Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Dělnické sdružení / Jednota divadelních ochotníků

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1929
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 195x
Působení: 192x, 193x, 194x, 195x
1929-1940 Pěvecko-dramatické sdružení dělnické.
1938 členem ÚMDOČ, 40 členů, vlastní jeviště, 3 představení.

1940 z jeho členů patrně vznikla Jednota divadelních ochotníků.
Sehráli 12 představení.
1940 hráli v zámeckém parku - Jaromír Horský, Jaroslav Očenášek: Ta naše písnička česká, repríza také v přírodě, u Koníčkova mlýna.
1941 Karel Balák, hudba Ota Sedlmaier: Hanička z podlesí.
1944 Jiří Hora: Bártova pomsta, 25. místo v soutěži Strouhalova okrsku ÚMDOČ (Kladno).
Hráli do 1944, kdy Němci zakázali všechna divadla.

Po válce se JDO spojila se spolkem Tyl a již
5.8.1945 sloučené spolky pod názvem Jednota divadelních ochotníků sehrály Tylova Strakonického dudáka, v režii Mil. Srby.

Soubor měl víc než 100 členů.
Následovaly další a další premiéry, mj. Souboj talárů, Hoši od pěchoty, Hrátky s čertem, Mirandolina, Z českých mlýnů, Slovácká princezna, Divotvorný klobouk a několik tradičních pohádek.

1949 velmi aktivní, nastudovala 15 her, hrány 22x, 1 zájezd.

Po roce 1950 období stagance.
Bibliografie:
CACHOVÁ, V., kronikářka obce: Informace pro MČAD. Rkp. 1999, 1 s. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 122.

MÍŠEK, Václav: Ochotníci. In: 500 let města Buštěhradu. Buštěhrad, OÚ 1997, s. 95-96. kART.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/6502/1940, Pěvecko dramatické sdružení dělnické.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Kladno pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Státní okresní archiv Kladno
Fond Buštěhrad: Jednota divadelních ochotníků v Buštěhradě, 1905-1955, 0,17 bm (z toho nic není zpracováno- 2007)
Fond není přístupný 2007.
Jednota divadelních ochotníků v Buštěhradě a její předchůdce Pěvecko-dramatický spolek Tyl /1905-1945/ a Pěvecko-dramatické sdružení dělnické v Buštěhradě /1929-1940/
Materiál je zlomkovitý, větší část, mj. i knihovna všech tří spolků, se ztratila.

Související Pojmy

Mapa působení souboru - Dělnické sdružení / Jednota divadelních ochotníků

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':