrálo v Lesbním divadle v Krči.

1932 k 20. výročí otevření Lesního divadla amatérské Opera studio provedlo operu V studni. "Byla hrána za svitu opravdové luny a praskotu skutečných svatojánských ohňů za nádherného letního večera" (citace z program k Bendlovu Starému ženichovi v Divadle Na Slupi v listopadu 1932). Starý ženich byl též uveden v Lesním divadle. Celkem uvedeno 9 operních titulů v 23 představeních, i v ochotnických inscenacích bývaly hlavní role svěřovány profesionálům.

Po požáru 1935 až do 2. světové války zde pobočná scéna nuselské Fidlovačky - "Tyláčku",
postupně se v repertoáru opět prosadila až 1/3 inscenací krčských ochotníků.

1939-1944 (? - za 2. světové války) zde hrála Divadla pražských předměstí, zatímco v přírodním divadle v Divoké Šárce byla za války činnost přerušena.

1944 byl v Lesním divadle v Krči zřízen speciální pavilon pro maňáskové divadlo podle projektu známého loutkářského režiséra a funkcionáře Jana Malíka, vystupoval zde jeho soubor PULS.
1946 Maňáskové divadlo M.V.D., režie Zd. Vyskočil.

V prvních poválečných letech zde hrávala Městská divadla pražská a opět se tu hrála více než třetina amatérských představení. Po oficiálním zrušení divadla po sezoně 1946 ochotníci dohrávali.

1951 posledním představením v Lesním divadle Vojnarka.
Celkem se zde uskutečnilo více než 600 představení.
1958 byly zchátralé objekty divadla zbourány.
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 136, 150.

DĚJINY českého divadla III. díl. Praha, Academia 1977, s. 374.

ČUJAN, Jiří: Informace pro MČAD o Lesním divadle v Krči. Rkp. 2002. 2 s. kART.

JAVORIN, Alfred: Divadla a divadelní sály v českých krajích, II.díl. Praha, Divadlení ústředna 1949, s. 41.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla, s. 254.

MALÍK, Jan: Pavilon pro maňásky. Loutková scéna 1945/46, s. 36-41.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s.291.

SKÁLA, Antonín: Divadlo v přírodě. Praha 1930, s. 21-22.
Archivy:
Národní divadlo, divadelní odd.: sbírka plakátů -
DNM P-6-A-280-u C 13865; DNM P-2-B-188-a C 7305; DNM P-2-B-188-a C 7308; DNM P-2-B-188-a C 7307; DNM P-2-B-188-ch C 35387; DNM P-2-B-188-g C 7316; DNM P-2-B-188-h C 7317; DNM P-2-B-188-a C 7306; DNM P-2-B-188-g C 7315; DNM P-2-B-188-a C 7302; DNM P-2-B-188-ch C 35388; DNM P-2-B-188-c C 1741; DNM P-2-B-188-b C 7309; DNM P-2-B-188-ch C 35389; DNM P-2-B-188-b C 7310; DNM P-2-B-188-b C 7311; DNM P-2-B-188-ch C 35386;
Poznámka:
evidence občanského sdružení: Lesní divadlo Krč o.s. ,vznik:1.7.2003 , IČO: 26636131, Adresa: Praha 3, Biskupcova 45/1809

Související Pojmy

Související Obrázky

Lesní divadlo Krč
Lesní divadlo Krč
Lesní divadlo Krč
Lesní divadlo Krč
Lesní divadlo Krč
Lesní divadlo Krč
Lesní divadlo Krč
Lesní divadlo Krč
Lesní divadlo Krč
Lesní divadlo Krč
Lesní divadlo Krč
Lesní divadlo Krč
Lesní divadlo Krč
Lesní divadlo Krč
Lesní divadlo Krč
Lesní divadlo Krč
Lesní divadlo Krč
Lesní divadlo Krč
Lesní divadlo Krč
Lesní divadlo Krč
Lesní divadlo Krč
Lesní divadlo Krč
Lesní divadlo Krč
Lesní divadlo Krč
Lesní divadlo Krč
Lesní divadlo Krč
Lesní divadlo Krč
Lesní divadlo Krč
Lesní divadlo Krč
Lesní divadlo Krč
Lesní divadlo Krč
Lesní divadlo Krč, 1985
Lesní divadlo Krč, sborník Na paměť desetiletého založení, 1922
Lesní divadlo Krč, sborník Na paměť desetiletého založení, 1922
Lesní divadlo Krč, sborník Na paměť desetiletého založení, 1922
Lesní divadlo Krč, sborník Na paměť desetiletého založení, 1922
Lesní divadlo Krč, sborník Na paměť desetiletého založení, 1922
Lesní divadlo Krč, sborník Na paměť desetiletého založení, 1922
Lesní divadlo Krč, sborník Na paměť desetiletého založení, 1922
Lesní divadlo Krč, sborník Na paměť desetiletého založení, 1922
Lesní divadlo Krč, sborník Na paměť desetiletého založení, 1922
Lesní divadlo Krč, sborník Na paměť desetiletého založení, 1922
Lesní divadlo Krč, sborník Na paměť desetiletého založení, 1922
Lesní divadlo Krč, sborník Na paměť desetiletého založení, 1922
Pelhřimov, Dramatické studio mladých, Praha-Vysočany, El-Car, Praha, hlavní město, Puls- plakát, 1945
Plakát M. Slováka pro Lesní divadlo v Krči
Praha, Blahníkúv soubor Tylův kroužek, Havarie - plakát, v Lesním divadle v Krči, 1931
Praha, bývalí členové pražských divadel, Václav Hrobčický z Hrobčic, Lesní divadlo Praha-Krč - plakát, 1916
Praha, členové býv. div. Uranie, Z českých mlýnů - plakát, v Lesním divadle v Krči, 1946
Praha, Divadlo Ference Futuristy, V záři milionů, v Lesním divadle v Krči - plakát, 1934
Praha, Divadlo Větrník, Osudy dobrého vojáka Švejka, v Lesním divadle v Krči - plakát, 1946
Praha, Jára Kohout se svým souborem, Dvě hodiny podmínečně - plakát, v Lesním divadle v Krči, 1946
Praha, Opera Studio - Studentská Filharmonie, V studni - Tylova obec ochotnická, Veselohra na mostě - plakát, v Lesním divadle v Krči, 1932
Praha, Opera studio / Pražská zpěvohra, Lesní divadlo, Starý ženich, 1933
Praha, Opera studio / Pražská zpěvohra, Lesní divadlo, Starý ženich, 1933
Praha, Opera studio / Pražská zpěvohra, Lesní divadlo, Starý ženich,1933
Praha, Osvobozené divadlo,  Požár prerie, v Lesním divadle v Krči - plakát, ??
Praha, Rozmarné divadlo, Červená stát! - plakát, v Lesním divadle v Krči, 1946
Praha, soubor členů býv. div. Uranie, Mé štěstí má zlaté vlasy - plakát, v Lesním divadle v Krči, 1946
Praha, soubor divadla Urania a Vinohradské zpěvohry, Dvojí sukno vždycky táhne..! - plakát, v Lesním divadle v Krči, 1930
Praha, soubor divadla Urania, Libuňský jemnostpán - plakát, v Lesním divadle v Krči, 1930
Praha, soubor divadla Urania, Libuňský jemnostpán - plakát, v Lesním divadle v Krči, 1930
Praha, Tylův kroužek, v Lesním divadle v Krči - plakát, 1931
Praha, Veseloherní divadlo Kolektivní tvorby, Haškův poslední podnik - plakát, v Lesním divadle v Krči, 1946
Praha- Krč, Lesní divadlo - Ensemble Měst. divadla v Kladně, Románek na horách - Plukovník Švec - plakát, v Lesním divadle v Krči, 1930
Praha-Braník, Divadlo Bráník, Krajánku, vrať se... - plakát, v Lesním divadle v Krči, 1932
Praha-hlavní město, Opera Studio, Prodaná nevěsta, 1934
Praha-Krč, Dram. odb. ZK ROH St. kojeneckého ústavu a spoj. prodejny Bratrství, Vojnarka - plakát, v Lesním divadle v Krči, 1951
Praha-Krč, Lesní divadlo, 1913
Praha-Krč, Lesní divadlo, Bratr Martin - plakát, 1918
Praha-Krč, Lesní divadlo, Česká chaloupka - plakát, 1928
Praha-Krč, Lesní divadlo, Děvče k líbání - plakát, 1927
Praha-Krč, Lesní divadlo, Divá Bára - plakát, 1940
Praha-Krč, Lesní divadlo, DS Akropolis, Nováci, sejděme se - plakát, ??
Praha-Krč, Lesní divadlo, Jan Hus - plakát, ??
Praha-Krč, Lesní divadlo, Kometa Hanzelínova - plakát, 1918
Praha-Krč, Lesní divadlo, V trojském zámečku - Hospůdka u Markyty - plakát, 1940
Praha-Krč, Lesní divadlo, Valčík panny Apolenky - Tulácká krev - Zpívající cowboy - plakát, 1940
Praha-Krč, Lesní divadlo, Z českých mlýnů - plakát, 1927
Praha-Krč, Vlast, Jan Výrava - plakát, Lesní divadlo Krč, 1948
Praha-Krč, Vlast, Prach a broky - plakát, Lesní divadlo Krč, 1948
Praha-Krč, Vlast, Vojnarka - plakát, Lesní divadlo Krč, 1950
Praha-Smíchov, Ensemble Intimního divadla, Gazdina roba - plakát, v Přírodním divadle v Krči, 1914
Praha-Smíchov, Ensemble Intimního divadla, Naši furianti - plakát, v Přírodním divadle v Krči, 1915
Praha-Smíchov, Ensemble Intimního divadla, Španělská muška - plakát, v Přírodním divadle v Krči, 1915
Praha-Smíchov, Ensemble Intimního divadla, U bílého koníčka - plakát, v Lesním divadle v Krči, 1914
Praha-Vinohrady, ensembl Měst. divadla, Komediant hermelín - plakát, v Lesním divadle v Krči, 1932
Praha-Vinohrady, Studentská scéna Praha, Vlci; Divadlo M. Zieglerové, Veselá vdova - plakát, v Lesním divadle v Krči, 1930


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Plakát M. Slováka pro Lesní divadlo v Krči
Praha, Blahníkúv soubor Tylův kroužek, Havarie - plakát, v Lesním divadle v Krči, 1931
Praha-Krč, Vlast, Jan Výrava - plakát, Lesní divadlo Krč, 1948
Praha, Opera studio / Pražská zpěvohra, Lesní divadlo, Starý ženich, 1933
Lesní divadlo Krč
Lesní divadlo Krč
Lesní divadlo Krč, sborník Na paměť desetiletého založení, 1922
Praha, Tylův kroužek, v Lesním divadle v Krči - plakát, 1931
Praha-Krč, Dram. odb. ZK ROH St. kojeneckého ústavu a spoj. prodejny Bratrství, Vojnarka - plakát, v Lesním divadle v Krči, 1951