Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Ochotnická div. společnost

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1840
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1852
Působení: 184x, 185x
1840 - dle Táborského (1835 dle Ž. Pohorecké) založena první česká Ochotnická div. společnost, ředitel Fr. Nemastil, poté V. Měřinský, kterému se podařilo opatřit na tu dobu nákladné jeviště. Domovskou scénu měli v hostinci U Černého orla.
Zpočátku soubor tvořilo 6 pánů a 3 dámy: kupec J. Novák, kamnář Jan Dvořák, krejčí Karel Břečka, Josef Beneš, František Erben, Karel Wiesinger, Marie Čečerlová, Anna Čečerlová a Marie Wiesingerová. Hudbu řídil učitel Hynek Čečerle.

Zábavní repertoár, obrozenské hry a vlastní překlady německých her, např. Kotzebue: Panošovo šelmovství, Štěpánek: Brambory, Co se vleče, neuteče, Bratrovrah, Cuno: Hastroš, Chytroušek, Castelli: Dobrý tón, Dva přátelé a jeden kabát, Wolf: Strejček Hurlivurli, Lembert: Kat Amsterodamský, Scribe: Malíř, Klicpera: Divotvorný klobouk, Kotzebue: Rotržitý, Rayman: Sedlské námluvy, Raupach: Žebrák.
Obecenstvo i z okolních vesnic, Českého Brodu a Zásmuk.
Od 1837 členem souboru Fr. Heller (skladatel, tíhnoucí k německé opeře, psal písně i na české texty, zpíval titulní roli v pražském provedení Josefa a jeho bratří) a dcera místního učitele, Ludmila Čečerlová, výborná zpěvačka. Tím se repertoár rozšířil i o zpěvohry.
---
"V prvním desetiletí kouřimského ochotnického spolku v letech 1837–1847 byly uvedeny následující hry: Zmatek nad zmatek, Kain a Abel, Fučík aneb Kam vítr tam plášť, Škroupova-Chmelenského opera Dráteník, Boieldieuova opera Bílá paní, Hastroš, Kdo s koho, Netopýr, Kolárovo historické drama Magelóna a Zapečetěný měšťanosta. Jak je vidět, ochotníci se směle pouštěli i do inscenování oper, přestože se nám může zdát, že jejich příprava musela být finančně, režijně i pěvecky náročná. Ovšem opery byly v době českého obrozeneckého divadla velmi oblíbené a staly se jevem typickým pro dané období. Značné přízni se těšil titul Dráteník, který byl hojně uváděn ve všech českých městech a ve kterém prvně zazněla pozdější národní hymna Kde domov můj." (R. Pšeničková)

Spolek se sice rozešel, ale byl založen znovu.

1847 došlo k dalšímu rozšíření spolku.
"Spolek nabyl důležitosti a společenského významu, neboť do něj přistoupila řada členů vysokého společenského postavení. Funkce ředitele se ujal tehdejší purkmistr kouřimský MUDr. František Tuček, řady herecké rozšířili pánové Josef Moravec – kancelista, František Olivieri - hospodář, Emanuel Pštros – hospodářský úředník ve Svojšicích, Josef Pleskot, Antonín Stoklasa a Jan Halda. Ovšem ne na dlouho. Toho roku se hrálo pouze dvakrát, doba byla bouřlivá.

1848 vznikl nový divadelní spolek, ředitelem Fr. Tuček a F. Pleskota (??), sehráno 9 představení, tehdy obvyklý repertoár.
1849 spolek přesídlil spolu s hostinským, který odešel od Černého orla do restaurace U Hroznu (čp.79),
kde jako prvním první představení byla uvedena hra Dámy a husaři - hrálo se k poctě Karla Havlíčka Borovského při jeho návštěvě Kouřimi.
1850 se hrálo pouze jednou - veselohra Jak to as dopadne. Poté bylo hraní pozastaveno, soubor nedostal povolení k účinkování.
1851 ve prospěch Národního divadla - Rayman: Vyhrané panství, Štěpánek: Kuliferda, malý finanční výsledek, potřeba novějšího repertoáru, ale společnost neměla dostatek sil a bránilo tomu i primitivní jeviště.
Zásluhou Fr. Moravce, jenž "ze svého pomáhal", sehrán ještě
1851 Tylův Slepý mládenec za velkého návalu obecenstva a 1852 se opakoval. Výtěžek věnován na zakoupení tří velkých svítilen k osvětlení města.
(Na 4 roky poté hrám zabránilo vládní nařízení, které zakazovalo c. k. úředníkům hrát divadlo.)

Dále viz Spolek divadelních ochotníků.
Bibliografie:
DĚJINY českého divadla, II. díl. Mapka českého divadla ve 30. a 40. letech 19. stol. Praha, Academia 1969, s. 291.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 383.

POHORECKÁ, Žofie: Divadlo v Kouřimi 1820-1913. Kouřim, SDO 1914. 66 s. DNM: T 2606.

PŠENIČKOVÁ, Radka: Amatérské divadlo na Kouřimsku. Magisterská diplomová práce. Brno, MU - FF - Ústav hudební vědy 2009, s. 18-22.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 268-270.

Související Obrázky

Letopisy, s. 082, Kouřim, vývoj do 1868
Letopisy, s. 083, Kouřim, vývoj do 1868
Letopisy, s. 084, Kouřim, vývoj do 1868
Letopisy, s. 085, Kouřim, vývoj do 1868
Letopisy, s. 086, Kouřim, vývoj do 1868


Mapa působení souboru - Ochotnická div. společnost

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':