Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl, SDO / Železnobrodské sklo / OB

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1869
Působení: 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x. 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x, 202x
KrDO Tyl, Železný Brod,
1869-1960 činnost doložena v SOkA
1869 založen SDO.

1870 vznikl druhý OS, tzv. Besední divadlo. Patřilo Sokolu, hrálo v hostinci U Jizery.
Od 1885 jako SDO Tyl.
1892 ODi na stálém jevišti v nové radnici, činnost spolků se rozšířila.
1895 přestavba radnice, v 1. patře nádvorního traktu vybudována dvorana s jevištěm. Opona Mir. Hracha.
1898 F. A. Šubert: Probuzenci.
1899 uveden Malý lord (též na zájezdu do Liberce).

1900 z popudu textilních dělníků zal. Národní dělnická vzdělávací beseda Havlíček, jejíž členové později významně ovlivnili činnost Tyla.
1900 ochotníci nastudovali operetku Andulka (R. Nejedlý).
1905 V studni a operetka Večerní námluvy.
1906 - 18. 1. - železnobrodský Tyl sehrál v Lomnici nad Popelkou Hilbertovu Vinu.
Významní herci a režiséři před 1. svět. válkou Josef Hofrichter a Celestýn Louma.

1914-1918 ochotníci silně omezováni, ale představení se na různých místech konala.
1919 DS Tyl 55 členů. 1923 nová opona V. Rady a V. Rabase pro městské divadlo. Režisérem spolku Jaroslav Hudský.

1921 Vlci (Rolland), RUR (Čapek).
1928 Helginy vdavky (Schönthan).
1929 11. května R. Medek: Plukovník Švec, uvedeno v Zásadě.

Od 1935 novým ředitelem spolku Miloslav Pujman, nadšený divadelní organizátor, herec i režisér. O novou moderní scénu se zasloužil hlavně jednatel Ant. Hádek. Na repertoáru řada současných her.
1936 otevřeno nové moderní jeviště Strakonickým dudákem s Angrovou hudbou, v režii Dr. Jar. Páva, pod taktovkou Jos. Tuláka.
1937 v seznamu členských spolků ÚMDOČ.
1938 DS Tyl 109 členů, 16 her, knihovna s 1058 svazky.
1939 Naši furianti.

1940 Naši furianti (Stroupežnický)

1942 - Jaroslav Hilbert: Pěst, r. Miloslav Pujman. Účast na Železnobrodské hry.

Během války 1938-1945 se intenzivně hrálo, např. v režii Jar. Páva v národních krojích Maryša, ale i Námluvy Pelopovy. Vnitřní spory v Tylu, trvající prakticky od počátku, skončily v prvních letech války a ochotníci hráli společně až do zákazu 1944. Mimo to se spolek zúčastňoval okrskových soutěží ÚMDOČ a zval si k vystoupení vítěze JH.
Za německé okupace vznikl oblíbený cyklus ochotnických divadelních představení – Železnobrodské divadelní hry, které s přestávkami trvaly do 70. let. O Železnobrodské hry se zasloužil především O. Bien.
Režiséři této doby: Jar. Páv, prof. O. Žák, Miloslav Pujman, Ant. Hádek, Josef Bien, z mladší generace Zdeněk Lokay a Jiří Vágner.
Herecky řadu let vynikal ing. Vladimír Vihan.
1944 ředitel Miloslav Pujman za své dlouholeté zásluhy zvolen čestným ředitelem spolku.
Novým ředitelem dr. J. Páv, šéfrežisér Ant. Hádek.

V činnosti se pokračovalo hned 1945.
1945 - 15. 8.- Karel Čapek: Ze života hmyzu, režie dr. Jaroslav Páv.
1947 - Fr. Langer: Velbloud uchem jehly, účast na JH.
Spolek se každoročně účastnil divadelních soutěží a zval k hostování jiné soubory i umělce z pražských divadel.
1948 Kornijčuk: Chirurg Platon Krečet, r. J. Páv. SDO Tyl členem Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ.
1949 S. K. Macháček: Ženichové, hráno též ve Vesci pod Kozákovem.

50. léta DK ZK ROH n. p. Železnobrodské sklo.
1950 spolek oslavil 90. výročí svého založení výstavbou velkého přírodního divadla Pod Kozincem.
Od 50. let DS Tyl při OB.
1950 - SDO Tyl, J.Toman: Slovanské nebe. Účast v soutěži Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ (jako člen Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ) - 10. místo soutěže.
1953 Koho tlačí bota, Šrámek: Léto, hráno též ve Vesci pod Kozákovem.
1957 obnovení Železnobrodských div. her. Pro spolek Tyl dělal výpravu spolu se sklářským výtvarníkem K. Vaňurou Jan Schmid (*1936, režisér, herec, výtvarník, scénárista, od 1969 ved. Studia Y). Spolupracoval i na Železnobrodských pašijových hrách.
Repertoár Dobrou noc, Patricie, Plukovník Chabert (Balzac), Obchodník s deštěm. Spolupráce s DS Tyl Hodkovice, výměna představení na místních festivalech, např. Ženitba. Představení v přírodě.
1957 Honzíček a Kačenka aneb Císařova nevěsta, lidová hra. V přírodním divadle; Pavel Pásek: Já nejsem on, satira, v titulních rolích J. Balatka a B. Landa; Mir. Rutte: Zamilovaní přátelé - Lisetta L. Krůlišová, Hortensius M. Koška.
1958 jako jediný soubor z býv. Libereckého kraje postoupil Tyl na NP v Kutné Hoře s Gogolovou Ženitbou v režii Bohuslava Landy.
1959 oslava 100 let ODi.
1959 - František Götz: Soupeři, r. Bohuslav Landa. Účast na Železnobrodské divadelní hry 1959.


Repertoár 1960 např: Diplomati (Karvaš), Merenda nestřídmých (Neruda), Lesní panna (Tyl), Půlnoční mše (Karvaš).
1962 Létající snoubenky, hráno též ve Vesci pod Kozákovem.
1969 přední umístění v mezikrajové přehlídce v Jablonci n. N. s Figueiredovou komedií Liška a hrozny v režii Dany Holubové.

1970 k oslavě 110. výročí připravili výpravnou historickou hru Joži Mikuly Zrazené naděje ze života J. A. Komenského v pohostinské režii Miroslava Bílka. Účast XIII. LDL.
1973 - M. Kubátová: Jak přišla basa do nebe
1974 - A. Vampilov: Starší syn, režie Vladimír Klein za odb. vedení r. J. Pally z Divadla E.F.B., který zároveň překladatelem hry. Scéna J. Procházka a V. Mlejnek. Inscenaci vévodil výkon Anity Noskové v roli Niny. V roli Silvy se představil O. Macek, Makarskou hrála M. Procházková. Účast na Festival současné divadelní tvorby, Úpice.
1976 - F. Frýda: Autobusové nádraží, účast na KP Žatec, Českolipském div. podzimu.
1977 - Michail Roščin: Manželé hledají byt, r. Milena Procházková. účast na KP Žatec, na přehlídce Svitavy, Žebrák.
1979 - bratři Mrštíkové: Maryša, účast na Libochvickém div. létě.
1979 - Saša Lichý: Kouzelná lampa Aladinova, účast na NP Dospělí dětem v Ostravě-Porubě.
1979 soubor oslavil 120 ochotnické činnosti.

1980 - Jana Kákošová: Sto hodin do zatemnění. Účast na XXIII. LDL; K. Svoboda dle Josefa Lady: O Málce a Kozlovských, režie J. Balatka, hudbu složil J. Piroch; Sto hodin do zatmění; Dalskabáty, hříšná ves.
1980 - Jan Drda: Dalskabáty, hříšná ves, r. Horna Ant., Klein Vladimír. Účast na OP Josefodolské divadelní jaro.
1981 bří Mrštíkové: Maryša, účast na KP Žatec; Zpráva o chirurgii města N.; Viktor Rozov: Hnízdo tetřeva hlušce
1982 Oldřich Daněk: ZPRÁVA O CHIRURGII MĚSTA N, r. Karel Svoboda-Vladimír Klein, účast na KP Žatec; Sólo pro čerta. Účast na Festival současné divadelní tvorby, Úpice.
1984 Ludwig Holberg: Jeppe z vršku, r. Karel Svoboda. 1985 Účast KP, Žatec.
1983 Viktor Rozov: Hnízdo tetřeva hlušce, NPRSDH Svitavy, zaujala A. Balatková v roli mladé manželky Jiskry, velmi vyrovnané výkony celého souboru.
1984 Bitva u Kresčaku
1986 Čarovná Barborka
1987 Tlustý pradědeček
1989 rekonstrukce divadla
1988 Divadelní soubor J. K. Tyl, zřizovatel Železný Brod.

1991 znovuotevření divadla, obnovení Železnobrodských divadelních her; Jelen na laguně
1993 ved. Karel Svoboda
1994 Sůl nad zlato
1996 Aladinova kouzelná lampa
1998 Mandragora
1999 Partie ve čtyřech
Rekonstrukce hlediště divadla.

2001 - František Hrubín: Kráska a zvíře. 2002 Účast Hvozdenský měšec.
2002 Módní show ochotníků
2003 Jeronýmus doktor Kittel (Karel Svoboda)
2004 Fridolín a Vilemína (Karel Svoboda)
2005 Švec a čert (Karel Svoboda)
2006 Šílená Gréta (Grochowiak); 2009 účast na KP Lomnice nad Popelkou.
2007 Nejstarší řemeslo, 2008 účast KP Lomnice nad Popelkou - čestné uznání Zdislava Bohuslavová.
2008 Švec doktorem aneb Lékařem proti své vúli
2009 Červená Karkulka; Návarovská pouť
2010 - Červená Karkulka. Účast na KP O Zlatý člunek města Tanvaldu.

2011 - István Örkény: Kočičí hra, účast na Babí léto, Libice nad Cidlinou. Účast na KP v Lomnici n. Pop., ceny souboru za inscenaci, Zdislavě Bohuslavové za postavu Eržiky, Mileně Procházková za postavu Gizely a Ivě Kesnerové za postavu Myšky - doporučení na CP Divadelní Děčín.
2012 - DS Tyl, Tara Toužimská: Karamelové jablko. Účast na Divadelní podzim, Libice nad Cidlinou.
2014 - od ledna 2014 novou předsedkyní spolku byla zvolena paní Helena Mališová. Bývalá předsedkyně Zdislava Bohuslavová zakládá divadelní studio malých forem s názvem Studio Hamlet.
(viz Texty - CHALOUPKOVÁ, Iva: Nový divadelní spolek v Železném Brodě. AS 3.5.2014-Aktuality.)
2014 - DS Tyl, na motivy hry Miroslava Bourka: Ženich pro čertici, r. Karel Svoboda (soubor uvede pohádku v Kulturním domě ve Slané u Semil v sobotu 22. listopadu 2014 od 16 hodin). (viz Texty, www odkazy a Obrázky)
2014 - Tara Toužimská: KARAMELOVÉ JABLKO. Účast na Čechův divadelní podzim, Praha.
2016 - DS Tyl, KAŠPÁRKOVA POHÁDKA. Uvedeno 27.2.2016 v Divadle Josefův Důl.
2023 - Jiří Brdečka: Adéla ještě nevečeřela, Premiéra 20. května 2023. (https://www.amaterskascena.cz/kalendar/detail/2821)
2023 - DS Tyl, Arnošt Goldflam: Dámská šatna, r. Tomáš Kesner. Účast na KP Lomnice nad Popelkou - čestné uznání za herecký výkon Veronika Svobodová za roli Klára.


Vrcholné přehlídky:
1947 JH - SDO Tyl, Langer: Velbloud uchem jehly
1974 JH - SDO Tyl, Vampilov: Starší syn
1979 NP DpD - DS Tyl KP, Lichý: Kouzelná lampa Aladinova
Bibliografie:
80. let Scény Libochovice – Libochovické divadelní jaro – 49 ročníků. CD - KART.

150 let divadelního souboru Tyl, 1860 - 2010. Železný Brod 2010, 32 s.

ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 150.

ČERNÁ, Alena: Sedmá krajská přehlídka v Žatci. AS 1977, č. 1, s. 14.

ČERNÝ, František: Divadelní tradice východních Čech. Listy katedry historie a Historického klubu, pobočka Hradec Králové, č. 9, 1995.

DIVADLA v království Českém r. 1905. Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého XIV/1. Praha 1910, s. 184-190.

DOJIVA, I. Jak přišla basa do nebe. Recenze. Metodický list pro am. divadlo a umělecký přednes. Ústí n. L., KKS a KV SČDO 1974, č. 1, s. 7-8.

DS Tyl Slaná: Čertovská pohádka ve Slané u Semil. AS 13.11.2014-Aktuality. (viz Texty)
http://www.amaterskascena.cz/cl-certovska-pohadka-ve-slane-u-semil-141112161006?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign
=newsletter

FELZMANN, Rudolf: Krajská přehlídka v Lomnici nad Popelkou. AS 2008, č. 2.

FELZMANN, Rudolf: Dramaturgická pestrost v Lomnici nad Popelkou. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 33 - 34.

CHALOUPKOVÁ, Iva: Nový divadelní spolek v Železném Brodě. AS 3.5.2014-Aktuality. (viz Texty)
http://www.amaterskascena.cz/cl-novy-divadelni-spolek-v-zeleznem-brode-140503213920?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign
=newsletter

KABÍČEK, Jaroslav: Jedenácté Svitavy (1983). Amatérská scéna 1984, č. 1, s. 2-4. 7 foto.

LANGMAJER, Antonín: 30 krejcarů na pivo a ochotnický dnešek. Ochotnické divadlo 1960, č. 3, s. 58-59.

MELIŠ, E.: Průvodce hudební a divadelní. Seznam ochotnických divadel v Čechách a na Moravě. Praha, Mikuláš a Knapp 1868, s. 99. A DS Erben, Miletín. Kopie kART.

PAMÁTNÍK divadelních ochotníků v Železném Brodě. 1860-1960. Železný Brod, OB 1960, 112 s.; DNM: D 1343 - b 611.

SOCHOR, František: Ochotnické divadelnictví v Železném Brodě. Železný Brod, OB 1960. 110 s. KK.

SOCHOR, František: Stati o historii DS Tyl. SOkA Jablonec nad Nisou: Pozůstalost Františka Sochora.

SOCHOR, František, kronikář: Významné ochotnické výročí. Amatérská scéna 1970, č. 7, s. 9-10.

STARŠÍ syn, Vampilov. Recenze. Podepsána I.D. - Igor Dojiva. Metodický list pro am. divadlo a umělecký přednes. Ústí n. L., KKS a KV SČDO 1974, č. 5, s. 5-7.

ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 1. - plakát, 1950 - viz Obrázky.
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů s. 2. - plakát, 1950 - viz Obrázky.

URBANOVÁ, Alena: Prosíme, hrajte nám veselé divadlo. Amatérská scéna, roč.16 (Ochotnické divadlo 26), č. 5, květen 1979, s. 3-4. Referát o Národní přehlídce amatérského divadla pro děti v Ostravě-Porubě.

ŽELEZNÝ Brod. Besedník 1872, č. 1, s. 16. NK.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s.361-362.

ZPRÁVA O II. ROČNÍKU “HVOZDENSKÉHO MĚŠCE PLNÉHO POHÁDEK - HVOZDNÁ 2002”. HVOZDNÁ obecní noviny - občasník, vydává Obecní úřad Hvozdná, 2002, srpen č. 20.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 67.

Železný Brod, DS Tyl, Čertovská pohádka ve Slané u Semil, plakát, 2014 - viz Obrázky.


Thalie 1898-9, č. 6, s. 46.
Thalie 1899, č. 133-14, s. 114.

Divadlo roč. 4, 1905-1906, č. 9, s. 212.

Jeviště 1921, č. 4, s. 63, č. 17, s. 271.

Československé divadlo 1928, č. 10, s. 160.
České divadlo 1939 č. 10, s. 98.
Za oponou 1940, č. 1, s. 6.

Ochotnické divadlo 1957, č. 5, 2. s. obálky /foto/.

Pozvánka na přehlídku VI. Klicperův Chlumec, 1943 - viz Obrázky.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Hradec Králové, Klicpera, Korespondence souboru, ka 6
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 9

Jablonec nad Nisou, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Tyl - kroužek divadelních ochotníků Železný Brod
Časový rozsah: 1869-1969
Metráž: 4,44 bm zpracováno a inventarizováno 0,84 bm nezpracováno
Původce fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků TYL Žel.Brod
Tematický popis: Fotografie, plakáty, různá korespondence divadelního spolku.
Archivní pomůcky
SOCHOR: TYL, KROUŽEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ ŽELEZNÝ BROD, 1869 - 1960. Inventář, 1962, s. 5, ev.č. 73.

Liberec, Státní okresní archiv:
ka soudobá dokumentace, divadelní soubory, plakát

Praha, NIPOS, kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 9
Hradec Králové, Klicpera, Korespondence souboru
Libochovice, XXII. Libochovické divadelní léto - plakát, 1979
Nový Bydžov, Jirásek, Plakáty, Železný Brod, Tyl, I. Železnobrodské hry - plakát, 1942
Nový Bydžov, Jirásek, Plakáty, Železný Brod, Tyl, I. Železnobrodské hry - plakát, 1942
Osek, OP - plakát, 1979
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 1, 1950
ÚMDOČ, soutěž Kruhu vítězných souborů – výsledky soutěže, s. 2, 1950
Železný Brod,  KP, Manželé hledají byt, 1977
Železný Brod, DS Tyl KP, Starší syn, 1974
Železný Brod, DS Tyl, Čertovská pohádka ve Slané u Semil, plakát, 2014
Železný Brod, DS Tyl, O Málce a Kozlovských, 1980
Železný Brod, DS Tyl, tablo členů 2010
Železný Brod, Okresní festival amatérského divadla - plakát, 1982
Železný Brod, Pamatník divadelních ochotníků 1860-1960
Železný Brod, přestavba přírodního divadla, 1953
Železný Brod, publikace 150 let DS Tyl, 1860 - 2010, obálka
Železný Brod, Švec doktorem aneb Lékařem proti své vůli, 2008
Železný Brod, Tyl, Americká jachta, 1937
Železný Brod, Tyl, Bylo jich deset, 1955
Železný Brod, Tyl, Carmen, 1952
Železný Brod, Tyl, členové souboru, 1960
Železný Brod, Tyl, diplom, 1958
Železný Brod, Tyl, Fidlovačka, 1953
Železný Brod, Tyl, Jak je důležité míti filipa, 1955
Železný Brod, Tyl, Jan Výrava - plakát, 1950
Železný Brod, Tyl, Kočičí hra, 2011
Železný Brod, Tyl, Kočičí hra, 2011
Železný Brod, Tyl, Kočičí hra, 2011
Železný Brod, Tyl, Kočičí hra, 2011
Železný Brod, Tyl, Kolébka, 1956
Železný Brod, Tyl, Lidé na kře, 1936
Železný Brod, Tyl, Lucerna, 1918
Železný Brod, Tyl, Malostranská humoreska, 1957
Železný Brod, Tyl, Námluvy Pelopovy, 1944
Železný Brod, Tyl, Nejstarší řemeslo, 2007
Železný Brod, Tyl, Plačící satyr, 1955
Železný Brod, Tyl, Princezna Pampeliška, 1908
Železný Brod, Tyl, Probuzenci - plakát, 1892
Železný Brod, Tyl, Renaissance, 1925
Železný Brod, Tyl, Strakonický dudák - plakát, 1936
Železný Brod, Tyl, Švec a čert, 2005
Železný Brod, Tyl, tablo ředitelství SDO Tyl, 1950
Železný Brod, Tyl, Velbloud uchem jehly - plakát, 1947
Železný Brod, Tyl, Ženitba, 1958
Železný Brod, Tyl, Život začíná znova, 1959
Železný Brod, Tyl, Zlatodvorský sedlák, 1869
Železný Brod, Tyl, Zvíkovský rarášek, 1895
Železný Brod, Tyl, Zvíkovský rarášek, 1913
Železný Brod, Tyl, Zvon mého města, 1944


Mapa působení souboru - Tyl, SDO / Železnobrodské sklo / OB

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Železný Brod, Tyl, Lucerna, 1918
Železný Brod, Tyl, Lidé na kře, 1936
Železný Brod, Tyl, Carmen, 1952
Železný Brod, Tyl, Jak je důležité míti filipa, 1955
Železný Brod, Tyl, Kolébka, 1956
Železný Brod, Tyl, Malostranská humoreska, 1957
Železný Brod, Tyl, členové souboru, 1960
Železný Brod, DS Tyl KP, Starší syn, 1974
Železný Brod,  KP, Manželé hledají byt, 1977
Železný Brod, Tyl, Švec a čert, 2005
Železný Brod, Tyl, Kočičí hra, 2011


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.