Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Lidová škola umění, DS i LD / Základní umělecká škola

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 197x
Působení: 197x, 198x, 199x, 200x, 201x
Od 70. let 20. stol. se divadelních a recitačních přehlídek účastnily dětské soubory Lidové školy umění v Písku (LŠU),
po 1990 Základní umělecké školy v Písku (ZUŠ).
Vedoucí Marie Husinecká, rozená Chytrová.

1977 – podle Vítězslava Nezvala (Anička skřítek a slaměný Hubert): Nový svět přijede na všech kolejích. Účast na NP DR Příbram.
1978 – Vždyť je nám patnáct.
1979 – Václav Lacina, Marie Chytrová: Kurs pro začínající spisovatele. Scénář, texty písní, výprava, hudba, režie M. Chytrová, hrály D. Doleželová, L. Kaboušková, I. Machovcová, Š. Kantová, M. Chytrová. Zdůraznění smyslu pro přirozený, spontánní humor a jemnou parodii, která se nevyčerpávala Lacinovým tématem, ale byla rozšířena i na aktérky samotné. Cílem režisérky M. Chytrové bylo "objevování sebe sama", tj. hledání vlastních prostředků jevištní komiky, adekvátních věku a mentalitě hrajících dívek. Účast na 22. NP Wolkrův Prostějov.

1980 – Josef Kainar, Marie Chytrová: Roboti, účast na Šrámkově Písku.
1980 – M. Chytrová: Holky, hurá, tamhle je kluk! Účast na ObP, Mezikrajová přehlídka DDaLS, Kralupy nad Vltavou.
1981 – Marie Chytrová: Jsme vaše radost, pásmo veršů a próz.
1982 – William Shakespeare: Svět jako divadlo, ved. Marie Husinecká (dříve Chytrová), účast na Wolkrově Prostějově 1983.
1983 – Marie Husinecká: Nad dopisy školáků. Režie Marie Husinecká. Účast na KP DDS a DLS Mnichovo Hradiště.
1985 – Miroslav Válek (v překladu Miloslava Topinky): Tramtárie – pásmo sestavila Marie Husinecká. Účast na NP dětská recitace, Mělník.
1986 – Miloš Macourek, Marie Husinecká: Mým snem jsou malé červené ponožky. Účast na NP DR, Mělník – "rytmické zpracování do jisté míry až suplovalo text." Ústřední kolo národní soutěže LDO LŠU v Mostě, první místo.
1986 – Dětská revue, vedoucí Marie Husinecká, Ústřední kolo národní soutěže LDO LŠU v Mostě, druhé místo.
1987 – René Goscinny, Marie Husinecká: Buď fit! režie Marie Husinecká. Účast na přehl. Kaplické divadelní léto.
1987 – Jan Rejžek, Lenka Ryvolová: Jsi moje první zbláznění (montáž veršů Marie Husinecká). Účast na NP dětská recitace, Mělník.
1988 – Zdeněk Kriebel, Vítězslav Nezval: Hra na déšť (pásmo sestavila Marie Husinecká). Účast na NP DR, Mělník. V roce 1989 Ústřední kolo soutěže literárně dramatických oborů lidových škol umění v Mostě.


1982–1988 Dramatický kroužek – divadlo poezie, autorské divadlo Lidové školy umění Písek, 9 členů, vedoucí Marie Husinecká, též účast na národních přehlídkách.
Marie Chytrová, provdaná Husinecká, po působení ve Vodňanech (viz Vodňany) koncem 70. let a v 80.–90. letech vedla dětské soubory LŠU a ZUŠ – div. a recitační inscenace. Pravidelná účast na kraj. a často na NP dětského divadla a recitace.

1989 – Milena Lukešová: Holčička a motýl. Účast na NP DR, Mělník.
1989 – Jsi zatčen, sršatý darebo! vedoucí Marie Husinecká, doplňkové představení na KP Skupovy Strakonice.
1989 – Alois Mikulka: Hastrmaní princeznička, KP Táborské práče.

1990 – Jan Amos Komenský, J. Mlejnek, Marie Husinecká: Labyrint světa a ráj srdce. Účast na NP Dětské div. léto Prachatice. Účast na Branka – přehlídka nejvýznamnějších inscenačních počinů amatérského divadla, Praha-Stodůlky 1991.
1990 – Marie Husinecká: Ctirad a Šárka, vedoucí Marie Husinecká. Účast na NP DR, Mělník.
1991 – Jindřich Balík, Marie Husinecká: Tři tečky a hopsám hop–hop–hop. Účast na NP DR, Mělník. Host DDL.
1991 – Jan Hovorka: Oranžová noc (scénář Marie Husinecká). Účast na NP DR, Mělník.
1992 – Milena Lukešová: Jak se nebát strachu, scénář Marie Husinecká.
1992 – Milena Lukešová, Marie Husinecká: Jak si Muchomůrka zelená hledala ženicha, účast na NP Dětské div. léto Prachatice.
1993 – Miloš Macourek: Proč musel vyhynout, scénář Marie Husinecká.
1994 Literární a dramatický obor Základní umělecké školy Písek, ved. Marie Husinecká:
Recitace – Hermína Franková–Marie Husinecká: Si někdy připadám, účast na Bechyňském Jaru.
Divadlo – Astrid Lindgrenová, Marie Husinecká: Rozhodně budu ošetřovatelkou dětí. Účast na Bechyňském jaru. Nominace na Dětskou scénu 94´v Ústí nad Orlicí.
1994 – Meloun. Účast na Bechyňském jaru.

2006 – na motivy Williama Shakespearea (Večer tříkrálový): Nastražená lest. Účast na přehl. Duhové divadlo, Písek.

2013 – Le Kabareté, vedoucí Petra Pešková. Účast na KP LDO ZUŠ, Bechyně.
Bibliografie:
DĚTSKÉ divadelní léto Prachatice ´90. XIX. národní přehlídka dětských divadelních a loutkářských souborů. Red. VANDLÍČKOVÁ, Alena. Prachatice, MKS 1990.

DIVADLA svítící do tmy II. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých/autorských neprofesionálních scén 80. let 20. století. Praha, NIPOS 2007, s. 259.

JAK jsem měl radost (jx). AS 1991, č. 9, s. 7.

MACHKOVÁ, Eva: Mělník 1990. Národní přehlídka recitátorů a recitačních kolektivů 4.–6. května. AS 1990, č. 8, s. 2–3.

MACHKOVÁ, Eva: K čemu svět potřebuje metodiky (Z deníků porotkyně dětských soutěží). Amatérská scéna 1989, č. 7, s. 8–10.

NĚMEC, Ivan: …a nepřicházejí si jenom hrát. Ohlédnutí za XVIII. Ročníkem národní přehlídky dětských recitátorů a recitačních kolektivů v Mělníku. Amatérská scéna 1989, č. 8, s. 2.

PROVAZNÍK, Jaroslav a kol.: Mělnické první čtení. Mělník, OKS 1987.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Dramatická výchova = divadlo a loutky a přednes. Čs. loutkář 1987, č. 11, s. 252–257.

RICHTER, Luděk: Divadlo hrané dětmi v posledních patnácti letech. In: Dítě mezi výchovou a uměním, Dramatická výchova na přelomu tisíciletí. Praha, STD 2008, s. 16–35.

RICHTER, Luděk: Most ´89. Čs. loutkář 1989, č. 9, s. 201–203.

ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava: Bylo by potěšitelné… AS 1988, č. 8, s. 8, foto Hra na déšť.

ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava: Šťastné děti. Amatérská scéna 1986, č. 7, s. 11.

ŠTEMBERGOVÁ, Šárka: Aby nejmladší nebyl poslední. Čs. loutkář 1986, č. 10, s. 234–235.

ULRYCHOVÁ, Irina: Dětské divadelní léto. Prachatice 1992. Loutkář, roč. 42, č. 8 (7. 8. 1992), s. 171–173, 5 foto. Referát poměrně podrobně rozebírá nejzajímavější inscenace festivalu Dětské divadelní léto v Prachaticích (5.–12. 6. 1992).

ULRYCHOVÁ, Irina: Příběh s dětským hrdinou v divadle hraném dětmi. In: Dítě mezi výchovou a uměním, Dramatická výchova na přelomu tisíciletí. Praha, STD 2008, s. 36–44.

Program (skládačka) 23. Šrámkova Písku ´79. Vydal ČÚV SSM.

ZBORNÍK, František: Dvacáté čtvrté Skupovy Strakonice s dodatečným stínem. Čs. loutkář 1989, č. 8, s. 175–176.
Archivy:
kART (knihovna ARTAMA):
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Chlumany, OÚ, Kronika divadelních ochotníků MNV a JZD 1978–1989
Chlumany, OÚ, Kronika divadelních ochotníků MNV a JZD 1978–1989
Mělník 87, NP dětské recitace a recitačních kolektivů. Eva Machková: Tvůrčí dílna dětského přednesu. Amatérská scéna 1987, č. 8, s. 13
Mělník, NP dětské recitace a recitačních souborů, Vítězslava Šrámková: Bylo by potěšitelné..., 1988
Písek, LŠU, Buď fit! Kaplické divadelní léto 1987
Písek, LŠU, Jak si muchomůrka zelená hledala ženicha, 1992
Písek, LŠU, Kurs pro začínající spisovatele, WP 1979
Písek, LŠU, Kurs pro začínající spisovatele, WP 1979
Písek, LŠU, Svět jako divadlo, WP 1983
Písek, LŠU, Svět jako divadlo, WP 1983


Mapa působení souboru - Lidová škola umění, DS i LD / Základní umělecká škola

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Písek, LŠU, Kurs pro začínající spisovatele, WP 1979
Písek, LŠU, Kurs pro začínající spisovatele, WP 1979
Písek, LŠU, Svět jako divadlo, WP 1983
Písek, LŠU, Svět jako divadlo, WP 1983
Písek, LŠU, Jak si muchomůrka zelená hledala ženicha, 1992
Písek, LŠU, Buď fit! Kaplické divadelní léto 1987


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.