Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Ochotnické sdružení

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1867
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 187x
Působení: 186x, 187x
1867-1871 Ochotnické sdružení.
"Pod vedením stolaře Jurka zbudovali nové jeviště; F. Polášek, F. Tobola a F. Frýdecký malovali dekorace a oponu, na kterou namalovali pohled na Brušperk z jihozápadní strany."
1867 první české představení. Fr. Pinkava přivezl z Prahy rozepsanou hru Petr Čapek, realizace nebyla bez problémů, předsudky při obsazení ženských rolí, nečeský přízvuk, režie Fr. Polášek. Nesporná jsou jména prvních účinkujících: Josef Viteker (v titulní roli), Vilém Kánský, Fr. Tobola, Lud. Seltenreich, Anna Winklerová, Marie Dvorská, Fr. Jurek a Fr. Pinkava. Během prvního roku 6 představení. Mj. 1. 9. - A. v. Kotzebue: Liška nad lišku, V. K. Klicpera: Divotvorný klobouk
1868 - J. N. Štěpánek: Čech a Němec, ve prospěch školy. V září Th. Flamm: Rekrutýrka v Kocourkově, Ant. Wolf: Osudný den fidlovačky aneb Strašidlo v ševcovské dílně, ve prospěch pohořelých Přerovských.
1868 Doktora Fausta domácí čepička, uvedena na dalším novém jevišti. Rozbroje uvnitř sdružení kvůli finančním problémům, nepřízeň místních obyvatel.
Nepříznivá situace se změnila po příchodu kooperátora Františka Viceníka v srpnu 1868. Tento uvědomělý kněz chápal význam ochotnického divadla v obrozovacím procesu. Sám se stal horlivým podporovatelem místních ochotníků, a tím výrazně pomohl odstranit nelibost některých kruhů vůči divadlu.

Dále hráli ochotníci a studenti společně. Osobností Fr. Tobola - všeuměl, který dělal vše: režíroval, hrál hlavní úlohy, zpíval, deklamoval, maloval dekorace a kulisy, skládal verše a divadelní kuplety. Napsal i divadelní hru Chtěl být poslancem, kterou brušperští ochotníci sehráli roku 1870.
Při oslavách 600. výročí města 1869 - Jos. Mikuláš-Boleslavský (R. Kneisel?): Chudý písničkář. "... Divadelní představení bylo provedeno tak zdařile, že ochotníci naši podali nevývratný důkaz svých schopností, kdyby jen vůle nescházela a jakási kázeň se uznávala".
1867-1869 - hráno 10x, i když původně se ochotníkům kladlo do cesty mnoho překážek.
1869 - 29. 3. - Doktora Fausta domácí čepička.
Brzy nato město postiženo požárem a také činnost ochotníků zastavena.
1867-1871 23 představení, frašky, veselohry, sóla.
Hrávalo se v hostinci U Balcara (nyní U zemské osy), později Na rožku, nějakou dobu též v soukromém domě u Nováka.
Bibliografie:
ČERNOCHOVÁ, Marcela: Soubor informací pro MČAD z okresu Frýdek-Místek. Rkp. 1999.

MICHNA, Radomír: Dějiny ochotnického divadelnictví na Místecku, Brušpersku a Frenštátsku do roku 1945. Diplomová práce. Ostrava,
FF OU, katedra historie 2000. 122 s. kART.

ŠPAČEK, Karel: K počátkům ochotnického divadla v Brušperku. In: Studie o Těšínsku I, 1972, s. 107-116.

VITEKER, F.: 100 let ochotnického divadla v Brušperku 1872-1972. Brušperk, OB 1972.
---

Dílčí informace v časopisech - řazeno chronologicky:
Česká Thalia 1867, I. roč., č. 17, s. 160.
Moravská orlice 16. 1., 13. 8., 27. 8., 29. 8., 12. 9., 10. 10. 1868.

Našinec 27. 3., 10. 4., 24. 4., 2. 10. 1869.
Archivy:
Archiv St. Olbricht – Slavkov, Brno: excp. Moravská orlice 1868. Pro DČAD srpen 2014. Našinec - pro DČAD leden 2017.

Mapa působení souboru - Ochotnické sdružení

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':