Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Ročníky přehlídek: Svitavy, Dětská scéna

Přehlídka: Svitavy, Dětská scéna, CP
Ročník: 42
Rok: 2013
Začátek: 7.6.2013
Konec: 13.6.2013
42. celo­státní pře­hlídka dět­ského diva­dla a 42. celo­státní pře­hlídka dět­ských reci­tá­torů.

Z pově­ření a za finanč­ního při­spění Minis­ter­stva kul­tury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spo­lu­práci se Stře­dis­kem kul­tur­ních slu­žeb města Svi­tavy a Sdru­že­ním pro tvo­ři­vou dra­ma­tiku. Pře­hlídka pro­bíhá za finanční pod­pory MŠMT.
Účast souborů:
V rámci přehlídky vystoupí 75 sóloých recitátorů a 17 dětských divadelních souborů.

Vystoupení recitátorů 3. kategorie.

Vystoupení recitátorů 4. kategorie.

Vystoupení recitátorů 2. kategorie.


1. blok přehlídky – soubory:

Praha 5 – Zličín, DIPAČÁPI, z povídek Chrise Priestleye: Moje teta Morsie, vedoucí Dana Svobodová a Karel Tomas.

Bechyně, ZŠ Školní, J. Neruda: Nerudárium, r. F. Oplatek.

Praha 5, ZUŠ Na Popelce, Taneční studio Light, podle předlohy Reného Goscinnyho Malý Mikuláš: Tátové a mámy musí tu být s námi, vedoucí Lenka Tretiagová.

Hradec Králové, Divadlo DRAK, Jak si hrají tatínkové. Doprovodný program.


2. blok přehlídky – soubory:

Turnov, ZUŠ, Bezefšeho, Líza, vedoucí Alena Tomášová a Romana Zemenová.

Uherské Hradiště, pob. Kunovice, ZUŠ, Dramoši, podle Erbenovy balady Zlatý kolovrat: Ze Zlatého kolovratu, r. Olga Strašáková.

Svitavy, Dramatická školička, Bubliny, na motivy předlohy Petra Chudožilova: …A žeru rybí tuk (aneb balada o Bobíkovi), připravila Jana Mandlová.

Koblížci (koncert). Doprovodný program.


3. blok přehlídky – soubory:

Rokycany, ZUŠ, Středník, podle předlohy Jana Wericha: Až opadá listí z dubu, vedoucí Pavla Vitingerová.

Jaroměř, ZUŠ F. A. Šporka, Malé dvě, Jan Werich: Lakomá Barka, dramatizace a úprava Lenka Jechová a Jarka Holasová, r. Jarka Holasová.

Pardubice, ZŠ Benešovo náměstí, Benešáčci, podle předlohy Richarda Erdoese: Jak se stalo, že je vrána černá, dramatizace a režie Martina Hezká a Petra Zahradníková.

Praha 3, ZUŠ Štítného, KUK a Zpátečníci, Balón aneb létat je snadné.

Liberec, ZUŠ, Divadlo Vydýcháno, Sue Townsendová: Něco z Adriana, r. Michaela Homolová. Doprovodný program.


4. blok přehlídky – soubory:

Svitavy, Dramatická školička, Málo, Daisy Mrázková: Haló, Jácíčku!, vedoucí Jana Mandlová.

Vsetín, Bubu, Mně se vždycky musí něco stát.

Hradec Králové, ZUŠ Střezina, Zmrzlí vrabci, Ilja Hurník: Muzikantské pohádky (tři pohádky: Jak Milánek cinkal, O Petrofovi a strážnících a Amálka a Albínka), r. Eva Černíková a kol.

Třebotov, ZŠ a MŠ, Tři boty, Nu, vot!, připravily Václava Makovcová a Jana Barnová.

Sudoměřice u Bechyně, Tatrmani, Kašpárkova poslední šance; Příběh. Doprovodný program.


5. blok přehlídky – soubory:

Praha 6, LDO ZUŠ Harmonie, Dan Pelikán a Tomer Klein: Moc pěkný, veselý a poučný příběh, vedoucí Vladimír Jopek.

Plzeň, SZUŠ Trnka, Mrož v krabici, podle předlohy Otfrieda Preusslera: Čarodějův učeň, vedoucí Michal Ston.

Olomouc, ZUŠ Žerotín, Chris Pristley: Zimní řez, vedoucí Ivana Němečková.
Lektoři:
Dětská recitace - lektoři:
VOBRUBOVÁ-HERDOVÁ, Eliška a PORTYKOVÁ, Jana
GREGOROVÁ, Vlasta a SITTOVÁ, Gabriela
KASKA, František a DOUBRAVA, Jakub

Dětské divadlo - lektoři:
HULÁK, Jakub, Mgr.
KEROUŠOVÁ, dříve OPLIŠTILOVÁ, Eva
RODRIGUEZOVÁ, Veronika
KLEMENS, Václav
ZBORNÍK, František ml., PaedDr.
PROVAZNÍK, Jaroslav, doc.
JIRSOVÁ, Zuzana
EXNAROVÁ, roz. GASPARIČOVÁ, Alena, Mgr.

Semináře - lektoři:
PALARČÍKOVÁ, roz. Petrová, Alena, MgA
ČERNÍK, Roman, Mgr.
ULRYCHOVÁ, Irina, MgA. doc.
ŠEFRNA, Karel
FRANKOVÁ, provdaná Doležalová, Jana
VOSECKÁ, Renáta
Paralelní akce:
Dílny pro děti ze souborů.

Semináře pro dospělé účastníky A, B, C, S1, S2, R:
Seminář R - Jak hodnotit dětský přednes? - lektorka Alena Palarčíková.
Seminář A - Naše příběhy kolem plují - lektor Roman Černík.
Seminář B - Od příběhu ke scénáři - lektorka Irina Ulrychová.
Seminář C - Divadlo a písnička - lektor Karel Šefrna.
Seminář S1 - praktický interpretační seminář pod vedením herečky Jany Frankové.
Výtvarná laboratoř výtvarnice a scénografky Renáty Vosecké.

Besedy a diskuse.

Uukázky z práce seminářů.
Bibliografie:
předběžné info - http://www.fabrikasvitavy.eu/cs/m-40-detska-scena-7-13-6-2013/

HULÁK, Jakub a STROTZER, Milan: Celostátní přehlídka dětského divadla 2013. Místní kultura 18.12.2012. (viz Texty)

HULÁK, Jakub: Dětska scéna 2013 — propozice. Místní kultura 18.12.2012. (viz Texty)

HULÁK, Jakub a STROTZER, Milan: Dětská scéna už potřetí ve Svitavách (2013). AS 4.6.2013-Dětské a Místní kultura 3.6.2013. (viz Texty)

Svitavy, Dětská scéna 2013 – program. ARTAMA. (viz Texty)
http://www.nipos-mk.cz/?p=20369

Svitavy, Dětská scéna 2013, program, plakát - viz Přílohy.

Deníky Dětské scény 2013:
číslo 0 - http://www.drama.cz/ds/archiv/ds_2013_cislo_0_web.pdf
číslo 1 - http://www.drama.cz/ds/archiv/ds_2013_cislo_1_web.pdf
číslo 2 - http://www.drama.cz/ds/archiv/ds_2013_cislo_2_web.pdf
číslo 3 - http://www.drama.cz/ds/archiv/ds_2013_cislo_3_web.pdf
číslo 4 - http://www.drama.cz/ds/archiv/ds_2013_cislo_4_web.pdf
číslo 5 - http://www.drama.cz/ds/archiv/ds_2013_cislo_5_web.pdf
číslo 6 - http://www.drama.cz/ds/archiv/ds_2013_cislo_6_web.pdf
Poznámka:
Kontakt: Mgr. Jakub Hulák • telefon: 221 507 969, hulak@nipos-mk.cz • mobil: 605 948 056
Obor:
poezie
dětské (hrané dětmi)
dramatická výchova
Druh přehlídky:
systémová, postupová
Typ přehlídky:
celostátní

Související Soubory

Související Pojmy

Související Obrázky

Bechyně, ZŠ Školní, Nerudárium, CP Dětská scéna Svitavy 2013
Hradec Králové, ZUŠ Střezina - Divadlo Jesličky, Zmrzlí vrabci, Muzikantské pohádky, CP Dětská scéna Svitavy 2013
Jaroměř, ZUŠ, Malé dvě, Lakomá Barka, CP Dětská scéna Svitavy 2013
Lektorský sbor celostátní přehlídky dětského divadla, CP Dětská scéna Svitavy 2013
Olomouc, ZUŠ Žerotín, Zimní řez, CP Dětská scéna Svitavy 2013
Pardubice, ZŠ Benešovo náměstí, Benešáčci, Jak se stalo, že vrána je černá, CP Dětská scéna Svitavy 2013
Plzeň, ZUŠ Trnka, Mrož v krabici, Čarodějův učeň, CP Dětská scéna Svitavy 2013
Praha 3, ZUŠ Štítného, KUK a Zpátečníci, Balón aneb létat je snadné, CP Dětská scéna Svitavy 2013
Praha 5, TS Light při ZUŠ, Tátové a mámy, musí tu být s námi, CP Dětská scéna Svitavy 2013
Praha 5, Zličín, DIPAČÁPI, Moje teta Morsie, CP Dětská scéna Svitavy 2013
Praha 6, LDO ZUŠ Harmonie, Moc pěkný, veselý a poučný příběh, CP Dětská scéna Svitavy 2013
Rokycany, ZUŠ, Středník, Až opadá listí z dubu, CP Dětská scéna Svitavy 2013
Svitavy CP Dětská scéna 2013 - Zahájení přehlídky
Svitavy, 42. CP dětského divadla – Dětská scéna, programová brožura, 2013
Svitavy, CP Dětská scéna 2013 - Semináře - Divadlo a písnička
Svitavy, CP Dětská scéna 2013 - Semináře - Jak hodnotit dětský přednes?
Svitavy, CP Dětská scéna 2013 - Semináře - Naše příběhy kolem plují.
Svitavy, CP Dětská scéna 2013 - Semináře - Od příběhu ke scénáři
Svitavy, CP Dětská scéna 2013 - Semináře - Sdělné a sdílené čtení
Svitavy, CP Dětská scéna 2013 - Semináře - Výtvarná laboratoř
Svitavy, CP Dětská scéna 2013, Dílna pro děti ze souborů, lektorka Hedvika Švecová
Svitavy, CP Dětská scéna 2013, Dílna pro děti ze souborů, lektorka Martina Šimánková
Svitavy, CP Dětská scéna 2013, Dílna pro děti ze souborů, lektorka Martina Vandasová
Svitavy, CP Dětská scéna 2013, diskusní klub – děti ze souborů
Svitavy, CP Dětská scéna 2013, Diskusní kluby, osobnosti, různé
Svitavy, CP Dětská scéna 2013, Otevřený dětský diskusní klub
Svitavy, Dramatická školička, LS Bubliny, ...a žeru rybí tuk, CP Dětská scéna Svitavy 2013
Svitavy, Dramatická školička, Málo, Haló, Jácíčku, CP Dětská scéna Svitavy 2013
Třebotov, ZŠ a MŠ, Tři boty, Nu, vot!, CP Dětská scéna Svitavy 2013
Turnov, ZUŠ, Bezefšeho, Líza, CP Dětská scéna Svitavy 2013
Uherské Hradiště, ZUŠ, Dramoši z Kunovic, Ze zlatého kolovratu, CP Dětská scéna Svitavy 2013
Vsetín, BUBU, klub dětské kultury o. s., Mně se vždycky musí něco stát, CP Dětská scéna Svitavy 2013


Související Alba

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Svitavy CP Dětská scéna 2013 - Zahájení přehlídky
Praha 5, Zličín, DIPAČÁPI, Moje teta Morsie, CP Dětská scéna Svitavy 2013
Bechyně, ZŠ Školní, Nerudárium, CP Dětská scéna Svitavy 2013
Praha 5, TS Light při ZUŠ, Tátové a mámy, musí tu být s námi, CP Dětská scéna Svitavy 2013
Turnov, ZUŠ, Bezefšeho, Líza, CP Dětská scéna Svitavy 2013
Uherské Hradiště, ZUŠ, Dramoši z Kunovic, Ze zlatého kolovratu, CP Dětská scéna Svitavy 2013
Svitavy, Dramatická školička, LS Bubliny, ...a žeru rybí tuk, CP Dětská scéna Svitavy 2013
Rokycany, ZUŠ, Středník, Až opadá listí z dubu, CP Dětská scéna Svitavy 2013
Jaroměř, ZUŠ, Malé dvě, Lakomá Barka, CP Dětská scéna Svitavy 2013
Pardubice, ZŠ Benešovo náměstí, Benešáčci, Jak se stalo, že vrána je černá, CP Dětská scéna Svitavy 2013
Praha 3, ZUŠ Štítného, KUK a Zpátečníci, Balón aneb létat je snadné, CP Dětská scéna Svitavy 2013
Svitavy, Dramatická školička, Málo, Haló, Jácíčku, CP Dětská scéna Svitavy 2013
Vsetín, BUBU, klub dětské kultury o. s., Mně se vždycky musí něco stát, CP Dětská scéna Svitavy 2013
Hradec Králové, ZUŠ Střezina - Divadlo Jesličky, Zmrzlí vrabci, Muzikantské pohádky, CP Dětská scéna Svitavy 2013
Třebotov, ZŠ a MŠ, Tři boty, Nu, vot!, CP Dětská scéna Svitavy 2013
Praha 6, LDO ZUŠ Harmonie, Moc pěkný, veselý a poučný příběh, CP Dětská scéna Svitavy 2013
Plzeň, ZUŠ Trnka, Mrož v krabici, Čarodějův učeň, CP Dětská scéna Svitavy 2013
Olomouc, ZUŠ Žerotín, Zimní řez, CP Dětská scéna Svitavy 2013
Lektorský sbor celostátní přehlídky dětského divadla, CP Dětská scéna Svitavy 2013
Svitavy, CP Dětská scéna 2013 - Semináře - Jak hodnotit dětský přednes?
Svitavy, CP Dětská scéna 2013 - Semináře - Od příběhu ke scénáři
Svitavy, CP Dětská scéna 2013 - Semináře - Naše příběhy kolem plují.
Svitavy, CP Dětská scéna 2013 - Semináře - Divadlo a písnička
Svitavy, CP Dětská scéna 2013 - Semináře - Sdělné a sdílené čtení
Svitavy, CP Dětská scéna 2013 - Semináře - Výtvarná laboratoř
Svitavy, CP Dětská scéna 2013, Dílna pro děti ze souborů, lektorka Martina Vandasová
Svitavy, CP Dětská scéna 2013, Dílna pro děti ze souborů, lektorka Hedvika Švecová
Svitavy, CP Dětská scéna 2013, Dílna pro děti ze souborů, lektorka Martina Šimánková
Svitavy, CP Dětská scéna 2013, diskusní klub – děti ze souborů
Svitavy, CP Dětská scéna 2013, Otevřený dětský diskusní klub
Svitavy, CP Dětská scéna 2013, Diskusní kluby, osobnosti, různé


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.