Databáze českého amatérského divadla

Ročníky přehlídek: Liberec, KP dětská recitace

Přehlídka: Liberec, KP dětská recitace (Liberecký kraj)
Rok: 2007
Začátek: 14.4.2007
Krajská soutěž dětských recitátorů Libereckého kraje.

Pořádá: Dům dětí a mládeže Větrník Liberec v libereckém Experimentálním studiu.
Účast souborů:
celkem 26 dětí ze čtyř okresů kraje

Z osmi dětí první kategorie zaujaly svými sdělnými přednesy tyto tři oceněné děti:
Karel BURIÁNEK, který byl oceněn již v loňském roce, tentokrát s přednesem básně M. E. Walshové Učená stračena, dále
Barbora FILIPI s básní L. Štíplové Jeden sysel v Litomyšli a
Julie TAMPIEROVÁ, která získala posluchače Pohádkou o lakomé Dorotce od D. Tragela. – Ocenění recitátoři první kategorie prokázali schopnost přednést vybraný text s pochopením, potěšením a bez intonačních či výslovnostních prohřešků, což nebývá v této kategorii vzhledem k věku dětí vždy samozřejmostí.

Druhá kategorie, reprezentovaná devíti recitátory, vysílá již své zástupce na národní přehlídku do Trutnova. Je to
Anna ŠTIČKOVÁ (pojede letos do Trutnova podruhé – vloni přednášela prózu M. Macourka „Dopis a známka“), která s jemným humorem, potěšením a přirozeným vyprávěním přednesla prózu W. Erlbrucha Medvědiv, a
Jiří POKORNÝ, jenž zaujal upřímným přednesem Seiferovy básně Les.
Cenu poroty v této kategorii obdržel za přednes Fryntovy básně Uši též Lukáš JAKUBEC.

Třetí a čtvrtá kategorie probíhala dvoukolově, což je dáno propozicemi požadujícími u starších dětí přednes dvou textů.

Ve třetí kategorii byli oceněni čtyři recitátoři –
Věra ERBANOVÁ,
Matouš KAHL,
Tereza KRAUSOVÁ a
Kamila TOMÁŠKOVÁ.
Postupující Věra ERBANOVÁ zaujala přednesem prózy J. Jelínka Bomba, již podala s jemným nadhledem, a svůj smysl pro humor a schopnost sdělit potěšení z humorného textu prokázala recitátorka i ve svém druhém přednesu básně Lichožrout od Pavla Šruta.
Druhým postupujícím je
Matouš KAHL, který s vnitřním zaujetím citlivým, upřímným, prostým a neokázalým přednesem prózy Zrza od J. Schneidera přesvědčil o pochopení textu a o své schopnosti
předat toto pochopení posluchačům. O svůj vnitřní svět fantazie se Matouš Kahl podělil s posluchači při přednesu svého druhého textu Zázraky a divy od Juliana Tuwima.
Třetí oceněná recitátorka v této kategorii,
Kamila TOMÁŠKOVÁ, zaujala přednesem Villonovy Závěti, již přednášela s vnitřním zaujetím a energií, i přednesem prózy Evy Novotné Sláva, kterou podala s příslušným nadhledem náležejícím vybranému textu.
Další oceněnou ve třetí kategorii byla
Tereza KRAUZOVÁ, která v přednesech obou vybraných textů – A. M. Schmidtová: Já u toho nebyl, Alois Mikulka: O zlaté rybce – prokázala schopnost vnitřního zaujetí a sdělení.

Ve čtvrté kategorii se představilo sedm dětí. Z celkové úrovně se vymykali tři ocenění
recitátoři:
Hoti BEKIM, Tereza NOHÝNKOVÁ a Lukáš KUBICZEK.
Posledně jmenovaný se představil přednesem dvou básní (Fráňa Šrámek Raport, A. S. Puškin Můj portrét), jako citlivý přednašeč, který má předpoklady k dalšímu rozvoji. Zbývající výše jmenovaní recitátoři jsou postupujícími na národní přehlídku do Trutnova.

Hoti BEKIM zaujal nejen zajímavou dramaturgií odlišných textů – C. D. Paynee: Mládí v hajzlu, A. Bartová: Táta se zlobí – které, jak je z přednesu patrné, jsou mu svou tématikou blízké a jsou osobní výpovědí recitátora. Oba texty přednáší s pochopením, vnitřním zaujetím, jemným nadhledem a humorem a s dobrou kulturou projevu.

Tereza NOHÝNKOVÁ se představila přednesem prózy Jana Skácela Rodičům do ucha, aby děti neslyšely a básní Václava Hraběte Déšť, a to jako vyspělá a ve všech směrech kultivovaná recitátorka. Zaujala a ocenění získala za inteligentní, citlivý, osobitý, pokorný a sdělný projev, a lze bez nadsázky říci, že zprostředkovala svým vystoupením v obou přednesech posluchačům umělecký zážitek a jednoznačně byla obě její vystoupení z celé krajské přehlídky na nejvyšší úrovni. (Pravidelní účastníci Dětské scény si ji mohou pamatovat z minulého ročníku, kdy přednášela úryvek z knihy Tři muži ve člunu a báseň Jiřího Wolkera Léto.)

Někteří z oceněných nepostupujících recitátorů II. – IV. kategorie byli při vyhlašování výsledků jmenováni za náhradníky, pro případ, že by se někdo z postupujících z vážných, například zdravotních, důvodů nemohl Dětské scény v Trutnově zúčastnit. Jsou jimi
Lukáš JAKUBEC ze II. kategorie,
Kamila TOMÁŠKOVÁ ze III. kategorie
a Lukáš KUBICZEK ze IV. kategorie.
Lektoři:
VOBRUBOVÁ, Jana
HERDOVÁ, Eliška
HORÁČKOVÁ, Azalka
KORDOVÁ, Pavlína
Osobnosti:
HUŇKOVÁ, Jana - pracovnice DDM Větrník, organizačně zajišťovala přehlídku.
Bibliografie:
Krajské kolo soutěže dětských recitátorů Libereckého kraje - Liberec 14.4.2007. d´ARTAMAn č. 6/2006, s. 20.

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.