Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Spolek divadelních ochotníků (SDO)

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1870
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1945
Působení: 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x
1870 založeno ochotnické divadlo ve spolku Oul (viz), Spolek divadelních ochotníků se hlásí k sounáležitosti s tímto tělesem, z něhož patrně "vyrostl", a všechna svá výročí počítá od roku 1870.

1877 SDO,
1878 - 24. 3. - F. Schiller: Ouklady a láska, truchlohra; 71. představení.
1880 - 18. 1. - Ch. BirchPfeifferová: Diblík.
1880 - 12. 9. - slavnostní představení k 10. výročí existence spolku - Fr. Jos. Janke: Jaroslav, vítěz nad Tatary, 96. představení SDO.
1881 - A. Kotzebue: Obležení Německého Brodu aneb Kmínkova svatba, režie Fr. Rácek
1884 spolek obnoven po tříleté přestávce - F. F. Šamberk: Palackého třída 27, hráno v nově otevřeném sále záložny na prvním opravdovém jevišti;
1885 - J. Z. Veselý: Husitská nevěsta aneb Plzeň roku 1434;
1885 - úhledné a dobře zařízené divadlo, dobrý repertoár - F. F. Šamberk: Palackého třída 27, Josef Kajetán Tyl, Sirotek Lowoodský, dobře nastudovaná a výborně zahraná představení, ale slabá návštěva.
1886 - Spolek divadelních ochotníků za 16 let svého trvání nastudoval 120 představení, takže musel již potřetí opravit jeviště a pořídit novou garderobu.

1886 - 4. 4. - Jaroslav Hof: Křižáci ve svaté zemi, kus dobře nastudován, kritika ocenila i nové kostýmní vybavení.
1887 - o Velikonocích Josef Štolba: Vodní družstvo, v rolích vynikli ing. Cirkl s dcerou Růženkou. ostatní účinkující se snažili ze všech sil doplnit souhru. Po 14 dnech hrány hry – Jaroslav Vrchlický: K životu; Eugène Verconsin: Popletený Jean.
V červnu J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku; 16. 10. - M. Kolár: Poslední Táborita, historická hra zpracována dle Herlošova románu, 137. představení spolku; 13. 11. - jednoaktovky J. Neruda: Prodaná láska a L. Stroupežnický: Zvíkovský rarášek;
1888 - 26. 2. - F. F. Šamberk: Jedenácté přikázání, režie Anton Obhlídal - 142. představení;
1888 - 19. 8. - Spolek vojenských vysloužilců podnikl na oslavu narozenin Jeho Veličenstva výlet do Kojátek, kde v zámeckých místnostech svého protektora Arnošta, říšského rytíře z Mannerů, uspořádal divadelní zábavu, na níž provedli členové vysloužileckého spolku a ochotnické divadelní jednoty z Bučovic hru Václava V. Hausmanna Ženich z města aneb Klarinetista na útěku.
1888 - 23. 9. - Fr. R. Hocke: Nepravý a přece pravý, fraška ve 2 jednáních, a P. Rada: Osudné psaníčko, jednoaktovka, režie J. Stříž; 18. 11. - M. Balucki: Těžké ryby, režie J. Stříž; 26. 12. - Babinský, vůdce loupežníků.
1890 - 24. 8. - k oslavě 60. narozenin císaře Františka Josefa výlet do Kojátek, kde mj. uveden hra Tři ženichové, autor H. Han. 21. 9. - Lad. Stroupežnický: Paní mincmistrová, představení ve prospěch postižených povodní v Čechách.

1896 uvedeno 9 představení, mj. Jan Vávra: Pod krovem otcovským, J. Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabundus, F. F. Šamberk: Karel Havlíček Borovský, El. Pešková(?): Není v Praze nad legraci, J. K. Tyl: České Amazonky, Fr. Janke: Krakonoš (aneb Srdce z kamene), A. a V. Mrštíkové: Maryša.
1897 uv. opereta Ďáblův podíl, Václav Štech: Maloměstské tradice, F. Schiller: Ouklady a láska,
1897 ředitel Ludvík Pazdírek, rež. Jan Svoboda.
1898 uved. 9 představení, např. Tyl: Lesní panna, Budkovský: Babinský, dále Pražský dobrovolník, Tyl: Paličova dcera, Štech: Ohnivá země, Maloměstské tradice, Stroupežnický: Černé duše, Kometa, Palackého třída č. 27, Zvoník u Matky Boží, Jedenácté přikázání, Paličova dcera, Černé duše.
1898 50 členů.
1897 uv. Kometa, Zvoník u Matky Boží, Exulanti aneb Zbrojířova dcera, Jedenácté přikázání.
1898 uv. Výlet pana Broučka na výstavu, Josef Kajetán Tyl, Lesní panna, Ohnivá země, Černé duše.
1899 45 činných členů, vstup do ÚMDOČ, uv. Pazdral: Macecha, Maloměstské tradice, dále mj. Jos. Souček: Mrzák aneb Mocnost práce, Loupežníci, 1. 11. - Jar. Vrchlický: Láska a smrt; sehráno 9 představení a uspořádány 2 zahradní zábavy.

1900 na 30. valné hromadě zvolen nový výbor, ředitelem znovu J. Svoboda, režisérem L. Mikl. Konstatováno, že uvedené hry byly vesměs původní, knihovna čítala 462 sv.
1900 uvedeny hry - Fr. Ruth: Písmákova dcera, J. K. Tyl: Preciosa, spanilé děvče cikánské; A. a V. Mrštíkové: Maryša, Tůma: Svědomí aneb Žertva na Balkáně - 223. představení souboru, V. Štech: Třetí zvonění, F. A. Šubert: Jan Výrava, Tyl: Zlatohlav, kníže krkonošských hor, Fr. Ruth: Písmákova dcera.
1902 Krásná Lída, Pod krovem otcovským, Svůdná dívka, Noc na Karlštejně, Gazdina roba, Medvěd a víla. Celkem 7 her. .Ale: "Velká část intelligence zdejší divadla vůbec, představení ochotnických ale zvlášť, málo si všímá a málo navštěvuje." (DL)
1903 43 činných, 6 čestných, 16 přispívajících členů. Ředitel Jan Svoboda, též působil jako režisér.
1903 uv. Drama čtyř chudých stěn (Šubrt), Macocha, Blázinec na cestách, Ženichové, Drama čtyř chudých stěn.
1904 uv. Slavoman, K. Želenský: Tažní ptáci, provedeno 4 měsíce po premiéře v ND v Praze;
1905 - Žukovský: Klub cyklistů
1906 komedie J. Šmaha: Zlato, spolek členem ÚMDOČ.
1907 mj. Josef Skružný: Ptačí mozky; J. K. Tyl: Preciosa, spanilé děvče cikánské, hra se zpěvy; Jan Ladecký: Bez lásky, při představení spoluúčinkovala nová kapela Al. Šlesingra; 17. 3. - Ant. Lokay: Archa Noemova, fraška o 4 dějstvích; 1. 11. - Lad. Stroupežnický: Černé duše, drama;

1908 Účastnil se Tylových oslav a sjezdu ochotnického v Plzni.
1908 SDO uvedl 6 původních her a 2 překlady: A. Jirásek: Samota, E. Bartoš: Ideály manželství, velká fraška; Carl Laufs: Blázinec na cestách; libreto J. Kotek, huba Emilián Starý: Baj-Kaj-Laj, J. Vrchlický: Exulanti, Nestroy: Lumpáci, S. K. Macháček: Ženichové, Jan Ladecký: Dva světy. Společně s pěveckým sborem uspořádána silvestrovská zábava.

1909 SDO 53 aktivních členů, 28 přispívajících, 6 členů čestných. Knihovna čítala 578 svazků.
1909 Ředitelem a režisérem zvolen Jan Svoboda. Stal se zakládajícím členem Spolku ku podpoře chudých studujících na bučovické reálce, sirotčího spolku a Matice ochotnické v Praze.
1909 - 28. 2. - J. Vrchlický: Exulanti.

1910 - 13. 11. - Ferd. Oliva: Křižáci, fraška, - 4. 12. Josef Štolba: Peníze, - 26. 12. Al. Jirásek: Vojnarka.
1912 - 8. 4. - Al. Koldinský: Hraběnka z podskalí, lidová hra o 4 jednáních.
1912 - 5.?. - Maryša. Sehráno na paměť V. Mrčtíka. Bučovice LN 5.5.1912.
1912 - 27. 10. - B. Viková-Kunětická: Representantka domu. - 8. 12. - S. Deinou: Miláček štěstěny, režie S. Stříž.

1920 oslava 50 let trvání spolku, provedena Štolbova veselohra Maloměští diplomati, k dějinám spolku měl proslov A. Semerád, V Hájku se konala veselice, na níž byla sehrána jednoaktová fraška Den fidlovačky aneb strašidlo v ševcovské dílně.
1922 členem ÚMDOČ.

1926, kdy byla dostavěna sokolovna, usiloval předseda SDO Jan Res o možnost hrát na jejím jevišti. Marně, byl ustaven Dramatický odbor Sokola.

Ve 30. letech za nové konkurence kina sehráli ochotníci několik her a operet, např. Přednosta stanice, Maharadžův miláček, hru se zpěvy Z českých mlýnů, Cestička do nebe, Mé štěstí má zlaté vlasy, Odtroubeno, Byli jsme a budem.
1937 v seznamu členských spolků ÚMDOČ.

1945 se s SDO loučil dlouholetý ředitel a režisér Jan Svoboda.
Bibliografie:
MRZENA, Václav: Okénko do historie bučovických ochotníků, část druhá. Podle Jana Houště 100 let bučovických ochotníků. Bučovické noviny 2002, č. 9.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 67.

ZPRÁVY ÚMDOČ. Jeviště 1920, I. roč, č. 31, 26.8., s. 360.
-----------
Lidové noviny 9. 4., 28. 10., 29. 10. 1899.
Lidové noviny 6. 1.,14. 1., 16. 2., 9. 3., 28. 3., 15. 4., 14. 8. 1900.
Lidové noviny 1. 2., 4. 5., 4. 12. 1907

Moravská orlice 23. 3. 1878.
Moravská orlice 27. 1., 3. 6., 17. 10. 1880.
Moravská orlice 1. 4. 1885.
Moravská orlice 29. 5., 9. 10., 13. 11. 1887.
Moravská orlice 21. 2., 14. 8., 1. 9., 20. 9., 14. 11., 21. 12. 1888.
Moravská orlice 24. 8., 3. 9., 6. 9., 14. 9., 30. 9. 1890.
Divadlo roč. 11, 1912-1913, příl. 5, s. 46.

Thalie 1896-7, č. 2, s. 26, č. 14, s. 177, č. 17-18, s. 218.
Thalie 1897-8, č. 1, s. 6.

Thalie 1897-8, č. 4, s. 29, č. 11-12, s. 94, č. 16-17, s. 136, č. 21, s. 168, č. 24, s. 188.
Thalie 1898-9, č. 4, s. 31, č. 5, s. 38, č. 19, s. 151, č. 21, s. 168, č. 22, s . 175, č. 23, s. 184, č. 24, s. 188.
Thalie 1899-1900, č. 2, s. 15, 21 (Ant. Hinšt), č. 5, s. 43, č. 8, s. 67, č. 17, s. 138, č. 22, s. 175, č. 23, s. 183.
Divadelní listy 1900, č. 4, s. 77, č. 5, s. 101, č. 6, s. 125, č. 8, s. 176, č. 9, s. 204, č. 10, s. 226, č. 15, s. 326, č. 18, s. 406.
Divadelní listy 1902-3, č. 2, s. 36, č. 4, s. 72, č. 5, s. 92, č. 7, s. 128, č. 8, s. 144, č. 10, s. 180, č. 11, s. 200, č. 14, s. 251.

Divadlo, roč. 5, 1907, č. 6, s. 158; č. 10, s. 241; č. 11, s. 264.
Divadlo 1903, č. 2, s. 41.
Divadlo 1904, č. 12-13, s. 291.
Divadlo, roč. 4, 1905-06, č. 4, s. 105.
Divadlo roč. 5, 1906-07, č. 5, s. 158. Divadlo, roč. 5, 1907, č. 6, s. 158; č. 10, s. 241; č. 11, s. 264
Divadlo 1909, č. 19, s. 478.
Divadlo roč. 7, 1908-1909, č. 5, s. 137, č. 10, s. 264.
Divadlo, roč. 9, 1910-1911, č. 4, s. 114, č. 5, s. 137, č. 6, 164.
Divadlo roč. 11, 1912-1913. příl. 3, s. 25.

Moravská orlice 20. 11. 1884.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 13, 20. 4. 1912, s. 165.

Bučovické noviny 24. 12. 1898; 14. 1. 1899.
Archivy:
Archiv St. Olbrichta – Slavkov, Brno: Bučovické noviny 1899. Lidové noviny 1900, 1907. Moravská orlice 1878, 1880. Pro DČAD červenec 2014. MO 1887, pro DČAD září 2015; MO 1884 pro DČAD duben 2017. Lidové noviny 1899, pro DČAD červen 2017.

Související Osobnosti

Související Obrázky

Bučovice, SDO, členové spolku, 1895
Bučovice, SDO, členové spolku, 1900
Bučovice, SDO, členové spolku, 1910
Bučovice, SDO, členové spolku, 1920
Bučovice, SDO, členové spolku, 1930
Bučovice, SDO, členové spolku, patrně 80. léta 19. stol.
Bučovice, SDO, desky Pamětní knihy SDO od 1870
Bučovice, SDO, Divadelní album 1- 100 – desky
Bučovice, SDO, dlouholetý ředitel a režisér Jan Svoboda, 1945
Bučovice, SDO, Husitská nevěsta  - plakát, 1885
Bučovice, SDO, Jedenácté přikázání - plakát, 1885
Bučovice, SDO, Naši furianti, účinkující, s.a.
Bučovice, SDO, neidentifikovatelné fotografie z pamětní knihy SDO
Bučovice, SDO, neidentifikovatelné fotografie z pamětní knihy SDO
Bučovice, SDO, Obležení Německého Brodu - plakát, 1881
Bučovice, SDO, Palackého třída 27 - plakát, 1884
Bučovice, SDO, Písmákova dcera - plakát, 1900
Bučovice, SDO, tablo členů spolku, 1891
Bučovice, SDO, tablo členů spolku, 1903
Bučovice, SDO, Tažní ptáci - plakát 1904
Bučovice, SDO, účinkující ve hře Zvoník u Matky Boží, 1898


Mapa působení souboru - Spolek divadelních ochotníků (SDO)

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Bučovice, SDO, členové spolku, patrně 80. léta 19. stol.
Bučovice, SDO, členové spolku, 1895
Bučovice, SDO, členové spolku, 1900
Bučovice, SDO, členové spolku, 1910
Bučovice, SDO, členové spolku, 1920
Bučovice, SDO, členové spolku, 1930