Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Ročníky přehlídek: Sobotka, Šrámkova Sobotka

Přehlídka: Sobotka, Šrámkova Sobotka
Ročník: 58
Rok: 2014
Začátek: 28.6.2014
Konec: 5.7.2014
Nesoutěžní přehlídka uměleckého přednesu spojená s tvůrčími dílnami pro studenty českého jazyka - téma Norma.

Pořádají Městské kulturní středisko Sobotka, Město Sobotka a Občanské sdružení Šrámkova Sobotka za odborné spolupráce NIPOS–ARTAMA Praha.
Účast souborů:
BARCAMP 2014: MATURITA – ZKOUŠKY DOSPĚLOSTI?
svobodná konference, jejíž základní ideou je zrušit hranice mezi pořadatelem konference a jejím účastníkem.

ATENTÁT
Komponovaný večer k 100. výročí atentátu Gavrila Principa na následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este.

AUTORSKÉ ČTENÍ SKUPINY FANTASÍA
Básnická skupina Fantasía představí básně jednotlivých autorů formou autorského čtení.

PROČ?
V druhé půli 80. let mimořádně závažný film, věnovaný negativním dopadům fotbalového chuligánství. Režisér Karel Smyczek.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 58. ROČNÍKU ŠRÁMKOVY SOBOTKY
Režie: Adam Rut.

POETICKÉ ODPOLEDNE
Tradiční procházka po soboteckých prostranstvích s divadlem a recitací.
Účinkují: Studio Šrámkova domu, Dramatický kroužek ZŠ Železnická z Jičína a ZUŠ Třebechovice pod Orebem. Režie: Lada Blažejová.

PÍSNIČKY PRO HLAVY SÁDROVÝ
Pořad ke kulatému výročí narození i smrti Karla Kryla.
Účinkují: Adam Rut, Matěj Křístek a členové Dismanova rozhlasového dětského sboru.

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

RECITÁL JIŘÍHO SCHMITZERA

VÝVOJ POJETÍ NORMY V TEORII JAZYKOVÉ KULTURY
V přednášce Mgr. Kamily Smejkalové, Ph.D., bude nastíněn vývoj pojetí jazykové normy, jak jej můžeme pozorovat v historii českého jazykovědného bádání a v teorii jazykové kultury.

DOPLŇKOVÁ DÍLNA
Opakování pravopisu

AŤ VÁS BLECHY ŠTÍPOU CELOU NOC / HOU, HOU, HALILOU! / DOBRODRUŽSTVÍ PANA Q.
Tři představení. Dva dětské divadelní soubory - děti ze Studia Šrámkova domu v Sobotce a ze souboru Černobílé pastelky ZUŠ Mladá Boleslav. Režie: Lada Blažejová.

BESEDA K ROZHLASOVÉ HŘE ŽENICH PRO MARCELU
Absurdní groteska Ivana Klímy. Režie: Jiří Horčička. Natočeno v roce 1969. Host besedy: Přemysl Hnilička.

AUTORSKÉ ČTENÍ MARKA TOMANA
Román Frajer.

MARŠO VORIJLA
Maršo vorijla! – Svobodně pojď dál! Příběh dvou žen poznamenaných válkou v Čečensku založený na skutečných osudech zaznamenaných v mnohých literárních předlohách.

SPOLEČNOST MRTVÝCH BÁSNÍKŮ
Vzpomínkový pořad v podání Císařova nového divadla.
Účinkují: Ondřej Šmejkal, Tereza Šmejkalová, Kateřina Veselovská a vy.

OTISKY LITERÁRNÍHO POVĚDOMÍ VE VYBRANÝCH UČEBNICÍCH LITERATURY
Přednáška Mgr. Andrey Králíkové v podobě malého průvodce po vybraných literárních učebnicích a čítankách.

AUTORSKÉ ČTENÍ DANY RAUNEROVÉ
Dana Raunerová je osobnost více talentů – malba, kresba, design, fotografie. V autorském čtení z Knížky o zvířatech (2012) a Knížky o zvířatech 2 (2013) představí svou tvorbu pro děti.

DOPLŇKOVÁ DÍLNA
Efektivní psaní a Ortoepická dílna nejen pro učitele.

VERNISÁŽ VÝSTAVY JANY VACKOVÉ
Výstava je výběrem toho nejlepšího z jejího bohatého grafického díla.

BESEDA K ROZHLASOVÉ HŘE LIDOJEDI
komedie Petra Pýchy a Jaroslava Rudiše, režie: Aleš Vrzák. Natočeno v roce 2011. Hosté besedy: Petr Pýcha a Aleš Vrzák.

AUTORSKÉ ČTENÍ LENKY SOBOTOVÉ
Nabízí originální průhledy do osudů lidí; vezme vás na návštěvu do domácností manželů i singles, do ateliérů i špitálů, do činžáků i chalup.

ZRNÍ
Kladenští Zrní jsou kapela - něco mezi Radiohead a Václavem Koubkem.

JAZYKOVÁ NORMA, JEJÍ ASPEKTY, ZDROJE A PROMĚNY
Přednáška Mgr. Martina Beneše představí ucelený pohled na to, co je to jazyková norma a jak a kde „existuje“

AUTORSKÉ ČTENÍ JANA TÁBORSKÉHO
Soubor jazykových sloupků s pracovním názvem „Jazykové jednohubky“.

DOPLŇKOVÁ DÍLNA
Jazykovědné zajímavosti, Ortoepická dílna nejen pro učitele a Internetové zdroje o jazyce.

DNESKA JSME DÁL, ANEB DĚTI VELKOMĚSTA
Dětské divadelní studio Prahy 5 uvede tradiční divadelní koláž plnou veršů a písní v mírně politickém ladění…
účinkují členové souboru KLAP.

BESEDA K ROZHLASOVÉMU POŘADU OCCUPY PRAGUE
Rozhlasový dokument Dana Moravce. Natočeno v roce 2012. Host besedy: Dan Moravec.

AUTORSKÉ ČTENÍ JANA TRACHTY
Kniha Tichý dech – Zápisky českého lékaře z Afriky a Haiti.

TOMÁŠ SVOBODA: SRNKY
Divadelní pohádka pro ty, kdo vyrostli.
Divadelní soubor TY-JÁ-TR/HROBESO Praha. Režie: Radek Šedivý.

ANNEŠANTÉ
Plzeňská kapela Annešanté hraje leccos z českého i francouzského šansonu, blues a jazzu.

VÝSLOVNOST ODSUD POCAĎ NEBOLI KE ZPŮSOBU EXISTENCE ZVUKOVÉ NORMY ČEŠTINY V RÁMCI ŘEČOVÉ REALITY
Přednáška PhDr. Pavla Machače, Ph.D., vychází ze studia konkrétních řečových materiálů tzv. profesionálních (mediálních) mluvčích i ze spontánních projevů běžných uživatelů jazyka.

POCTA PANU HRABALOVI
Při příležitosti letošního stého výročí od narození velkého vypravěče, básníka a pábitele Bohumila Hrabala - pořad, který pro vás z textů a vzpomínek tohoto autora připravil Jiří Hlobil.

DOPLŇKOVÁ DÍLNA
Rozhlasová dramaturgie, Ortoepická dílna nejen pro učitele a Internetové zdroje informací o jazyce.

BESEDA K ROZHLASOVÉ HŘE ZLOMATKA
Italský dramatik Mario Gelardi, režie: Hana Kofránková. Natočeno v roce 2007. Hosté besedy: Hana Kofránková a Jiří Hromada.V

AUTORSKÉ ČTENÍ VILMY KADLEČKOVÉ
Sága Mycelium.

ANDRZEJ SARAMONOWICZ: TESTOSTERON
Divadlo Point Prostějov. Režie: Jakub Hyndrich.

ČESKÉ STOLETÍ – JE TO JEN ROCK’N’ROLL (1976)
Předpremiéra další epizody cyklu pohledů Pavla Kosatíka a Roberta Sedláčka na klíčové body české historie posledního století. Režie: Robert Sedláček. Česká televize, 2014.

COMENIA SCRIPT – PSACÍ PÍSMO NEJEN PRO DĚTI
Autorka MgA. Radana Lencová, Ph.D., nás uvede do pozadí vzniku nového školního psacího písma.

KURT GEBAUER – LAPIDÁRNĚ
dílo dalšího z nejvýraznějších českých sochařů – Kurta Gebauera (* 1941).

AUTORSKÉ ČTENÍ JITKY N. SRBOVÉ A OLGY STEHLÍKOVÉ
Poezie pražské básnířky Jitky Srbové (* 1976).
Básně Olgy Stehlíkové (* 1977) z připravované sbírky Týdny vyvěrají z osobní reality.

MEZI LITERATUROU A DIVADLEM
Publicistické práce Jana Grossmana (1925–1993) představí pořadatel Grossmanových textů Petr Šrámek.

VEČER DÍLEN
Závěrečné vystoupení účastníků studentských dílen Šrámkovy Sobotky 2014.

UČITELSKÁ DÍLNA
Závěrečné vystoupení účastníků učitelské dílny Šrámkovy Sobotky 2014.

DĚTSKÁ DÍLNA
Závěrečné vystoupení účastníků dětské dílny Šrámkovy Sobotky 2014.

KOCOUR V BOTÁCH
Na motivy klasické francouzské pohádky zpracovala Jana Dvořáčková.
Účinkují: LD Maminy Jaroměř.

NEŠIŠLEJ!
Logopedické písničky pro odvážné děti a jejich rodiče. Ze stejnojmenné desky Amálky K. Třebické.
Účinkují: Amálka K. Třebická a Valéria Radzová.V

TO BYL SOBOTECKÝ MUZIKANT
Koncert dechové hudby Jubilanka doplní vzpomínky na kapelníka a učitele Josefa Janků. Slovem provede Jaroslav Suchánek, vystoupí také řada dalších hostů (např. Miroslav Kejmar, Jan Kejmar, Vít Kořínek a další).

HUDEBNÍ TEČKA FESTIVALU
K tanci a poslechu zahrají kapely OTK a PRAGUE CONSPIRACY.
OTK je česká kapela hrající směs alternativy, syrového rocku, a noiseu.
PRAGUE CONSPIRACY patří k předním klubovým kapelám.


Doprovodný program 58. Šrámkovy Sobotky

výstavy:

Galerie Karla Samšiňáka: ALENA ANTONOVÁ – OBRAZY
Alena Antonová - zabývá se malbou, volnou grafikou, tvorbou ex libris a novoročenek.

Lapidárium: PETR ŠTURMA – SOCHY
Petr Šturma (1930–1995) - zahrnuje v celé své šíři rozmanitost sochařské tvorby od drobných studií přes portréty, ženské akty až k monumentálním plastikám pro architekturu.

Galerie Karla Samšiňáka: JANA VACKOVÁ – GRAFIKA
Jana Vacková se zabývá velkým množstvím nejrůznějších forem výtvarného umění – užitou i volnou grafikou, obzvláště litografií, malbou, ilustrací a fusingovaným sklem.

Lapidárium: KURT GEBAUER – LAPIDÁRNĚ
Dílo dalšího z nejvýraznějších českých sochařů – Kurta Gebauera (* 1941). Ironický autor svérázného rukopisu, v sedmdesátých a osmdesátých letech se distancující od tehdejšího oficiálního proudu výtvarného umění.

Dům s pečovatelskou službou: AUTISMUS V ŘÍŠI SLOV
Stojí mimo normu, chovají se divně, jsou jiní, vybočují. Lidé s autismem.

Městská knihovna Fráni Šrámka: PLAKÁTY JANA SCHMIDA
Plakáty, které vytvořil pro Studio Ypsilon jeho zakladatel Jan Schmid.

výlet:
Učitelská základna EXOD pořádá VÝLET DO LIBUNĚ. Zde navštívíme místní faru (působiště pátera Antonína Marka, přítele a spolupracovníka Josefa Jungmanna) a také výstavu obrazů Františka Kavána.

jarmark:
TŘEŠŇOVÝ JARMARK.
Regionální produkty a rukodělné výrobky.
Bibliografie:
Šrámkova Sobotka - program 58. Šrámkovy Sobotky (2014). (viz Texty)
http://www.sramkovasobotka.cz/historie-festivalu/program-2014/

Šrámkova Sobotka - doprovodný program 58. Šrámkovy Sobotky (2014). (viz Texty)
http://www.sramkovasobotka.cz/doprovodny-program/

Časopis Splav! 2014
na adrese http://www.splav.cz/casopis-splav/rocnik-2014/

Sobotka, Šrámkova Sobotka - kompletní údaje o ročníkách - viz www odkazy.

Související Organizace

Související Pojmy

Související www odkazy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.