Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl, div. spolek / Osvětová beseda

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1942
Působení: 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x
1942 režisér Cyril Bláha založil DS Tyl s programem návratu k náročnější dramaturgii, než měl do zákazu činnosti 1941 zábavně orientovaný Dramatický odbor Sokola.
DS Tyl členem ÚMDOČ,
Gazdina roba, jh. ostravská herečka Karla Vaňková,
1945 zahájil prvním slavnostním poválečným představením hry F. F. Šamberka Josef Kajetán Tyl v režii C. Bláhy, na scéně Leo Němečka.
1946 M. Kolář dle Karafiáta: Broučci, režie a scéna L. Němeček
1947 např. K. Čapek: Matka, režie Jan Černý, scéna L. Němeček, později Mahen: Jánošík.
1947 Bloudění (O. Bosák), úspěch v okrskové soutěži ÚMDOČ, poté převedení pod Sokol příčinou stagnace.
1950 SDH s členy DS Tyl Kulový král (Rachlík) a Zlý jelen (Klicpera).

Od 1950 Tyl působil jako DS OB, malá podpora,
1950 M. Veselská a Jul. Josef: Už je zase v Čechách, jak bejvávalo, opereta, režie Gustav Řehák.
1955-1963 úspěšná léta souboru, ročně 10-15 představení, 35 členů, průměrný věk 27 let, 1x ročně divadlo poezie, 4 režiséři, snaha uskutečnit premiéru každých 4-6 týdnů,
např. Sto dukátů za Juana, Paličova dcera, Lidé ve fracích, Podskalák, Jakub Oberva, Komediant hermelín, Sklep (1961 vítězství na festivalu Pobečví v Hranicích), Uzel, Černý ventilátor, Slovanské nebe, Nebezpečný věk.
1957 - 10. 4. - náhle zemřel dlouholetý režisér a herec Ad. Šťastný.
1959 Aldo Benedetti: Dobrou noc, Patricie, v titulní roli vystoupila Slávka Budínová, Div. O. Stibora, Olomouc; H. Luicke: Sklep, režie a scéna C. Bláha, vítězná hra I. festivalu Pobečví; V. Dragoun: Jan Adam z Víckova, režie C. Bláha, scéna ing. Dokoupil, A. Kleiber.

1960 V. K. Klicpera: Hadrán z Římsů, režie V. Pitron.
1961 F. Örsi: Černý ventilátor, režie V. Hons; E. Vysušil: Pasáček Ondra, režie Jan Lesák.
Dále režisérem převážně Cyril Bláha.
1962 J. Toman: Slovanské nebe, režie C. Bláha, B. Březovský: Nebezpečný věk, režie V. Hons, scéna L. Němeček.
1963 se Tyl stal pořadatelem Divadelního festivalu Pobečví (po 2 neúspěšných ročnících v Hranicích), později meziokr., do 1974).
1963 Ostrovskij: Ženitba Balzaminova (Kdo hledá, najde), r. Cyril Bláha, scéna Zd. Černý, oslava 100 let divadla v obci.
Od 1964 tvůrčí krize v činnosti souboru, potíže s obsazováním her, pro role chyběla střední a starší generace, zvláště muži.
1965 A. Jirásek: Lucerna, hostoval Jaroslav Vojta, ND; A. Rydley: Půlnoční vlak ad.
1966 Molière: Chudák manžel. r. V. Hons.
1967 Osm žen, režie Cyril Bláha, pouze ženské obsazení, 1968 na VII. meziokresním div. festivalu Pobečví.
1968 - pásmo Zemi krásné, zemi milované a program pro děti a mládež
1969 soubor připravoval Shawowu Velikou Kateřinu, ale představení bylo odřeknuto z festivalu pro nepřipravenost.

1970 - DS Tyl, J. Makarius: Tři bílé šípy, r. Cyril Bláha, účast OP v Dřevohosticích, IX. festival Pobečví.
1971 odchod dlouholetého výrazného r. C. Bláhy (člen prvního výboru SČDO 1969) omezil tvůrčí možnosti DS.
Oživení s příchodem režisérů L. Kučmerčíkové a V. Pitrona.
Další režiséři R. Čevela, E. Uhřinovská, B. Štěpán, F. Vávra.
1972 se režie ujal M.Čech, uvedl pohádku O veselém hrobaři, uvedena Na XI. div. festivalu Pobečví; dále hru - Někdo zvoní a Neohrožený Mikeš.
1973 110. výročí souboru, předsedou Jiří Král, brzy poté Bed. Štěpán.
1973 pohádka Kašpárek dvorním lékařem, uvedena na XII. festivalu Pobečví.
K 110 výročí založení uspořádal soubor výstavu s průvodem v dobových kostýmech.
Posléze se režie ujala ing. Ludmila.Kučmerčíková,
1978 J. Vilímek, P. Markovič: Toulavý kufr, režijní debut L. Kučmerčíkové.
1979 L. Kučmerčíková režírovala hru Alda de Benedetiho Třicet vteřin lásky.

1982 pohádková hra F. Hrubína Kráska a zvíře, režie L. Kučmerčíková.
1983 k 120 vyročí založení souboru uvedl JUDr. Ladislav Myška hru J. Drdy Dalskabáty.
1985 J. B. Molière: Lakomec, režie L. Kučmerčíková, v hlavní roli svým výkonem překvapil P. Krejčiřík, po delší době se DS TYL s touto hrou účastnil okresní přehlídky v Kojetíně.
1987 - na jaře - V. Nezval: Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou, režie L. Kučmerčíková, pozvání na přehlídku ve Štramberku, kde získal hned 4 ceny: 3. místo za režii, 2. místo za scénografii, 3. místo za nejlepší ženský výkon a v divácké soutěži 3. místo za nejlepší inscenaci. S touto hrou se drahotušský soubor účastnil krajské soutěžní přehlídky.
1988 Divadelní soubor Tyl, soubor Osvětové besedy Drahotuše, 39 členů, vedoucí Bedřich Štěpán.
1988 V. K. Klicpera: Ženský boj, režie V. Pitron
1989 J. Hubač: Generálka jeho veličenstva, režie R. Čevela.

1990 L. Kučmerčíková, jako absolventské představení II. režijní školy SČDO nastudovala hru W.Shakespeare Sen noci svatojánské. Hra byla vybrána na přehlídku do Štramberku, ale při premiéře došlo mezi zřizovatelem a souborem k nedorozumění, a proto tato hra měla již jen jednu reprízu.

DS do 1992 pod OB, dále jako o. s.
V restituci přišel o scénu v Drahotuších,
koncem 90. let 20. stol. pracoval v Hranicích, ročně asi 2 premiéry.

Na renesanci souboru měla nevětší podíl herečka a organizátorka Eva Pírková.
Od roku 1992 se stal soubor občanským sdružením. Při restitucích ztratil svou divadelní scénu v Drahotuších.
1992 E. Hrych: Duha, režie R. Čevela,
1994 C. Goldoni: Mirandolina, režie Václav Pitron,
1997 D. Churchill: Natěrač, režie R. Čevela.
1999 Oldřich Daněk: Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo, režie R. Čevela, účast na Štramberské divadelní přehlídce (ŠDP).

Soubor i po roce 2000 každý rok uvádí jednu nebo dvě premiéry a následné reprízy po okolních obcích.
Závazek dodržuje stále i přes to, že nemá trvalou scénu, - od 1995 se i s inventářem několikrát stěhoval. Přístřeší mu poskytly Městská knihovna v Hranicích, Základní škola v Drahotuších, 2006 osadní výbor a tenisový klub v Drahotuších.

2000 Jean Anouilh: Antigona, režie R. Čevela, účast na ŠDP - cena za nejlepší ženský herecký výkon (Jana Kvapilová).
2001 Petr a Dvořák: Sto dukátů za Juana, účast na Štraberské divadelní přehlídce (ŠDP).
2005 Donald Churchill: Chvilková slabost, účast na ŠDP.
2006/2007 soubor hraje již 144. sezonu (od počátku div. aktivity v místě).
Jezdí hostovat na přehlídku amatérských divadelních souborů do pohádkového města Štramberka.
2006 - DS TYL, Jevan Brandon-Thomas: Charleyova teta.
2008 A. P. Čechov: Bankovní jubileum a Medvěd, účast na ŠDP.
2009 J. H. Hladnovský: Slečny na vdávání.

2013 - DS Tyl Drahotuše oslavuje 150 let ochotnického divadla v Drahotuších v rámci Anenské pouti - 26. 7. představení: Carlo Goldoni: Poprask na laguně, hráno v restauraci U jelena.
2013 - 27. 7. výstava k práci souboru Tyl - Drahotuše, Jura a Manda - krátká lidová hanácká opera.
2013 - Divadelní soubor Tyl Drahotuše se stal držitelem Ceny města Hranic pro rok 2013, podruhé v historii udílení hranické ceny ji získal kolektiv a ne pouze jednotlivec. (Cena města Hranic se začala udělovat v roce 2005.)
Předsedkyní souboru Emílie Uřínovská, soubor má kolem 30 členů, na jaro 2014 připravuje hru Williama Shakespeara Veselé paničky windsorské.
2014 - William Shakespeare: Veselé paničky windstorské. Účast na festivalu A proč ne, Odry.
2015 - Nepokojné hody sv. Kateřiny. Účast na festivalu A proč ne, Odry.
2018 - Tyl, Marie Janečková: Bezkontaktní ženy. Účast na Těškovické jaro.
Bibliografie:
BLÁHA, Cyril: Festivaly a přehlídky na Přerovsku. AS 1970, č. 9, s. 16-17.

BLÁHA, Cyril: O divadelní festival Pobečví. AS 1973, č. 8, s. 10.

BLÁHA, Cyril: Stoleté jubileum obyčejného souboru. OD 1963, č. 4, s. 87-88.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, obr. s. 220: Cyril Bláha, první místopředseda, vedoucí, režisér a herec souboru Tyl Drahotuše, člen prvního výboru SČDO z roku 1969.

ČEVELA, Raman zprac. pro INFORMACE pro MČAD: Divadelní soubor Tyl Drahotuše. Rkp. pro MČAD. kART.

(dam): Přehlídka byla čtvrtá, ale zároveň i jubilejní. Kopřivnické noviny, 2001 č. 14.

DĚRDA, Jiří, PhDr.: Když člověk chce. Magazín Mladé fronty 1986, č. 1, s. 9.

KEBZA, Josef: Zastavení. Kulturní rozvoj 1985, č. 14 s. 8-9.

KOLAŘÍK, Ivo: Ochotnické divadlo přerovského regionu 1945-2000 aneb Po stopách amatérského divadla na Přerovsku. Přerov, Divadlo Dostavník 2000, s. 55-62, 213. kART.

KVAPIL, Jaroslav: Ach ta láska... Nové Přerovsko 1990, č. 4, s. 5.

KVAPIL, Jaroslav: Odvážný čin drahotušských ochotníků. Nové Přerovsko 1987, č. 7, s. 5.

KVAPIL, Jaroslav: Proč právě Atlantida? Nové Přerovsko 1987, květen, s. 5.

PÍRKOVÁ, Eva: 125 let ochotnického divadla v Drahotuších. Hranický zpravodaj 1988, č. 3, s. 7.

ŠTRAMBERK, Štramberská divadelní přehlídka. Amatérská scéna 1999, č. 3, Zprávičky (Svoboda-Slezský deník, 09.04.1999 – ZK).

ZÍTRA večer startuje tradiční štramberská přehlídka ochotnických divadel. Podepsáno (dam). Kopřivnické noviny, 2008, číslo 8


Amatérská scéna 1964, č. 6, s. 16; 1968, č. 12, s. 23 (Pásmo).
Kopřivnické noviny, 1999, č. 1; 2000, č. 14, 19 a 21;
Ochotnické divadlo 1951, č. 6, s. 140
Archivy:
kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Související Texty

Související www odkazy

Související Obrázky

Cyril Bláha, první místopředseda SČDO, vedoucí, režisér a herec souboru Tyl Drahotuše, 1969
Drahotuše, DS Tyl, Kráska a zvíře, 1982
Drahotuše, Tyl - Brožura Výstava a Divadelní festivaly Pobečví
Drahotuše, Tyl, Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou, 1987
Drahotuše, Tyl, Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantýdou - plakát
Drahotuše, Tyl, Lakomec - plakát, 1985
Drahotuše, Tyl, Lakomec, 1985
Drahotuše, Tyl, list z kroniky, na snímku režisér Cyril Bláha, 1963
Drahotuše, Tyl, list z kroniky, Tři bílé šípy, 1970
Drahotuše, Tyl, Nepokojné hody sv. Kateřiny, 2015
Drahotuše, Tyl, Sen noci svatojánské, 1990
Drahotuše, Tyl, Toulavý kufr, 1978
Drahotuše, Tyl, Veselé paničky winsdorské, 2014
Drahotuše, Tyl, Ženský boj, účinkující, 1988
Kučmerčíková Ludmila
Kučmerčíková Ludmila
Ochotnické divadlo, 1961


Mapa působení souboru - Tyl, div. spolek / Osvětová beseda

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Kučmerčíková Ludmila
Cyril Bláha, první místopředseda SČDO, vedoucí, režisér a herec souboru Tyl Drahotuše, 1969
Drahotuše, Tyl, Toulavý kufr, 1978
Drahotuše, DS Tyl, Kráska a zvíře, 1982
Drahotuše, Tyl, Lakomec, 1985
Drahotuše, Tyl, Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou, 1987
Drahotuše, Tyl, Ženský boj, účinkující, 1988
Drahotuše, Tyl, Sen noci svatojánské, 1990
Drahotuše, Tyl, Veselé paničky winsdorské, 2014
Drahotuše, Tyl, Nepokojné hody sv. Kateřiny, 2015


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.