Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Divadlo z ochoty / Ochotnické div. / Městské div. / Družstvo ochotníků

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1842
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1889
Působení: 184x, 185x, 186x, 187x, 188x
1842 Divadlo z ochoty, vzniklo z iniciativy lékaře Jos. Jar. Štietky.
Veřejnosti se uvedlo představením Svatba při lucernách (?).
Spolek tehdy hrál v prostorách budovy Městských ostrostřelců, která je dnes součástí kulturního domu Lorec.

1843 zahájili Macháčkovou veselohrou Ženichové na nově postaveném jevišti U černého koně.
Do konce roku 9 představení z tvorby V. K. Klicpery a J. K. Tyla.

1845 účinkoval J. K. Tyl s kutnohorskými ochotníky ve svých hrách Ženských se štítí (není v soupisech T. díla), Paní Marjánka, matka pluku, v Klicperově hře Jan za chrta dán a v českém překladu hry Mentor.

1848 v Tylově hře Krvavý soud aneb Kutnohorští havíři účinkovali: pp. Sudek, hokynář, Klumpar, mag. písař, Ptačkovský, c.k. furýr, Klapka, učitel, Kalvala, mydlář,

1851 okresní hejtman zakázal představení hry Generál a profesor (ve prospěch ND), odvolání dr. Štietky, vedoucího diletantské společnosti, nevyhověl.

Na plakátech uváděn název: Divadlo ochotnické v král. horním městě Hoře Kutné.

Do 1852 uvedli 94 představení.
Následovalo přerušení činnosti -
do 1857, kdy DS obnovil činnost jako Divadlo ochotnické v král. Horním městě Hoře Kutné - v sále nové budovy reálných škol opět představením Ženichů S. K. Macháčka - též k oslavě narozenín FJ. "Před představením bude se zpívati „Národní hymna.“
V tomto roce uv. také veselohru Čech a Němec (Štěpánek), hru se zpěvy a tanci Tyl: Chudý kejklíř, žertovnou hru - Filípek: Kožíšek, perle a kamna; Tyl: Paličova dcera, Raupach/Tyl: Pašerové, Kaiser-Tyl: Darebák.

Dále v 50. letech:
J. N. Štěpánek: Čech a Němec
Th. Hell: Galejní otroci, melodrama, hudba Fr.Schuberta
R. Benedix: Pan Strejček
V. K.Klicpera: Divotvorný klobouk
Tyl – Škroup: Chudý kejklíř
Tyl: Paličova dcera
Kotzebue – Chmela: Následkové nevěrností
1858 - J. J. Štětka: Ďáblův podíl, Chmelenský: Jelva, sirotek z Ruska, Schiller/Kolár: Loupežníci, Raupach/Tyl: Mlynář a jeho dítě, Töpfer/Tyl: Pěnkava a Čížek.
1859 Tyl: Darebák, D. J. P./Donizzeti: Marie, dcera pluku, Erben: Pivovar v Pivoňkově.

V 60. letech 19. stol. na plakátech pod názvem Ochotnické divadlo, ale patrně už byl užíván i název Družstvo ochotníků.
1860 - J. K. Tyl: Lesní panna, Paní Marjánka, matka pluku.
1862 - 6. 4. - E. Scribe: Ďáblův podíl, komický obraz se zpěvy. 21. 9. - J. N. Štěpánek: Korutané v Čechách, činohra ve prospěch pohořelých v Lomnici.
1862 Tyl: Bankrotář; 1. 11. - J. K. Tyl: Chudý kejklíř, čistý výnos věnován na zakoupení učebních prostředků pro místní reálnou školu.
1862 - 7. 12. Fridrich Schiller, přel. J. J. Kolár: Loupežníci, truchlohra v 5 jednáních.
1862 - 21. 12. - Obě šelmy, dram. žert od Tyla a El. Pešková: Husička z Podháje. Čistý výnos na zaopatření učebních pomůcek pro reálnou školu.
1862 - 26. 12. - Seznámení se v Lorci, Unešení na kaňkovských kopcích; Zasnoubení v Sedlici, žertovná hra ve 3 jednáních, dle Bedř. Hoppa od V. Filípka. Čistý výnos určen k rozmnožení jistiny nadace Tylovy pro chudé studující kutnohorské.

1863 - Tyl: Krvavý soud.
1863 - 2. 2. - Jos. Kaj. Tyl dle starší hry Toldovy a veselohry Klicperovy: České Amazonky aneb Ženská vojna, žertovná hra ve 3 odděleních s hudbou, zpěvy, tancem.
1863 - 22. 2.- Ochotnické divadlo v k. hornickém městě Hoře Kutné provozovalo dne 22. února 1863 ve prospěch ubohých obyvatelů Krkonošských Domácí lékař aneb Manželství na zapřenou, veselohra ve 3 jednáních od Zieglera. Pro české divadlo upravil Filípek. —
1863 - 1. 3. - Th. Hell: Galejní otroci aneb Mlýn v údolí Alderonském, melodrama s hudbou a zpěvy. Pro české divadlo vzdělal Jiří J. Kolár. Hudba od kapelního mistra Frant. Schuberta. Čistý výnos připadl k rozmnožení důchodů pro okrášlení města.
1863 - 8. 3. - R. Benedix: Vězení aneb Jeden sedí za druhého, přel. J. Vávra-Lomnický. Čistý výnos k rozmnožení důchodů na okrášlení města.
1863 - 15. 3. - W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy, přel. J. J. Kolár; 6. 4. - R. Benedix: Maškary v nesnázích, výtěžek ve prospěch chudých kutnohorských studujících.

1866 činnost podporována ředitelem školy p. Hartmanem a jeho manželkou.
Učitel Al. Strebla nastudoval operetu J. Offenbacha Svatba při lucernách a jiné hry.
V adventu uvedeny hry: Telegram, Monsier Herkules, Brat Honák, Ze sedmi ta nejškaredější, Pozvu si majora, Vražda na Uhelném trhu, Opice a ženich, Nestálé dary lidského štěstí.
1867 - Schiller: Ouklady a láska, K. Sabina: Inserát, Tyl/Jelínek: Rozina Ruthardova.
1867 - 21. 7. - Prach do očí, Damoklův meč
1869 - Shakespeare: Kupec benátský, režii měl A. Hartmann, Shylocka hrál prof. Knor, Porcii p. Hartmannová, Jessiku sl. Fridenthalová.

1865-1875 jako Městské divadlo v nové přístavbě reálné školy, zde posledním představením Kolárův překlad hry Casanova.
1870 - Beníšek/Offenbach: Orfeus v podsvětí.
1871 Tyl: Bankrotář.
1875 na plakátech (Casanova) uvedeno Družstvo ochotníků (viz Obrázky).
1885 - 22. 11. - členové sboru div. Tylova - Ant. Lokay Vzorný manžel, veselohra.
V této době patrně hrálo Družstvo ochotníků méně a souběžně s ním byla činná a aktivnější Řemeslnická beseda (viz), která pak od něj v r. 1889 odkoupila divadlo (viz Řemeslnická beseda, text).
Bibliografie:
HORNÍK: Z Kutné Hory, Česká Thalia 1, 1867, s. 14.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 409-412.
------
Česká Thalia 1868, č. 14, s. 136.

Dalibor 10. 4., 1. 10. 1862; Dalibor 10. 2., 1. 3., 10. 3., 10. 4. 1863.

Divadelní list Máje 1907, s. 68.

nesign.: Repertorium ochot. divadel, Česká Thalia 1, 1867, s. 200.

---
České besedy, l. roč. č. 7, časopis věnovaný české společnosti vůbec a spolkům zábavným, divadelním, pěv. Hudebním zvláště. V Praze 10. 12. 1885.
Archivy:
České muzeum stříbra Kutná Hora:
Šamberk, Josef Kajetán Tyl, rozepsané role,
podsbírka Knihy, skupina Rukopisy , přír. č. 100/2002.

Pan Mikuláš Dačický. Komická zpěvohra, libreto od G. A. Čenského, hudba A. Ptáčka. Rkp.
podsbírka Knihy, skupina Rukopisy , přír. č. 118/99.

Pamětní kniha 1839-1876, rkp, tit. str., soubor plakátů.

Národní muzeum, divadelní odd.: sbírka plakátů - P-7-A-340- C 432.

kART:
Kopie zákazu Tylovy hry Krvavý soud, 1851. (Orig. v Muzeu č. p. AR 425 / 75/2002)

Související Bibliografie

Související Obrázky

 Kutná Hora, Ochotnické divadlo, Jelen, Klicpera, rkp. hry, tit. strana
 Kutná Hora, Poznamenání divadelních her v prospěch nemocnic atp, rkp, str 1843, vydání Divotvorný klobouk, Klicpera
Kutná Hora, Divadelní ochotníci 1859, foto
Kutná Hora, Loupež na vdově a sirových (sirotcích), rkp.plakát oboustranný,  po 1872
Kutná Hora, Loupež na vdově a sirových (sirotcích), rkp.plakát oboustranný,  po 1872, rub
Kutná Hora, Maškarní ples, 1873 - plakát, karikatury
Kutná Hora, Ochotníci, Casanova, Lavrier, Kolár, 1875 - plakát
Kutná Hora, Ochotníci, Čech a Němec, Štěpánek, 1857 - plakát
Kutná Hora, Ochotníci, Chudý kejklíř, Tyl, 1857 - plakát.
Kutná Hora, Ochotníci, Ďáblův podíl, Scribe, Štětka,1858 - plakát
Kutná Hora, Ochotníci, Darebák, Kaiser, Tyl, 1859 - plakát
Kutná Hora, Ochotníci, General a profesor,ve prospěch stavby ND nepovoleno,1851 - plakát
Kutná Hora, Ochotníci, Inserát, Sabina, 1867 - plakát
Kutná Hora, Ochotníci, Jelva, sirotek z Ruska, Chmelenský, 1858 - plakát
Kutná Hora, Ochotníci, Kožíšek, perle a kamna, Filípek, 1857 - plakát
Kutná Hora, Ochotníci, Krvavý soud, Tyl, 1863 - plakát
Kutná Hora, ochotníci, Kupec benátský, 1869,výjev ze hry
Kutná Hora, ochotníci, Kupec benátský, Shakespeare, Kolár, 1869 - plakát
Kutná Hora, Ochotníci, Lesní panna, Tyl, 1860 - plakát
Kutná Hora, Ochotníci, Loupežníci, Schiller, Kolár, 1858 - plakát
Kutná Hora, Ochotníci, Loupežníci, Schiller, Kolár, 1858 - plakát
Kutná Hora, Ochotníci, Marie,dcera pluku, Donizetti,1859 - plakát
Kutná Hora, Ochotníci, Mlynář a jeho dítě, Raupach, Tyl, 1858 - plakát
Kutná Hora, ochotníci, odvolané představení - plakát, s. a.
Kutná Hora, Ochotníci, Paličová dcera, Tyl, 1857 - plakát
Kutná Hora, Ochotníci, Paní Marjánka,Tyl,1860 - plakát
Kutná Hora, Ochotníci, Pašerové, Raupach,Tyl, 1857 - plakát
Kutná Hora, Ochotníci, Pěnkava a Čížek, Töpfer, Tyl, 1858 - plakát
Kutná Hora, Ochotníci, Pivovár v Pivoňkově, Erben, Vorel,1858 - plakát
Kutná Hora, Ochotníci, Rozina Ruthardova, Tyl, Jelínek, 1867 - plakát
Kutná Hora, Ochotníci, Skrocení zlé ženy, Shakespeare, Kolár, 1863 - plakát
Kutná Hora, Ochotníci, Ženichové, Macháček, 1857 - plakát
Kutná Hora, Ochotnické divadlo, Jelen, Klicpera, rkp. hry, deska
Kutná Hora, ODi, Bankrotář - plakát,  1871
Kutná Hora, ODi, Bankrotář - plakát, 1862
Kutná Hora, odřeknuté představení - plakát
Kutná Hora, Orfeus v podsvětí, Offenbach, opera, 1870 - plakát
Kutná Hora, Pamětní kniha 1839 -1876, rkp, tit. str. - plakáty vlepené v knize
Kutná Hora, Poznamenání divadelních her v prospěch nemocnic atp, rkp, str .1843, vydání Žižkův meč, Klicpera
Kutná Hora, Poznamenání divadelních her v prospěch nemocnic atp, rkp, str 1843
Kutná Hora, Poznamenání divadelních her v prospěch nemocnic atp, rkp, str 1843, vyúčtování Ženichové
Kutná Hora, Poznamenání divadelních her v prospěch nemocnic atp, rkp, str 1844, vyúčtování Lhář s jeho rod, Klicpera, 1844
Kutná Hora, Poznamenání divadelních her v prospěch nemocnic atp, rkp, str 1844, vyúčtování, Pašerové, Tyl
Kutná Hora, Poznamenání divadelních her v prospěch nemocnic atp, rkp, tit,list sešitu
Kutná Hora, Poznamenání divadelních her v prospěch nemocnic atp, rkp, tit,list sešitu, 1843
Kutná Hora, Poznamenání divadelních her v prospěch nemocnic, Dobrý tón, 1843
Kutná Hora, zákaz Kutnohorských havířů 1851, orig v NA
Kutná Hora, zákaz Kutnohorských havířů 1851, překlad
Kutná Hora, zákaz Kutnohorských havířů 1851, přepis a překlad textu
Letopisy, s. 055, Kutná Hora, vývoj do 1868
Letopisy, s. 056, Kutná Hora, vývoj do 1868
Letopisy, s. 057, Kutná Hora, vývoj do 1868
Letopisy, s. 058, Kutná Hora, vývoj do 1868
Letopisy, s. 059, Kutná Hora, vývoj do 1868
Letopisy, s. 060, Kutná Hora, vývoj do 1868
Letopisy, s. 061, Kutná Hora, vývoj do 1868
Letopisy, s. 062, Kutná Hora, vývoj do 1868
Letopisy, s. 063, Kutná Hora, vývoj do 1868
Letopisy, s. 064, Kutná Hora, vývoj do 1868
Letopisy, s. 065, Kutná Hora, vývoj do 1868


Mapa působení souboru - Divadlo z ochoty / Ochotnické div. / Městské div. / Družstvo ochotníků

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Kutná Hora, Ochotníci, Ďáblův podíl, Scribe, Štětka,1858 - plakát
Kutná Hora, Ochotníci, Paličová dcera, Tyl, 1857 - plakát
Kutná Hora, Maškarní ples, 1873 - plakát, karikatury
Kutná Hora, Ochotníci, Čech a Němec, Štěpánek, 1857 - plakát
 Kutná Hora, Ochotnické divadlo, Jelen, Klicpera, rkp. hry, tit. strana
Kutná Hora, ODi, Bankrotář - plakát, 1862
Kutná Hora, ochotníci, Kupec benátský, 1869,výjev ze hry