Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Sokol / Osvětová beseda

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1922
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1959
Působení: 192x, 193x, 194x, 195x
1922 byl ustaven dramatický odbor Sokola.
O jeho ochotnické činnosti jsou nejpodrobnější a patrně nejúplnější zprávy, poněvadž příjmy ze vstupného byly jediným přínosem pro pokladnu této organizace.

Hrál v hostinci B. Vandase na provizorním jevišti.
1937 pořízeno trvalé jeviště.

Sokol pořádal přinejmenším 1-3 představení ročně.

Z repertoáru:
1922-1941
Návrat českého legionáře, Otcovrah, Do Ameriky, Kandidát ženitby, V červáncích svobody, Plukovník Švec, Na horské faře, Jízdní hlídka, Lucerna, Poslední muž, Naši furianti, Noc na Karlštejně, Václav Hrobčický z Hrobčic, atd.

V dubnu 1941 měla být hrána Madlenka z kovárny, ale 12.4.1941 byla zastavena činnost všech sokolských jednot a představení 4 hodiny před jeho začátkem zakázáno.

Uskutečnilo se prý o měsíc později - pod hlavičkou Osvětové besedy. Podobným způsobem pak ochotníci sehráli ještě např. hry Ta naše písnička česká či Kolébka.

Po 2. světové válce divadelní aktivity TJ Sokol zřejmě upadaly, zápisů je méně.
1947, kdy byl do obce zaveden elektrický proud a ochotníci mohli využívat elektrické osvětlení - sehráli hry Bělouš a Nezapomeneš.
1948 hrál dram. odbor Sokola 3x.
1949 opět uvedeny 3 hry ve 3 představeních - Klicpera: Přátelství, Zvon Ungeltu, Divotvorný klobouk.

Potom patrně až 1955 Jirásek: Otec, Gogol: Ženitba.
1958 Goldoni: Mirandolina.
1959 Jen na lékařský předpis.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 40 – 41.

PEJKAL, J.: Inarformace pro MČAD dle obecní kroniky. Rkp. 1999. kART.

VELEMANOVÁ, Věra: Místopis okresu. Rkp. 1999. kART.

VELEMANOVÁ, Věra: Ochotnické divadlo na Příbramsku. Podbrdsko 1999, č. 6, s. 70.
Archivy:
Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Příbram pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Související Organizace

Mapa působení souboru - Sokol / Osvětová beseda

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':