Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Divadelní spolek

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1893
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1951
Působení: 189x, 190x, 191x, 192x,193x, 194x, 195x
Divadelní spolek byl založen 3.12.1893. Členy jeho prvního výboru byli pánové Vincenc Šeblinský jako předseda, Čeněk Barták jednatel, Alois Běhounek pokladník, Josef Janáček režisér, Jan Nápravník správce domu, Ondřej Kubát rekvizitář a Josef Chadím. 1
Ochotníci hráli v hostinci Jana Čermáka.

1906 předsedou spolku Jiljí Nachtmann, řídící učitel.
1907 Požárem v hostinci Jana Čermáka přišel spolek o veškerý svůj majetek. Pojišťovna Slavia však vyplatila spolku 600,- K jako náhradu škod. Jen několik dní na to byl sestaven výbor na postavení nového jeviště. Dříví na stavbu věnoval zámecký pán Bedřich Leopold Miller, stavbu konstrukce nového jeviště provedl tesař z Boňkova Josef Jirák. Železnou konstrukci provedl místní kovář František Metal. Kulisy a dekorace zhotovil malíř z Kutné Hory J. Černý. Ještě před I.světovou válkou vystupovala na novém jevišti kočovná společnost pana Mašáka.

1911 předsedou spolku Čeněk Barták.
1911 František Ferdinand Šamberk: Rodinná vojna, Otokar Pospíšil: Za cizí hříchy, Bohumil Schweigstill: Zlaté srdce.
1912 přednáška o Bosně a Hercegovině.
1914 předsedou spolku Eduard Hoffmann.
1916 předsedou spolku J. Nachtmann.
Jen za první pololetí roku 1919 bylo konáno 22 tanečních zábav. Z pramenů se bohužel nedozvíme, kdo tyto zábavy pořádal a jaký byl jejich průběh.
1919 S koncem války se jako v jiných obcích i městech velice živelně rozvíjí veškerá spolková činnost. V čele divadelních ochotníků stojí Jiljí Nachtman, řídící učitel, který se od 9.2.1919 postavil do čela místního Sokola. Jeho funkci a krátce po vzniku republiky převzal 28.11.1918 učitel Eduard Hoffman. Další výměna v čele divadelního spolku proběhla 18.11. (rok neuveden), kdy se do čela postavil kupec Jan Procházka. Se vznikem republiky je patrný obrovský nárůst kulturní činnosti.

1920 předsedou spolku Eduard Hoffmann.
1920 Abigail Horáková: Žena legionářova, taneční Věneček, František Xaver Svoboda: Lapený Samsonek, Jiří Balda: Nevěsta legionářova.
1921 Karla Lužanská: Jindra, hraběnka Ostrovínová.
1922 členem ÚMDOČ.
1923 15.7. odhalen pomník padlých. Na tento pomník přispěli ochotníci částkou 580,50 Kč a také se podíleli na jeho slavnostním odhalení.
1924 Růžena Pohorská: Vdavky Nanynky Kulichovy.
6.1.1925 stojí v čele ochotníků opět Eduard Hoffman. Jeho místo poté převzal Václav Bureš, ředitel místní měšťanské školy. Datum nástupu do funkce není v pramenech uveden. Posledním uvedeným předsedou ochotníků byl místní truhlář František Skalák. Datum jeho činnosti ve funkci předsedy spolku není také uveden.
1925 spojily své umělecké kvality jak ochotníci, tak Sokolové. Nejdříve však vystoupili ochotníci 8.3. s hrou Tři halíře. Ochotníci a Sokolové vystoupili u příležitosti dalšího státního svátku 28.10. s hrou Když hračky oživnou.[1]
1926 30.5. sehráli hru Princezna Pampeliška, Sylvestrovská zábava.
1927 přichází divadelní ochotníci s hrou Frantíkovy trampoty, kterou uvedli 20.3.1927. Významné 10. výročí bitvy u Zborova bylo v Herálci oslaveno 4.7. lampiónovým průvodem a kulturním vystoupením. Poslední kulturním akcí tohoto roku bylo uvedení hry Poklad, které se uskutečnilo 18.12.1927. Ochotníci také spojily své síly s legionáři a zorganizovali ples.
1929 Richard Branald: Slečna tulačka.

1930 Richard Branald: Praha Brno, nasedat!, Božena Rajská-Smolíková: Zelené království, Richard Branald: Není strejček jako strejček.
1931 Kerla Lužanská: Dívka z tunelu, Richard Branald: každý snad má něco rád (Vincek Duha, správný sluha).
1931 předsedou spolku František Skalák.
1933 Josef Štolba: Závěť.
1934 ochotníci vystupují 23.5. na hradě Orlík, kde předvedli představení v přírodě. Název bohužel není znám.
1934 předsedou spolku František Salák.
1935 Božene Rajská-Smolíková: Zámecké strašidlo, Fredinand Oliva: Julinčiny vdavky.
1936 Richard Havelka: Újezdské kasárny, Ruda Nížkovský: Maryna ze mlýna.
1936 předsedou spolku František Salák.
1937 Ruda Nížkovský: Maryna ze mlýna, Sylvestrovský večírek, Mikulášská zábva s kuplety, J. Doudlebský: Holka jako lusk.
Posledním významným divadelním rokem byl rok 1937. Dne 21.3. se schází jednání valné hromady, které volí vedení spolku divadelních ochotníků. Předsedou byl zvolen František Skalák, jednatelem Petr Brabenec, pokladníkem František Netál, režisérem Bedřich Červený. Ochotníci v prosinci pořádali mikulášskou zábavu, 26.12 vystoupili s hrou Holka jako buk, kde v hlavní roli na poslední chvíli vystoupil Stanislav Bratrů, a 31.12. pořádali ochotníci silvestrovskou zábavu.
1938 Vladimír Kříž: Vítězství fořta Meruzalky.

1941 předsedou František Skalák.
1941 Jiří Hora: Bártova pomsta.
1944 předsedou František Skalák.

1951 převod spolku pod masovou organizaci.


1930 Richard Branald: Praha-Brno nasedat!.
Bibliografie:
NĚMEC, Jiří: Ochotnické divadelnictví na Havlíčkobrodsku v letech 1918 - 1938, UHK 2005, s. 31.
Archivy:
Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931, č. knihy 109
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933, č. knihy 112
Humpolec, Okresní úřad, Rejstřík koncertů, akademií, produkcí a divadel, 1930, č. knihy 108
Humpolec, Okresní úřad, Spolkový katastr, č. knihy 107
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941 - 1942, č. knihy 121
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1938, č. knihy 119
Pelhřimov, Státní okresní archiv, Humpolec, Okresní úřad, Herálec, i.č. 998, ka 332
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1937, č. knihy 117
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936, č. knihy 115
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935, č. knihy 114
Humpolec, Okresní národní výbor, i.č. 604, ka 146
Humpolec, Okresní úřad, Humpolec, Herálec, i.č. 626, ka 91

Související Obrázky

Herálec, Divadelní spolek, společné foto
Herálec, Divadelní spolek, společné foto
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, Jindra, hraběnka Ostrovínová, 1921
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, Jindra, hraběnka Ostrovínová, 1921
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, Lapený Samsonek, 1920
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, Není strejček jako strejček, 1930
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, Nevěsta legionářova, 1920
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, oznámení o činnosti, 1941
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, oznámení o činnosti, 1941
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, oznámení o valné hromadě, 1914
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, oznámení o valné hromadě, 1914
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, oznámení o valné hromadě, 1916
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, oznámení o volbě funkcionářů, 1916
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, oznámení valné hromady, 1938
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, oznámení valné hromady, 1939
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, oznámení valné hromady, 1940
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, oznámení valné hromady, 1940
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, oznámení valné hromady, 1940
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, povolení činnosti, 1911
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, Praha-Brno nasedat, 1930
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, přednáška, 1912
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, Rodinná vojna, 1911
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, Slečna tulačka, 1929
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, Sylvestrovská zábava, 1926
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, taneční zábava, 1921
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, valná hromada, 1937
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, Vdavky Nanynky Kulichovy - plakát, 1924
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, Vdavky Nanynky Kulichovy, 1924
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, Věneček, 1920
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, volba funcionářů, 1931
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, volba funcionářů, 1934
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, volba funcionářů, 1936
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, volba funcionářů, 1937
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, volba funcionářů, 1937
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, volba funkcionářů,  1906
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, vznik spolku, 1893
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, vznik spolku, 1893
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, vznik spolku, 1893
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, Za cizí hříchy, 1911
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, žádost o povolení valné hromady, 1944
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, Zelené království - plakát, 1930
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, Zelené království, 1930
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, Žena legionářova, 1920
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, Zlaté srdce, 1911
Herálečtí ochotníci 1906
Humpolec, Okresní národní výbor, převod souborů dle Soběslavského kulturně osvětového plánu, 1951
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1930
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1930
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1930
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1937
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1937
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1937
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1938
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1938
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941 - 1942
Humpolec, Okresní úřad, Spolkový katastr


Mapa působení souboru - Divadelní spolek

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Humpolec, Okresní úřad, Spolkový katastr
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, vznik spolku, 1893
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, vznik spolku, 1893
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, vznik spolku, 1893
Herálečtí ochotníci 1906
Herálec, Divadelní spolek, společné foto
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, povolení činnosti, 1911
Herálec, Divadelní spolek, společné foto
Herálec, Spolek divadelních ochotníků, Vdavky Nanynky Kulichovy - plakát, 1924
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1930
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933
Humpolec, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941 - 1942
Humpolec, Okresní národní výbor, převod souborů dle Soběslavského kulturně osvětového plánu, 1951