Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Ročníky přehlídek: Hronov, Jiráskův Hronov

Přehlídka: Hronov, Jiráskův Hronov, CP
Ročník: 11
Rok: 1941
Začátek: 9.8.1941
Konec: 24.8.1941
Účast souborů:
Plzeň, Dramatické sdružení Klicpera, Alžběta. Pacovská: Chudí lidé vaří z vody, r. Ada Vogl

Mladá Boleslav, Nové divadlo, Jaroslav Hilbert: Kolumbus, r. V. Zima

Soběslav, Spolek divadelních ochotníků, Frank Tetauer: Milostná mámení, r. Otto Bílek

Nový Bydžov, Divadelní jednota Jirásek, Zdeněk Štěpánek: Nezbedný bakalář, r. St. Prchlík, porotou soutěže ÚMDOČ prohlášen za nejlepšího herce na hronovských slavnostních hrách František Kabelák za roli Šmardocha ve Štěpánkově Nezbedném bakaláři (jako jediný získal 50 bodů).

Praha, Divadlo Malostranské besedy, Jiří Verner: Bohatý chudák, r. František Smažík

Kyjov, Spolek divadelních ochotníků, Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša, r. Ladislav Dlouhý

Hostivař, Malé divadlo, Spolek pro postavení lidového divadla, Jan Drda: Jakož i my odpouštíme, r. Jiří Dimitrij

Mladá Boleslav, Divadelní spolek Kolár, Gabriela Preissová: Její pastorkyňa, r. Josef Kožený

Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Miroslav Rutte: Zamilovaní přátelé, r. Kamil Jílek

Mělník, Divadelní spolek Vojan, Viktor Dyk: Ondřej a Drak, r. Jan Valenta

Soubor vybraných členů ochotnických spolků z Čech a Moravy, Alois Jirásek: Vojnarka, r. Otto Minářík
Lektoři:
JUDr. Jaroslav Bláha I. místopředseda ÚMDOČ.
Bibliografie:
11. JIRÁSKŮV Hronov 9. – 24. 8. 1941. Bibliografie k 11. ročníku. In: Jiráskův Hronov 1931 – 1981. Hradec Králové, Státní vědecká knihovna Zdeňka Nejedlého 1982, s. 44 – 51.
A. M. B. (BROUSIL, Antonín Martin): Za XI. Jiráskovým Hronovem. Osvěta venkova 1941, č. 223, s. 7.
BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Zprac. Jiří Valenta a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1999. č. 1039/41, s. 84.
BLÁHA, Mir.: V práci a vědění. XI. Jiráskův Hronov 1941, 9.-24. VIII. 1941. Programový sborník. Red. Dr. M. Bláha. Hronov, ÚMDOČ 1941. 59 s.
BROUSIL, Antonín Martin: Na prahu nového desetiletí Jiráskova Hronova. Venkov 1. 1. 1941, s. 9; 5. 1. 1941, s. 9.
FARSKÝ, V. : Hronov památce Dvořákově. Polední list, 22. 5. 1941, s. 2.
HUDEČEK, Josef: K Jiráskovu Hronovu. XI. Jiráskův Hronov 1941, 9.-24. VIII. 1941. Programový sborník. Red. Dr. M. Bláha. Hronov, ÚMDOČ 1941. 59 s.
HÝSEK, Miloslav: K Jiráskovým Hronovům. XI. Jiráskův Hronov 1941, 9.-24. VIII. 1941. Programový sborník. Red. Dr. M. Bláha. Hronov, ÚMDOČ 1941. 59 s.
JD: Jiráskův Hronov. Přízvuk pro mateřštinu. Lidové noviny, 14. 8. 1941, s. 3.
KOPECKÝ, Jan: Ochotník a profesionál. České slovo, 3. 9. 1941, s. 10.
KOPECKÝ, Jan: XI. Jiráskův Hronov jako závazek. České slovo, 12. 8. 1941, s. 6.
MAREK, Vlastimil: Charakteristické znaky divadelní přehlídky Jiráskův Hronov v období 1931 – 1945. In: 55 Jiráskových Hronovů, Praha, Ústav pro kulturně výchovnou činnost 1986, s. 9 – 22.
MINÁŘÍK, Otto: Soutěž na XI. Jiráskově Hronově. XI. Jiráskův Hronov 1941, 9.-24. VIII. 1941. Programový sborník. Red. Dr. M. Bláha. Hronov, ÚMDOČ 1941. 59 s.
MITLÖHNER, Julius: Do nového desetiletí. XI. Jiráskův Hronov 1941, 9.-24. VIII. 1941. Programový sborník. Red. Dr. M. Bláha. Hronov, ÚMDOČ 1941. 59 s.
PETROVICKÝ, František: Ochotnická konzervatoř. Polední list, 28. 8. 1941, s. 3.
PETROVICKÝ, František: Účet z Hronova. Nedělní list, 14. 9. 1941, s. 9.
PROGRAM divadelní školy. XI. Jiráskův Hronov 1941, 9.-24. VIII. 1941. Programový sborník. Red. Dr. M. Bláha. Hronov, ÚMDOČ 1941. 59 s.
RYDVAN, Jakub: Hronovské slavnosti měřítkem práce ochotnické. U nás, 8. 8. 1941, s. 1.
RYDVAN, Jakub: Hronovské slavnosti výrazem svědomí ochotnictva. Národní politika 1941, č. 221, s. 6.
RYDVAN, Jakub: Pořad letošního XI. Jiráskova Hronova. Národní střed, 2. 5. 1941, s. 4.
SOMMER-RYDVAN, Jakub: Jiráskův Hronov a tisk. XI. Jiráskův Hronov 1941, 9.-24. VIII. 1941. Programový sborník. Red. Dr. M. Bláha. Hronov, ÚMDOČ 1941. 59 s.
SOUTĚŽNÍ řád Jiráskova Hronova. In: Zpráva o činnosti ÚMDOČ za rok 1940. Praha 1941, s. 18.
VZDĚLÁNÍ ochotnictva. Zpráva o divadelní škole na XI. Jiráskově Hronově. Polední list, 20. 6. 1941, s. 2.
XI. JIRÁSKŮV HRONOV 1941, 9.-24. VIII. 1941. Programový sborník. Red. Dr. M. Bláha. Hronov, ÚMDOČ 1941. 59 s.
Archivy:
Jihlava, Státní okresní archiv: Jihlava, Klicpera, ka 4, č. 25-38, korespondence spolku

Pardubice, Státní okresní archiv:
Přelouč, Občanská beseda, Archiv 1

Související Přehlídky

Související Obrázky

01-18, JH, Fotoalbum Jiráskových Hronovů 1931-1948 na volných listech, obsah
11,JH, ÚMDOČ, Vyšší divadelní škola, 1941, sál u Mostu,
11. JH - Kyjov, Spolek divadelních ochotníků, Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša, scéna, 1941
11. JH, soubor ÚMDOČ, Vojnarka, Dr. Košťál z Dačic jako muzikant Drtina, 1941
11. JH, ÚMDOČ, Vojnarka, 1941, Vojnarka, Růž. Rážová,
11. JH, ÚMDOČ, Vojnarka, p. Štandera z České Skalice jako Martin, 1941.
11. Jiráskův Hronov, ÚMDOČ, Vojnarka, muzikant Brožek (Macháček), 1941
11.JH, programový plakát, 1941.
11.JH, programový plakát, 1941.
11.JH, ÚMDOČ, Vojnarka, 1941, Antonín, Déda Papež,
11.JH, ÚMDOČ, Vojnarka, 1941, Bětka s Martinem, Láďa Fiala, Týnec nL, výjev ze hry,
11.JH, ÚMDOČ, Vojnarka, 1941, Bětka s Martinem, výjev ze hry,
11.JH, ÚMDOČ, Vojnarka, 1941, Hospodská, M, Nosková, Dvůr Králové nL,
11.JH, ÚMDOČ, Vojnarka, 1941, Madlena s Antonínem, výjev ze hry,
11.JH, ÚMDOČ, Vojnarka, 1941, Madlena s Vojnarem, výjev ze hry,
11.JH, ÚMDOČ, Vojnarka, 1941, Marjánka, x Brejtrová, Hronov,
11.JH, ÚMDOČ, Vojnarka, 1941, role x, herec neurčen,
11.JH, ÚMDOČ, Vojnarka, 1941, role x, J. V. Hrdlička, Jince
11.JH, ÚMDOČ, Vojnarka, 1941, role x, Jos. Šimek, Mnichovo Hradiště,
11.JH, ÚMDOČ, Vojnarka, 1941, role x, V. Kytl, Nové Město nM,
11.JH, ÚMDOČ, Vojnarka, 1941, scéna ing. Lhoty, Soubor vybraných členů ochotnických spolků 	z Čech a Moravy, r. Otto Minařík,
11.JH, ÚMDOČ, Vojnarka, 1941, scéna ing. Lhoty, Soubor vybraných členů ochotnických spolků z Čech a Moravy, r. Otto Minařík,
11.JH, ÚMDOČ, Vojnarka, 1941,opilý Antonín, Déda Papež,
11.JH, ÚMDOČ, Vojnarka, 1941,r.Minařík, Rážová (Vojnarka),v. Lhota,
11.JH, ÚMDOČ, Vojnarka, Dr Jírek z Pardubic jako Vojnar, 1941.
11.JH, ÚMDOČ, Vojnarka, Luba Habrová z Hronova jako Děvečka, 1941.
11.JH, ÚMDOČ, Vojnarka, pí Charuzová z Přerova jako Antonínova matka, 1941.
11.JH, ÚMDOČ, Vojnarka, postava z komparzu,1941.
11.JH, ÚMDOČ, Vojnarka, postavy z komparzu, Andreé, Hrdlička, Sunek, Knytl,1941.
11.JH, ÚMDOČ, Vojnarka, titulní role, 1941.
Hronov, JH 1941 cesta k hrobu AJ
Hronov, JH 1941, Vojnarka, účinkující na schodech
Hronov, NP 11. Jiráskův Hronov, programová brožura, 1941
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, ÚMDOČ oběžník k JH 1941
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Novinové výstřižky 1941 - 1948
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Novinové výstřižky 1941 - 1948
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Novinové výstřižky 1941 - 1948
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Novinové výstřižky 1941 - 1948
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Novinové výstřižky 1941 - 1948
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Novinové výstřižky 1941 - 1948
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Novinové výstřižky 1941 - 1948
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Novinové výstřižky 1941 - 1948
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Novinové výstřižky 1941 - 1948
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Posudky představení 1941 - 1949
Přelouč, Občanská beseda, Archiv 1
Soubor na schodišti Jiráskova divadla v Hronově před položením věnce na Mistrův hrob


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Přelouč, Občanská beseda, Archiv 1
11.JH, ÚMDOČ, Vojnarka, 1941, Bětka s Martinem, Láďa Fiala, Týnec nL, výjev ze hry,
Hronov, JH 1941, Vojnarka, účinkující na schodech
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, ÚMDOČ oběžník k JH 1941
11.JH, programový plakát, 1941.
Hronov, JH 1941 cesta k hrobu AJ
Soubor na schodišti Jiráskova divadla v Hronově před položením věnce na Mistrův hrob


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.