Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Ročníky přehlídek: Hronov, Jiráskův Hronov

Přehlídka: Hronov, Jiráskův Hronov, CP
Ročník: 83
Rok: 2013
Začátek: 2.8.2013
Konec: 11.8.2013
Fes­ti­val ama­tér­ského diva­dla - celostátní mezidruhová přehlídka amatérského divadla s mezinárodní účastí, nesoutěžní přehlídka otevřená všem divadelním druhům, žánrům, nejrůznějším inscenačním postupům, stylům a poetikám.

Pořá­dají NIPOS-ARTAMA Praha a Město Hro­nov z pově­ření a za eko­no­mic­kého při­spění Minis­ter­stva kul­tury a ve spo­lu­práci těchto insti­tucí: Ama­tér­ská diva­delní aso­ci­ace, Česká sekce UNIMA, České stře­disko AITA/IATA, Klub přá­tel umění v ČR, Kul­turní a infor­mační stře­disko Hro­nov, Sdru­žení pro tvo­ři­vou dra­ma­tiku, Spo­leč­nost Ama­tér­ské diva­dlo a svět, Svaz českých diva­del­ních ochot­níků a Volné sdru­žení výcho­do­čes­kých diva­del­níků. Kul­turní a infor­mační stře­disko Hro­nov je míst­ním pořa­da­te­lem a nosi­te­lem grantů. Jirás­kův Hro­nov je zařa­zen mezi stě­žejní akce Krá­lo­vé­hra­dec­kého kraje.

Divadelní program JH se skládá z hlavního a doprovodného programu.
Hlavní program Jiráskova Hronova 2013 bude stanoven na základě nominací vzešlých z výsledků klíčových celostátních přehlídek.
Doprovodný divadelní program vybírají pořadatelé z doporučení z celostátních přehlídek nerealizovaných v hlavním programu.


TOP 6 (abecedně, bez udání pořadí):

1. Kytice (DS Korek Praha)
2. Pohyblivé obrázky (Hana Voříšková a MUZIGA)
3. Rozpal mě, sakra! (DS Saši Liškové Jihlava)
4. Srnky (DS Ty-já-tr/HROBESO Praha )
5. Testosteron (Divadlo Point Prostějov )
6. Uměl lítat (Někdo Jaroměř)
Účast souborů:
Štítina, ŠAMU, Robin Hawdon: Dokonalá svatba.

Poniklá, Bažantova loutkářská družina, J. Verne, T. Hájek: Zmatek nad zmatek.

Plzeň, Rámus, L. Caroll, Z. Vašíčková: Viď, Alenko!

Žďár nad Sázavou, DS Žďár, L. Smoljak: Hymna aneb Urfidlovačka, r. Martin Blažíček.

Praha, Cink Cink Cirk: Cink?

Rychnov u Jablonce nad Nisou, TPS Magdaléna, hudba Philipa Glasse a Luboše Fišera, verše Bedřicha Bridela: Barokní fuga, vedoucí Ludmila Rellichová.

Finsko, Tampere, Tampereen ylioppilasteatteri.

Werner Schwab: Presidentittäret

Brno, Pantomima S.I. Brno: Biggles se vrací.

Ostrava, Janáčkova konzervatoř Ostrava: 3 v parku a pes.

Rychnov u Jablonce nad Nisou, TPS Magdaléna: Zalykám se smíchem, bolí to, tak se směju.

Lanškroun, I.Z. DANCE STUDIO: Cesty.

Rychnov u Jablonce nad Nisou, TPS Magdaléna: Axis Mundi.

Plzeň, NoTa: Le Visiteur.

Opatovice n L., Občanská beseda DS SNOOP, Richard Kalinoski: Měsíční běs.

Olomouc, Děti Veselé, Elfriede Jelinek: brigita heinze nenávidí, r. Magda Veselá.

Jihlava, ZUŠ, DS Saši Liškové, J. S. Jocobsen: Rozpal mě, sakra!, r. Martin Kolář a Saša Lišková

Neratovice, 1. neratovická divadelní společnost, H. Ch. Andersen: Sněhová královna.

Poprad, Divadlo Commedia, M. Kukučín, V. Benko: Neprebudený.

Prostějov, Divadlo Point, Andrzej Saramonowicz: Testosteron, r. Jakub Hyndrich.

Praha, DS KOREK, K. J. Erben, J. Holec: Kytice, r. Jan Holec.

Prostějov, Divadlo Point, J. Wolker, A. Procházka: Nahý Wolker.

Praha, Dva ve jhách, Lucie Páchová, Honza Neugebauer: ZeZásuvek.

Praha, Antonín Puchmajer D.S.: Spánek nikdo nevolá, r. kolektiv.

Vsetín, VOLN, Ivana a Jiří Kašparovi: Osloboděná slibka.

Praha, DS Ty-já-tr/HROBESO, Tomáš Svoboda: Srnky, r. Radek Šedivý.

Třebechovice pod Orebem, Symposion, Jiřina Krtičková: Makaphovy dary, r. Jiřina Krtičková.

Praha, Divadlo Kámen, Petr Macháček: Výhled na řeku Labe, úprava, režie a scénografie Martin J. Švejda j. h.

Hrádek nad Nisou, DS Vojan, Joe DiPietro: Potichu to neumím, jsem vášnivej aneb Famílie, r. Jan Sladký.

Choceň, Hana Voříšková a MUZIGA: Pohyblivé obrázky, hudebně a režijně spolupracují Helena a Jiří Vedralovi.

Příbor, ON AN, Peter Greenaway, ON AN: Z 00, kolektivní režie, scénografie atp. Ondrej Gerik, Antonín Brinda.

Přerov, Divadlo Dostavník, Terry Pratchett: Maškaráda, r. Vlasta Hartlová.

Třebotov, Tři boty, V. Makovcová, J. Barnová: Nu, vot!

Liberec, Divadlo Vydýcháno, Sue Townsendová: Něco z Adriana, r. Michaela Homolová.

Jaroměř, Někdo, Jakub Maksymov na motivy podpovídky Karla Čapka: Uměl lítat, r. Jakub Maksymov, Zdeněk Ryba.

Most, DS KÁŤAjeBÁRAjeSKÁLA, J. H. Krchovský: JÁ a JÁ = ♥, r. kolektiv souboru a Šimon Stiburek.

Louny, Třetí věk, Třetí věk Louny: Stáří není pro zbabělce, r. Renata Vordová.
Lektoři:
HORKÝ Luděk, Mgr.
SCHEJBAL, Milan, Mgr.
VORDOVÁ, Renata
FRANKOVÁ, Hana
HNILIČKA, Jan
MACHALÍKOVÁ, Jana, MgA.
SPOUSTOVÁ-MÁLKOVÁ, Eva
BURGER, Vendula
BĚHAL, Tomáš
VOSTÁREK, Karel, Mgr.
FISCHEROVÁ, Daniela
HECHT, Michal
ELGROVÁ, Štěpánka
FEKAR, Vladimír, MgA.
VOKOUN, Martin
ČAČKO, Jozef Hugo
LÖSSL, Jiří
VALENOVÁ, Lucie
ZEMANČÍKOVÁ, Alena, Mgr.
SCHLEGELOVÁ Martina, MgA.
BERGMAN, Aleš, Mgr., Ph.D.
CHRISTOV, Petr, Mgr., Ph.D.
ŠOTKOVSKÝ, Jan, MgA., PhD.
ČERNÍK, Roman, Mgr.
Paralelní akce:
Semináře a dílny:

A jako ABECEDA DIVADLA
Lektor: Luděk Horký

DS jako DRAMATICKÁ SITUACE
Lektor: Milan Schejbal

H jako HANDICAP JAKO PŘÍLEŽITOST
Lektor: Renata Vordová

HT jako HERECKÁ TVORBA
Lektoři: Hana Franková, Jan Hnilička.

I jako IMPROVIZAČNÍ DOVEDNOSTI
Lektror: Jana Machalíková

J jako JEVIŠTNÍ ŘEČ aneb CESTY...?
Lektor: Eva Spoustová

JL jako METODY JACQUES LECOQ Jacques Lecoq
Lektor: Vendula Burger

L jako LOUTKA A JEJÍ VYJADŘOVACÍ SCHOPNOSTI
Lektor: Tomáš Běhal

M jako MASKA – ODKRÝVÁNÍ SKRYTÉHO
Lektor: Mgr. Karel Vostárek

N jako NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE
Lektor: Daniela Fischerová

P jako PANTOMIMA
Lektoři: Michal Hecht, Štěpánka Elgrová

PAD jako POKUSY O AUTORSKÉ DIVADLO 45
Lektor: Vladimír Fekar

RD jako REŽIJNĚ-DRAMATURGICKÝ SEMINÁŘ
Lektoři: Martin Vokoun, Jozef Hugo Čačko

TP jako TĚLO V POHYBU
Lekor: Jiří Löss

DĚTSKÝ SEMINÁŘ
Lektor: Lucie Valenová

PC jako PROBLÉMOVÝ CLUB
Lektoři: Alena Zemančíková, Martina Schlegelová, Aleš Bergman, Petr Christov, Jan Šotkovský

Diskusní klub
Lektor: Roman Černík
Bibliografie:
BEZOUŠKOVÁ, Simona a STROTZER, Milan: 83. Jiráskův Hronov 2013. Místní kultura 30.4.2013. (viz Texty)
http://www.amaterskascena.cz/cl-jiraskuv-hronov-2013-130430235406

BEZOUŠKOVÁ, Simona: Jiráskův Hronov 2013 - nabídka seminářů. AS 2.6.2013 Vzdělávání. (viz Texty)
http://www.amaterskascena.cz/cl-jiraskuv-hronov-2013-nabidka-seminaru-130602173707?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter

CÍSAŘ, Jan: Fosilní sloupky Jiráskova Hronova 01 - 07. AS 3.8.-10.8.2013-Blogy. (Jsou uvedeny též ve Zpravodajích.)
Fosilní sloupek Jiráskova Hronova 01 - http://www.amaterskascena.cz/cl-fosilni-sloupek-jiraskova-hronova-01-130805090305
Fosilní sloupek Jiráskova Hronova 02 - http://www.amaterskascena.cz/cl-fosilni-sloupek-jiraskova-hronova-02-130805090914
Fosilní sloupek Jiráskova Hronova 03 - http://www.amaterskascena.cz/cl-fosilni-sloupek-jiraskova-hronova-03-130805105342
Fosilní sloupek Jiráskova Hronova 04 - http://www.amaterskascena.cz/cl-fosilni-sloupek-jiraskova-hronova-04-130807005605
Fosilní sloupek Jiráskova Hronova 05 - http://www.amaterskascena.cz/cl-fosilni-sloupek-jiraskova-hronova-05-130808103238
Fosilní sloupek Jiráskova Hronova 06 - http://www.amaterskascena.cz/cl-fosilni-sloupek-jiraskova-hronova-06-130808103647
Fosilní sloupek Jiráskova Hronova 07 - http://www.amaterskascena.cz/cl-fosilni-sloupek-jiraskova-hronova-07-130809121200
Fosilní sloupek Jiráskova Hronova 08 - http://www.amaterskascena.cz/cl-fosilni-sloupek-jiraskova-hronova-08-130810170521

Doprovodný program Jiráskova Hronova 2013 - viz Přílohy.

Jiráskův Hronov 2013 - přihláška do dílen a semiářů - viz www odkazy.

Jiráskův Hronov 2013 - kompletní informace - viz www odkazy.

Propozice 83. Jiráskova Hronova 2013 - viz www odkazy.

-red-: Program Jiráskova Hronova 2013. AS 11.7.2013-Činoherní,Dětské,Experimentální,Hudební,Poezie,Pohybové,Loutkové,Studentské. (viz Texty)
http://www.amaterskascena.cz/cl-program-jiraskova-hronova-2013-130711233754

STROTZER, Milan: Program 83. Jiráskova Hronova 2013 stanoven. Místní kultura 15.7.2013. (viz Texty)
http://www.mistnikultura.cz/program-83-jiraskova-hronova-2013-stanoven

Zpravodaje 83. Jiráskova Hronova č. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. , 8., 9. - viz Přílohy.

Na webu Amatérské scény www.amaterskascena.cz najdete všechna čísla Zpravodaje či Fosilní sloupky profesora Jana Císaře.
Na divadelním blogu http://nadivadlo.blogspot.cz své postřehy publikují lektor PC Jan Šotkovský nebo Luděk Richter.
A na sociální síti Twitter své postřehy zveřejňuje další z lektorů PC Petr Christov https://twitter.com/PetrChristov.
Poznámka:
Kontakt: NIPOS-ARTAMA, do rukou Simony Bezouškové – programová ředitelka JH, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 603 584 489 nebo e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz.
Obor:
činohra
tanec
loutky
poezie
alternativní
pro děti a mládež
Druh přehlídky:
systémová, postupová
Typ přehlídky:
celostátní
s účastí ze zahraničí

Související Soubory

Související Přehlídky

Související Pojmy

Související Obrázky

Brno, PANTOMIMA S.I., Biggles se vrací, CP Jiráskův Hronov 2013
Česká Třebová, Triarius, Kočka na kolejích, CP Jiráskův Hronov 2013
Choceň, Hana Voříšková a MUZIGA, Pohyblivé obrázky, CP Jiráskův Hronov 2013
Finsko, Tampere, Tampereen Ylioppilasteatteri, Presidentittëret, CP Jiráskův Hronov 2013.
Hrádek nad Nisou, Vojan, Potichu to neumím, jsem vášnivej aneb Famílie, CP Jiráskův Hronov 2013
Hronov, 83. Jiráskův Hronov, programová brožura, 2013
Hronov, CP Jiráskův Hronov 2013, různé, vítání souborů, osobnosti
Hronov, CP Jiráskův Hronov 2013, semináře a dílny
Hronov, CP Jiráskův Hronov 2013, slavnostní zahájení
Hronov, CP Jiráskův Hronov 2013, slavnostní závěr
Hronov, DS Jiráskova divadla, Pygmalion, CP Jiráskův Hronov 2013
Jablonec nad Nisou, KÁŤAjeBÁRAjeSKÁLA, J. H. Krchovský: JÁ   JÁ = srdce, CP Jiráskův Hronov 2013
Jaroměř, Někdo, Uměl lítat, CP Jiráskův Hronov 2013
Jihlava, Div.spol. Saši Liškové ZUŠ, Rozpal mě, sakra!, CP Jiráskův Hronov 2013
Karlovy Vary, Divadelní studio D3, Píseň o Viktorce, CP Jiráskův Hronov 2013
Karlovy Vary, Divadelní studio D3, Píseň o Viktorce, CP Jiráskův Hronov 2013
Kladno, V.A.D., Krvavý román, CP Jiráskův Hronov 2013
Klapý, Rádobydivadlo, Amadeus, CP Jiráskův Hronov 2013
Lanškroun, I.Z. DANCE STUDIO, Cesty, CP Jiráskův Hronov 2013
Liberec, ZUŠ, Vydýcháno, Něco z Adriana, CP Jiráskův Hronov 2013
Louny, Třetí věk, Stáří není pro zbabělce, CP Jiráskův Hronov 2013
Mladá Boleslav, Divadýlko na dlani, Muži ve zbrani, CP Jiráskův Hronov 2013
Olomouc, Děti veselé, Brigita Heinze nenávidí, CP Jiráskův Hronov 2013
Opatovice nad Labem, SNOOP, Měsíční běs, CP Jiráskův Hronov 2013
Ostrava, Janáčkova konzervatoř, Tři v parku a pes, CP Jiráskův Hronov 2013
Plzeň, NoTa ZUŠ B. Smetany, Le Visiteur, CP Jiráskův Hronov 2013
Plzeň, Rámus, Viď, Alenko, CP Jiráskův Hronov 2013
Poniklá, Bažantova loutkářská skupina, Zmatek nad zmatek, CP Jiráskův Hronov 2013
Praha, Antonín Puchmajer D.S., Spánek nikdo nevolá, CP Jiráskův Hronov 2013.
Praha, Česká improvizační liga, Improvizační zápas, CP Jiráskův Hronov 2013
Praha, Cink cink cirk, Cink?, CP Jiráskův Hronov 2013
Praha, DS KOREK, Kytice, CP Jiráskův Hronov 2013
Praha, Dva ve jhách, ZeZásuvek, CP Jiráskův Hronov 2013.
Praha, Kámen, Výhled na řeku Labe, CP Jiráskův Hronov 2013
Praha, Športniki, Back to Bullerbyn, CP Jiráskův Hronov 2013
Praha, Ty-já-tr/Hrobeso, Srnky, CP Jiráskův Hronov 2013
Přerov, Dostavník, Maškaráda, CP Jiráskův Hronov 2013
Příbor, ON AN, Peter Greenaway: Z 00, CP Jiráskův Hronov 2013.
Prostějov, POINT, Nahý Wolker, CP Jiráskův Hronov 2013
Prostějov, POINT, Testosteron, CP Jiráskův Hronov 2013
Rychnov u Jablonce n. Nis., Magdaléna, Barokní fuga, CP Jiráskův Hronov 2013
Rychnov u Jablonce n.N, TAPS Magdaléna, Axis Mundi, CP Jiráskův Hronov 2013
Rychnov u Jablonce n.N, TAPS Magdaléna, Zalykám se smíchem, CP Jiráskův Hronov 2013
Slovenská republika, Poprad, Divadlo Commedia, Neprebudený, CP Jiráskův Hronov 2013
Štítina, ŠAMU, Dokonalá svatba, CP Jiráskův Hronov 2013
Třebechovice pod Orebem, Symposion, Makaphovy dary, CP Jiráskův Hronov 2013
Třebotov, ZŠ a MŠ, Tři boty, Nu, vot!, CP Jiráskův Hronov 2013
Vsetín, VOLN, Osloboděná slibka, CP Jiráskův Hronov 2013
Žďár nad Sázavou, Žďár,o.s, Hymna aneb Urfidlovačka, CP Jiráskův Hronov 2013


Související Alba

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Hronov, 83. Jiráskův Hronov, programová brožura, 2013
Hronov, DS Jiráskova divadla, Pygmalion, CP Jiráskův Hronov 2013
Štítina, ŠAMU, Dokonalá svatba, CP Jiráskův Hronov 2013
Poniklá, Bažantova loutkářská skupina, Zmatek nad zmatek, CP Jiráskův Hronov 2013
Plzeň, Rámus, Viď, Alenko, CP Jiráskův Hronov 2013
Žďár nad Sázavou, Žďár,o.s, Hymna aneb Urfidlovačka, CP Jiráskův Hronov 2013
Praha, Cink cink cirk, Cink?, CP Jiráskův Hronov 2013
Rychnov u Jablonce n. Nis., Magdaléna, Barokní fuga, CP Jiráskův Hronov 2013
Finsko, Tampere, Tampereen Ylioppilasteatteri, Presidentittëret, CP Jiráskův Hronov 2013.
Brno, PANTOMIMA S.I., Biggles se vrací, CP Jiráskův Hronov 2013
Ostrava, Janáčkova konzervatoř, Tři v parku a pes, CP Jiráskův Hronov 2013
Rychnov u Jablonce n.N, TAPS Magdaléna, Zalykám se smíchem, CP Jiráskův Hronov 2013
Lanškroun, I.Z. DANCE STUDIO, Cesty, CP Jiráskův Hronov 2013
Rychnov u Jablonce n.N, TAPS Magdaléna, Axis Mundi, CP Jiráskův Hronov 2013
Plzeň, NoTa ZUŠ B. Smetany, Le Visiteur, CP Jiráskův Hronov 2013
Opatovice nad Labem, SNOOP, Měsíční běs, CP Jiráskův Hronov 2013
Olomouc, Děti veselé, Brigita Heinze nenávidí, CP Jiráskův Hronov 2013
Jihlava, Div.spol. Saši Liškové ZUŠ, Rozpal mě, sakra!, CP Jiráskův Hronov 2013
Klapý, Rádobydivadlo, Amadeus, CP Jiráskův Hronov 2013
Slovenská republika, Poprad, Divadlo Commedia, Neprebudený, CP Jiráskův Hronov 2013
Prostějov, POINT, Testosteron, CP Jiráskův Hronov 2013
Praha, Športniki, Back to Bullerbyn, CP Jiráskův Hronov 2013
Praha, DS KOREK, Kytice, CP Jiráskův Hronov 2013
Prostějov, POINT, Nahý Wolker, CP Jiráskův Hronov 2013
Praha, Dva ve jhách, ZeZásuvek, CP Jiráskův Hronov 2013.
Praha, Antonín Puchmajer D.S., Spánek nikdo nevolá, CP Jiráskův Hronov 2013.
Vsetín, VOLN, Osloboděná slibka, CP Jiráskův Hronov 2013
Praha, Ty-já-tr/Hrobeso, Srnky, CP Jiráskův Hronov 2013
Třebechovice pod Orebem, Symposion, Makaphovy dary, CP Jiráskův Hronov 2013
Praha, Kámen, Výhled na řeku Labe, CP Jiráskův Hronov 2013
Hrádek nad Nisou, Vojan, Potichu to neumím, jsem vášnivej aneb Famílie, CP Jiráskův Hronov 2013
Choceň, Hana Voříšková a MUZIGA, Pohyblivé obrázky, CP Jiráskův Hronov 2013
Příbor, ON AN, Peter Greenaway: Z 00, CP Jiráskův Hronov 2013.
Přerov, Dostavník, Maškaráda, CP Jiráskův Hronov 2013
Třebotov, ZŠ a MŠ, Tři boty, Nu, vot!, CP Jiráskův Hronov 2013
Liberec, ZUŠ, Vydýcháno, Něco z Adriana, CP Jiráskův Hronov 2013
Jaroměř, Někdo, Uměl lítat, CP Jiráskův Hronov 2013
Jablonec nad Nisou, KÁŤAjeBÁRAjeSKÁLA, J. H. Krchovský: JÁ   JÁ = srdce, CP Jiráskův Hronov 2013
Louny, Třetí věk, Stáří není pro zbabělce, CP Jiráskův Hronov 2013
Kladno, V.A.D., Krvavý román, CP Jiráskův Hronov 2013
Mladá Boleslav, Divadýlko na dlani, Muži ve zbrani, CP Jiráskův Hronov 2013
Česká Třebová, Triarius, Kočka na kolejích, CP Jiráskův Hronov 2013
Karlovy Vary, Divadelní studio D3, Píseň o Viktorce, CP Jiráskův Hronov 2013
Hronov, CP Jiráskův Hronov 2013, slavnostní zahájení
Hronov, CP Jiráskův Hronov 2013, různé, vítání souborů, osobnosti
Hronov, CP Jiráskův Hronov 2013, semináře a dílny
Hronov, CP Jiráskův Hronov 2013, slavnostní závěr
Praha, Česká improvizační liga, Improvizační zápas, CP Jiráskův Hronov 2013


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.