Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Pelikánova JDO / SDO / Divadlo hořických ochotníků

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1858
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1949
Působení: 185x, 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x
1858 založena Pelikánova jednota, která často dále používala název Divadlo hořických ochotníků.
zásluhou katechety a ředitele školy P. Aloise Makariuse, Josefa Kurzweila, členy místní inteligence a představitelé obce.
Na novém jevišti U zlatého beránka, čp. 39 zah. Paní Marjánka, matka pluku.
1860 nová opona.
1863 JDO hrála v bývalé manufaktuře Šulcovna, čp. 468. První úvahy o postavení div. budovy.

1865 stálé divadlo v čp. 342, zah. Slepý mládenec, týž rok 18 představení.
1866 během bitvy u Sadové v prostorách divadla lazaret, zničeno zařízení.

1868 ochotníci 7 představení.
Repertoár výrazně kvalitnější než tehdy obvyklý.
1858-1868 ochotníci 95 představení, ve prospěch sociálních účelů, ale i pro ND, svatovítskou katedrálu, školní knihovnu, Žižkův pomník.
1869 opereta Kvas krále Vondry XXVI (J. Illner).

1877 uveden Kupec benátský, ochotníci vypisovali předplatné.
1878 A. Schreiber: Jezovita a jeho chovanec
1878 požár v divadle ochromil činnost ochotníků.
1879 zpěvácké spolky zpěvohra Sedlská svatba (kantor P. Režný).

1880 V studni.
Pelikánova jednota 1858-1883 162 her, 189 představení.
1883 zpěvohry V studni, Fidlovačka, aneb, Žádný hněv a žádná rvačka a Dráteník,
1884 Zmařená svatba (Šebor).
1887 J. Rosen: Naše děvčata.
1889 Dívčí ústav (Suppé). Základem však české hry, též současní autoři.
1884-1908 ochotníci 164 představení.

Hrálo se nejen v místě, ale i okolí, Jičíně, Hradci Králové apod.

1893 SDO (JDO) členem ÚMDOČ, A. Kukla: Anatomové.
1894 uvedla 6 divadel - drma Královna Barbora, veselohry Dvy šťastné dny, Princ Bebé, Cesta na východ, dále Mlynář a jeho dítě, drama Vlast.
1858-1894 JDO sehrála 253 divadelních titulů, z toho 138 původních českých. (Přehled spolků hořických koncem r. 1894.)

1897 SDO založil dramatickou školu.
1898 - Emigrant, Černé duše.
1899 - Uvedeno Na letním bytě, Darmojedka, Mlynář a jeho dítě, Dobrodruzi.

1902 - Flachsmann vychovatelem, J. Hilbert: Vina.
1903 - Pan ředitel.
1903 při příležitosti výstavy českého severovýchodu v Hořicích pořádány "závody českých ochotnických spolků", účast: DO Měšťanské besedy z Bělohradu, SDO z Hořic, odbor dělnického vzdělávacího spolku Barák z Jičína, SDO Kolár z Nechanic, SDO Hanka z Králova Dvora, SDO Klicpera z Hradce Králové - 1. cena F. X. Svoboda: Olga Rubešová, SDO Erben z Miletína, SDO Tyl z Rychnova nad Kněžnou, SDO ze Skřivan.
1904 Vrchlický: Pomsta Catulova

1906 na výroční valné hromadě zvoleni: J. Maličký starostou, K. Železný a V. Beneš režiséry.
1908 za 50 let činnosti 371 představení.
1910-1913 rekonstrukce sálu v Městském domě.

1921 sídlo Erbenova okrsku ÚMDOČ,
22 divadelních jednot, pořádal různé divadelní kurzy.
Týž rok okrsek uspořádal velkolepé Jiráskovy oslavy. Účinkovalo 600 členů,
Mezi proudy (DS z Ostroměře a Sobčic),
Jan Roháč (Vojice, Újezd Podhorní),
Bratrstvo (Miletín, Rohoznice, Trotina, Poličany),
V cizích službách (Vřešťov),
Skály (Třebovětice, Rašín, Boháňka-Skála, Černůtky, Cerekvice),
Temno (Sukorady, Bašnice),
Psohlavci (Třebouševes, Milovice),
F. L. Věk (hořičtí studenti),
slavnost na zámku, lidové zvyky aj. Oslavy na sokolském stadionu, pořízen filmový záznam Lloyd-film.

1921 Ondřej a drak (Dyk) - režie V. Papež , hl. role Tuma, Jiříček, Najmanová.
1922 Jednota členem ÚMDOČ, repertoár např. Jirásek, Šubert, Stroupežnický, Štolba, Svoboda, Rajská, Sokol-Tůma, Horáková.
1925 Lucerna (Jirásek), Směry života (Svoboda), Periferie (Langer), Slaměný klobouk (Labice), Terna (Balák).
1928 Bílý slon (Slavíková).

1930-1931 sídlo obvodu SDDOČ.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1939 RUR (Čapek), Poslední muž (Svoboda).
1940 Žně (Šubert), Mezi námi děvčary (Rosůlek), Postranní ulice (Rice), Slečna vychovatelka (Deval), Operace (Tomášek), Půlnoční vlak (Ridley), Bobří kožich (Hauptmann).
1941 např. Revizor (Gogol) - hostování v Hradci Králové) Nezbedný bakalář, Červený mlýn,
1942 Dům kupce Jakuba, Palackého třída 27, Vojtěch Žák, výtečník (Stroupežnický), Život je samý zázrak (Werner, před premiérou v ND).
1942 - Ladislav Stroupežnický: Vojtěch Žák, výtečník, r. František Jiříček. (Plakát viz Obrázky) Účast na III. Cyklus ochotnických her – Hořice – J. K. Tylovi.
1943 Právo na hřích, Zuzana Vojířová,
do 1943 hrál např. Tylův Strakonický dudák 4x.
1943 120 členů, z toho 50 činných.
1944 Maryša, r. Stehlík, L. Tůma, Fr. Jiříček, B. Hančil, H. Rudlová.
1948 Jean Létraz: Štěstí do domu, r. J. Koudelka. Účast na 6. Jaroměřském divadelním týdnu. Účast na VI. Cyklus ochotnických her v Hořicích. Podle Al. Jiráska zdramatizoval A. Fencl: Psohlavci, r. Fr. Stehlík. Účast na VI. Cyklus ochotnických her v Hořicích.
1949 - Alois Jirásek: Jan Roháč, r. F. Jiříček. Účast na 7. jaroměřský divadelní týden, Jaroměř a na Divadelní festival ochotnických souborů měst českého severovýchodu, Jaroměř

1949 sloučena s DS Tyl.
Bibliografie:
CRHA, Vácslav: Ochotnické divadlo v Hořicích. Národopisný sborník okresu hořického. Hořice 1895. s.309-315. též Přehled spolků Hořických koncem r.1894. kART.

PAMĚTNÍ list Pelikánovy jednoty divadelních ochotníků v Hořicích. 1935. PNP, Literární archiv: Rudlová Helena.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 69.

České divadlo 1940, č. 4, s. 71, 72, č. 5, s. 92, č. 8, s. 150.

Divadelní listy 1902-3, č. 3, s. 56, č. 5, s. 92, č. 6, s. 108, č. 7, s. 128.

Jeviště 1921, č. 46, s. 695.

Thalie 1897-8, č. 21, s. 166.
Thalie 1898-9, č. 6, s. 46, č. 19, s. 150.
Thalie 1899-1900, č. 6, s. 51, č. 18-19. s. 148, č. 23, s. 182.
Československé divadlo 1925, č. 3, 2. s. obálky; č. 14, 2. str. ob., č. 15, s. 240; č. 19, s. 304.
Československé divadlo 1928, č. 10, s. 160.

České divadlo 1940, č. 8, s. 160, č. 10, s. 195.
České divadlo 1941, č. 2, s. 38.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Nový Bydžov, Jirásek, Programy, pozvánky, nezpracováno
Hradec Králové, Okresní úřad, povolování akcí, Ka 218

Jičín, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Jednota divadelních ochotníků Hořice, č. fondu 829
Časový rozsah: 1825-1951
Metráž: 1,00 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Tematický popis: knihy protokolů o výborových schůzích a valných hromadách 1864 - 1948, soupis divadelních her a jejich obsazení 1858 - 1907, inventář divadelních kostýmů 1902, seznam divadelní knihovny 1886, seznam členů 1884 - 1943 aj. podací protokoly 1886 - 1925 spisy: stanovy a jejich změny 1825 - 1921, koncept kroniky 1858 - 1943, proslovy, referáty, přednášky 1858 - 1943, funkcionáři - volby, rezignace 1858 - 1933, stavba divadla 1885 - 1926, korespondence aj. účetní materiál: pokldaní knihy 1860 - 1894 aj. ostatní materiál: plakáty a programy divadelních představení 1859 - 1949, soupis divadelních her a obsazení rolí 1858 - 1883 aj.
Hradec Králové, Okresní úřad, povolování akcí, Ka 1321, i. č. 2598

Archivní pomůcky
FRANCEK J.-VONDRÁČKOVÁ D.: JEDNOTA DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ HOŘICE, 1825 - 1951. Inventář, 2000, s. 12, ev.č. 314.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/3942/1921, Pelikánova JDO.
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 431/2222/1948, JDO sloučení Pelikánova JDO a Tylovo ochotnické divadlo.

Související Osobnosti

Související Organizace

Související Obrázky

 Hořice, Paměti divadelního života, zvláště Pelikánovy jednoty
Dubl 2128
Hořice,  Josef Pour
Hořice, DHO, A. Schreiber: Jezovita a jeho chovanec – Pavla Hykšová, 1878
Hořice, DHO, J. Vrchlický: Pomsta Catullova, 1904
Hořice, DHO, J. Vrchlický: Pomsta Catullova, 1904
Hořice, DHO, J. Vrchlický: Pomsta Catullova, 1904
Hořice, JDO, Naše děvčata, 1887
Hořice, Jednota divadelních ochotníků, A. Schreiber: Jezovita a jeho chovanec – Marie Pokorná , 1878
Hořice, Jednota divadelních ochotníků, Antonín Cozl v nezjištěné roli, s. a.
Hořice, kronika, zápis o r. 1865
Hořice, legitimace přispívajícího člena Sboru pro zřízení českého Národního divadla, 1881
Hořice, Ochotníci, Výlet, 1887
Hořice, Paměti divadelního života, E. Šumavský, tit. str.
Hořice, SDO,  A. Kukla: Anatomové,1894
Hořice, SDO, A. Kukla: Anatomové, 1894, výjev ze hry
Hořice, SDO, zápis z Crhovy kroniky o Stanovách
Hořice, Soupis příloh
Hořice, Spolek divadelních ochotníků, Josef Brumlík v neurčené roli, s.a.
Hořice, Spolek divadelních ochotníků, Josef Pour v neurčené roli, s.a.
Hořice, Spolek divadelních ochotníků, Josefa Brumlíková v neurčené roli, s.a.
Hořice, Spolek divadelních ochotníků, Regina Pokorná v neurčené roli, s.a.
Jaroměř, SDO, Jiříkovo vidění, 1885
Nový Bydžov, Jirásek, Programy, pozvánky
Nový Bydžov, Jirásek, Programy, pozvánky
Nový Bydžov, Jirásek, Programy, pozvánky
Nový Bydžov, Jirásek, Programy, pozvánky
Nový Bydžov, Jirásek, Programy, pozvánky
Nový Bydžov, Jirásek, Programy, pozvánky
Stanovy spolku divadelních ochotníků hořických, s.10.
Stanovy spolku divadelních ochotníků hořických, s.11.
Stanovy spolku divadelních ochotníků hořických, s.2.
Stanovy spolku divadelních ochotníků hořických, s.3.
Stanovy spolku divadelních ochotníků hořických, s.4.
Stanovy spolku divadelních ochotníků hořických, s.5.
Stanovy spolku divadelních ochotníků hořických, s.6.
Stanovy spolku divadelních ochotníků hořických, s.7.
Stanovy spolku divadelních ochotníků hořických, s.8.
Stanovy spolku divadelních ochotníků hořických, s.9.
V. Sardou: Vlast, dvě postavy ze hry, foto
V. Sardou: Vlast,skupina účinkujících, foto, 1894


Mapa působení souboru - Pelikánova JDO / SDO / Divadlo hořických ochotníků

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Dubl 2128
Hořice, legitimace přispívajícího člena Sboru pro zřízení českého Národního divadla, 1881
Nový Bydžov, Jirásek, Programy, pozvánky


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.