Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Dělnická tělocvičná jednota / DrO mládeže sociálně demokratické.

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1920
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 194x
Působení: 192x, 193x, 194x
1920 založen Dramatický odbor mládeže sociálně demokratické, který hrál divadlo místo zaniklého ochotnického spolku Cyril.
Působil dále v hostinci U Moudrých.
1921 založena DTJ, její zábavní a divadelní odbor byl následovníkem DrO mládeže sociálně demokratické.
Prvním režisérem se stal Jan Zatloukal.
1928 DO DTJ začal vedle spolku Vlastimil hrát v hostinci U Pavlíků a vyvíjel v tehdejší době opravdu bohatou činnost.
1936 dokončena výstavba nového Dělnického domu a činnost div. odboru DTJ sem byla přesunuta.
Tam započal svou režisérskou dráhu dlouholetý obětavý ochotník Arnošt Strnad. Vedl tehdejší ochotnické divadlo až do roku 1939, kdy byla činnost DTJ zastavena.
DTJ tak byla přinucena ukončit činnost, 1941 zákaz činnosti Sokola,
členové obou div. odborů převážně začali hrát pod hlavičkou Vlastimila.

1945 obnoven DrO DTJ, opět hrál v Dělnickém domě do 1950.
1953 došlo ke sloučení ochotnických spolků do div. souboru J. K. Tyl.
Bibliografie:
25 LET DS J. K. Tyl z Brodku u Přerova. 1953-1978. Brodek u Přerova, ZV ROH 1978, OÚ 1994. kART.

DIENEROVÁ, Květoslava: Sto čtyři let divadla v Brodku u Přerova. In SILNÁ, Ingrid a kol.: Amatérské divadlo na Tovačovsku. Město Tovačov, spol. Tovačovský zámek 2010, s. 91-100.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 106.

SCHWARZBERGER, Ladislav: Divadelní soubor J. K. Tyl, Brodek u Přerova, okres Přerov. Rkp. 2 s. kART.

Související Osobnosti

Související Organizace

Související Obrázky

Přerov, DTJ, Dětský odbor Revoluční scény, 1923


Mapa působení souboru - Dělnická tělocvičná jednota / DrO mládeže sociálně demokratické.

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Přerov, DTJ, Dětský odbor Revoluční scény, 1923