Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Spolek div. ochotníků / Osvětová beseda

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1884
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1964
Působení: 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x
1884 vznik Spolku divadelních ochotníků (SDO),
1884 - 20. 4. – první řádná valná hromada – schváleny stanovy, ustaven výbor,
hrál v div. sále městské budovy, vlastní orchestr, ředitelem Ant. Hynšt. Též jiné společenské aktivity. 60 členů, především řemeslníci, dále úředníci a učitelé.

1891 opona výtvarníka Holzra z ND.
1893 František Ferdinand Šamberk: Palckého třída 27.
1894 Antonín Lokay: Archa Noemova, A. Wolf: Vyhraný ženich, František Ferdinand Šamberk: Podskalák, Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, Josef Jiří Stankovský: Sklenice čaje, Věnceslav Cidlinský: Který je ten pravý?, Raupach: Mlynář a jeho dítě, Václav Štech: Maloměstské tradice, Josef Jiří Kollár: Tři faraonové.
1895 na Národopisné výstavě českoslovanské v divadelní expozici byly vystaveny fotografie členů SDO v Dašicích v kostýmech, dále scény z inscenace hry L. Stroupežnického Václav Hrobčický z Hrobčic a z Šamberkovy Palackého třída č. 27; dále pohled na jeviště a hlediště spolku divadelních ochotníků v Dašicích, František Ferdinand Šamberk: Svatojánská pouť, Emanuel Bozděch: Slavnost založení, Ladislav Stroupežnický: Pan Měsíček, obchodník.
1896 Merenda, Karel Ladislav Kukla: Svatební noc, P. Gille: Uhlíři, Jan Kühnl: Následky prvního manželství, J. B. Podlevínský (volně podle R. Benedixe): Paní tchýně, Loučenský: Národní slavnost, Stroupežnický: Zkažená krev, Krylov: Medvěd námluvčím, Antonín Lokay: Růžová pouta, C. Laufs: Blázinec na cestách, O. Blumenthal: V zajetí.
1897 Jan Vávra: Pod krovem otcovským, Karel Pippich: ve veřejném životě, H. Müller: Na nádraží, Zajíc.
1898 Nad propastí, Jenom písemně, Po smrti tetině.
1899 E. Pešková: Kříž u potoka.

Do 1900 106 představení, mj. Vodní družstvo, Loupežníci, Jedenácté přikázání, Smiřičtí (Kolár), Paní mincmistrová, Strakonický dudák, Václav Hrobčický z Hrobčic, Vojnarka, Naši furianti, Noc na Karlštejně.
1900 se přestěhoval do Kunštátu svědomitý herec a oblíbený komik Ant. Jeník, jehož vystoupení bývalo odměňováno salvami potlesku.
V té době byl režisérem spolku Boh. Kašpar, jednatelem Jos. Vejda.
1901 Thomas Brandon: Charleyova teta, A. Nevšímal: Reduta.
1901-1918 88 představení, Éra Kubánkova (Šamberk), Samota, Gazdina roba, Oblaka, Kolébka, Otec. Výnos představení šel ve prospěch místních chudých a Ústřední matice školské.
1902 J. K. Tyl: Jiříkovo vidění.
1907 SDO členem ÚMDOČ.

1910 - 16. 10. - J. Davis: Katakomby. - 23. 11. H. Sudermann: Skryté štěstí. - 26. 12. Ant. Lokay: Nerozluční přátelé.
1912 - 17. 3. - F. X. Svoboda: Márinka Válková, drama ve 4 jednáních, režie J. Schiler.
1919-1921 24 představení, např. Maryša, Poslední muž, Ondřej a drak, Pražský Žid, Victorien Sardou: Cypriena.

1921 Alois Jirásek: Otec.
1922-1923 nejsou zápisy.
1924-1938 107 představení.
1925 Růžena Jesenská: Devátá louka, František Xaver Svoboda: Rozveselená rodina, V. Nešvera: Silné pohlaví, Karel Horký: Srážka vlaků, Will Evans, Arthur Valentine: Spousta peněz, Jan Kühnl: Následky dostaveníčka.
Stále jeviště v divadelním sále v městské budově, sál pro 700 osob.

Ve 30. letech 20. stol. několik úspěchů v soutěžích.
Na JH 1931 s DS z Pardubic v roli Bobše dašický MUDr. Košťál, jeho výstupem zahájen 1. JH.
1931 člen ÚMDOČ.
1934 instalována nová opona (místní autor Borovec, pohled na Kunětickou horu).
Účast 6 ochotníků na JH 1938, též Zd. Šafář (v Panu Johanesovi Arbesova okrsku ÚMDOČ z Pardubic).
V repertoáru dále mj. Molière: Zdravý nemocný, Scheinpflugová: Okénko, Kopta: Revoluce, Langer: Jízdní hlídka, Nušić: Paní ministrová, Štech: Třetí zvonění, Jirásek: Emigrant.
1935 Alois Jirásek: Lucerna, Julius Zeyer: Doňa Sanča, Karel Horký: Bejvávalo, ?: Poklad, Pavel Rudolf: V tichém hnízdečku, Josef Kopta: Revoluce, František Šubert: Žně, Karel Leger: V zakletém zámku.
1936 František Langer: Jízdní hlídka, B. Nušič: Paní ministrová, G. B. Shaw: Pygmalion, Abigail Horáková: Libuňský jemnostpán, Václav Štech: Třetí zvonění, Zdeněk Štěpánek: Hrníček štěstí, Božena Rajská-Smolíková: Jak jsem se měl po smrti, František Veselý: Výkřik do tmy.
1937 spolek v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1937 Otomar Schäfer: Čajová panenka, Frank Tetauer: Evino nedůstojné povolání, Vilém Werner: Lidé na kře, V. Hepner: Česká ?, František Xaver Svoboda: Směry života, Vilém Werner: Srdce na uzdě, Alois Jirásek: Pan Johanes.
1938 Emil Vachek: Pec, r. Z. Šafář, Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, Ivan Stodola: Čaj u pana senátora, Josef Štolba: Mořská panna, Alois Jirásek: Kolébka.
1939-1944 35 představení,
1939 J. K. Tyl: Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka, Jiří Mahen: Mrtvé moře.

1940 předsedou Ant. Opočenský.
1940 K. Horký: Bejvávalo, aneb, Loupežníci na Chlumu - úspěšné předst., zájezdy, např. předst. i v městském divadle Pardubice; SDO 3. místo, na Jiráskově Hronovu (JH) - 5. místo, uvedeno 2x, jako zahajovací představení festivalu repriza, F. X. Svoboda: Poslední muž, Otto Minařík: Divný chlap.
1941 v celostátním představení výběrového souboru ÚMDOČ Jiráskově Vojnarce vystoupil j.h. MUDr. Košťál v roli Drtiny,
1941 spolek uvedl Tylovu Fidlovačku a Šamberkovu Palackého třídu 27, Jaroslav Kvapil: Princezna Pampeliška. Plakáty v době okupace musely v celém protektorátu být česko-německé, Minářík: Divný chlap, úroveň text hry v odborném tisku (ČD) kritizována, Josef Štolba: Na letním bytě.
1942 Alois Jirásek: Otec, Antonín Lokay: Vosí hnízdo, Antonín Lokay: Vosí hnízdo, Alžběta Pacovská: Chudí lidé vaří z vody, Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně, Ladislav Stroupežnický: Na valdštejnské šachtě, František Ferdinand Šamberk: Josef Kajetán Tyl.
1943 soubor 109 členů, z toho 28 činných.
V okupačních letech 1938-1945 pravidelné koncerty ve dnech narozenin TGM či 1944 narozenin E. Beneše.
Od 1945 SDO, předsedou Jar. Kuchař.
1943 J. Snížek: Příklady táhnou; Otto Minařík: Zorka. Účast na Soutěž Arbesova okrsku ÚMDOČ, Pardubice.
1943 Emil Vachek: Pec; Jan Snížek: Příklady táhnou; Karel Želenský: Tažní ptáci; Jan Václav Rosůlek: Mezi námi děvčaty.
1945-1948 40 představení, mj.
1945 Červený mlýn (Werner), první místo v okrskové soutěži, dále nepostoupil – autor zakázán.
1946 Jaroslav Hilbert: Česká komedie, r. Karel Košťál, Antonín Smažík: Těžký život dobrodruha, r. A. Opočenský, Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, r. Antonín Opočenský, Stanislav Przybyszewski: Pro štěstí, r. K. Košťál.
1947 M. D. Rettigová, r. K. Košťál, Stanislav Przybyszewski: Pro štěstí, účast na JH, ve své kritice A. M. Brousil souboru vytl, že jde o dekadentní hru, Karel Poláček: Otec svého syna, Kopta: Jejich lidská tvář, Hilbert: Domů, Vilém Werner: Choulostivá historie.
1948 František Síla: Zvon Ungeltu, soubor se účastnil předkola JH v Semilech, ale dál nepostoupil; Ladislav Stroupežnický: Mikuláš Dačický z Heslova, r. Karel Košťál, Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová, Loupežník., Stanislav Przybysewski: Pro štěstí, Karel Čapek: Loupežník, r. Antonín Opočenský, Josef Skružný: Podvodnice, Alois Jirásek: Vojnarka.
1948 - Fráňa Šrámek: Léto. Účast na Soutěž Arbesova okrsku, Pardubice.
1949 Jan Drda: Hrátky s čertem, r. Jiří Opočenský, Shakespeare: Veselé paničky windsorské, Molière: šibalství Scapinova.
1949 - Účast na Soutěž Arbesova okrsku, Pardubice - sestup z I. skupiny.

Do 1951 osobností režisér K. Košťál, dramaturg. Zd. Šafář, herer a vedoucí souboru Jar. Kuchař (po smrti Ant. Opočenského).

1949-1964 58 představení, předsedou ochotníků se stává Jaroslav Kuchař a spolek přechází pod Osvětovou besedu.
I v této době se udržuje vcelku kvalitní repertoár, nepoplatný ideologii padesátých let. Poprvé se v Dašicích hrál Shakespeare: Veselé paničky Windsorské, od Moliera Šibalství Scapinova a Chudák manžel, Tomanovo Slovanské nebe, Goldoniho Lhář, Tajovského Ženský zákon, Ostrovského Pozdní láska, Jiráskův Emigrant. O režii se dělili hlavně Jaroslav Kuchař a Jiří Opočenský.

1950 V. Čech: Kašpárkův boj s čerty; František Kožík: Přátelství, r. Jaroslav Kuchař.
1951 Alois Jirásek: Otec, r. Košťál; K. Isajev, A. Galič: Volá vás Tajmýr, r. J. Döllingová; Čech: Kašpárkův boj s čerty, Carlo Goldoni: Lhář.
1958 Carlo Goldoni: Poprask na laguně, r. Jiřina Opočenská. Účast na přehlídce v Ronově nad Doubravou.
1959 Pavel Kohout: Sbohem smutku, účast na oblastní přehlídce v Poličce, Jaroslav Kohout Cena za nejlepší herecký výkon.

1960 A. P. Čechov: Slzy, které svět nevidí, r. Jiřina Opočenská. účast na přehlídkách v Poličce a Jaroměři;
1961 Oscar Wilde: Jak je důležité míti Filipa, r. Jaroslav Kuchař ml. (spolupráce s profes. režisérem Lad. Vymětalem).
1962 - Večer u přátel - pásmo sovětské literatury a hudby. Účast na OP Divadelní festival, Dašice.

V roce 1963 představením Vladislavovy hry Pohádka z kufru činnost dašických ochotníků končí.
Kino a televize se staly příliš velkými konkurenty. Těžko se sháněli herci a také zájem diváků slábl. A právě televizní nápad s tzv. Babiččinou krabičkou inspiroval dašické k pokusu podobný typ programu napodobit. Bylo nutno zainteresovat muzikanty vedené Františkem Štědroněm. Přípravu a konferování zajišťoval František Vlček. Do programu bylo zařazeno i pásmo francouzské lidové poezie.
Program měl velkou a nečekanou odezvu u diváků a tak se v „Krabičkách“, pokračovalo. Konferovat začali Ivan Hořínek a Magda Provazníková, později Stáňa Opočenská. Uváděly se i jednoduché veselé scénky, ale základem zůstávaly staré písničky. Daleko nejúspěšnější byl asi 25 minutový blok Hašlerových písniček, kterými program většinou končil. Okruh zpěváků se rozšiřoval a zájem o tento program se přenesl i do okolních míst, odkud byl soubor žádán o vystoupení. Za 15 let své existence - vystoupení trvala od roku 1964 až do roku 1979 - měla „Krabička“ asi 70 repríz.

Více zde: https://www.dasice.info/spolky/ochotnici/
Bibliografie:
HLOUŠKOVÁ, Martina: Místopis OD okresu Pardubice. Rkp. Pro MČAD 1999-2000. 43 s. kART.

LADECKÝ, Jan: Seznam předmětů divadelního oddělení Národopisné výstavy českoslovanské roku 1895. In Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Div. odbor NVČs 1895, s.180 - 193. Následné uložení exponátů nezjištěno.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s.163.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 291.

TUŽIL, Zdeněk - HOŘÍNEK, Ivan: Ochotnické divadlo v Dašicích. Rkp. 2000. 5 s. kART.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s.182.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1930, s. 142, 143.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 68.


Thalie 1896-7, č. 14, s. 177, č. 15, s. 191, č. 19-20, s. 234.
Thalie 1897-8, č. 3, s. 22, č. 8, s. 63.
Thalie 1898-9, č. 5, s. 40, č. 21, s. 167.
Thalie 1899-1900, č. 17, s. 138.

Lidové noviny 9. 10. 1900.

Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 2, s. 30.
Divadlo, roč. 9, 1910-1911, č. 4, s. 114; č. 6, s. 164.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 12, 5. 4. 1912, s. 152.

České divadlo 1940, č. 4, s. 71, 72, č. 8, s. 150, č. 8, s. 160.
České divadlo 1941, č. 2, s. 38, 39.
Archivy:
Pardubice, Státní okresní archiv :
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Dašice
Časový rozsah: 1938-1951
Tematický popis: Účetní knihy (1938-1951)
Archivní pomůcky: nejsou
Fond: MěÚ Dašice, pamětní kniha obce, od nejstarších dob do 1940, pamětní kniha obce 1940-1945. Protokoly a zápisy SDO 1927-1948.
Spolek divadelních ochotníků, kar. 2, č. i. 60
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, kar. 4, č. i. 76
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, kar. 4, č. i. 75
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha jednací protokol, 1950 - 1953
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kar. 1, i .č. 13
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kar. 2, i .č. 19
Dašice, SDO, Účetní kniha, 1938 - 1951
Dašice, SDO, př. č. 1, neuspořádáno
Dašice, SDO, Divadelní posudky, 1948
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 130, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 131, 1936
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 132, 1937
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 133, 1938
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 134, 1939
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 135, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 136, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 137, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Sg. 18 Věci spolkové, kar. 481
Sbírka plakátů


Slavkov, Archiv St. Olbrichta – Slavkov, Brno: excp. Lidové noviny 1900. Pro DČAD červenec 2014.

Související Pojmy

Související Obrázky

Dašice, OB, Sbohem smutku - plakát, 1959
Dašice, SDO, Bejvávalo - program, 1940
Dašice, SDO, Bejvávalo - program, 1940
Dašice, SDO, Divadelní posudky, 1948
Dašice, SDO, Fotografie
Dašice, SDO, Fotografie
Dašice, SDO, Fotografie
Dašice, SDO, Fotografie
Dašice, SDO, Palackého třída 27 - plakát, 1893
Dašice, SDO, Pokladní kniha, 1946 - 1948
Dašice, SDO, Pozdní láska
Dašice, SDO, Pozdní láska 1
Dašice, SDO, spolkové stanovy
Dašice, SDO, Účetní kniha, 1938 - 1951
Dašice, SDO, valná hromada, 1898
Dašice, SDO, valná hromada, 1931
Dašice, SDO, žádost městské radě 1901
Dašice, SDO, žádost městské radě o povolení pořádat po představení Charleyovy tety taneční zábavu
Dašice, SDO, Ženský boj, 1954
Hrochův Týnec, Hálek, Kniha protokolů, 1907 - 1923
Hronov, Jiráskův Hronov 1940
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, program JH 1940
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kartotéka činnosti spolků, 1949
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha jednací protokol, 1950 - 1953
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha jednací protokol, 1950 - 1953
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Návrhy na udělení uznání za ochotnickou činnost, 1950 - 1951
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Návrhy na udělení uznání za ochotnickou činnost, 1950 - 1951
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Návrhy na udělení uznání za ochotnickou činnost, 1950 - 1951
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Návrhy na udělení uznání za ochotnickou činnost, 1950 - 1951
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1936
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1936
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1936
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1936
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1936
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1936
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1936
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1936
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1937
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1937
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1937
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1937
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1937
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1937
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1938
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1938
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1938
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1938
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1939
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1929
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1930
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1948


Mapa působení souboru - Spolek div. ochotníků / Osvětová beseda

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Dašice, SDO, Palackého třída 27 - plakát, 1893
Dašice, SDO, žádost městské radě 1901
Dašice, SDO, Pozdní láska
Dašice, SDO, Pozdní láska 1
Hrochův Týnec, Hálek, Kniha protokolů, 1907 - 1923
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1930
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, program JH 1940
Dašice, SDO, Bejvávalo - program, 1940
Dašice, SDO, Ženský boj, 1954


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.