Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl / Divadelní družstvo / OS / SDO/ DrO ROH Tyl / DS Tylova Domu osvěty / DOST

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1834
Působení: 183x, 184x, 185x, 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x
1834 Ochotníci utvořili družstvo a postavili si divadlo ve velké síni na střelnici
1834-1836 Jan. Nep. Eiselt, první ředitel spolku, viz Alba
1834 Theodor Körner: Hedwig, německy, viz Obrázky

1836 divadlo zrušeno, inventář odevzdán chudinskému ústavu.

Asi 1837 se jednalo o přestavění obecního domu čp. 112 na školní budovu. Krátce po té ustaveno Divadelní družstvo.

1841 průměrně 10 představení ročně. Hrálo se buď ve velkém sále v radnici, anebo po hospodách.
1851-1853 Martin Mládek, ředitelem spolku
Do 1860 sehráno 115 her střídavě německy a česky, později jen česky, až 18 představení ročně, např. Obležení Prahy od Švédů, Paní Marjánka, matka pluku.
1862 (v Praze nepovolení) Kutnohorští havíři (Tyl).
Ochotníci královského věnného města Polička

1867 uvedena tragédie V. Vlčka: Eliška Přemyslovna, patrně první uvedení na ochotnické scéně. Režie K. Mydlář, dekorace J. Nepaur. Titulní roli zahrála s velkým úspěchem Hermína Smolová. Dále hráli. G. Findejsová, M. Štěpán, K. Mlynář, A. Skála, J. Hamsik. Návštěva byla hojná, čistý zisk: 53zl, 20kr. Ředitelem ochotníků byl F. Zákrejs.
1867 byly dále uvedeny hry: J. J. Kolár: Debora, R. Benedix: Svéhlavost, Proces a Po západu slunce (od Lotze); El. Pešková: Šťastné líbánky, Bratr honák. Hráli: M. a H. Smolové, K. Mlynář, G. Findejsová, M. Štěpán, J. Tylová, F. Bergr, F. Pekáč, Andrlík, M. Kmoníček, Šuster F. Pícha, V. Špaňhel, Hamsíková.
1867 - 25. 8. - J. J. Stankovský: Není doma, V. Lefeuvre: Dvě postele v jednom pokoji, A. Kotzebue: Vězeň, ve prospěch pohořelých ve Skutči. 1. 9. - Rýbrcoul, Štědrý den.

1869 - Emanuel Bozděch: Baron Görtz.
1869 Hus a Jeroným (autor neznámý) za asistence četnictva, které mělo za úkol krotit výstřelky konzervativních živlů.

1869 napsal poličský rodák a ředitel spolku František Zákrejs drama Anežka. To se stalo kultovní hrou, ke které se soubor pravidelně vracel, viz Alba.
1870 - V. Sardou: Vlast.
1871 - Heinrich von Kleist: Katinka Heilbronská aneb Zkoušení ohněm.
1872 - W. Shakespeare: Romeo a Julie.
1879-1883 Karel Krejčí, ředitelem spolku
1879 60. výročí trvání, Karel Krejčí sepsal Letopisy, statistická tabulka produkce od 1848. Divadlo stále majetkem místního ústavu chudých, spravovalo je ochotnické družstvo (42 členů). Knihovna měla 2400 českých svazků, 70 německých.
1861-1893 303 her, hlavně česká klasika Tyl, Klicpera, Šamberk (Jedenácté přikázání), Stroupežnický, Neruda, Sabina, Hálek atd., ale i Schiller (Úklady a láska), atd.
1879 oslavy - 60. rok trvání ochotnického divadla.

1880 byl spolek mezi prvními členy Matice divadelní.
1880 6 představení do května. Výčet představení.
1880 jednoaktovky: Noviny a karty (Stroupežnický), Vlastenci bohumilí (E. Züngl), První oběd v manželství (E. Pešková).
1880 Ochotnický spolek doplnil název na OS J. K. Tyl.
1880 uvedeno 15 veřejných představení, z výtěžku většina předána na dobročinné účely (z 440 zl. 99 kr. užitého příjmu 273 zl. 63 kr.) - chudinskému ústavu, mateřské škole, Národnímu divadlu, aj.
1881 ředitelem spolku K. Krejčí, jednatelem a režisérem Fr. Popelka.
1882 Anežka (Zákrejs podle pověsti J. Ehrenbergera), děj hry se odehrává v Poličce a okolí za vlády Marie Terezie.
1883 uvedena Muka chudé ženy, Koťátko (Grunert), opera V studni (Blodek), Kortan (Ladecký), J. K. Tyl (Šamberk).

1897 uvedeno: Rozklad, Ženílkov, Světec či blázen.
1898 Dva světy, Láska a smrt, Anděl strážný, Únos Sabinek, V panském čeledníku, Písmákova dcera, Manžel v base, Útok zisku, Nevěsta z Amsterodamu.
1899 podíl ochotníků na protivládních demonstracích, 5 ochotníků uvězněno.
1899 uvedeno: Ženy otrokyně, Černý kříž v lese, Následky dostaveníčka, Anežka, Z české domácnosti, Paličova dcera, Nerovní bratři.

1900 Uvedena Bouře v zátiší (Ruth), Třetí zvonění (Štech) ve prospěch chudinského ústavu, Bratr Honák (Kaiser) ve prospěch chudinského ústavu.
1902-1905 Karel Krejčí, znovu ředitelem spolku
1902 Sedlák křivopřísežník, Pan ředitel.
1903 Drama čtyř chudých stěn, Flachsmann vychovatelem, Závět.
1904 uv. Jar. Kvapil: Oblaka.
1906 - 7. 10. - J. K. Tyl: Paličova dcera, 21. 10. - Ant Lokay: Vosí hnízdo.
1907 - 20.10. - A. Jirásek: Otec.
1910 - 9. 10. - Antonín Slezák: Dvořákovy peníze, hra ze života, B. Distl: Knoflík. - 6. 11. - Fr. Herman: Železný kruh, drama. - 4. 12. - K. Leger: V tajemném zámku. - 26. 12. - G. Moser: Liška v pasti.

1911 - 12. 3. - Lud Thoma: Lokálka, režie Ant, Slezák; 29. 9. - M. Z. Gatti a F. J. Koch: Motýlek; - 1. 10. - B. Viková-Kunětická: Representantka domu; - 15.10. - K. M. Čapek: Begův samokres, rež. Ant. Slezák; 12. 11. - Jos. Štolba: Ach ta láska!, r. Slezák. - Em. Bozděch: Baron Goertz, truchlohra o 5 jednáních; 8. 12. P. M. Malloch: Černé oči, režie Tomáš Hubený.

1911 - 25. 12. - Jar. Rudlofff, hudba E. Starý: Dědečkovy housle, režie Ant. Slezák, hudbu nacvičil a řídil Ad. Vaníček.
Do 1. svět. v. činnost pravidelná, asi 7-12 her ročně, cílem postavit novou div. budovu.
1912 - V. O. Plavec: Za života malých, obraz ze života železničních zřízenců, režie A. Slezák. Provedení kusu, v němž bylo hodně drásavých momentů, skvěle zvládla režie i herci, např. p. Čapek jako strojvůdce Bína, pí Červená jako jeho žena Anna, sl. Altnerová důsleně interpretovala znamenitě založenou roli matky Zachovalové. Přiléhavě sehrál J. Pospíšil roli intrikánského strojníka Mezníka, M. Martinová dobře odvedla roli Kohoutkové. "Třeba jen tu a tam napomenouti, aby i ti, kdož nejsou právě zaměstnáni v popředí scény, udržovali soulad hry."

1912 - 7. 4. - R. Miseti: Vdova po živém, fraška, režie A. Slezák; 21. a 22. dle Verna Vojt. Hababa: Tajemný hrad v Karpatech - tímto kusem ukončena jarní sezona.
1916 činnost spolku pozastavena.
1917 opět obnovena, do činnosti zapojeni vojáci vojenského lazaretu.
Členy Tyla řada pozoruhodných osobností, např. čestným členem se stal Fr. Zákrejs, spisovatel, důvěrný přítel rodiny Martinů. Ferdinand Martinů, otec Bohuslava Martinů byl aktivním členem a funkcionářem Tyla někdy už kolem 1870. Jeho oblíbené role byly komické - opice, černoch, provazolezec. Pro tyto role mu manželka zhotovila kostým s mrštnou oháňkou. Bratr Bohuslava Martinů František byl rovněž dlouholetým aktivním členem souboru.
Ředitelem OS spisovatel Fr. Zákrejs (1839-1907, místní rodák, 1865- 1878 okr. tajemník v Poličce, autor hry Anežka ad.).
1919-1929 173 her, hráno 352x, otevřeno přírodní divadlo v Liboháji.

1920 - 14. a 15. srpna oslava 100. výročí trvání českého divadla ve městě, slavnostní přestavení - Šimáček: Jiný vzduch, alegorický průvod od městského divadla na cvičiště Sokola a národní veselice. Zástupcem praž. ústředí ÚMDOČ na oslavách gen. taj. Weinert.
1920 - 14. a 15. 11. V. Štech: Zmatená pohádka, režie K. Čápek, ve prospěch Družstva pro vystavění divadla. 1. představení určeno mimo předplatitele pro dělníky, druhé pro studentstvo.
1921 - Pulda: Dvě lásky, režie K. Čapek; Fr. Hlavatý: Na vysoké stráni, režie F. Martinů; Victorien Sardou: Vlast; Jirásek: Otec, režie B. Altnerová, hl. role Bartoš, Lichtág, Baiza; V nížině (Guimera).
1922 členem ÚMDOČ.
1924 průvodem alegorických vozů zahájena sbírka na stavbu divadla, viz Alba
1925 Herakles versus Puma (Piskoř), On a jeho sestra, Druhý břeh, Jiříkovo vidění (Tyl), Kostnické plameny (Karas) .
1928 Cácorka (Ziegloserová)
1929 Šest postav hledá autora (Pirandello), r. V. Sommer, hud. spolupráce B. Martinů, Anežka (Zákrejs), návštěva 10 000 diváků), Malajský šíp (Pagnol).
1929 Jirásek: Lucerna, r. Antonín Slezák.

1935 oslavy 100 let ochotnického divadla v Poličce, přednášky, uvedena hra Emigrant v režii K. Stránského. (Vynikl především představitel Peška - p. Anderle, Apolina pí Říkovské, Lenorka sl. Martinů aj. Touto hrou oslavila 55 let ochotnické činnosti i pí Březovská.) Následoval slavnostní večer aktovek prof. K. Stránského, zachycující Poličku různých dob a lidovou slavnost s rázem "Polička 1835".
Otevřena obsáhlá výstava fotografií, cedulí, krojů a korepodence "100 let ochotnické práce v Poličce."
1835-1935 1045 představení.
1935 Pašijové hry (Pauli), společně se Svatojosefskou jednotou a dalšími spolky, účinkovalo 200 osob,
ve 30. letech 10-17 her ročně.
Od 1936 hráli také pro děti. Členy souboru především dělníci a malozemědělci.
Velká knihovna o 6500 svazcích a bohatý archiv s plakáty od 1834 a s obsáhlou korespondencí s řadou významných divadelníků a spisovatelů.

Spolek činný i za 2. svět. v. (5-9 představení ročně), pořádány také semináře a kurzy,
---
1943 70 činných členů, za svou historii sehrál 1315 představení. 43 repríz Anežka (Zákrejs), hra napsaná 1869, údajně k 50. výročí zal. OS, se hrála až do 2. pol. 20. stol. v pěti nebo desetiletých intervalech. Repertoár především český, klasický. Dekorace pro obnovené představení maloval učitel Josef Vlk.
1944 - Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě - SDO Tyl:
1944 - v únoru - Emil Vachek: Prsten, komedie, režie K. Polák, scéna Fr. Martinů ml.
1944 - Kuratorium a SDO Tyl - Zpívané pohádky, nacvičila a sbory řídila uč. Zd. Kozlová.
1944 - v březnu - F. X. Svoboda: Směry života, režie J. Dvořák, scéna Fr. Martinů ml., čistý výtěžek pro OPM, Vladimír M. Strojil: Rodinná pouta.
1944 - v dubnu Breidahl Axel: Vzbouření v ústavu šlechtičen, r. Z. Kozlová.
1944 - v květnu - Míla Kolář: O rozmazlené Pamele, režie M. Votavová, hudební scény Jan Seehák, scéna Fr. Martinů ml., recitovaly žákyně 5. tř.
RG, Karel Rudolf Krpata: Zámecká fortuna.
1944 - v červnu - Alf. Javorin: Tři Jimenezové, komedie, režie Ant. Odvárka, A.Macek a Fr. Martinů ml.
1944 - v červenci T. Šimon Kozák: Až pokvete hořec.
1944 po zákazu činnosti alespoň recitační večírky.

1945 činnost obnovena insc. Mikuláš Dačický z Heslova (Stroupežnický).
Po 1945 útlum činnosti ochotníků (Tylův dům se stal pobočnou scénou pardubického divadla, budova užívána též pro filmové
projekce, přednášky atd.), uváděno jen asi 5 her ročně, např. Morálka paní Dulské, Opium, Ryba na suchu, Malý Muk ad.
1946 - Viktor Dyk: Posel, r. J. Dvořák Krajská soutěž v Poličce, zemská v Chrasti.
1946 - F. F. Šamberk: Karel Havlíček Borovský, r. František Řikovský.
1947/8 uv. 9 her, na scéně hostovala řada ochotnických souborů z blízkého i vzdáleného okolí (Z Litomyšle, Bystrého, Pusté Rybné aj.).
Po 1948 počet představení dále klesal.
1949 div. sál v Tylově domě, majitel Družstvo pro vystavění divadla. Též v Domě pracujících, majitel KSČ. Maloměstské klepny (Sabina), Dáma s kaméliemi a Lhář.
1949 - Jirásek: Filosofská hostorie, r. F. Říkovský.

1950 - Otto Neumann: Ač mluví lidským jazykem, účast na Chrudimských ochotnických hrách, 1950.
1951 likvidováno Družstvo pro postavení divadla, Tylův dům zařazen pod MNV, DS Tyl zrušen.
Od 1952 jako DrO ROH Tyl (časté změny zřizovatele, některé produkce však pod OB, jiné také pod Tylovým domem osvěty), r. Dvořák, F. Halda a J. Krupař, insc. Otec (spolu se studenty gymnázia), Samota (Jirásek), Sláva (Gusjev, Kohout), Matka (Čapek).
1952 - Alois Jirásek: Samota, Krajská přehlídka LUT v Ústí nad Orlicí
1952 - Jiří Hladký: Souboj s Hamletem, čili, Paní nesu vám psaní, aneb, Sen noci tříkrálové.
1953 Karel Čapek: Matka, Langer: Velbloud uchem jehly.

50. léta DS Tylova Domu osvěty,
1956 - F. Schiller: Úklady a láska, režie F. Halda; K. Čapek: Bílá nemoc, režie O. Švec, Šafránek: Růžové poupě, režie Al. Mrňák, Ema Řezáčová: Jana, režie Zd. Kodeš, Fiker: Padělek, režie M. Kociánová, Hirsch: Jen na lékařský předpis, r. O. Švec Popelka (Holková), J. K. Tyl: Krvavé křtiny, r. Jos. Dvořák, zpěvohra Dobře to dopadlo aneb Tlustý pradědeček, lupiči a detektivové (J. Čapek, Křička), r. I. Hrdinová, také ved. DDS.

1955 - “kultovní hra poličských ochotníků” Anežka (v přepracování K. Vinklera), uvedena s velkým úspěchem u příležitosti Dnů osvěty; dosáhla 26 repríz pro 26 000 diváků. Účast na KP SLUT, Polička.
1955 - loutkářský soubor TDO, Josef Kainar: Zlatovláska. Účast na KP SLUT, Polička.
1957 - divadelní soubor Tylova domu osvěty: J. K. Tyl: Krvavé křtiny
1958 - Zdeněk Štěpánek: Nezbedný bakalář

1960 odešel z Poličky F. Halda, ředitel Tylova domu, organizátor, r., h., za jehož vedení dosáhlo poličské ODi největšího rozkvětu. Poté (také následkem rozmachu televize) počet ochotnických představení klesal. Uvedeny např. Dalskabáty, hříšná ves, Milion za úsměv (Safronov),
1961 Příliš štědrý večer (Blažek), OP Brněnec; dále Vidění Simony Machardové (Feuchtwanger), Liška a hrozny,
1965 Měsíc nad řekou,
Lucerna ad.

1970 Jirásek: Lucerna, r. Josef Dvořák.
1973 - Mass, Červinskij, Rajkin: Tři pomeranče, 1973 NPRSDH Svitavy.
1974 - Aldo de Benedetti: Milostné dostaveníčko, režie Alois Mrňák.
1978 - Tyl: Tvrdohlavá žena, režie Ladislav Vrabec.
1979 oslava jubilea poličského ochotnického divadla (Anežka z ideových důvodů tentokrát zakázána), hrána Lucerna.

Poč. 80. let útlum činnosti.
1982 - Jan Makarius: Ostrov stříbrných holubic, r. Alois Mrňák.
1983 - Viktor Dyk: Ondřej a drak, dramatická úprava a r. S. Tamele.
1984 - poslední inscenace Loupežník (Čapek).

1988 Jan Schmid: Třináct vůní aneb Z deníku školačky, r. Ladislav Vrabec.

1990 opět uvedena Anežka, 15 repríz.
1992 obnovil registrací DS Tyl, zkoušen Otec (Jirásek) a Paní Pipperová, ani jedna hra se ale nedočkala premiéry.

DOST - Divadelní ochotnický spolek Tyl Polička
Pod názvem Kamenné divadlo pod režijním vedením Jana Matouše, Zdeňka Trnky a Ladislava Vrabce uvedeny hry:
2002 - František Zákrejs: Anežka, režie Ladislav Vrabec
2003 - Jak kašpárek Ferina vyhnal čerta ze mlýna, režie Jan Matouš
2005 - V. K. Klicpera: Každý něco pro vlast, režie Jan Matouš
2006 - Milostné dostaveníčko, režie Jan Matouš
2006 - Jak je důležité míti Filipa, režie Ladislav Vrabec
2008 - J.Semerád - Kocour v polobotkách, režie Jan Matouš
2008 - 2009 - W V J: Kat a blázen, režie Zdeněk Trnka a Ladislav Vrabec
2009 - A. Jirásek: Lucerna, režie Zdeněk Trnka a Ladislav Vrabec
2009 - 2011 - W V J: Těžká Barbora, režie Zdeněk Trnka a Ladislav Vrabec
2011 - Voskovec, Werich, Ježek: Těžká Barbora, r. Z.Trnka, L.Vrabec. Účast na KP Zlom vaz, Ústí nad Orlicí - čestné uznání Jitce Boháčové za roli Sisky.
2011 - Divadelní hříčku Bohoušek a Rohovín napsal P. Aplim (Petr Erbes) a uvedl ji se souborem muzejních pracovníků na vernisáži výstavy Divadlo žije, kterou realizovalo Městské muzeum a galerie - Centrum Bohuslava Martinů, viz Alba.
2012 - Jevan Brandon Thomas: Charleyova teta, r. Zdeněk Trnka, Ladislav Vrabec, scéna Zděněk Trnka, kostýmy Irena Morávková. Účast na KP Zlom vaz, Česká Třebová - Cena za nejlepší mužský herecký výkon Karel Pávek v roli lorda Babely, Cena souboru za nejlepší inscenaci, čestné uznání Jitce Boháčové za roli Kitty Verdunové, cena Janu Juklovi za roli Charleyho Wykehama a Ireně Morávkové za kostýmy k inscenaci. Viz Alba.
2013 - František Zákrejs: Anežka 126. provedení hry. Text K. Vinklera z roku 1955 upravili Ladislav Vrabec a Petr Erbes. Režie Ladislav Vrabec, scéna Lenka Mitášová a Pavel Pražan. viz Alba
2014 - Zd. Kozák: O ševci Ondrovi a komtesce Julince, pohádková hra.
2015 - DS Tyl, Brandon Thomas: Charleyova teta, r. Zdeněk Trnka, Ladislav Vrabec. Účast na KP Zlom vaz, Česká Třebová - cena za nejlepší mužský herecký výkon Karlu Pávkovi za roli lorda Babely, cena souboru za nejlepší inscenaci, cena Janu Juklovi za roli Charleyho Wykehama, Ireně Morávkové za kostýmy a čestné uznání Jitce Boháčové za roli Kitty Verdunové.
2016 - Zdeněk Kozák: Čert nikdy nespí, pohádka, režie mladý - nový režisér Tomáš Zrůst.POPRASKD neboli POličsko-PRažská Skupina Kočovných Divadelníků viz vlastní heslo souboru POPRASKD
Bibliografie:
DVOŘÁK, Josef: Historie spolku divadelních ochotníků Tyl v Poličce 1819-1951. Rigorozní práce. Praha, FF UK, katedra divadelní vědy 1979

DVOŘÁK, Josef: Historie Zákrejsovy Anežky na poličském jevišti. Literárně historický medailónek k 100. výročí premiéry hry Anežka..., již v pěti jednáních divadlu podává František Zákrejs. Polička, JKP Vysočina 1969. 27 s., 4 s. příl.

DVOŘÁK, Josef: O ochotnické divadelní činnosti v Poličce v roce osvobození před 25 lety. In: IV. výroční zpráva gymnasia v Poličce, 1969-70, s. 3-7.

KLEIN, Adolf: 190 let ochotnického divadla v Poličce. Polička, Divadelní spolek Tyl 2009, 120 s.

KREJČÍ, Karel: Ochotnické divadlo v královském věnném městě Poličce, jeho vznik, osudy a činnost 1819-1894. Polička 1894.

LADECKÝ, Jan: Seznam předmětů divadelního oddělení Národopisné výstavy českoslovanské roku 1895. In Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Div. odbor NVČs 1895, s.180 - 193. Vystaveno: Stanovy spolku divadelních ochotníků Tyl v Poličce. Ochotnické divadlo v král. věn. městě Poličce, jeho vznik, osudy a činnost 1819-.1894. Následné uložení exponátů nezjištěno.

MATOUŠ, Jan, sen.: ZÁKREJSOVA Polička po šesté. Divadelní Hromada - podzim-zima 2016, s. 23-24.

----------
Dílčí informace v časopisech:
1867 Česká Thalia 1, s. 87, Z Poličky, haj.; s. 134, 136, 160, 218.
Česká Thalie 1869, roč. III, č. 2, 15. 1. 1869, s. 16.
Česká Thalie 1871, roč. V, č. 20, 15. 10. 1871, s. 80.

1869 Ochotník divadelní č. 1681869 Almanach divadelní, s. 100.

Moravská orlice 17. 9. 1870.

1880 Divadelní listy , č.6, s. 104, č. 9, s. 151-152.
1881 Divadelní listy, č. 4, s. 45.
1883 Divadelní listy, č. 14, s. 126, č. 25, s. 215, č. 29, s. 246, č. 31, s. 262, č. 35, s. 298.

Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 11, s. 289.

1897-8 Thalie , č. 3, s. 22, č. 6, s. 46, č. 14-15, s. 119.
1898-9 Thalie , č. 3, s. 23, č. 4, s. 31, č. 5, s. 40, č. 7, s. 55, č. 11-12, s. 95, č. 18, s. 144, č. 19, s. 151, č. 20, s. 160, č. 22, s. 175.
1899-1900 Thalie , č. 2, s. 15, č. 4, s. 33, č. 6, s. 51, č. 7, s. 59, č. 11-12, s. 99, č. 17, s. 138, č. 21, s. 168.

1900 Divadelní listy , č. 7, s. 150, č. 9, s. 203, č. 10, s. 226.
1902-03 Divadelní listy, č. 1, s. 20, č. 2, s. 36, č. 13,, s. 234, č. 19, s. 345, č. 20, s. 354.

1904 Divadlo, č. 12-13, s. 290.
Divadlo, roč. 5, 1906-1907, č. 2, s. 62
Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 2, s. 26.
Divadlo, roč. 9, 1910-1911, č. 4, s. 114; č. 5, s. 137; č. 6, s. 164.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 2, listopad 1911, s. 26; č. 3, listopad 1911, s. 37; č. 4, 5. 12., s. 50, 51; č. 5, 20. 12. 1911, s. 62, 63; č. 6, 5. 1. 1912, s. 74; č. 10, 5. 3. 1912, s. 120; č. 15, 20. 5. 1912, s. 191.

Jeviště, divadelní týdeník, roč. I., 2. 9. 1920, č. 32, s. 372; 25. 11. 1920, č. 47, s. 540.
1921 Jeviště, č. 9, s. 143, č. 10, s. 160, č. 11, s. 175, č. 14, s. 223, č. 15, s. 240, č. 19, s. 303.

1921 Československé divadlo, č. 8, 2. str. obálky, č. 12, 2. str. ob., č. 14, 2. str. ob., č. 15, s. 240; č. 17, s. 272.
1928 Československé divadlo, č. 10, s. 160.

1936 Československé divadlo, roč. XIX, č. 2, s. 31.

1948 Zprávy ÚMDOČ , č. 11-12, s. 176.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1,
1965 Amatérská scéna , č. 7, 2. s. obálky - foto.
Archivy:
Městské muzeum a galerie, Polička,
fond Teatrália/Tyl, Teatrália/Anežka

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/2379, SDO Tyl.
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/4964/1931, SDO Tyl (změna).

Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli:
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Tyl Polička
Časový rozsah: 1821-1970
Metráž: 26,22 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků "Tyl" v Poličce (jeho stanovy schváleny r. 1880) navázal na činnost stálé divadelní společnosti, zal. r. 1834; v r. 1957 spolek přešel do Tylova domu osvěty.
Tematický popis: Spolková agenda.
Archivní pomůcky
PŮŽOVÁ B.: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ TYL POLIČKA, 1834 - 1958. Inventář, 1964, s. 6, ev.č. 144.
JÍLKOVÁ K.-JISKROVÁ E.-KOPŘIVA P.: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ TYL POLIČKA, 1821 - 1970. Inventář, 2004, s. 280, ev.č. 1550.
---
Archiv St. Olbricht – Slavkov, Brno: excp. Moravská orlice 1870. Pro DČAD srpen 2014.

Související www odkazy

Související Obrázky

Chrudim, Chrudimské ochotnické divadelní hry - plakát, 1950
Korouhev, Sokol, Spolková kronika, 1878 - 2011
Letopisy, s. 100, Polička, vývoj do 1868
Letopisy, s. 101, Polička, vývoj do 1868
Letopisy, s. 102, Polička, vývoj do 1868
Polička, DS Tyl, ing. Adolf Klein, nositel Zlatého odznaku J. K. Tyla (2011)
Polička, ex KLEIN, Adolf, 190 let ochotnického divadla v Poličce, s.113, galerie členů spolku 2009
Polička, ex KLEIN, Adolf, 190 let ochotnického divadla v Poličce, s.114, galerie členů spolku 2009
Polička, ex KLEIN, Adolf, 190 let ochotnického divadla v Poličce, s.115, galerie členů spolku 2009
Polička, Jan Matouš, spolupracovník Databáze, organizátor divadelních akcí,  duben 2013
Polička, JKP, Lucerna - plakát, 1979
Polička, JKP, Tartuffe
Polička, Klein, Adolf, 190 let ochotnického života v Poličce, obálka publikace, 2009
Polička, krajské kolo Soutěže lidové umělecké tvořivosti, SLUT, program, 1955
Polička, Tyl,  Anežka, 1955
Polička, Tyl, Anežka - Jan Řádek jako purkmistr Tichý a Jan Matouš v roli děkana Hrona, 2002
Polička, Tyl, Anežka - plakát, 2002
Polička, Tyl, Anežka, 1869
Polička, Tyl, Anežka, 1869-1935
Polička, Tyl, Anežka, 1869-1969
Polička, Tyl, Anežka, 1909
Polička, Tyl, Anežka, 1939-2002
Polička, Tyl, Anežka, 1969
Polička, Tyl, Anežka, 1994
Polička, Tyl, Anežka, 1994
Polička, Tyl, Anežka, 2002
Polička, Tyl, Anežka, 2002
Polička, Tyl, Anežka, 2009
Polička, Tyl, Anežka, 2013
Polička, Tyl, Anežka, 2013 00
Polička, Tyl, Anežka, 2013 00
Polička, Tyl, Anežka, 2013 00
Polička, Tyl, čestní členové spolku, s. 1, 1868-1893
Polička, Tyl, čestní členové spolku, s. 2, 1868-1893
Polička, Tyl, Charleyova teta, KP Zlom vaz Česká Třebová 2012
Polička, Tyl, Čistička, KP Zlom vaz Česká Třebová 2013
Polička, Tyl, Čistička, KP Zlom vaz Česká Třebová 2013
Polička, Tyl, Hedvig - plakát, 1834
Polička, Tyl, I. ZDŠ, Tajemství zlatého klíčku, 1981
Polička, Tyl, Jenom na lékařský předpis, 1955
Polička, Tyl, kabaretní vystoupení, Ferdinand Martinů, s.a.
Polička, Tyl, kabaretní vystoupení, Ferdinand Martinů, s.a.
Polička, Tyl, kabaretní vystoupení, Ferdinand Martinů, s.a.
Polička, Tyl, Lhář, 1957
Polička, Tyl, Liška a hrozny, 1963
Polička, Tyl, Loupežník, 1952
Polička, Tyl, Loupežník, 1984
Polička, Tyl, Loupežník, 1984
Polička, Tyl, Lucerna,  k 50. výročí otevření Tylova domu, 1979
Polička, Tyl, Milostné dostaveníčko, 1974
Polička, Tyl, Milostné dostaveníčko, režie Jan Matouš, 2006
Polička, Tyl, Nezbedný bakalář, 1958
Polička, Tyl, Ondřej a drak,  uprostřed J. Matouš v roli starosty, 1983
Polička, Tyl, Paní, nesu vám psaní, 1952
Polička, Tyl, pohlednice
Polička, Tyl, Posel, Pardubice, Lidová scéna, Pěst - plakát, 1946
Polička, Tyl, Poslední experiment, 1945
Polička, Tyl, Poslední experiment, 1945
Polička, Tyl, radnice, výstava plakátů a dokumentů, 1929
Polička, Tyl, Tartuffe, 1972
Polička, Tyl, Tři pomeranče, NPRSDH Svitavy, 1973
Polička, Tyl, Tvrdohlavá žena, 1978
Polička, Tyl, vernisáž výstavy k 190. výročí ochotnického divadla ve městě, 2009
Polička, Tyl, výstava 100 let ochotnické práce, expozice 1935
Polička, Tyl, Zákrejs František: Anežka, 1969, 16. nastudování, dojmy doc. Jaroslava Kolára, 1969
Polička, Tylův dům, 80. výročí otevření, 190. výr. DS Tyl,  plakát, 2009
Polička, Tylův dům, otevření - plakát, 1929
Polička, Tylův dům, výstava k jubileu divadla, 2009
Polička, Tylův dům, výstava k jubileu divadla, 2009
Polička, výstava Divadlo žije, expozice ochotnického divadla, 2011
Polička, Výstava V hlavní roli divadlo ... aneb 200 let poličských ochotníků, 2019
Polička, Výstava V hlavní roli divadlo ... aneb 200 let poličských ochotníků, 2019
Polička, Výstava V hlavní roli divadlo ... aneb 200 let poličských ochotníků, 2019
Polička, Výstava V hlavní roli divadlo ... aneb 200 let poličských ochotníků, 2019
Polička, Výstava V hlavní roli divadlo ... aneb 200 let poličských ochotníků, 2019
Polička, Výstava V hlavní roli divadlo ... aneb 200 let poličských ochotníků, 2019
Polička, Výstava V hlavní roli divadlo ... aneb 200 let poličských ochotníků, 2019
Polička, Výstava V hlavní roli divadlo ... aneb 200 let poličských ochotníků, 2019
Polička, Výstava V hlavní roli divadlo ... aneb 200 let poličských ochotníků, 2019
Polička, Výstava V hlavní roli divadlo ... aneb 200 let poličských ochotníků, 2019
Polička, Výstava V hlavní roli divadlo ... aneb 200 let poličských ochotníků, 2019
Slavkov u Brna, mužský pěvecký sbor
VRABEC, Ladislav, Polička, DS Tyl, tablo Zlatý Tyl, 2012


Mapa působení souboru - Tyl / Divadelní družstvo / OS / SDO/ DrO ROH Tyl / DS Tylova Domu osvěty / DOST

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Polička, Výstava V hlavní roli divadlo ... aneb 200 let poličských ochotníků, 2019
Polička, Výstava V hlavní roli divadlo ... aneb 200 let poličských ochotníků, 2019
Polička, Tyl, Hedvig - plakát, 1834
Polička, Tyl, výstava 100 let ochotnické práce, expozice 1935
Polička, Tyl,  Anežka, 1955
Polička, Tyl, Nezbedný bakalář, 1958
Polička, Tyl, Loupežník, 1984
Polička, Tyl, Anežka, 1994
Polička, Tyl, Charleyova teta, KP Zlom vaz Česká Třebová 2012
Polička, Tyl, Čistička, KP Zlom vaz Česká Třebová 2013
Polička, Tyl, Čistička, KP Zlom vaz Česká Třebová 2013


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.