Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Místní osvětová komise

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1920
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 196x
Působení: 192x, 193x, 194x, 195x, 196x
1920 postavení školy, založena MOK (Místní osvětová komise),
1923 při ní zřízen Divadelní odbor, který našel zázemí v budově školy. V rezervní učebně bylo zřízeno stálé jeviště, osvětlené petrolejovými lampami a později acetylenovým osvětlením z přenosného vyvíječe plynu.
Divadlo dospělých i dětské.
Pro první ochotnické představení zapůjčil SDH z Plání kolem 1918-1920 celé jeviště. Hrála se veselohra F. X. Svobody Poslední muž a je uváděno, že někteří starší občané viděli divadlo vůbec poprvé. Představení mělo velký úspěch, a tak byla záhy nacvičena ještě hra Polský žid.
Divadlo v Lomničce je těsně spjato s místním učitelem Pavlem Holcem, který se ochotnické činnosti jako poradce a kritik věnoval i v osvětových komisích okresu Kralovice a později Plasy a Plzeň-sever.
V Lomničce působil především jako režisér a rovněž pro hry připravoval scény.
K aktivním členům souboru patřil také Václav Beránek, který zde působil do roku 1929.
ODi zapustilo trvalé kořeny.
3-4 premiéry do roka.
1930 např. hra z amerického života v indiánské rezervaci - Selfby: Kvítek prérie - Rudoška Inonoš, Růžena Jesenská: Je veliká láska na světě?, Olga Scheinpflugová: Láska není všechno.
1931 mj. Oscar Wilde: Vějíř lady Windermerové.
1935 K. Balák: Případ flašinetáře Bezkočky, režie a scéna Pavel Holec; dále hry Tyranství slz za pohostinského účinkování ochotníků z okolí a A. Kadlecové z Prahy a Maaterlinck: Stillmondský starosta.
1937 Divadelní odbor Místní osvětové komise v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1937, 1938 za MOK Lomnička kandidoval do II. Tylova okrsku ÚMDOČ v Plzni řídicí učitel Pavel Holec, člen okrskového výboru.
1939 Rybnikář Kuba (Müller), Mikuláš Dačický z Heslova (Stroupežnický),
Pan Grünfeld a strašidla (Scheinpflugová).
1920-1940 r. a organizátor kulturního života uč. P. Holec, působil též jako referent pro divadlo při okr. kulturní komisi, jako kritik ochotnických představení v tisku atd.
Po válce MOK div. představení.
Bibliografie:
HOLEC, Pavel: O jeho práci: Ve službách Thalie II, s. 76.

HOLEC, Pavel: Počátky ochotnických divadel v našem kraji. Vlastivědný sborník Rakovnicka s Křivoklátskem a Kralovicka s Manětínskem 1932, s. 75-76. M Mariánská Týnice.

HOLEC, Pavel: Počátky divadelní činnosti na Kralovicku po světové válce. Vlastivědný sborník Rakovnicka s Křivoklátskem a Kralovicka s Manětínskem, 1936, s. 77. M Mariánská Týnice.

OSM a půl století v plaské kotlině. Kapitola Divadlo ve škole. Plasy 1997.

SVOBODOVÁ, Alena: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Plzeň-sever. Rkp. pro MČAD 1998. 20 s. Viz Místa/Okresy/Plzeň-sever/Texty.

VODRÁŽKOVÁ, Lada: Ochotnická činnost na Plzeňsku se zaměřením na oblast Dolnobělska, Kralovicka, Manětínska a Plaska.
Diplomová práce FF UK v Praze 1995.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 73.České divadlo 1939, č. 4, s. 36.
Archivy:
Státní okresní archiv Plasy:
OkÚ kult.: Programy 3 divadelních představení.

Související Organizace

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':