Databáze českého amatérského divadla

Přílohy: FRÝBERTOVÁ, Tereza: Sokolské sletové scény v letech 1907 - 1938. Celý text.

Ke stažení: stáhnout soubor
Mgr. Tereza Frýbertová
Sokolské sletové scény v letech 1907 - 1938
The Performances on the Gatherings of Czech Gymnastic Organisation Sokol between 1907 and 1938

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Kabinet divadelních studií při Semináři estetiky Teorie a dějiny divadla
Magisterská diplomová práce Vedoucí práce Prof. PhDr. Eva Stehlíková 2011

Anotace: V předkládané diplomové práci se pokoušíme z teatrologického hlediska popsat sokolské sletové scény, které byly uváděny na V. – X. sletu v letech 1907 – 1938, a to prostřednictvím důkladnějšího rozboru několika z nich: Šachového turnaje (1907), Marathónu (1912) a Stavby sochy Svobody (1920). Snažíme se také specifikovat jednotlivá vývojová stádia tohoto typu podívané, který byl nejprve manifestací národní síly (1907), v roce 1920 se scénická forma stabilizovala jako podívaná s divadelními prvky a poslední sletová scéna z roku 1938 se asi nejvíce blíží konvenčnímu divadlu, protože vymizely některé pro sokolskou podívanou příznačné rysy. Zabýváme se také sokolskými ideovými východisky a vývojem veřejných cvičení v 19. století, protože se domníváme, že mají na jejich podobu vliv. Sletové scény byly specifické především v tom, že na jejich přípravě spolupracovali sokolové (nejčastěji Augustin Očenášek a Karel Domorázek) a profesionální divadelní tvůrci: například režisér Jaroslav Kvapil a scénograf Josef Wenig. Účinkovalo v nich až 5 000 sokolských aktérů a v některých vystupovali také profesionální herci – Růžena Nasková (v roce 1920), Zdeněk Štěpánek (v roce 1932) a Bedřich Karen (v roce 1938). Zmiňovaní divadelníci se nepodíleli na přípravách první sletové scény Šachový turnaj (1907), ale byli přizváni až ke druhé sletové scéně, kterou byl Marathón, obrazy antické z roku 490 před Kristem (1912). Právě oni svou uměleckou tvorbou nejvíce proměňovali podobu sletových scén.
http://is.muni.cz/th/216470/ff_m/Sletove_sceny_1907_-_1938.pdf
Rok: 2011
Zdroj: http://is.muni.cz/th/216470/ff_m/Sletove_sceny_1907_-_1938.pdf
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':