Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Ročníky přehlídek: Hronov, Jiráskův Hronov

Přehlídka: Hronov, Jiráskův Hronov, CP
Ročník: 62
Rok: 1992
Začátek: 1.8.1992
Konec: 8.8.1992
Účast souborů:
Úpice, Divadelní soubor A. Jiráska, Jan Kopecký: Komedie o hvězdě, r. Jaromír Knittl

České Budějovice, Francois Billetdoux: Ještě skleničku, r. Jaromír Hruška

Praha, Alternativní scéna pohybového divadla, kolektiv: Performance č. 10

Modřišice, Loutkářský soubor Čmukaři, Saki: Léčba neklidem

Boleradice, Divadelní soubor Osvětové besedy, Alois Jirásek: Lucerna, r. Alena Chalupová

Praha, Divadelní soubor Excelsior, Guy de Fauxpassant a kolektiv: Faux pas, r. L. Jiřík

Ořechov u Brna, Tylovo divadlo, Alois Jirásek: Lucerna aneb Vlastimil Peška. Z kroniky ořechovského divadla, r. Vlastimil Peška

Liptovský Mikuláš, Divadelní súbor Scéna pri Vysokej vojenskej technickej škole, Lev Nikolajevič Tolstoj – M. Rozovskij: Príbeh koňa, r. Eva Stankovianska

Hradec Králové, Literární dramatický soubor ZUŠ Střezina, Jan Werich, Lakomá Barka

Plzeň, Loutkářský soubor Střípek, Ivana Faitlová: Zlaté kapradí, r. Ivana Faitlová

Karlovy Vary, Okresní knihovna – Divadélko Jen tak, Johan Nepomuk Nestroy – Josef Kajetán Tyl: Amorem střeleni aneb Všechno vyjde najevo, r. Marie Kotisová

Pezinok, Pezinské rozprávkové divadlo, Erik Reingraber – Vlado Sadílek – William Shakespeare: Hamlet, fragmenty a slová, r. Vlado Sadílek

Břeclav, Divadlo poezie Regina, Michal Jůza – Ivan Wernisch: Odněkud nikam, r. Zdeněk Miklín, Ladislav Straka

Tbilisi (Gruzie), DDS Zari (Červánky), Divadelní škola Svazu divadelníků Gruzie, Otar Pogosov, Slunce vzejdi, vzejdi, r. Otar Pogosov

Karlovy Vary, Kateřina Kučerová a Petr Richter, členové DS D3, Oldřich Daněk: Kulhavý mezek (dialog Markéty a Jakuba Grundle)

Sezimovo Ústí, Divadelní společnost Průvan, Alena Hlávková – Karel Hlávka: Krok a jeho dcery, r. Alena Bláhová

Svitavy, Loutkářský soubor C, Jacques Prévert: Trakař aneb velké vynálezy, r. Karel Šefrna

Zliv, Divadlo Hudradlo, Studio tvořivé dramatiky, Indické pohádky, r. Miroslav Slavík

Děčín, Divadelní spolek Karel Čapek, Arnošt Goldflam: tzv. Sci Fi, r. Pavel Panenka

Ostrov nad Ohří, Divadlýlko Minidiv Domu kultury, Milada Mašatová: Pohádla na modré niti, r. Irena Konývková

Klášterec nad Ohří, Divadelní soubor Klas, Vladimír Renčín – Jindřich Brabec – Hana Čiháková: Nejkrásnější válka, r. Jan Milota

Plzeň, D-klub, Ludvík Aškenazy, Petr Mlád: Osamělý létající talíř, r. Petr Mlád.


Vítězové finále soutěže SČDO - monology - O Pohárek SČDO:

Karlovy Vary, Jiří Hlávka, člen DS D3, Jiří Hlávka: Třiatřicet (monolog)

Neratovice, Marie Živná, členka DS Havlíček, Viktorie Hradská. Comedia finitta (monolog uklizečky)

Praha, Miroslav Rada, člen DS Máj, Anton Pavlovič Čechov: O škodlilvosti tabáku (monolog Ňuchina)
Lektoři:
Viz rubrika PARALELNÍ AKCE
Paralelní akce:
Klub mladých divadelníků (Velké Poříčí, 4 semináře, 52 posluchačů, org. ved. PhDr. Milan Strotzer a Jiřina Lhotská): Mgr. Vladimír Zajíc: Analýza textové předlohy jako východisko herecké a režijní tvorby; Jakub Korčák: Aktivní analýza textu jednáním; Peter Scherhaufer: Základní zákonitosti divadla, překračující hranice jednotlivých druhů a žánrů; Milan Schejbal; Dramatická situace jako jeden ze základních stavebních kamenů inscenace.
Diskusní kluby (3, průměrná návštěva 80 účastníků): Jarmila Černíková-Drobná: Rozborový klub pro začínající divadelníky; PhDr. Ivan Vyskočil, Mgr. Jiří Hraše; Kluby zaměřené na lektory vyhlašovaná témata, k nimž dávala impulsy programová nabídka JH.
Diskusní klub Klubu režisérů SČDO
Seminář: Daniela Fischerová: O nonverbální komunikaci.
Bibliografie:
BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Zprac. Jiří Valenta a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1999. č. 1039/92, s. 99.
BRIXI, Jiří: Velký hronovský divadelní happening. Amatérská scéna, roč. 29 (Ochotnické divadlo 38), č. 10, 1992, s. 19-20, 2 fot. Referát.
CÍSAŘ, Jan: Ledovec bez základny. Amatérská scéna, roč. 29 (Ochotnické divadlo 38), č. 10, 1992, s. 12 - 13. Na závěr Jiráskova Hronova se autor zamýšlí nad organizací přehlídek amatérského divadla, kdy zůstaly zachovány národní přehlídky, ale spolu se zánikem okresních a krajských kulturních zařízení zmizeli i pořadatelé jejich okresních a krajských nominačních kol.
CÍSAŘ, Jan: Zastavení. Ach, kdeže loňské sněhy jsou?. Amatérská scéna, roč. 29 (Ochotnické divadlo 38), č. 4, 1992, s. 13-15, 4 fot. Odpověď na otevřený dopis Jiřího Poláška (na předchozí straně časopisu), který polemizoval s autorovým názorem o potřebnosti diskusních seminářů na Jiráskově Hronově (viz Zastavení - Prognózy I., AS č. 12/1991, s. 17-18).
ČERNÝ, Jiří: Mraky za milióny. Loutkář, roč. 42, č. 10, 7.10.1992, s. 237. - Podle Haló novin, 10.8.1992. Stručná glosa informuje o programu Jiráskova Hronova a o sbírce na dostavbu nové divadelní budovy.
ČERNÍKOVÁ-DROBNÁ, Jarmila: O sluníčku a dešti na amatérském nebi. Monolog pro Jarmilu Černíkovou-Drobnou. AS 1992, č. 10, s. 18.
HAŠEK, Milan: Přežijí amatéři? Hronovská zastavení. Právo lidu, 9. 10. 1992, s. 2-3.
HRAŠE, Jiří: Diskusní klub JH. AS 1992, č. 10, s. 16.
HRDINOVÁ, Radmila: Co nabízí 62. ročník Jiráskova Hronova. Amatérská scéna, roč. 29 (Ochotnické divadlo 38), č. 8, 1992, s. 7. - Podepsáno rh. Krátkce k programu.
HRDINOVÁ, Radmila: Z deníku 62. ročníku Jiráskova Hronova aneb Divadlo versus tropické klima. Amatérská scéna, roč. 29 (Ochotnické divadlo 38), č. 10, 1992, s. 3-11, 6 fot. Podrobná reportáž z Jiráskova Hronova.
HRDINOVÁ, Radmila: Stěna nářků. Amatérská scéna, roč. 29 (Ochotnické divadlo 38), č. 10, 1992, s. 23. - Podepsáno rh. Ukázka z tabule vzkazů na Jiráskově Hronově.
KLAŠKA, František: Povídání. AS 1992, č. 10, s. 22.
LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Amatérské divadlo v roce 1992. Lidová demokracie, 12. 8. 1992.
LÉBL, Petr: Sbohem. Amatérská scéna, roč.29 (Ochotnické divadlo 38), č. 10, 1992, s. 1. - Převzato ze Zpravodaje Jiráskova Hronova č. 10/1992. Na rozloučenou s Jiráskovým Hronovem.
ONDRÁČEK, Vlastimil: Více sympatií a lásky. AS 1992, č. 10, s. 2.
PAZDERNÍKOVÁ, Jana: Kuk do líhně. Klub mladých divadelníků na 62. Jiráskově Hronově. AS 1992, č. 10, s. 13.
POESOVÁ, Marie: Hronov poloutkářsku. Loutkář, roč. 42, č. 10, 7.10.1992, s. 224, 2 foto. Referát se soustředí na trojici loutkových inscenací, které byly součástí programu 62.Jiráskova Hronova.
POLÁŠEK, Jiří: Píšete - Odpovídáme. Amatérská scéna, roč. 29 (Ochotnické divadlo 38), č.4, 1992, s. 12-13. Otevřený dopis polemizuje s názorem Jana Císaře (Zastavení - Prognózy I., Amatérská scéna č. 12/1991, s. 17-18) o potřebnosti diskusních seminářů na Jiráskově Hronově.
PRCHALOVÁ, Radka: Neprofesionální divadlo pod lupou teorie. Amatérská scéna, roč. 29 (Ochotnické divadlo 38), č. 10, 1992, s. 15-16, 3 fot. K diskusnímu klubu na letošním Jiráskově Hronově pod vedením I. Vyskočila.
PROGRAMOVÁ brožura 62. JH - Scénická žatva amatérského divadla. Red. RICHTEROVÁ, Ivana. Hronov, Organizační štáb JH 1992. Nestr.
RICHTER, Luděk: Novinář novináři vlkem aneb Zpravodaj 62. Jiráskova Hronova. Připravila PRCHALOVÁ, Radka. AS 1992, č. 10, s. 21.
SLUNEČKO, Petr: Koutek SČDO-SAL. Loutkář 11/92. Loutkář, roč. 42, č. 11, 11.11.1992, s. 259 - podepsáno psl. Několik kratších zpráv z ochotnického divadla: o jednání sekretariátu ÚV SČDO jehož hlavní náplní bylo rámcové hodnocení přehlídek Loutkářská Chrudim a Jiráskův Hronov, o finančně-organisačních záležitostech spolku Pimprle a o ocenění členů SČDO.
STROTZER, Milan: Šedesátý druhý Jiráskův Hronov ve faktech. Loutkář, roč. 42, č. 10, 7.10.1992, 1 fot. - Původní název "62.Jiráskův Hronov ve faktech". Věcné informace o hlavním programu a doprovodných akcích na 62. Jiráskově Hronově.
ŠAFAŘÍKOVÁ, Dagmar: Hronov, město divadelní. Český deník, 20. 8. 1992.
ŠAFAŘÍKOVÁ, Dagmar: Nejstarší ochotnický festival v Evropě. Český deník, 15. 8. 1992, s. 14.
TICHÝ, Zdeněk A.: Náměstek nezazpíval. Příští Jiráskův Hronov na zelené louce? Lidové noviny, 10. 8. 1992.
VAVŘIČKA, Josef - LANGÁŠEK, Miroslav (rozmlouval): O Jiráskových Hronovech a nejen o nich. Slovo, 27. 8. 1992, s. 7.
VYSKOČIL, Ivan - KMOCHOVÁ, Věra (rozmlouvala): Návrat na kruhy své. Amatérská scéna, roč. 29 (Ochotnické divadlo 38), č. 10, 1992, s. 14-15, 1 fot. Rozhovor o dojmech ze svého posledního Jiráskova Hronova a toho letošního, o jeho lektorské práci na letošním JH...
ZÁVODSKÝ, Vít: Jiráskův Hronov na poloviční plyn. Reportér 1992, č. 35/36, s. 43.
ZÁVODSKÝ, Vít: O hladivé báchorce. Amatérská scéna, roč. 29 (Ochotnické divadlo 38), č. 10, 1992, s. 23-24. Recenze Lucerny DS Boleradice.
ZÁVODSKÝ, Vít: Pozoruhodný smysl pro symbol burcující alegorie. Amatérská scéna, roč. 29 (Ochotnické divadlo 38), č. 11, 1992, s. 9, 1 fot. Recenze Příběhu koně Armi-scény z Liptovského Mikuláše, uvedeném na Jiráskově Hronově.
ZPRAVODAJ 62. Jiráskova Hronova. Č. 1-10. Šéfred. RICHTER, Luděk. Hronov, Org. štáb 62. JH 1992.
Archivy:
Videozáznamy představení
Performance č. 10, AS Propast, Praha-Braník
Léčba neklidem, Čmukaři, Modřišice
Faux pas, Excelsior, Praha
Príbeh koňa, Scéna, Liptovský Mikuláš
Lucerna, Tylovo divadlo, Ořechov
Amorem střelení, Jen tak, Karlovy Vary
Hamlet, Pezinské rozpr. divadlo, Pezinok
Indické pohádky, Hudradlo, Zliv
pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Související Soubory

Související Přehlídky

Související Ročníky přehlídek

Související Pojmy

Související Obrázky

Hradec Králové, ZUŠ  Na Střezině, Lakomá Barka
Hradec Králové, ZUŠ  Na Střezině, Lakomá Barka
Hradec Králové, ZUŠ  Na Střezině, Lakomá Barka
Hradec Králové, ZUŠ  Na Střezině, Lakomá Barka
Hronov, Jiráskův Hronov, JH 1992
Hronov, Jiráskův Hronov, JH 1992
Hronov, NP 62. Jiráskův Hronov, programová brožura, 1992
Ivan Vyskočil, JH 1992
Ivan Vyskočil, Vít Závodský Gardavský a Stanislava Šmelhausová, JH 1992
Jiráskovo divadlo v noci, JH 1990
Jiráskův Hronov - plakát, JH 1992
Karlovy Vary, Divadélko Jen Tak, Amorem střelení, JH 1992
Modřišice, Loutkářský soubor Čmukaři, LD,  Saki: Léčba neklidem, JH 1992
Ořechov u Brna, Tylovo divadlo, Lucerna aneb Z kroniky ořechovského divadla, 1992
Ořechov, Ořechovské divadlo, Lucerna, 1992
Ořechov, Tylovo divadlo, Lucerna aneb Vlastimil Peška, JH 1992
Ořechov, Tylovo divadlo, Lucerna aneb Vlastimil Peška, JH 1992
Petr Lébl a Ivan Vyskočil, JH 1992
Plzeň, Loutkové divadlo Střípek, Zlaté kapradí, JH 1992
Plzeň, Loutkové divadlo Střípek, Zlaté kapradí, JH 1992
Plzeň, Loutkové divadlo Střípek, Zlaté kapradí, JH 1992
Praha-Břevnov: Excelsior / MASAKR, Guy de Fauxpassant a kolektiv: Faux pas, JH 1992
Praha-Břevnov: Excelsior / MASAKR, vítání souboru, JH 1992
Sabina Laurinová, JH 1992
Slovensko, Liptovský Mikuláš, Scéna, Príbeh koňa
Slovensko, Liptovský Mikuláš, Scéna, Príbeh koňa
Slovensko, Liptovský Mikuláš, Scéna, Príbeh koňa
Stanislav Šmíd, JH 1992


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Ořechov, Ořechovské divadlo, Lucerna, 1992
Slovensko, Liptovský Mikuláš, Scéna, Príbeh koňa
Hradec Králové, ZUŠ  Na Střezině, Lakomá Barka
Plzeň, Loutkové divadlo Střípek, Zlaté kapradí, JH 1992


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.