Databáze českého amatérského divadla

Soubory: SDO / DS OB

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1884
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1964
Působení: 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x
1884 vznik Spolku divadelních ochotníků (SDO),
1884 - 20. 4. – první řádná valná hromada – schváleny stanovy, ustaven výbor,
hrál v div. sále městské budovy, vlastní orchestr, ředitelem Ant. Hynšt. Též jiné společenské aktivity. 60 členů, především řemeslníci, dále úředníci a učitelé.

1891 opona výtvarníka Holzra z ND.
1895 na Národopisné výstavě českoslovanské v divadelní expozici byly vystaveny fotografie členů SDO v Dašicích v kostýmech, dále scény z inscenace hry L. Stroupežnického Václav Hrobčický z Hrobčic a z Šamberkovy Palackého třída č. 27; dále pohled na jeviště a hlediště spolku divadelních ochotníků v Dašicích.
1896 SDO uv. Podlevínský: Paní tchýně, Loučenský: Národní slavnost, Stroupežnický: Zkažená krev, Krylov: Medvěd námluvčím.
1897 uv. Pod krovem otcovským, Zajíc.
1898 Nad propastí, Jenom písemně, Po smrti tetině.
1899 uved. E. Pešková: Kříž u potoka.

Do 1900 106 představení, mj. Vodní družstvo, Loupežníci, Jedenácté přikázání, Smiřičtí (Kolár), Paní mincmistrová, Strakonický dudák, Václav Hrobčický z Hrobčic, Vojnarka, Naši furianti, Noc na Karlštejně.
1900 se přestěhoval do Kunštátu svědomitý herec a oblíbený komik Ant. Jeník, jehož vystoupení bývalo odměňováno salvami potlesku.
V té době byl režisérem spolku Boh. Kašpar, jednatelem Jos. Vejda.

1901-1918 88 představení, Charleyova teta, Jiříkovo vidění, Éra Kubánkova (Šamberk), Samota, Gazdina roba, Oblaka, Kolébka, Otec. Výnos představení šel ve prospěch místních chudých a Ústřední matice školské.
Od 1906 předsedou Liebich,
1907 SDO členem ÚMDOČ.

1910 - 16. 10. - J. Davis: Katakomby. - 23. 11. H. Sudermann: Skryté štěstí. - 26. 12. Ant. Lokay: Nerozluční přátelé.
1912 - 17. 3. - F. X. Svoboda: Márinka Válková, drama ve 4 jednáních, režie J. Schiler.
1919-1921 24 představení, např. Maryša, Poslední muž, Ondřej a drak, Pražský žid, Victorien Sardou: Cypriena.

1922-1923 nejsou zápisy.
1924-1938 107 představení.
Stále jeviště v divadelním sále v městské budově, sál pro 700 osob.

Ve 30. letech 20. stol. několik úspěchů v soutěžích.
Na JH 1931 s DS z Pardubic v roli Bobše dašický MUDr. Košťál, jeho výstupem zahájen 1. JH.
1931 člen ÚMDOČ.
1934 instalována nová opona (místní autor Borovec, pohled na Kunětickou horu).
Účast 6 ochotníků na JH 1938, též Zd. Šafář (v Panu Johanesovi Arbesova okrsku ÚMDOČ z Pardubic).
V repertoáru dále mj. Molière: Zdravý nemocný, Scheinpflugová: Okénko, Kopta: Revoluce, Langer: Jízdní hlídka, Nušić: Paní ministrová, Štech: Třetí zvonění, Jirásek: Emigrant.
1937 spolek v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1938 Emil Vachek: Pec, r. Z. Šafář.
1939-1944 35 představení,
1939 Jiří Mahen: Mrtvé moře.

1940 předsedou Ant. Opočenský.
1940 K. Horký: Bejvávalo aneb Loupežníci na Chlumu - úspěšné předst., zájezdy, např. předst. i v městském divadle Pardubice; SDO 3. místo, na Jiráskově Hronovu (JH) - 5. místo, uvedeno 2x, jako zahajovací představení festivalu repriza, Poslední muž (Svoboda).
1941 v celostátním představení výběrového souboru ÚMDOČ Jiráskově Vojnarce vystoupil j.h. MUDr. Košťál v roli Drtiny,
1941 spolek uvedl Tylovu Fidlovačku a Šamberkovu Palackého třídu 27. Plakáty v době okupace musely v celém protektorátu být česko-německé, Minářík: Divný chla -; úroveň text hry v odborném tisku (ČD) kritizována.
1943 soubor 109 členů, z toho 28 činných.
V okupačních letech 1938-1945 pravidelné koncerty ve dnech narozenin TGM či 1944 narozenin E. Beneše.
Od 1945 SDO, předsedou Jar. Kuchař.
1945-1948 40 představení, mj.
1945 Červený mlýn (Werner), první místo v okrskové soutěži, dále nepostoupil – autor zakázán.
1947 Pro štěstí (Przybyszewski), účast na JH, ve své kritice A. M. Brousil souboru vytl, že jde o dekadentní hru, Karel Poláček: Otec svého syna, Kopta: Jejich lidská tvář, Hilbert: Domů, Vilém Werner: Choulostivá historie.
1948 František Síla: Zvon Ungeltu, soubor se účastnil předkola JH v Semilech, ale dál nepostoupil; též Česká komedie (Hilbert), M. D. Rettigová, Ladislav Stroupežnický: Mikuláš Dačický z Heslova, r. Karel Košťál, Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová, Loupežník., Stanislav Przybysewski: Pro štěstí, Karel Čapek: Loupežník, r. Antonín Opočenský, Viktor Franěk: Podvodnice, Alois Jirásek: Vojnarka.
1949 Jan Drda: Hrátky s čertem, r. Jiří Opočenský, Shakespeare: Veselé paničky windsorské.

Do 1951 osobností režisér K. Košťál, dramaturg. Zd. Šafář, herer a vedoucí souboru Jar. Kuchař (po smrti Ant. Opočenského).

1949-1964 58 představení, např. Shakespeare: Veselé paní windsorské, Molière: Scapinova šibalství, Chudák manžel, J. Toman: Slovanské nebe, Lhář, Ženský zákon, Pozdní láska, Emigrant.

1950 František Kožík: Přátelství, r. Jaroslav Kuchař.
1951 Alois Jirásek: Otec, r. Košťál, K. Isajev, A. Galič: Volá vás Tajmýr, r. J. Döllingová, Čech: Kašpárkův boj s čerty, Carlo Goldoni: Lhář, Isajev-Galič: Volá vás Tajmyr.
1958 Carlo Goldoni: Poprask na laguně,
1959 Pavel Kohout: Sbohem smutku, účast na oblastní přehlídce v Poličce.

1960 - Slzy, které svět nevidí, účast na přehlídkách v Poličce a Jaroměři; Jak je důležité míti Filipa (spolupráce s profes. režisérem Lad. Vymětalem).
1964 posledním div. představením Pohádka z kufru Jana Vladislava.
Bibliografie:
HLOUŠKOVÁ, Martina: Místopis OD okresu Pardubice. Rkp. Pro MČAD 1999-2000. 43 s. kART.

LADECKÝ, Jan: Seznam předmětů divadelního oddělení Národopisné výstavy českoslovanské roku 1895. In Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Div. odbor NVČs 1895, s.180 - 193. Následné uložení exponátů nezjištěno.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s.163.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 291.

TUŽIL, Zdeněk - HOŘÍNEK, Ivan: Ochotnické divadlo v Dašicích. Rkp. 2000. 5 s. kART.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s.182.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1930, s. 142, 143.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 68.


Thalie 1896-7, č. 14, s. 177, č. 15, s. 191, č. 19-20, s. 234.
Thalie 1897-8, č. 3, s. 22, č. 8, s. 63.
Thalie 1898-9, č. 5, s. 40, č. 21, s. 167.
Thalie 1899-1900, č. 17, s. 138.

Lidové noviny 9. 10. 1900.

Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 2, s. 30.
Divadlo, roč. 9, 1910-1911, č. 4, s. 114; č. 6, s. 164.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 12, 5. 4. 1912, s. 152.

České divadlo 1940, č. 4, s. 71, 72, č. 8, s. 150, č. 8, s. 160.
České divadlo 1941, č. 2, s. 38, 39.
Archivy:
Pardubice, Státní okresní archiv :
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Dašice
Časový rozsah: 1938-1951
Tematický popis: Účetní knihy (1938-1951)
Archivní pomůcky: nejsou
Fond: MěÚ Dašice, pamětní kniha obce, od nejstarších dob do 1940, pamětní kniha obce 1940-1945. Protokoly a zápisy SDO 1927-1948.
Spolek divadelních ochotníků, kar. 2, č. i. 60
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, kar. 4, č. i. 76
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, kar. 4, č. i. 75
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha jednací protokol, 1950 - 1953


Archiv St. Olbrichta – Slavkov, Brno: excp. Lidové noviny 1900. Pro DČAD červenec 2014.

Související Pojmy

Související Obrázky

Dašice, SDO, Bejvávalo - program, 1940
Dašice, SDO, Bejvávalo - program, 1940
Dašice, SDO, Pozdní láska
Dašice, SDO, Pozdní láska 1
Dašice, SDO, žádost městské radě 1901
Dašice, SDO, žádost městské radě o povolení pořádat po představení Charleyovy tety taneční zábavu
Dašice, SDO, Ženský boj, 1954
Hrochův Týnec, Hálek, Kniha protokolů, 1907 - 1923
Hronov, Jiráskův Hronov 1940
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, program JH 1940
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha jednací protokol, 1950 - 1953
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha jednací protokol, 1950 - 1953
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1929
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1930
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1935
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1938
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1948
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1948
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1948
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1949
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1950
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1951
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1951


Mapa působení souboru - SDO / DS OB

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Dašice, SDO, žádost městské radě 1901
Dašice, SDO, Pozdní láska
Dašice, SDO, Pozdní láska 1
Hrochův Týnec, Hálek, Kniha protokolů, 1907 - 1923
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1930
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1938
Jihlava, Klicpera, korespondence spolku, program JH 1940
Dašice, SDO, Bejvávalo - program, 1940
Dašice, SDO, Ženský boj, 1954