Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Spolek ochotnického divadla (SOD)

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1865
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 194x
Působení: 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x
Moravská orlice 6. 4. 1865:
"Jak již v M.O. uveřejněno bylo, zařizuje se u nás ochotnické divadlo. Jeviště jest již zřízeno, úlohy nastudovány, a přec se nesmí hráti. V čem to tedy vězí, bude se mnohý ptát. Příčinu toho musíme připočísti naší konstituční svobodě, kde se bez cenzury ani takové kusy provozovat nesmí, které již dříve po celé česko moravské vlasti naší provozovány byly.
Nevíme, kde to vlastně trčí, je-li to posud u okr. úřadu anebo u c.k. místodržitelství; na každý ale způsob nedošlo povolení včas, poněvadž ochotníci dne 5. t. m. po prvnikráte vystoupiti chtěli."

1865 zal. Spolek ochotnického divadla (SOD), založil JUDr. Jan Kozánek a Josef Mnohoslav Šperlín, podnětem snad ohlas vystoupení J. Mošny se Štanderovou společností (1863).
První režisér student Rudolf Bubmala, hudbu pro představení komponoval a řídil K. Zavadil, první sbormistr Moravanu, hráli v Mühlmannově domě ve Vodní ulici.
1865 - 11. 6. - Pěvecká a divadelní zábava - kromě sborů a deklamovánek sehrána Nerudova jednoaktová veselohra Prodaná láska.
1865 - Jan Neruda: Ženich z hladu a Rekrutýrka v Kocourkově (překl. z němčíny); 2. představení Wilhelmi: Jeden z nás se musí oženit, jednoaktovka a veselohra o 3 jednáních - J. J. Melichar: Pan Traube čili Změna jména; 4. představení Lockroy: Po půlnoci, A. Fredro: Pan Čapek aneb Cožpak mě nikdo nezná?
1865 - 19. 10. - k oslavě Říjnového diplomu mj. představení - V. K. Klicpera: Dobré jitro.
1865 hostování Elišky Peškové-Švandové u příležitosti svěcení praporu.
Do 1868, kdy činnost prakticky ustala, celkem 14 představení, především jednoaktovky a plytké frašky ve špatných překladech, výjimkou Pan Čapek aneb Cožpak mě nikdo nezná? (A. Fredro).

1873 obnovena činnost dr. Františkem Suchomelem a Hugem Zimkem. Vypracovány a schváleny nové stanovy. v nich záměr postavit samostanou divadelní budovu z vlastních prostředků.
1873 -1885 náročnější volba, hry se současnou tematikou a novinky, preference domácí dramatiky (ze 17 českých titulů 12 současných her a 5x klasika), vliv dramaturgie na růst kvality herectví. Např. Divotvorný klobouk, Ženichové, Blázinec v prvním poschodí. Vůdčí osobnost dr. Fr. Vysloužil - herec, režisér a organizátor. V tomto roce se stal předním členem herec František Brůžek.
1885 - 15. 11. - J. B. Molière: Lakomec, - Lakomce hrál p. O. Porázek - "kroměřížský Mošna".
1889 - 7. 9. - slavnost Radhoště (spolek pro podporu moravských studentů v Praze), v jejím rámci v Nadsklepí ochotníky sehrána veselohra J. Vrchlického Noc na Karlštejně, jh. Ed. Vojan jako Karel IV. a Hana Kubešová (později Kvapilová) jako Alžběta. Režie Dr. Zimek.

1890-1918 ročně až 20 premiér,
1890 - 21. 12. - představení aktovek - G. Pfleger Moravský: Telegram, Karel Pippich: Z české domácnosti, hudba městské kapely za vedení M. Ludwiga. Hráno v městské střelnici;
1890 - 31. 12. - Moravan společně s Občanskou besedou připravil silvestrovskou zábavu, řada pěveckých čísel a sólových výstupů, součástí veselohra Nápady v provedení členů spolku ochotnického divadla.
1892 vybudováno stálé jeviště v Nadsklepí, zah. Křivé cesty (Štolba), dále povrchní, převážně lehký repertoár, výjimkou Strakonický dudák, Strýček Váňa, Lucerna, Ženitba, Hanička (Hauptmann), Paní mincmistrová (jh. Miloš Nový, ND), 32 členů.
1896 26 her. Nejvýznamnější osobností Ot. Porázek, organizátor, výborný herec a režisér.
1896 uv. Paličova dcera, Poslední vůle Cesara Girodola, Manžel ze šetrnosti (Abrahamowitz, Ruskovszki), Ženichové (Macháček), Plesové střevíce (Gastinau), Věno (Baldessati), Lišák a Smola (Böhm).
1897 České Amazonky.
1898 Nový život, Loď v přístavu, Chytrák na chytráky, Vina, Veselohra na mostě, Vychovatel v čepci, Strakonický dudák.
1899 mj. Ohnivá země, Noc na Karlštejně, Světec či blázen, Na letním bytě, Magelona, Dámy a husaři, Ženitba Bělužinova, Katakomby, Život za přítele.

1900 - 5. a 6. 1. - sehrána báchorka Vojt. Baldessari-Plumlovské Svatoň a Milena s hudbou Ferd. Vacha - oba autoři půs. v Kroměříži; při Rahhošťské slavnosti - Lad. Stroupežnický: Paní mincmistrová; celkem sehráno 21 představení, spolek měl 34 členů.
1901 v Princezně Pampelišce a Ideální ženě jh. Hana Kvapilová,
1906 jh. Marie Laudová-Hořicová.
V 1. desetiletí 20. stol. velký nárůst operet.
1902 spolupráce se Spolkem českých paní a dívek Libuše, k jeho 10. výročí živý obraz Libušin soud.
1903 Revisor.
1911 - 17. 12. - sehrána Skružného novinka Žabec.
1913 - 15. 5. - v přírodním divadle v zámecké Květné zahradě sehráno Šubertovo drama Jan Výrava, režie malíř J. Jura.
1914 sehráno 11 představení. G.Zapolská: Morálka paní Dulské, Hauptmann: Hanička, Lothar: Král Harlekýn (h. Miloš Nový z ND) ,jinak operety a frašky ve prospěch Červeného kříže a válečného lazaretu.
1915 L. Stroupežnický: Paní mincmistrová, J. Vrchlický: Noc na Karlštejně.
1916 se nehrálo
1917-18 frašky a operety, celkem 11 představení
1918 k výročí zákl. kamene ND F. Šamberk: J. K. Tyl, h. Sokol-Tůma.

1919 vleklá krize, i generační, málo dobrých představení. 1930 vyvrcholila odchodem řady členů do Nezávislého divadla..
1920 J.K. Tyl: Strakonický dudák (host R. Daňková)
1921 J. J. Kolár: Pražský Žid
1922 N.V.Gogol: Revizor, Molière: Lakomec, W.Shakespeare: Hamlet ( host M. Nový, ND).
1925 oslava 60 let trvání spolku, sehrána veselohra K. Horkého Bejvávalo za účasti autora.
1926 cyklus Tylových her.
Od 1925 slabá úroveň, z 19 představení 12 operet.
1929 - 29. června zájezd do Morkovic. Dávána opereta Která je ta pravá? a jako host vystoupila Zdeňka Bezručová, subreta Národního divadla z Brna.
1932 - 26. prosince zájezd do Morkovic. V místní sokolovně hrál komedii Konto X. Jako host vystoupil známý a populární kroměřížský komik Ruda Vybíral.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1940-1944 oživení SDO mladší generací studentů i členů ze zastavených spolků Milíč a Nezávislá scéna (viz dále),
1940 slavnostní jubilejní představení k výročí SDO Milostná mámení (Tetauer), r. B. Zerlinka, h. Zora Rozsypalová, později profes. herečka v Ostravě.
Vyhlášen boj nevkusu a podprůměrným hrám. Znovu nastudován Revizor.
1941 Z.Winter: Nezbedný bakalář v dramatizaci Zdeňka Štěpánka.
Týž rok odnož SDO Dětská scéna, viz
1944 poslední inscenace F. C. Faltis:Stanice Gordian.
Bibliografie:
HRABAL, Gustav: 110 let ochotnického divadla v Kroměříži. AS 1975, č. 8, s. 19-20.

JUBILEJNÍ ročenka k šedesátému výročí založení Spolku ochotnického divadla v Kroměříži. Příspěvek mj. Otakar Pinsker. Kroměříž, Spolek ochotnického divadla 1925. 32 s.

KAJDOŠ, Oldřich: Z dějin Spolku ochotnického divadla v Kroměříži. In: Osvětové číslo, příl. Vlastivědného sborníku pro mládež župy olomoucké 1926-1927, č. 9, s. 8-9.

KUBÍN, Otakar: O založení a vývoji českého divadelního spolku v Kroměříži. Kroměřížský rok 1948, č. 16, s. 10.

KUBÍN, Otakar: Počátky divadla v Kroměříži. Kroměřížský rok 1948, č. 7, s. 10.

LAJKEP, Zdeněk: Dějiny ochotnického divadla v Kroměříži. 1865-1945. Kroměříž, Pálková 1995. 108 s., foto. kART.

LAJKEP, Zdeněk: Jubileum kroměřížských “ochotníků”. Kroměřížská jiskra 1978, č. 51, s. 2.

LAJKEP, Zdeněk: Kroměříž a ochotnické divadlo 1865-1918.
Kapitola z kulturní historie města a regionu. Kroměříž, MěÚ 1992. 129 s. kART.

LAJKEP, Zdeněk: Posledních padesát let kroměřížského ochotnického divadla. kroměříž, AggrA, 1999.

OSLAVA šedesátiletého trvání Spolku divadelních ochotníků. Podepsáno (F-ý). Pozorovatel 1925.

PAMĚTNÍ spis k 70. výročí založení Spolku ochotnického divadla v Kroměříži. 1865-1935. Red. Bohumír Traube. Kroměříž 1935. 37 s. Příspěvky: Fr. Herman, Gabriela Preisová, Jiří Mahen, Jaroslav Kvapil, Em. Janský, Boh. Traube, pohostinská vystoupení. kART. KK.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 72.


Moravská orlice 12. 1., 17. 1., 24.1.,15. 3., 6. 4., 15. 4., 23. 4., 10.6., 21. 7., 11. 8., 16. 9., 24. 9., 3. 10., 7. 10., 24. 12. 1865.
Moravská orlice 3. 9., 7. 9. 1889.
Moravská orlice 21. 12. 1890.

Thalie 1896-7, č. 1, s. 15, č. 14, s. 177, č. 17-18, s. 218, 219, č. 19-20, s. 233.
Thalie 1897-8, č. 2, s. 14.
Thalie 1898-9, č. 5, s. 40, č. 7, s. 55, č. 8, s. 63, č. 20, s. 159, č. 21, s. 168.
Thalie 1899, č. 1, s. 6, č. 4, s. 33, č. 5, s. 43, č. 6, s. 51, č. 15-16, s. 131, č. 17, s. 138, č. 18-19, s. 149, č. 20, s. 160, č. 21, s. 167.

Lidové noviny 5. 1., 11. 8. 1900.
Divadelní listy 1902-3, č. 20, s. 354.
Československé divadlo 1925, č. 15, s. 240.
Archivy:
Archiv St. Olbrichta, Slavkov, Brno - Moravská orlice 1865. Lidové noviny 1900. Pro DČAD červen 2014. Moravská orlice 1890, pro DČAD září 1915.

Související Pojmy

Související Obrázky

Kroměříž, DS, propagační leták k oslavám 150. výročí trvání ochotnického divadla v Kroměříži, 2015
Kroměříž, SDO,  Baj-Kaj-Laj, 1909
Kroměříž, SDO, Která je ta pravá, 1929
Kroměříž, SOD, Jubilejní ročenka, 1925
Kroměříž, SOD, Jubilejní ročenka, 1925


Mapa působení souboru - Spolek ochotnického divadla (SOD)

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Kroměříž, SDO,  Baj-Kaj-Laj, 1909
Kroměříž, SOD, Jubilejní ročenka, 1925
Kroměříž, SOD, Jubilejní ročenka, 1925
Kroměříž, SDO, Která je ta pravá, 1929


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.