Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Divadelní ochotnický spolek / Občanská beseda / Ochotnické divadlo

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1863
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 191x
Působení: 188x, 189x, 190x, 191x
1863 - Občanská beseda uspořádala zábavu, součástí fraška Pan Trouba, úspěšně předvedená ochotníky.
1863 - 8. 2. - ochotníci v Příboře na Moravě dávali v letošním masopustě Husička z Podháje.
1864 - 7. 2. - Roderich Benedix: Vězení, 4aktová fraška sehrána jako součást hudebně deklamátorské besedy.
1865 - 15. 1. - A. Wilhelmi: Jeden z nás se musí oženit, G. H. Putlitz: Politika v lese, doplněno zpěvy místních sborů; 19. 2. - "divadelní ochotníci nám opět příjemný večer připravili" - sehráli frašku Jana Strakatého Manžel bez ženy. O přestávce zapěly ženský i mužský sbor.
1865 - 10. 9. - ochotníci sehráli jednoaktovky K. A. Görner: Vychovatel v nesnázi a A. Fredro: Pan Čapek aneb Což pak mne nikdo nezná?. Hráli v místních kasárnách. Doplněno sborovými zpěvy.
1865 - 19.11. - J. N. Štěpánek: Čech a Němec.

1882-1910 Divadelni ochotnický soubor Příbor, činnost doložena v SOkA.
1883 DiS uvedl České Amazonky (Tyl), Střelec a kouzelník (Schmiedleichner), Těžké ryby (Balucký), Jos. Kajetán Tyl (Šamberk) ve prospěch Ústřední matice; v hl. rolích Remeš, Červenková, Klimíček, Ondroušek. O tomto představení v dobovém tisku (olomoucký Našinec): "Provedená hra byla velmi zdařilá, ochotníci s pravým zápalem studovali své úlohy a také je provedli... Z celé hry jasně vysvítalo, že naši ochotníci s velkým sebevědomím a jistotou úlohy převzaté podávají, což zajisté ku velké cti jim jest."
1884 - 31. 10. - V. L. Moser: Na Dušičky aneb Modlitba na hřbitově; 23. 11. - M. Balucki: Po smrti tetině, 27. představení, režie prof. P. Bezděk; 14. 12. - 29. div. představení - Gustav Pfleger Moravský: Ona mne miluje, veselohra ve 4. jednáních. Hráno v měšťanském sále.

1885 - leden - Lad. Stroupežnický: Noviny a karty a Karel Pippich: Z české domácnosti, veselohra.
1885 - 12. 4. - J. V. Frič: Kmotr Fritz, obraz ze života.
1885 - 15. 11. - A. H. Sokol: Starý vlastenec, veselohra.
1885 - 13. 12. - H. Grunert: Válečná lest, Fr. Mirovský: Vychovatel v čepci. 31. 12. Silvestrovská zábava měla 14 čísel, korunou byla hra Don César a spanilá Majolena, operu nastudoval p. Kučera a na piáně doprovodil prof. Budínský.

1886 - 2. 2. - jednoaktovky - Kolovrat-Krakovský: Zmeškal hodinu, K. Pippich: Ve veřejném životě - 42. představení spolku ve prospěch mateřské školy. 16. 2. - SDO pořádal koncert hudby c. k. pěšího pluku z Olomouce, na programu Dvořák, Smetana, Wagner aj.
Do 1910 přes 120 her.

1894 - Ant Lokay: Vzorný manžel.
1897 - J. K. Tyl: Paličova dcera, Krasojezdkyně, Jan Červenka: Opuštěný.
1898 - Jos. Štolba: Peníze.
Bibliografie:
LADECKÝ, Jan: Seznam předmětů divadelního oddělení Národopisné výstavy českoslovanské roku 1895. In Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Div. odbor NVČs 1895, s.180 - 193. Vystaveno: Divadelní cedule Vzorný manžel ochotnického divadla v Příboře ze dne 16/12 1894. Následné uložení exponátů nezjištěno.

Divadelní listy 1883, č. 4, s. 36, č. 7, s. 61, č. 12, s. 110, č. 13, s. 118.

Moravská orlice 4. 12. 1863.
Moravská orlice 29. 1. 1864.
Moravská orlice 25. 1., 8. 3., 10. 9., 20. 9., 18. 11. 1865.
Moravská orlice 23. 4., 16. 11., 22. 11., 30. 11., 18. 12. 1884.
Moravská orlice 11. 1., 8. 4. 1885.
Moravská orlice 10. 1., 29. 1., 4. 2. 1886.

České besedy, roč. I., č. 7, časopis věnovaný české společnosti vůbec a spolkům zábavným, divadelním a pěv. hudebním zvláště. V Praze 10. 12. 1885.

Thalie 1897-8, č. 18, s. 143, č. 19-20, s. 160, č. 21, s. 176.
Thalie 1898-9, č. 19, s. 150.
Archivy:
Státní okresní archiv Nový Jičín:
Název fondu (sbírky): Divadelní ochotnický spolek Příbor
Časový rozsah: 1882-1910
Původce fondu (sbírky): Divadelní ochotnický spolek v Příboře, založený 1882
Tematický popis: Listina - diplom čestného členství spolku pro městského lékaře dr. Bedřicha Remeše. Významná je Kniha pamětní 1882-1904 a matrika členů; jinak fond mezerovitý.
Archivní pomůcky: nejsou

Archiv St. Olbrichta, Slavkov, Brno - Moravská orlice 1863, 1864, 1865, pro DČAD červen 2014. Moravská orlice 1886, pro DČAD srpen 2015. MO 1884, pro DČAD květen 2017.

Mapa působení souboru - Divadelní ochotnický spolek / Občanská beseda / Ochotnické divadlo

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':