Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Ročníky přehlídek: Hronov, Jiráskův Hronov

Přehlídka: Hronov, Jiráskův Hronov, CP
Ročník: 72
Rok: 2002
Začátek: 2.8.2002
Konec: 10.8.2002
Celostátní mezidruhová přehlídka amatérského divadla ČR s účastí zahraničních souborů

V roce 2002 se Jiráskův Hronov uskutečnil v intencích zdařilého předchozího ročníku. Z hlediska výběru hlavního a doplňkového programu a jeho skladby, stejně tak ve struktuře vzdělávací části festivalu nedošlo k žádným podstatným změnám.
V hlavním programu bylo uvedeno 20 inscenací od 19 souborů ve 40 představeních. Z toho 6 inscenací činoherního (hereckého) divadla, v tom 1 jednoaktová hra a 1 divadlo jednoho herce, 6 inscenací, které se druhově dají počítat k činoherním, ale měly výrazné rysy tzv. autorského divadla nebo šlo o původní hry členů souborů, 2 hudebního divadla, 3 loutkářských souborů, z toho 1 byla vytvořena dětským kolektivem a určena dětskému publiku, po jedné inscenaci dětského divadelního souboru (činoherní s loutkářskými prvky, divácká adresa: dětské publikum), divadla poezie a souboru na pomezí pohybového a tanečního divadla.
Inscenace a vystoupení, uvedené v programu 72. JH, vycházely v 9 případech z textů dramatických autorů (2x českých, 2x ruského autora, po jednom slovenském, německém, anglickém a francouzském), ve 3 případech vycházely z prozaické či básnické literární předlohy a 8 inscenací vzniklo na základě původní autorské tvorby členů souborů. Představení komediálního typu byla výjimkou. Většina inscenací se zabývala závažnými společenskými tématy, byť se tak dělo v některých případech komediální formou.
V hlavním programu se objevilo nejméně pět pozoruhodných inscenací svědčících o schopnosti amatérského divadla reflektovat poutavými prostředky klima a neduhy našeho současného bytí. Prokázaly ji především soubory Divadelní klub Jirásek z České Lípy inscenací Na druhé straně řeky, kolínské divadlo IGDYŽ osobitou adaptací Gogolových Hráčů uvedenou pod názvem Čoklí hráči, českobudějovické D 111 inscenací Hráči, čerpající ze stejného dramaturgického zdroje, hostující divadlo Apron z Halle (SRN) svébytnou jevištní realizací Büchnerova Vojcka s názvem Woyzeck & Woyzeck a konečně i divadlo De Facto Mimo z Jihlavy svou původní hrou Hukot 4.

Zvýšený zájem o účast v seminářích a dílnách Klubu (nejen) mladých divadelníků a o další vzdělávací příležitosti na JH nepolevil. Dvanácti seminářů a dílen K(n)MD se zúčastnilo 208 posluchačů, Dílny Sergeje Fedotova organizované Střediskem amatérské kultury Impuls z Hradce Králové se zúčastnilo dalších 30 frekventantů. Dvacet stálých posluchačů navštěvovalo Rozborový seminář SČDO. Stabilně vysokou návštěvnost měl Problémový club a více jak dvojnásobnou oproti roku předchozímu Diskuzní klub.

Na JH 2002 byla poprvé udělena znovuobnovená vyznamenání pro ochotnické divadelníky – Zlaté odznaky J.K. Tyla. Prvními oceněnými na prknech Jiráskova divadla byli Jiří Bušina, Josef Doležal a Vlasimil Ondráček.
72. JH byl bezesporu ročníkem zdařilým, leč poněkud poklidným. Z řad tzv. odborné veřejnosti zazněly hlasy volající po větší inscenátorské odvaze, neobvyklých divadelních postupech, experimentu, potažmo projevech paradivadelních.
Milan Strotzer
Účast souborů:
Blansko, Blanenské divadlo, jiří Polášek dle Jiřího Suchého, Miroslava Horníčka aj.: Soirée aneb Concerto grosso, r. Jiří Polášek

České Budějovice, Divadelní společnost D 111, Nikolaj Vasiljevič Gogol: Hráči, r. Jaromír Hruška

Ostrožská nová Ves, BLIC – Divadlo bláznů lovících ideje cedníkem, kolektiv: Setkání s Kateřinou, r. Ivana Bendová

Brno, Divadelní spolek Ústaf, Jiří Žáček spol.: Spolužáčkovina aneb Volte slova

Kolín, Divadlo Igdyž, N.V.K.7.X. Gogol: Čoklí hráči, r. Michal Opočenský, David Dvořák

Plzeň, Rámus, kolektiv: Showlet, r. soubor

Svitavy, Loutkářský soubor C, Antonín Mareš: Slon, r. Karel Šefrna

Trnava (Slovensko), Divadelný súbor Disk, Dušan Vicen a kolektiv: Potkan alebo Nie sme žiadni kanibali, r. Dušan Vicen

Halle (Německo), Divadlo Apron, Volker Dietzel podle Georga Büchnera: Woyzeck & Woyzeck, r. Volker Dietzel

Náchod, Divadlo Dred, Andrej Kaszub Pski představuje Miodraga Pavloviče čili Dům lásky, r. Ondřej Pumr

Praha, Kulturně divadelní spolek Puchmajer, Martin J. Švejda: hoši z nároďáku aneb Zabili Kemra, parchanti, r. Vladimír Mikulka

Děčín, Divadelní spolek Karel Čapek, Egon Ervín Kisch: Vrahova matka, r. Josef Doležal

Sisak (Chrvatsko), Plesni studio DK Kristalna Kocka Vedrine, Jasminka Peteková-Krapljanová – Jasmin novljaković: Za zavřenými dveřmi

Česká Lípa, Divadelní klub Jirásek, František Zborník: Na druhé straně řeky, r. František Zborník

Volyně, DS piki při MěKS, Pavel Kohout: August August, august, r. René Vápeník


Česká Kamenice, Divadlo PoHrdobci, Eugène Ionesco: Plešatá zpěvačka, r. Petr Naxera

Ostrov, Dětský divadelní soubor Hop-hop, Naslouchej..., r. Irena Konývková

Děčín, DbDb ZUŠ, Jak kvůli vajíčku šel kohout na zámek, r. Jana Štrbová, Alena Pytlíková

Jihlava, Nezávislé divadelní studio De Facto Mimo, Martin Kolář: Hukot 4, r. Martin Kolář

Boleradice, Divadelní spolek Bratří Mrštíků, podle G. B. Shawa: Pygmalion aneb My Fair Lady ze Zelňáku, r. Alena Chalupová

Jihlava, Nezávislé divadelní sdružení De Facto Mimo,Verena Kanaan: Drahoušek Anna, r. Dáša Brtnická
Lektoři:
Vzdělávací část:

Klub (nejen) mladých divadelníků, vzdělávací instituce JH (208 účastníků )

Diskuzní klub
Jeho moderátorem byl Josef Brůček, vedoucí loutkářského souboru Tatrmani ze Sudoměřic u Bechyně, organizačním asistentem Mgr. Jakub Hulák, odborný pracovník ARTAMA na úseku dětského divadla, recitace a dramatické výchovy.

Problémový club
Vedoucím lektorem PC byl prof. PhDr. Jan Císař, Csc., vedoucí katedry teorie a kritiky pražské DAMU, lektory byli Mgr. Karol Horváth, dramaturg Městského divadla ve Zlíně, prof. Mgr. František Laurin, režisér a prdagog pražské konzervatoře, Mgr. Radovan Lipus, režisér Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě, Mgr. Vladimír Zajíc, dramaturg a doc. Mgr. Ján Zavarský, umělecký šéf Trnavského divadla a pedagog VŠMU v Bratislavě a JAMU v Brně. Jejich organizační asistentkou byla Eva Kodešová.

Základní abeceda divadla s lektorem Václavem Špiritem.

Jevištní řeč s lektorkou Reginou Szymikovou.

Základy divadelní režie s lektorem Rudolfem Felzmannem.

Jevištní realizace dramatické situace s lektorem Milanem Schejbalem a jeho asistentkou Denisou Novou.

Dlouhodobé kurzy:
Kurz praktické režie, který se tentokrát s lektorkami Kateřinou Fixovou a Pavlínou Morávkovou zabýval kritickým hodnocením inscenací a tvorbou scénáře absolvenstského představení.

Kurz scénografie, jehož vedoucím lektorem byl Mgr. David Bazika a dalšími lektory Mgr. Martin Plešek, Mgr. Pavel Purkrábek a Marie Rašková. Obsahem hronovského soustředění kurzu bylo budování divadelního obrazu – vytváření atmosféry, změny nálad prostředí, emotivní působení namísto popisu a vysvětlení.

Soustředění posluchačů Tvůrčího ateliéru autorské tvorby, i když ne tak docela. Do dílny, organizované občanským sdružením ŠOS Prachatice, mohli a také vstoupili noví zájemci, a to i takoví, kteří ji v průběhu roku nenavštěvovali. Bylo to možné díky jejímu vymezenému uzavřenému tematickému zaměření na autorské divadlo, přesněji na autorskou tvorbu posluchačů. Lektory dílny byli Pavel Fiala a Jarmila Černíková-Drobná.

Dramaturgicko-inscenační seminář, vedl prof. Miloslav Klíma.

Otázky kompozice jevištního dění, vedl Mgr. Alešem Bergmanem, Ph.D.

Nonverbální komunikace belgických lektorů Régise Duqué a Cédrica Juliense. jejich dílna byla určena hercům, především však režisérů.

Pantomima – dílnu vedl Michal Dufek.

Rozborový seminář Klubu režisérů SČDO, lektorem byl Mgr. Jiří Hraše a „třídním“ ing. Dušan Zakopal.

Dílna Sergeje Fedotova
Středisko amatérské kultury IMPULS Hradec Králové ve spolupráci s Volným sdružením východočeských divadelníků připravilo a uskutečnilo v rámci 72. JH hereckou dílnu vedenou ruským režisérem a divadelním pedagogem Sergejem Fedotovem. Práce v dílně byla tematicky zaměřena na využití hereckých postupů Michaila Čechova při ztvárnění Shakespearova dramatu Romeo a Julie. Dílnu organizačně zajišťovala Karla Dörrová v učilišti ve Velkém Poříčí. Zúčastnilo se jí 30 zájemců.
Paralelní akce:
Ačkoliv... proč ne! Výstava grafického designu.
Bibliografie:
150 let Aloise Jiráska – divadelní tradice Hronova. Hronov, Občanské sdružení kruh 2001. 16 s.
72. Jiráskův Hronov 2. - 10. srpna 2002. Celostátní mezidruhová přehlídka amatérského divadla ČR s účastí zahraničních souborů. Programová brožura. Red. Ivana Richterová. Hronov 2002. 56 stran.
BRANWELL, Michael: Zahraničníma očima. Amatérská scéna, roč. 39 (Ochotnické divadlo 49), č. 5, 2002, s. 30, 1 foto. Reflexe festivalu.
Festival v Hronově slavnostně zahájil. Metro, roč. 2002, 5.8.2002, s. 11. - Podepsáno čtk. Zpráva o festivalu.
CÍSAŘ, Jan: Jiná tvorba - jiné vnímání?. Amatérská scéna, roč. 39 (Ochotnické divadlo 49), č. 5, 2002, s. 18-22, 8 foto. Referát o festivalu. Mimo jiné o představení Hoši z Nároďáku Kulturně divadelní spolek Puchmajer a Čoklí hráči Divadla Igdyž.
HEJZLAR, Tomáš. Amatérská divadla se představují. Haló noviny, roč.12, č.181, 6.8.2002, s. 8. - Podepsáno čtk, tar. K programu festivalu.
HRDINOVÁ, Radmila. Dostál nahrazen ochotníkem. In Právo, roč.12, č.180, 5.8.2002, s.2, 1 fot. - Podepsáno rh. Zpráva o netradičním zahájení festivalu, citován ministr Dostál.
HRDINOVÁ, Radmila. Jiráskův Hronov vítá divadelníky. Právo, roč.12, č.179, 3.-4.8.2002, s. 5. - Podepsáno rh. Upoutávka na festival.
HRDINOVÁ, Radmila. Jiráskův Hronov: jsme tady a hrajeme. Právo, roč. 12, č. 187, 13.8.2002, s. 16, 1 foto. Zhodnocení festivalu. Krátce k některým souborům a inscenacím.
HRDINOVÁ, Radmila. Vojcek v Halle jako hra na babu. Právo, roč. 12, č. 183, 8.8.2002, s. 12, 1 foto. Recenze festivalového představení. Divadlo Apron z Halle uvedlo inscenaci Woyzeck & Woyzeck na motivy hry G. Büchnera.
HRDINOVÁ, Radmila: Dostál nahrazen ochotníkem. Právo, roč. 12, č. 180, 5.8.2002, s. 2, 1 foto. - Podepsáno rh. Zpráva o netradičním zahájení festivalu, citován ministr Dostál.
Hronov znovu hostí amatérské divadlo. Mladá fronta Dnes, roč.13, č.180, 5.8.2002, s. B/5, 1 foto. - Nepodepsáno. Zpráva o zahájení festivalu a k jeho programu.
HULEC, Vladimír. Amatérské divadlo je živé divadlo. Divadelní noviny, roč. 11, č. 14, 3.9.2002, s. 13. Referát.
Jiráskův Hronov nabídl směsici žánrů. Hospodářské noviny, roč. 46, č. 155, 12.8.2002, s. 9. - Podepsáno čtk. Krátké ohlédnutí za festivalem.
Jiráskův Hronov navštívili také kapsáři. Haló noviny, roč. 12, č. 184, 9.8.2002, s. 1. - Podepsáno čtk, jč. Zpráva o festivalu a s tím souvisejících problémech.
Jiráskův Hronov představí ochotníky. Hospodářské noviny, roč.46, č.149, 2.-4.8.2002, s. 12. - Podepsáno čtk. Zpráva o zahájení festivalu.
KLÍMA, Miloslav - LÁZŇOVSKÁ, Lenka (rozmlouvala): S profesorem Miloslavem Klímou o současném divadle a 72. Jiráskově Hronově. Amatérská scéna, roč. 39 (Ochotnické divadlo 49), č. 5, 2002, s. 28-29, 3 foto. Rozhovor k festivalu.
KOLÁŘOVÁ, Kateřina. Hronov letos praskal ve švech. Mladá fronta Dnes, roč.13, č. 186, 12.8.2002, s. B/4. Zhodnocení festivalu.
KOLÁŘOVÁ, Kateřina. Ochotníci na pohádky nejsou - alespoň ti v Hronově. Mladá fronta Dnes, roč. 13, č. 183, 8.8.2002, s. C/5. Článek o festivalu. Stručně k některým představením.
NEDVĚDOVÁ, Hana - KOLÁŘOVÁ, Kateřina (rozmlouvala). Výslech Hany Nedvědové, starostky Hronova. Mladá fronta Dnes, roč. 13, č. 185, 10.-11.8.2002, s. B/3, 1 foto. a 1 obr. - Podepsáno kol. Rozhovor se starostkou Hronova o jejích kulturních zálibách.
SKOKANOVÁ, Eliška. Jiráskův Hronov se kvapem blíží. In Hradecké noviny, roč.11, č.172, 26.7.2002, s.9 Článek o festivalu. Citována starostka Hronova Hana Nedvědová.
SKOKANOVÁ, Eliška. Na Hvězdě si vždy připadám jako v letadle. Hradecké noviny, roč. 11, č. 180, 5.8.2002, s. 1, 1 foto. Článek o režiséru F. Laurinovi, který se festivalu účastní jako lektor a který je citován.
SKOKANOVÁ, Eliška. Paní kněžna se teroristů nebojí. Hradecké noviny, roč. 11, č. 180, 5.8.2002, s. 1 a 5, 3 foto. Článek o zahájení festivalu. Citován ministr kultury P. Dostál, který festival navštívil a starostka Hronova H. Nedvědová. K financování festivalu.
SKOKANOVÁ, Eliška. Jiráskův Hronov míří do finiše. Hradecké noviny, roč. 11, č. 185, 10.8.2002, s. 9, 1 foto. Článek o festivalu. Citován režisér S. Fedotov, organizátorka E. Šiková, ministr P. Dostál a I. Richterová ze sdružení Kruh.
SKOKANOVÁ, Eliška. Divácký rekord v Hronově. Hradecké noviny, roč. 11, č. 186, 12.8.2002, s. 6. Článek o festivalu. Citována I. Richterová a starostka H. Nedvědová.
SOPROVÁ, Jana. Co čte... Právo, roč. 12, č. 280, 10.8.2002, s. 8, 5 foto. Co čte J. Soprová, M. Strotzer, H. Nedvědová, J. Brůček a J. Císař, účastníci Jiráskova Hronova.
SOPROVÁ, Jana. Dny a noci v zajetí divadla. In Lidové noviny, roč. 15, č. 182, 7.8.2002, s. 21. Článek o zahájení festivalu a jeho programu.
SOPROVÁ, Jana. Hronov vynikal pestrostí žánrů. Lidové noviny, roč.15, č. 186, 12.8.2002, s. 18. Zhodnocení festivalu.
SOPROVÁ, Jana. Jiráskův Hronov od hříčky k mytickému příběhu. In Večerník Praha, roč. 12, č.186, 12.8.2002, s. 19, 1 foto. - Tento den vyšlo též v: Českobudějovické listy (s.6), Plzeňský deník (s. 16), Kladenský deník (s. 8). Referát o festivalu. Citován profesor pražské DAMU J. Císař.
SOPROVÁ, Jana. Jiráskův Hronov od postmoderní hříčky k mytickému příběhu. Rovnost, roč. 12, č. 186, 12.8.2002, s. 22, 1 foto. Článek o skončeném festivalu.
SOPROVÁ, Jana. Kněžna zahájila Hronovský festival. Plzeňský deník, roč.11, č. 180, 5.8.2002, s. 16, 1 foto. - Tento den vyšlo též v: Večerník Praha, České slovo (s. 19), Českobudějovické listy (s. 6), Kladenský deník (s. 8). Článek k zahájení festivalu. Autorka se dotýká také financování festivalu.
STROTZER, Milan: Odkud vedly cesty souborů na 72. Jiráskův Hronov. Amatérská scéna, roč. 39 (Ochotnické divadlo 49), č. 5, 2002, s. 10-11, 1 foto. Článek o nominačních přehlídkách na festival.
STROTZER, Milan: Sedmdesátýdruhý Jiráskův Hronov. Faktografie. Amatérská scéna, roč. 39 (Ochotnické divadlo 49), č. 5, 2002, s. 11-17, 14 foto. Podrobný článek o programu Jiráskova Hronova.
ŠNAJDAR, Hynek. Začíná další Jiráskův Hronov. Hradecké noviny, roč. 11, č. 178, 2.8.2002, s. 5. Článek o festivalu. Stručně k programu a organizaci.
ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava. Nač se lze těšit na Jiráskově Hronově. Týdeník Rozhlas, roč. 12, č. 32, 29.7.2002, s. 4, 1 foto. Článek o programu festivalu.
V Hronově dnes začíná tradiční přehlídka amatérského divadla. Lidové noviny, roč.15, č.178, 2.8.2002, s. 20. - Podepsáno čtk. Upoutávka na festival, k zahájení festivalu a stručně k programu festivalu.
ZAJÍC, Vladimír: Metamorfózy dle Hronova 2002. Amatérská scéna, roč. 39 (Ochotnické divadlo 49), č. 5, 2002, s. 23-27, 8 foto. Referát o festivalu.
ZÁVODSKÝ, Vít. Jiráskův Hronov hledal cesty nové divadelnosti. Kam v Brně..., roč. 8, č. 12, prosinec 2002, s. 2-5, 1 foto. Článek o festivalu.
ZÁVODSKÝ, Vít. Jiráskův Hronov letos hledal cesty nové divadelnosti. Rovnost, roč. 12, č. 188, 14.8.2002, s. 23, 1 foto. Referát.
ZÁVODSKÝ, Vít. Kolísavou úroveň vyvažovala žánrová pestrost. Rovnost, roč. 12, č. 185, 13.8.2002, s. 22, 1 foto. Článek o skončeném festivalu.
ZBOŘILOVÁ, Libuše: Jihomoravané rámují Jiráskův Hronov. Rovnost, roč.12, č.155, 4.7.2002, s.22 - Podepsáno zb. Krátce k programu festivalu.
ZÍTKO, Michal. Začíná tradiční Jiráskův Hronov. In Haló noviny, roč.12, č.179, 3.8.2002, s. 9. Upoutávka na festival.
ZPRAVODAJ 72. Jiráskova Hronova. Č. 1-9. Šéfred. SOPROVÁ, Jana. Hronov, Organizační štáb 72. JH 2002.


ČB fotografie z inscenace Slon (C – Svitavy). Foto Ivo Mičkal. kART
ČB fotografie z inscenace Showlet (Rámus Plzeň). Foto Ivo Mičkal. kART
ČB fotografie z inscenace Čoklí hráči (Igdyž Kolín). Foto Ivo Mičkal. kART
Plakát 72. Jiráskův Hronov. kART

Související Soubory

Související Přehlídky

Související Pojmy

Související Obrázky

Blansko, Blanenské divadlo, SOIRÉÉ aneb CONCERTO GROSSO
Blansko, Blanenské divadlo, SOIRÉÉ aneb CONCERTO GROSSO
Blansko, Blanenské divadlo, SOIRÉÉ aneb CONCERTO GROSSO, 2002
Boleradice, Ds Bratří Mrštíků, Pygmalion aneb My Fair Lady ze zelňáku, 2002
Boleradice, Ds Bratří Mrštíků, Pygmalion aneb My Fair Lady ze zelňáku, 2002
Boleradice, Ds Bratří Mrštíků, Pygmalion aneb My Fair Lady ze zelňáku, 2002
Boleradice, Ds Bratří Mrštíků, Pygmalion aneb My Fair Lady ze zelňáku, 2002
Brno, ÚstaF, Spolužáčkovina aneb volte slova, 2002
Brno, Ústaf, Spolužáčkovina aneb volte slova, 2002
Brno, ÚstaF, Spolužáčkovina aneb volte slova, 2002
Česká Kamenice, Divadlo PoHrdobci, Plešatá zpěvačka
Česká Kamenice, Divadlo PoHrdobci, Plešatá zpěvačka, Jiráskův Hronov 2002
Česká Kamenice, Divadlo PoHrdobci, Plešatá zpěvačka, Jiráskův Hronov 2002
Česká Lípa, Dk Jirásek, Na druhé straně řeky, 2002
Česká Lípa, Dk Jirásek, Na druhé straně řeky, 2002
Česká Lípa, Dk Jirásek, Na druhé straně řeky, 2002
Česká Lípa, Dk Jirásek, Na druhé straně řeky. 2002
České Budějovice, D 111, Hráči, 2002
České Budějovice, D 111, Hráči, 2002
České Budějovice, D 111, Hráči, 2002
Chorvatsko, Ts KKV Sisak, Za zavřenými dveřmi
Chorvatsko, Ts KKV Sisak, Za zavřenými dveřmi
Chorvatsko, Ts KKV Sisak, Za zavřenými dveřmi
Děčín, DS Čapek, Vrahova matka, JH 2002
Děčín, Ds Karel Čapek, Vrahova matka
Děčín, Ds Karel Čapek, Vrahova matka
Děčín, DdDd ZUŠ, Jak kvůli vajíčku šel kohout na zámek, 2002
Děčín, DdDd ZUŠ, Jak kvůli vajíčku šel kohout na zámek, 2002
Děčín, DdDd ZUŠ, Jak kvůli vajíčku šel kohout na zámek, 2002
Hronov, CP 72. Jiráskův Hronov, programová brožura, 2002
Hronov, JH 2002 - plakát
Jihlava, De Facto Mimo, Hukot 4, 2002
Jihlava, De Facto Mimo, Hukot 4, 2002
Jihlava, De Facto Mimo, Hukot 4, 2002
Jihlava, De Facto Mimo, Hukot 4, 2002
Jihlava, De Facto Mimo, Drahoušek Anna, 2002
Jihlava, De Facto Mimo, Drahoušek Anna, 2002
Jihlava, De Facto Mimo, Drahoušek Anna, 2002
Kolín, Ikdyž, Čoklí hráči
Kolín, Ikdyž, Čoklí hráči
Kolín, Ikdyž, Čoklí hráči
Kurz scénografie NIPOS-ARTAMA Praha 2001-2003
Náchod, Divadlo DRED, Dům lásky, CP Jiráskův Hronov 2002
Náchod, Divadlo DRED, Dům lásky, CP Jiráskův Hronov 2002
Náchod, Divadlo DRED, Dům lásky, CP Jiráskův Hronov 2002
Německo, Halle, Divadlo Apron, WOYZECK & WOYZECK
Německo, Halle, Divadlo Apron, WOYZECK & WOYZECK
Německo, Halle, Divadlo Apron, WOYZECK & WOYZECK
Ostrov, DDS HOP - HOP ZUŠ, Naslouchej, 2002
Ostrov, DDS HOP - HOP ZUŠ, Naslouchej, 2002
Ostrov, DDS HOP - HOP ZUŠ, Naslouchej, 2002
Ostrov, DDS HOP - HOP ZUŠ, Naslouchej, 2002
Ostrožská Nová Ves, Blic, Setkání s Kateřinou, 2002
Ostrožská Nová Ves, Blic, Setkání s Kateřinou, Jiráskův Hronov 2002
Ostrožská Nová Ves, Blic, Setkání s Kateřinou, Jiráskův Hronov 2002
Plzeň, LD Rámus, Showlet, CP Jiráskův Hronov 2002
Plzeň, LD Rámus, Showlet, CP Jiráskův Hronov 2002
Plzeň, LD Rámus, Showlet, 2002
Porota JH 2002
Praha-Malá Strana, Puchmajer, Hoši z nároďáku - aneb Zabili Kemra, parchanti!
Praha-Malá Strana, Puchmajer, Hoši z nároďáku - aneb Zabili Kemra, parchanti!
Praha-Malá Strana, Puchmajer, Hoši z nároďáku - aneb Zabili Kemra, parchanti!
Praha-Malá Strana, Puchmajer, Hoši z nároďáku - aneb Zabili Kemra, parchanti!
Slovensko, Trnava, Ds Disk, Potkan - alebo Nie sme žiadni kanibali
Slovensko, Trnava, Ds Disk, Potkan - alebo Nie sme žiadni kanibali
Slovensko, Trnava, Ds Disk, Potkan - alebo Nie sme žiadni kanibali
Svitavy, C, Slon, 2002
Svitavy, C, Slon, JH 2002
Svitavy, C, Slon, JH 2002
Volyně, PIKI při MěKS, August, August, August, 2002
Volyně, PIKI při MěKS, August, August, August, 2002
Volyně, PIKI při MěKS, August, August, August, 2002
Volyně, PIKI při MěKS, August, August, August, 2002
Zahájení JH 2002
Zahájení JH 2002


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Hronov, JH 2002 - plakát
Zahájení JH 2002
Zahájení JH 2002
Porota JH 2002
Blansko, Blanenské divadlo, SOIRÉÉ aneb CONCERTO GROSSO, 2002
České Budějovice, D 111, Hráči, 2002
Česká Lípa, Dk Jirásek, Na druhé straně řeky, 2002
Česká Kamenice, Divadlo PoHrdobci, Plešatá zpěvačka, Jiráskův Hronov 2002
Brno, ÚstaF, Spolužáčkovina aneb volte slova, 2002
Děčín, Ds Karel Čapek, Vrahova matka
Děčín, DdDd ZUŠ, Jak kvůli vajíčku šel kohout na zámek, 2002
Jihlava, De Facto Mimo, Drahoušek Anna, 2002
Jihlava, De Facto Mimo, Hukot 4, 2002
Boleradice, Ds Bratří Mrštíků, Pygmalion aneb My Fair Lady ze zelňáku, 2002
Praha-Malá Strana, Puchmajer, Hoši z nároďáku - aneb Zabili Kemra, parchanti!
Kolín, Ikdyž, Čoklí hráči
Plzeň, LD Rámus, Showlet, 2002
Svitavy, C, Slon, JH 2002
Náchod, Divadlo DRED, Dům lásky, CP Jiráskův Hronov 2002
Volyně, PIKI při MěKS, August, August, August, 2002
Ostrov, DDS HOP - HOP ZUŠ, Naslouchej, 2002
Slovensko, Trnava, Ds Disk, Potkan - alebo Nie sme žiadni kanibali
Německo, Halle, Divadlo Apron, WOYZECK & WOYZECK
Chorvatsko, Ts KKV Sisak, Za zavřenými dveřmi


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.