Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Sokol

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 193x
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1987
Působení: 193x, 194x, 197x, 198x
Kobyly, DS Sokol
Ochotníci Sokola na dluh vybudovali sokolovnu, kterou pak museli dlouho splácet.

1939 - 16. dubna - Naši furianti, přicházeli i diváci z nově zabraných Sudet , několikrát se opakovalo.
1939 - v květnu - Paní Marjánka, matka pluku, V té hrál a zpíval legendární komik Sláva Štancík z Podhory, dále účinkovali Jar. Kolomazník, Aninka Bartošová, Jar. Bína, Jar. Kiršner, paní Poršová a z Č. Dubu M. Hanušová a J. Ječný. Režíroval Fr. Bartoš, hudbu řídil J. Sluka z Bud. Napovídal pan Cvrček z Č. Dubu, který také tiskl plakáty.

1940 - 31. 3. - sehráno Štechovo Třetí zvonění, režie Bartoš; 18. 8. - Ta naše písnička česká.

1941 začátkem ledna Strakonický dudák, režie čet. strážmistr Bohumil Boháč . Náročná výprava - zakoupily se dvě nové jevištní scény, nový horizont a reflektory. Hudbu si vzal na starost ředitel školy F. J. Knob, tance nacvičila A. Bartošová. V hlavních rolích učinkovali: S. Štancík, J. Ječný, B. Bínová, A. Bartošová, A. Mizerová, M. Poršová, J. Šimonová, F. Bartoš, F.Šarbort, J. Kiršner, J. Červa, J. Bína.

1941 - 30. 3. - Bártova pomsta, režie Boháč; v červenci Z českých mlýnů, hra se zpěvy, režie Boháč, zpívali Jiřina Šimonová, Václav Pecina, Sláva Štancík, pan řídící Šarbort, Jar. Kiršner. Dále hráli: Bartošovi, Reslovi, Fr. Hořák a jiní. Hudbu a zpěvy nacvičil pan Sluka z Bud. Představení nejprve Němci zakázali, ale asi za dva měsíce na něčí přímluvu bylo povoleno.

1941 dále Slečinka z bílého zámečku, režie Boháč.
Poté byl čet. strážmistr Boháč odvolán z Kobyl, ale ještě připravili operetu Perly pany Serafinky. Opět hráli a zpívali Jiřina Šimonová, Jar. Bína, Jiřina Košková, Jar. Kiršner, Marie Svobodová, Jos. Kiršner, dále paní Poršová, pan Kauška, Fr. Hořák a další. Režii měl Fr. Bartoš, napovídal V. Abrahám. Hudbu a zpěvy nacvičil Josef Sluka a učitel Šorejs z Mnichova Hradiště.

Brzy po premiéře Serafinky byla veškerá činnost Sokola zakázána.
Přestalo se cvičit a v sokolovně bylo zřízeno kino, které ovšem za války velmi prosperovalo, a pomohlo tak splatit zbytek dluhů.
V té době došlo také k persekuci sokolských činovníků. Mnozí byli zatčeni a posláni do koncentračních táborů, kde byli umučeni.

V 70. letech divadelní soubor Sopkola obnoven
1979 - (na domácím jevišti v Nechálově), Jan Drda: Dalskabáty.
Účast OP vesnických souborů
1987 - ukončil činnost.
Bibliografie:
INFORMACE z pamětí Anežky Bartošové. Viz Obec / Texty.

POPRVÉ. Okresní přehlídka vesnických divadelních souborů okresu Liberec. (ev). Amatérská scéna 1979, č. 7. s. 14-15.

TALLER, Ivan: České ochotnické spolky okresu Liberec. Rkp. pro MČAD 1998. 13 s. Viz Místa/Okresy/Litoměřice/Texty.


Vpřed 73/1973, 49/1974
Archivy:
SA Frant. Němec, Havlovice, p. Kobyly

Související Organizace

Mapa působení souboru - Sokol

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':