Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Ročníky přehlídek: Chrudim, Loutkářská Chrudim

Přehlídka: Chrudim, Loutkářská Chrudim
Ročník: 50
Rok: 2001
Začátek: 1.7.2001
Konec: 7.7.2001
Celostátní přehlídka amatérského loutkářství.

50. ročník festivalu pořádá Chrudimská beseda.
Účast souborů:
Účast souborů:

Hradec Králové, Bifule ZUŠ Na Střezině, Josef Lada: Budulínek č. 3, r. Jiří Polehňa.

Svitavy, C, John Irving: Penzion Grillparzerr, úprava Blanka Šefrnová a Petr Mohr, režie a scénografie Karel a Blanka Šefrnovi.

Plzeň, Divadlo v Boudě, Vladimír Pech podle V.J. Sojky: Kašpar u čarodějnice aneb v moci zlých duchů, r. Hana Čížková.

Hradec Králové, DNO, M. Stránská, Kamil Bělohlávek, Jiří Jelínek: Báj-Báj, r. soubor.

Hradec Králové, DNO, Edmond Rostand, Jiří Jelínek: Variace na slavné téma Cyrano, r. soubor.

Svitavy, Dramatická školička, Alexandr Kliment: Strom, r. Jana Mandlová, Karel Šefrna.

Rakovník, Loutkový spolek Před branou, Václav Čtvrtek: Kašpárek, Honza a Čert, r. Jiří Suk.

Podivín, Podivíni, Vlasta Špicnerová: Jak se Honza naučil bát, r. Vlastimil Ondrišík, Tomáš Gála.

Hradec Králové, Poli, Jiří Polehňa r.: Rakvičkárna 1 2.

Plzeň-.Lochotín, Rámus, 5. ZUŠ, Jack London: Samuel, r. Zdena Vašíčková a soubor.

Louny, Spolek loutkářů, Vladimír Verner: Dlouhý, Široký a Bystrozraký, r. Milan Raška.

Plzeň, Střípek, Ivana Faitlová, též r.: Finist, jasný sokol.

Chlumec nad Cidlinou, Tak co – ZUŠ, pověst: Jan za chrta dán, r. Romana Hlubučková.

Bechyně, Tatrmani, SŠ soubor, indiánská, Miloš Nesvatba, Eliška Merhautová, Hana Doskočilová, Oscar Wilde: Pohádky, r. soubor.

Jablonec nad Nisou, Vozichet, Jiřina Polanská r.: Taky trochu o kůzlátkách.

Olomouc, ZUŠ Žerotín, Tomáš Pěkný: Havrane z kamene, r. Ivana Němečková.

Plzeň, Štafle na knoflík, 5. ZUŠ, Božena Němcová: Sedmero krkavců, r. Z. Vašíčková a soubor.

Nýřany, Rámus, Samuel.


Hostující zahraniční soubor:

Slovensko, Bánská Bystrica, Stúdio Gong: Nebojsa.
Lektoři:
RICHTER, Luděk (předseda), Kejklíř Praha
LUŇÁKOVÁ, Blanka Joseph, Alfa Plzeň
MILFAJT, Jaroslav, scénograf Brno
NĚMEČEK, Pavel, Divadlo fkufru Olomouc
ZÁKOSTELECKÝ, Marek, Drak Hradec Králové
Tajemník: DRÁBEK, Miroslav, ARTAMA Praha
Paralelní akce:
Semináře:
Autorsko-dramatizátorský - Mirek Slavík, Hudradlo, Zliv
Guignol a jeho svět – Yvette Thiebauld Veriér, Theatre de Guignol Lyon
Gladys Kalfon, Theatre de Fortune Grenoble, Francie
Loutkářský seminář pro mladší děti – Iveta Dřízhalová, Tomáš Komárek, oba LDO ZUŠ Praha
O divadle v muzice – Vratislav Šrámek, DAMU Praha
Od artefaktu k příběhu aneb scénografická dramaturgie – Karel Vostárek, DAMU Praha
Od tvoření k stvoření a od stvoření k vytvoření (pro starší děti) – Dagmar Jandová, 3. ZUŠ Plzeň, Ludmila Hutterová, Louže Plzeň
Rodinný seminář Spolu – Michal Vybíral, Rámus Plzeň, Pavla Vybíralová, Plzeň, Irena Holemá, Nejhodnější medvídci Hradec Králové
Technologie výrobny loutek - František Watz, Julia a spol. Praha
Bibliografie:
BOR: čera začala jubilejní padesátá \"loutkárna\". Hradecké noviny, roč. 10, č. 153, 2.7.2001, s. 4, 1 foto. K zahájení a dalšímu průběhu 50. festivalu Loutkářská Chrudim.

FAITLOVÁ, Ivana - HARTMANNOVÁ, Martina - JOSEPHOVÁ-LUŇÁKOVÁ, Blanka (rozmlouvala): Rub a líc vyšších pozic aneb Povídání ze
Střípku(ů). Loutkář, roč. 2001, č. 6, 20.12.2001, s.263-265, 5 foto. Článek o historii loutkového souboru Střípek. Na základě rozhovoru připojeno několik názorů hlavních osobností tohoto souboru I. Faitlové a M. Hoffmannové.

FRNKOVÁ, Radka - DVOŘÁČKOVÁ, Jana - BAUER , Roman - FIALA, Jiří: Anketa. Co pro vás znamená současné (české) amatérské loutkové divadlo? Zde jsou první odpovědi:. Loutkář, roč. 2001, č. 6, 20.12.2001, s. 250-251. Anketa časopisu Loutkář na téma amatérské loutkové divadlo (celý končící ročník se věnoval více amatérskému loutkovému divadlu při příležitosti 50. výročí Loutkářské Chrudimi).

HAVEL zaštítil Loutkářskou Chrudim. Mladá fronta Dnes, roč. 12, č. 154, 3.7.2001, s. B/6. - Podepsáno ČTK. Zpráva. Festival se koná ve dnech 1.-7.7.

HLAVNÍ program 50. Loutkářské Chrudimi. Loutkář, roč. 2001, č. 3, 20.6.2001, s. 141. - Nepodepsáno. Program amatérského loutkářského festivalu.

HORA, Jakub: Loutková fraška objede hrady. Právo, roč.11, č.155, 4.7.2001, s. 21 Liberecké Naivní divadlo bude jezdit po hradech a zámcích s hrou Bezhlavý rytíř. Vystoupí na Loutkářské Chrudimi a dalších místech.

JOSEPHOVÁ-LUŇÁKOVÁ, Blanka: Loutkářská Chrudim jubilující. Loutkář, roč. 2001, č. 4, 14.9.2001, s.172-177, 8 foto. Obsáhlý referát o 50. ročníku festivalu Loutkářská Chrudim. Podrobněji k jednotlivým zúčastněným souborům a jejich inscenacím.

JURKOWSKI, Henryk: Svoboda divadelníků-amatérů. Loutkář, roč. 2001, č. 4, 14.9.2001, s. 154-155, 2 foto. H. Jurkowski přemítá nad možnými cestami, hledáním v současném loutkovém divadle. Tuto možnost vidí především v amatérských aktivitách (odvolává se na Loutkářskou Chrudim, kterou několikrát navštívil). Jako příklad uvádí též několik profesionálních avantgardních projektů.

KALENDÁRIUM roku 2001 (červen). Z domova. Loutkář, roč. 2001, č. 3, 20.6.2001, s. 99, 1 foto. - Nepodepsáno. Zpráva o uvedení inscenace Chytrá horákyně Malým divadlem České Budějovice, o aktivitách Divadla rozmanitostí Most, o 50. loutkářské Chrudimi, aktivitách Divadla Minor a o amatérském uvedení pohádky Sobecký obr.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Padesátá loutkářská Chrudim. Amatérská scéna, roč. 38 (Ochotnické divadlo 48), č. 4, 2001, s. 18-23, 13 foto. Referát o festivalu.

MATEJKA, Martin: Ze zpravodaje CHRUPAJDA (CHRUdimská PADEsátka) 50. loutkářské Chrudimi. Pohádky. Loutkář, roč. 2001, č. 4, 14.9.2001, s. 178. - Převzato ze zpravodaje Chrupajda. Glosa k inscenaci se souhrnným názvem Pohádky, který na Loutkářské Chrudimi představil soubor Tatrmani Bechyně.

MATEJKA, Martin: Ze zpravodaje CHRUPAJDA (CHRUdimská PADEsátka) 50. loutkářské Chrudimi. Rámus - Samuel. Loutkář, roč. 2001, č. 4, 14.9.2001, s. 179. - Převzato ze zpravodaje Chrupajda. Glosa k inscenaci Samuel, kterou uvedl na Loutkářské Chrudimi soubor Rámus Nýřany.

NĚMEČEK, Pavel: Ze zpravodaje CHRUPAJDA (CHRUdimská PADEsátka) 50. loutkářské Chrudimi. Kašpar u čarodějnic aneb V moci zlých duchů. Loutkář, roč. 2001, č. 4, 14.9.2001, s.179, 1 fot. - Převzato ze zpravodaje Chrupajda. Glosa k inscenaci Kašpar u čarodějnic aneb V moci zlých duchů, která byla představena na Loutkářské Chrudimi.

NĚMEČEK, Pavel: Ze zpravodaje CHRUPAJDA (CHRUdimská PADEsátka) 50. loutkářské Chrudimi. Finist jasný sokol - Střípek Plzeň. Loutkář, roč. 2001, č. 4, 14.9.2001, s.179, 1 fot. - Převzato ze zpravodaje Chrupajda. Glosa k inscenaci Finist jasný sokol, kterou na Loutkářské Chrudimi představil soubor Střípek Plzeň.

NĚMEČEK, Pavel: Ze zpravodaje CHRUPAJDA (CHRUdimská PADEsátka) 50. loutkářské Chrudimi. DNO HK - Variace na téma Cyrano. Loutkář, roč. 2001, č. 4, 14.9.2001, s. 180, 1 foto. - Převzato ze zpravodaje Chrupajda. Glosa k inscenaci Variace na téma Cyrano, uvedené na Loutkářské Chrudimi souborem DNO Hradec Králové.

OCENĚNÍ udělená na 50. Loutkářské Chrudimi. Loutkář, roč. 2001, č. 4, 14.9.2001, s.178, 1 fot. - Nepodepsáno. Přehled ocenění na Loutkářské Chrudimi.

PEK: Ministr Dostál je prý spřízněn s Kašparem. Hradecké noviny, roč. 10, č.156, 7.7.2001, s. 4, 1 foto. K závěru Loutkářské Chrudimi. Ministr Dostál, který navštívil festival uvedl, že divadlo začal objevovat díky loutkám.

PREDMERSKÝ, Vladimír: Bábkarská Chrudim inšpirujúca. Loutkář, roč. 2001, č. 5, 8.11.2001, s. 222-223, 1 foto. Článek častého účastníka Loutkářských Chrudimi, který vzpomíná na historii tohoto festivalu, zmiňuje účast slovenských umělců, stručně hodnotí jubilejní 50. ročník.

PRO: Loutkářská Chrudim trvá již celých padesát let. Hradecké noviny, roč. 10, č. 139, 15.6.2001, s. 4. Článek o přehlídce amatérských loutkářů.

PRO: Spejbl, Hurvínek a spol. pozdraví návštěvníky. Hradecké noviny, roč.10, č.148, 26.6.2001, s. 4. Článek o přehlídce amatérských loutkářů. Zahájení se zúčastní Spejbl, Hurvínek a Mánička. 50. ročník festivalu pořádá Chrudimská beseda.

PŘEDBÉZNÉ termíny zatím známých regionálních a krajských přehlídek:. Loutkář, roč. 2001, č.1, 5.3.2001, s. 34 - Nepodepsáno. Přehled regionálních loutkářských přehlídek pro nominaci na Loutkářskou Chrudim 2001.

RICHTER, Luděk: Loutkářská Chrudim 1951-1959. Hledání a tápání ve stínu ideologie. Loutkář, roč. 2001, č.1, 5.3.2001, s. 29-33, 6 foto. Historická studie o prvních ročnících amatérského festivalu Loutkářská Chrudim. Článek se zaměřuje na 50. léta 20. století a na vývoj festivalu ve vztahu k politickým proměnám - dopady na dramaturgii, inscenační poetiku, loutkářskou technologii aj.

RICHTER, Luděk: Loutkářská Chrudim 1960-1969. Dětství, mládí a naděje. Loutkář, roč. 2001, č .2, 4.5.2001, s. 74-77, 5 foto. Pokračování historické studie o amatérském festivalu Loutkářská Chrudim. Článek se zaměřuje na 60. léta 20. století a na vývoj festivalu v širších kontextech - vlna nové loutkářské dramatiky, proměna obliby typu loutek (od marionet k spodovým loutkám). Jsou zmíněny některé tehdejší amatérské soubory.

RICHTER, Luděk: Loutkářská Chrudim 1970-1980. Zrání, kvašení – a čekání. Loutkář, roč. 2001, č. 3, 20.6.2001, s.130-132, 5 foto. Pokračování historické studie o amatérském festivalu Loutkářská Chrudim. Článek se zaměřuje na 70. léta 20. století a na vývoj festivalu v širších kontextech - hravost počátku 70. let a stagnace na jejich konci, politické vlivy. Jsou zmíněny některé tehdejší amatérské soubory.

RICHTER, Luděk: Závěrečné slovo předsedy poroty. Loutkář, roč. 2001, č. 4, 14.9.2001, s.178, 1 fot. Předseda poroty L. Richter hodnotí 50. ročník Loutkářské Chrudimi.

RICHTER, Luděk: Ze zpravodaje CHRUPAJDA (CHRUdimská PADEsátka) 50. loutkářské Chrudimi. Penzion Grillparzer. Loutkář, roč. 2001, č. 4, 14.9.2001, s. 180. - Převzato ze zpravodaje Chrupajda. Glosa k inscenaci Penzion Grillparzer, kterou na Loutkářské Chrudimi uvedl soubor Céčko Svitavy.

RICHTER, Luděk: Loutkářská Chrudim 1981-1990. Dospívání a rozumubrání. Loutkář, roč. 2001, č. 4, 14.9.2001, s.181-183, 4 foto. Pokračování historické studie o amatérském festivalu Loutkářská Chrudim. Článek se zaměřuje na 80. léta 20. století a na vývoj festivalu v širších kontextech - drobné proměny ve vztahu k politickému klimatu. Jsou zmíněny některé tehdejší amatérské soubory, inscenace, je charakterizován stav dobové kritiky, teorie a dramaturgie.

RICHTER, Luděk: Loutkářská Chrudim 1991-2000. Jak chutná svoboda aneb Už jsme dospěli?. Loutkář, roč. 2001, č. 5, 8.11.2001, s. 224-227, 6 foto. Pokračování historické studie o amatérském festivalu Loutkářská Chrudim. Článek se zaměřuje na 90. léta 20. století a na vývoj festivalu v širších kontextech - proměna po roce 1989, jak se odrazila v dramaturgii, poměru druhů užívaných loutek, v autorském podílu na inscenacích. Jsou zmíněny některé významné amatérské soubory a inscenace.

SLUNEČKO, Petr: Kalendárium roku 2001 (září-říjen). Zasláno - Vzpomínky na Chrudim. Loutkář, roč. 2001, č. 5, 8.11.2001, s.198, 1foto. Reakce na článek Luďka Richtera v Loutkáři 2001/3.

SOUKUP, Jiří: Doležalovy loutky a řezby zdobí loutkářskou Chrudim. Hradecké noviny, roč. 10, č. 150, 28.6.2001, s. 16. Článek o uměleckém řezbáři Jaroslavu Doležalovi a o výstavě jeho loutek na festivalu Loutkářská Chrudim v Divadle Karla Pippicha.

Unima. V souvislosti se zahájením... Loutkář, roč.2001, č. 4, 14.9.2001, s. 150. - Nepodepsáno. Zpráva o pražské návštěvě generálního sekretáře UNIMA M. Arreche, o účastnících 50. loutkářské Chrudimi.

ZÁKOSTELECKÝ, Marek: Ze zpravodaje CHRUPAJDA (CHRUdimská PADEsátka) 50. loutkářské Chrudimi. Tak trochu o kůzlátkách. Loutkář, roč. 2001, č. 4, 14.9.2001, s. 180. - Převzato ze zpravodaje Chrupajda. Glosa k inscenaci Tak trochu o kůzlátkách, kterou na Loutkářské Chrudimi uvedl soubor Vozichet.

Související Soubory

Související Pojmy

Související Obrázky

Chrudim, 60 Loutkářských Chrudimí ve zkratce, výstava k 60. LCH v Galerii Divadle Karla Pippicha, 2011
Chrudim, LCH 2001 - plakát
Hradec Králové, DNO, Variace na slavné téma Cyrano, LCH 2001
Hradec Králové, DNO, Variace na slavné téma Cyrano, LCH 2001
Plzeň, Loutkové divadlo Střípek, Finist jasný sokol, LCH 2001
Plzeň, Spolkové loutkové divadlo V Boudě, Kašpar u čarodějnice aneb V moci zlých duchů, LCH 2001
Svitavy, C, Penzion Grillparzer, LCH 2001


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Chrudim, LCH 2001 - plakát
Chrudim, 60 Loutkářských Chrudimí ve zkratce, výstava k 60. LCH v Galerii Divadle Karla Pippicha, 2011
Hradec Králové, DNO, Variace na slavné téma Cyrano, LCH 2001
Hradec Králové, DNO, Variace na slavné téma Cyrano, LCH 2001
Plzeň, Spolkové loutkové divadlo V Boudě, Kašpar u čarodějnice aneb V moci zlých duchů, LCH 2001
Plzeň, Loutkové divadlo Střípek, Finist jasný sokol, LCH 2001
Svitavy, C, Penzion Grillparzer, LCH 2001


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.