Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Občanská beseda / ZK ROH Tesla Přelouč / DS Klubu kultury

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1872
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1985
Působení: 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x
1872 - 29. 6. - zal. Občanská beseda, hudební a div. program, divadelním ředitelem T. Krátký, první registrovaný režisér přeloučských ochotníků.
1872 předsedou František Heřman.

1881 se původní OS spojil s Občanskou besedou a předal jí veškeré div. zařízení.
1883 - uvedeny hry J. K. Tyl: Paličova dcera, Tyl: Jiříkovo vidění, Schönthan: Hloupý kousek, Tyl: Strakonický dudák.
1884 Občanská beseda znovuobnovena.

1891 předsedou J. V. Diviš.
1893 František Xaver Svoboda: Rozklad, Josef Štolba: Vodní družstvo.
1894 Alois Jirásek : Vojnarka,, Michal Balucki: Klepy, S. R. Macháček: Ženichové, Ladislav Stroupežnický: Zkažená krev, V. K. Klicpera: Veselohra na mostě.
1895 František Xaver Svoboda: Márinka Válkova, Ludek Archleb: Slavnostní schůze, Michal Balucki: Těžké ryby.
1897 předsedou Josef Černík, následuje Alois Nerad.
1897 Michal Balucki: Klub mládenců.
1898 Raupach: Mlynář a jeho dítě.

1900 Václav Štech: Třetí zvonění, C. Karlweiss: Režná košile.
1901 nová budova záložny s důstojným divadelním sálem, arch. R. Kříženecký., Josef Štolba: Na letním bytě.
1902 Jaroslav Distl: Modrá krev.
1906 spolkovými režiséry Rudolf Čáp a Emil Matoušek.
1907 - F. F. Šamberk: Palackého třída 27, velmi pečlivá režie, pěkný rytmus, Eugen Bartoš: Ideály manželství.
1908 Alois Jirásek: Lucerna.
1909 Alois Jirásek: Otec.

1910 - ačkoli Občanská beseda existovala již dlouhou dobu, teprve v tomto roce vstoupila do ÚMDOČ. Přičinili se o to MUDr. F. Němec, předseda spolku a jednatel, ředitel záložny R. Čáp. Jednota byla již dlouho repertoárem i scénickým provedením vzorem dalším v okolí. Škoda, že si jako první představení člena ÚMDOČ vybrala jednu z nejslabších Šamberkových frašek - Rodinnou vojnu.
1911 předsedou Dr. František Němec.
1912 vnitřní spory se vyřešily ustavením Divadelního odboru Občanské besedy, který se ochotnickému divadlu potom věnoval už trvale. Předsedou A. Vosáhlo, místopředsedou Jan Linhart, jednatel ing. Špinar.
Tvůrčí vzestup Besedy.
1916 předsedou Karel Lieger, členem ÚMDOČ.
1918 Alois Jirásek: Vojnarka, Karel Mašek: České sibylly, Viktor Dyk: Posel.
1919 Alois Jirásek: Lucerna.

1922 členem ÚMDOČ, Faun, Královská výsost, Radúz a Mahulena. Jh. Vojan, Kohout, též Steimar jako režisér hry J. Kvapila: Na pokračování, Skochovy aktovky Královnin omyl a Renardova Zrzka i herec, Blodek: V studni, Ladislav Stroupežnický: Zvíkovský rarášek, Karel Scheinpflug: Mrak.
V DO Besedy jako student začínal herec Fr. Filipovský.
DS 1920-1943 okolo 300 her, převážně aktuálních novinek.
192x Jednota soukromých úředníků, dílovedoucích a zřízenců - Bejvávalo, bejvávalo, J. Císler: Soucit.
1924 František Xaver Svoboda: Poslední muž, Karel Scheinpflug: Druhé mládí.
1925 Artur Schnitzer: Anatol, Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, Herman Heijermans: Na faře, Alois Jirásek: Vojnarka.
1926 Přátelský večer - V. Rakous: Modche na svobodě.
1927 Naši furianti.

1931 Josef Kopta: Revoluce.
1934 B. Nušič: Pustina, František Cimler: Matka Kráčmerka, Vilém Werner: Srdce na uzdě, Jaques Duval: Továryš, Romain Rolland: Vlci, Josef Hais-Týnecký: Noc na pancíři, Silvestrovský večer.
1936 Vilém Werner: Lidé na kře, Václav Štech: Třetí zvonění.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1937 Mrštíkové: Maryša.
1938 34 členů, 6 představení.
Několik úspěchů na divadelních soutěžích. Za svou činnost soubor vyznamenán diplomem ÚMDOČ, také jeho zasloužilí členové - Jan Linhart, dlouholetý předseda, M. Hulínská, Václav Kvaček a Lenka Cholínská byli vyznamenáni ÚMDOČ.

1940 J. Vrchlický: Noc na Karlštejně, režie K. Vintika; Horký: Bejvávalo aneb Loupežníci na Chlumu, režie Fr. Sládek; Wanderberhge: Hoši, dívky a psi, režie J. Ondráček, Békeffi: Neomluvená hodina, režie Fr. Sládek; Štolba: Na letním bytě, režie Fr. Singr, a 2 dětská představení.
1941 předsedou Pavel Pavelka, 1941-1943 sehráno 40 představení.
1941 Vandenberghe: Hoši, dívky a psi, Milena Balcarová: Olympijský vítěz, Karel Piskoř: Tulácké dobrodružství, Jiří Verner: Bohatý chudák, Alex Breidahl: Vzbouření v ústavu šlechtičen, Jaroslav Kvapil: Oblaka, zpěvohra Kolíne, Kolíne, režie MUDr. J. Pekař, Člověk nemá jen sebe, režie Vintika, soutěžní představení pro JH - Mahen: Mrtvé moře, režie Fr. Sládek; K. H. Mácha, režie Fr. Sládek; 4 dětské pohádky. Předsedou P. Pavelka. Za jeho předsednictví největší činnost, Frank Tetaur: Člověk nemá jen sebe.
1942 Zdeněk Štěpánek: Nezbený bakalář, Viktor Nejedlý: Čtverák hastrman, Jaroslav Kvapil: Oblaka, František Ferdinand Šamberk: Jedenácté přikázání, Vilém Werner: Půlnoční slunce, Bohumil Polách: Vrah jsem já!, Lila Bubelová: Slečna Pusta, Karel Rudolf Krpata: Hvězdy nad hradem, Jan Drda: Jakož i my odpouštíme, Emil Vachek: Prsten, Rudolf Kurz: Klobouk dolů, Frank Tetauer: Zpovědník, Vojtěška Baldessari Plumlovská: Sůl nad zlato, Ladislav Stroupežnický: Na valdštejnské šachtě.
1943 104 členů, z toho 30 činných. Odbor vlastnil archiv se záznamy od 1860.
1943 J. K. Tyl: Matka a dcera. Účast na Soutěži Arbesova okrsku ÚMDOČ, Pardubice; Vlasta Petrovičová: Střídavě oblačno.
1943 Marie Loulová: Červená Karkulka; Maxmilián Vitus: Tři lední medvědi; Antonín Šíma: Sněženka a sedm trpaslíků; Manfried Rössner: Modrý démant; Franz Gribitz: Děvče s hraběcí korunkou; A. Jaroslav Urban: Sluneční paseka; Hermann Bahr: Pavouk; Miroslava Tomanová: Zvon mého města.
1945 Ladislav Stroupežnický: Zvíkovský rarášek.
1946 František Xaver Svoboda: Poslední muž.
1947 Jindřich Honzl: Román lásky a cti, Karel Rudolf Krpata: Talár v městečku, Popelka, John Prestey: Inspektor se vrací.
1948 - J. Bor: Noc v Hluboké. Účast na Soutěž Arbesova okrsku, Pardubice, Ivan Stodola: Marína Havranová, r. vojín Pavel Rímský, Agatha Christie: Bylo jich deset (Deset malých černoušků), Ivan Stodola: Marina Havranová, Karel Rudolf Krpata: Zámecká fortuna, Jiří Šindelář: Třináct u stolu.
1949 div. sál ve spořitelně na náměstí sloužil DO Občanské besedy. Též div. sál ČSM na Přemyslově náměstí.
1949 Karel Čapek: Věc Makropulos, G. B. Shaw: Svatá Jana, Ladislav Vančura: Josefina, Alois Jirásek: Lucerna.
1949 Účast na Soutěž Arbesova okrsku, Pardubice.

1950 G. B. Shaw: Svatá Jana (Johanka z Arcu).
1951 jako DO.
1954 - Vlasta Petrovičová: Růžové dopisy, r. Pavel Pavelka. Účast na II. Týden ochotnického divadla, Ronov n. D.
1956 ustavena OB.
1956 - Julius Zeyer: Stará historie, komedie, režie Pavel Pavelka, scéna Ant. Kraus, účast na podzimních Choceňských divadelních dnech.
1958 ZK ROH Tesla Přelouč, H. Ch. Andersen: Sněhová královna, účast na 1. pardubickém festivalu Dětských divadleních her.
1959 Alexej Arbuzov: Dům na předměstí.

60. léta DS Klubu kultury.
1961 Alois Jirásek: Kolébka.
1961 - Miloslav Zecha: Jak Honza krále vyléčil, r. Vladimír Vozka. Účast na Svítkovská znělka, Svítkov.
1963 Zelenka, Zámiš: Elce pelce do pekelce, Luigi Candoni: Přání sobotního večera, r. Zbyněk Knob. Účast na 6. ročníku Langrův divadelní Bohdaneč - čestné uznání Vlastě Pavelkové za vynikající herecký výkon a souboru za účast.

1977 evidován OV SČDO.

1984 - Účast na OP Pardubický perníček.

1985 evidován OV SČDO.
Bibliografie:
ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 77.

Divadelní listy 1883, č. 7, s. 60, č. 11, s. 103, č. 13, s. 118, č. 35, s. 299.
Divadlo 1907, č. 15, s. 355.
Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 9, s. 161.

České divadlo 1940, č. 10, s. 191.
České divadlo 1941, č. 4, s. 75.
Archivy:
Pardubice, Státní okresní archiv:
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, kar. 4, č. i. 76
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kar. 1, i .č. 8
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kar. 2, i .č. 19
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice Okresní výbor, Zápisy z jednání, Kar. 1, př. č. 125/2000
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 136, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 137, 1943
Přelouč, Občanská beseda, Kniha zápisů 1
Přelouč, Občanská beseda, Kniha zápisů 2
Přelouč, Občanská beseda, Kniha zápisů 3
Přelouč, Občanská beseda, Kniha zápisů 4
Přelouč, Občanská beseda, Kniha zápisů 5
Přelouč, Občanská beseda, Archiv, bal. 1
Přelouč, Občanská beseda, Archiv 1
Sbírka plakátů

Související Obrázky

Choceň, Choceňské divadelní hry - program, 1956
Pardubice, Arbesův okrsek, Scéna, 1927
Pardubice, Arbesův okrsek, Scéna, 1927
Pardubice, I. pardubický festival Dětských divadelních her, program festivalu, 1958
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kartotéka činnosti spolků, 1949
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Kniha představení v okrsku, 1947-1950
Pardubice, Mitlöhnerův okresek ÚMDOČ, Valné hromady okrsku, 1949 - 1950
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1950
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Zápisy z jednání, 1971 - 1989
Pardubice, Svaz českých divadelních ochotníků Pardubice, Okresní výbor, Zápisy z jednání, 1971 - 1989
Přelouč, Besední ochotnické divadlo, Rozklad - plakát, 1893
Přelouč, Občanská beseda, Archiv
Přelouč, Občanská beseda, Archiv
Přelouč, Občanská beseda, Kniha zápisů, 1872 - 1891
Přelouč, Občanská beseda, Kniha zápisů, 1872 - 1891
Přelouč, Občanská beseda, Kniha zápisů, 1872 - 1891
Přelouč, Občanská beseda, Kniha zápisů, 1872 - 1891
Přelouč, Občanská beseda, Kniha zápisů, 1872 - 1891
Přelouč, Občanská beseda, Kniha zápisů, 1872 - 1891
Přelouč, Občanská beseda, Kniha zápisů, 1891 - 1907
Přelouč, Občanská beseda, Kniha zápisů, 1907 - 1916
Přelouč, Občanská beseda, Kniha zápisů, 1916 - 1940
Přelouč, Občanská beseda, Kniha zápisů, 1916 - 1940
Přelouč, Občanská beseda, Kniha zápisů, 1916 - 1940
Přelouč, Občanská beseda, Kniha zápisů, 1916 - 1940
Přelouč, Občanská beseda, Kniha zápisů, 1916 - 1940
Přelouč, Občanská beseda, Kniha zápisů, 1916 - 1940
Přelouč, Občanská beseda, Kniha zápisů, 1916 - 1940
Přelouč, Občanská beseda, Kniha zápisů, 1916 - 1940
Přelouč, Občanská beseda, Kniha zápisů, 1940 - 1951
Přelouč, Občanská beseda, Kniha zápisů, spolkové stanovy, 1872
Přelouč, Občanská beseda, spolkové stanovy, 1872


Mapa působení souboru - Občanská beseda / ZK ROH Tesla Přelouč / DS Klubu kultury

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Přelouč, Občanská beseda, Kniha zápisů, 1872 - 1891
Přelouč, Besední ochotnické divadlo, Rozklad - plakát, 1893
Přelouč, Občanská beseda, Kniha zápisů, 1872 - 1891
Přelouč, Občanská beseda, Kniha zápisů, 1872 - 1891
Přelouč, Občanská beseda, Kniha zápisů, 1872 - 1891
Přelouč, Občanská beseda, Kniha zápisů, 1872 - 1891
Pardubice, Arbesův okrsek, Scéna, 1927
Pardubice, Arbesův okrsek, Scéna, 1927