Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Estrádní soubor / Dramatický kroužek ZV ROH Plemenářského podniku / Divadlo Želeč

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1971
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1991
Působení: 197x, 198x
1971 došlo k obnovení ochotnické činnosti – byla založena Estrádní skupina,
poté Dramatický kroužek ZV ROH Plemenářského podniku.

1977 – František F. Šamberk: Blázinec v 1. poschodí, r. Prokop Mareš, účast na kraj. přehlídce.
1977 – Arnold Ridley: Půlnoční vlak, r. Prokop Mareš, zvuk J. Zobač a F. Moudrý, světla J. Šerý, masky B. Novotný, 1978 účast na KP Volyňské divadelní jaro venkovské.

1978 – Jana Knitlová: Sekyra na studánky, r. M. Kříž. 1979 účast na KP Volyňské divadelní jaro venkovské, NP ves. soub. Vysoké n. J. – cena Magdě Šonkové za postavu Rózy.

1979 – Jan Drda: Hrátky s čertem, r. P. Mareš, scéna a kostýmy Marcel Kříž, hudební spolupráce A. a J. Zobačovi, zvuk F. Šonka, světla J. Šerý, 1980 účast na KP Volyňské divadelní jaro venkovské.

1981 – Zdeněk Kozák: O ševci Ondrovi a komtesce Julince, r. Marcel Kříž, Jistebnice Okresní divadelní festival ZUČ, Volyňské divadelní jaro.
1982 – J. Paulů: Tři kostky cukru, r. Marcel Kříž, meziokresní přehlídky v Táboře a Vodňanech, jako host 15. Divadelní Třeboně, Volyňské divadelní jaro – cena diváka, XV. Divadelní Třeboň – mimo soutěž.

1981 – 3. 10. přátelské posezení v rámci oslav 70. výročí Ochotnického divadla Želeč.
2.–4. 10. výstava 70. let ochotnického divadla v Želči.
Představení v rámci oslav 70. výročí:
2. 10. Bechyně, DS MěKS , Voskovec / Werich / Ježek: Caezar.
31. 10. Prachatice, DS MěKS, V. K. Klicpera: Ženský boj.
14. 11. Čelakovice, DS KKP, bří. Mrštíkové: Maryša.
19.12. Želeč, Divadlo Plemenářského podniku SVZ, Jan Paulů: Tři kostky cukru.

1981 soubor přejmenován na Divadlo Želeč.

Od 1983 členem Svazu českých divadelních ochotníků (SČDO).

1983 rekonstrukce a modernizace jeviště a kulturního domu.

1983 první ročník NP jednoaktových her – Želečský divadelní podzim.

Úroveň souboru rostla.

1983 – Jiří Korbel: Sousedi, r. P. Mareš. Účast na KP Želečský div. podzim, 1984 na KP Volyňské divadelní jaro.
1984 – 15. 12. – Miroslav Plešák: Jak rozesmát princeznu, r. Marcel Kříž, 1985 účast KP Želečský div. podzim a na přehlídkách v Kaplici, Volyni, Velešíně, Třeboni, Českých Budějovicích, KP a NP KDP ve Vysokém nad Jizerou a Ostravě, na 4. meziokresní divadelní přehlídce v Bechyni.
1985 – Eduard J. Šim: Sešli se dva. Účast na KP Želečský div. podzim, 1986 na 5. meziokresní divadelní přehlídce Tábor.

1986 – Michail M. Zoščenko: Svatba, aktovka, uvedena v rámci 4. Želečského divadelního podzimu a oslavy 75. let ochotnického divadla Želeč.

1987 doplňkový program KP – O pohárek SČDO, Želeč.

1987 – Jan Schmid: Třináct vůní. Monolog Marušky předvedla Martina Panská, KP O pohárek ČSOD v Želči, navržena na NP v Hlinsku.

Aktivní členové v tomto období – M. Mazurová, J. Bílý, M. Šimák, režiséři M. Kříž a P. Mareš.

1988 Divadlo Želeč, činoherní divadelní soubor Závodního výboru ROH Plemenářského podniku SZV Želeč, 20 členů, vedoucí Prokop Mareš.

1988 – V. K. Klicpera / P. Mareš: Kdo zastřelil zlého jelena? R. Prokop Mareš, scéna, kostýmy a rekvizity účinkující a D. Kupková. Účast na VI. Želečském divadelním podzimu. 1989 ObP Volyňské divadelní jaro, Meziokresní divadelní přehlídka zemědělských a vesnických DS, 16. ročník.
Účast v národní přehlídce vesnických a zeměd. div. souborů ve Vysokém nad Jizerou.

1991 informoval Prokop Mareš dopisem o ukončení činnosti:
"Oznamujeme Vám tímto, že rozhodnutím členské schůze Divadla Želeč byla ke dni 30. 6. 1991 ukončena veškerá činnost jeho dvou souborů – dospělých i dětského Sluníčka. Toto rozhodnutí bylo přijato na základě zhodnocení stávající situace. Současná politická polarita rozdělila soubor, jsou výrazně narušeny osobní vztahy mezi jednotlivými členy. Neméně vážným důvodem je i vypovězení zřizovatelské smlouvy odborovým nástupcem ZV ROH Plemenářského podniku SZV Želeč k 31. 12. 1990. Divadlo Želeč působilo pod tímto názvem od roku 1981 a mělo bohatou činnost. Závěrečná schůze divadla rozhodla písemně poděkovat všem, kteří se o činnost zasloužili."
Bibliografie:
ČERNOCH, J. Přehlídka divadelního fandovství. Palcát 18. 3. 1987.

HEJTMÁNEK, Josef. Závěrečná zpráva "VDJ 81", MěKS Volyně.

KŘÍŽ, Marcel, MAREŠ, Prokop: DIVADLO Želeč 1911–1986. Želeč, ZV ROH Plemenářského podniku 1986, 40 s.

OCHOTNICKÉ hnutí na Táborsku 1983. Soupis divadelních a loutkářských souborů v okrese. Historie souborů. Tábor, OKS, OV SČDO 1983.

PROGRAM: VOLYŇSKÉ DIVADELNÍ JARO 1989.

PROGRAM 75. let ochotnického divadla Želeč a 4. Želečského divadelního podzimu.

PROGRAM: Okresní divadelní festival 81 Jistebnice.

VOLYŇSKÉ divadelní jaro 1980. AS 1980, č. 7, s. 21.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1988, s. 114. kART.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, Krakonošův divadelní podzim, 1979, Ka 41, i. č. 122
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, Krakonošův divadelní podzim, 1985, Ka 41, i. č. 122

Praha. NIPOS, DČAD, kART (knihovna ARTAMA):
Evidenční karta ÚKVČ, 1988 (celkem 2 evid. karty v kART).

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim, 1979
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, NP Krakonošův divadelní podzim, 1985
Třeboň, Divadelní Třeboň, program, 1985
Volyně, Volyňské divadelní jaro, program, 1982
Želeč, Divadlo Želeč, Jak rozesmát princeznu – program, 1985–1986
Želeč, Divadlo Želeč, Jak rozesmát princeznu, 1985
Želeč, Divadlo Želeč, Jak rozesmát princeznu, 1985
Želeč, Divadlo Želeč, Kdo zastřelil zlého jelena? 1989
Želeč, Divadlo Želeč, logo, 1986
Želeč, Divadlo Želeč, O ševci Ondrovi  a komtese Julince – program, 1981
Želeč, Divadlo Želeč, O ševci Ondrovi a komtesce Julince, 1981
Želeč, Divadlo Želeč, O ševci Ondrovi a komtese Julince – program, 1981
Želeč, Divadlo Želeč, O ševci Ondrovi a komtese Julince, účinkující, 1981
Želeč, Divadlo Želeč, Pásmo ke 40. výročí osvobození – program, 1985
Želeč, Divadlo Želeč, slovo režiséra na Volyňském div. jaru, 1982
Želeč, Divadlo Želeč, Tři kostky cukru – program, 1982
Želeč, Dramatický kroužek ZV ROH Plemenářského podniku, Blázinec v prvním poschodí, 1977
Želeč, Dramatický kroužek ZV ROH Plemenářského podniku, Blázinec v prvním poschodí, 1977
Želeč, Dramatický kroužek ZV ROH Plemenářského podniku, členové souboru, 1972
Želeč, Dramatický kroužek ZV ROH Plemenářského podniku, Hrátky s čertem, 1979
Želeč, Dramatický kroužek ZV ROH Plemenářského podniku, Hrátky s čertem, 1979
Želeč, Dramatický kroužek ZV ROH Plemenářského podniku, Půlnoční vlak, 1978
Želeč, Dramatický kroužek ZV ROH Plemenářského podniku, Sekyra na studánky, 1979
Želeč, Dramatický kroužek ZV ROH Plemenářského podniku, Sekyra na studánky, 1979
Želeč, Dramatický kroužek ZV ROH Plemenářského podniku, Sekyra na studánky, 1979


Mapa působení souboru - Estrádní soubor / Dramatický kroužek ZV ROH Plemenářského podniku / Divadlo Želeč

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Želeč, Divadlo Želeč, logo, 1986
Želeč, Dramatický kroužek ZV ROH Plemenářského podniku, členové souboru, 1972
Želeč, Dramatický kroužek ZV ROH Plemenářského podniku, Blázinec v prvním poschodí, 1977
Želeč, Dramatický kroužek ZV ROH Plemenářského podniku, Půlnoční vlak, 1978
Želeč, Dramatický kroužek ZV ROH Plemenářského podniku, Sekyra na studánky, 1979
Želeč, Divadlo Želeč, Tři kostky cukru – program, 1982
Želeč, Divadlo Želeč, Jak rozesmát princeznu, 1985
Želeč, Divadlo Želeč, Jak rozesmát princeznu, 1985


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.