Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Sokol

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1890
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1950
Působení: 189x, 193x, 194x, 195x
1890 založen Zábavní odbor Sokola, významná divadelní aktivita, navázal zřejmě na činnost Jednoty divadelních ochotníků, a to jak členským zázemím - předseda téhož roku zrušené JDO F. R. Křenek byl i prvním náčelníkem Sokola, tak hraním na jejím bývalém jevišti na Střelnici.
Zábavní odbor Sokola od 1890 činohry, hry se zpěvy a opery.
1890 na Sivestra uvedení prvního ochotnického představení operety A. V. Valenty Morduňk při měsíčku.
1891 I. Ilner: Kvas krále Vondry XXVI. ( v titulní roli starosta Sokola J. Kostelník, sbormistr J. Felix, klavírní doprovod J. R. Vitásek, výtěžek na obecní chudinu ("Nouze a bída u zdejších každého zdroje výživy zbavených tkalců nabyla ... takového vrchoolu, že jest se oprávněně obávati vypuknutí epidemie a hladu ve Frenštátě.")
1892 renovováno jeviště, pořízeny nové dekorace a nová opona.
1893 Scribe: Okovy,
1894 Neruda: Prodaná láska,Tyl: Strakonický dudák.
1896 Klicpera: Divotvorný klobouk.
1897 uv. Růžová pouta.
1898 E. Scribe, hudba Jos. J. Pihert: Ďáblův podíl, K. L. Kukla: Tři sta třicet tři.
Nově ustavený Dámský odbor Sokola uvedl o Velikonocích v zábavném večeru - G. Preissová: Jarní píseň.
1899 uvedeny hry - Al. Bisson: Kontrolor spacích vagonů, Fr. Ruth: Olymp, K. Pippich: Z české domácnosti. O Vánocích - Pippichova veselohra Slečna nakladatelka a Suppého opereta Žádný muž a tolik děvčat, znovu 1904.

Od 1900 hrál DO Sokola na jevišti Slavie. K 10. výročí TJ uspořádána slavnost, na níž sehrána Jednoaktovka Zyky -Borotínského Vzletem sokolím.
1901 Hugo: Zvoník u matky Boží,
1902 Čechov: aktovka Medvěd a Námluvy,
1903 opereta Krásná Galathea
1904 J. Kvapil: Oblaka
1906 F. F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl a K. Havlíček Borovský.

Od 1909 Zábavní výbor Sokola členem Župy divadelních ochotníků ÚMDOČ v Moravské Ostravě.
Z významných členů tohoto období - předsedové J. Pesler, dr. F. Křenek, J. Klein, F. Holačka st., B. Parma, F. Trnčík, A. Parma, R. Podešva, z dalších činovníků a herců - dramatik K. Piskoř (v letech 1898-1903), P. Vašek, O. Michna, E. Vašek, A. Kostelník, L. Parma, J. Kostelník, O. Kostelník, J. Parmová, D. Husičková, M. Zahradníková.
Z režisérů Z. Kostelník, J. Pesler, E. Hill, J. Klein, J. Macalík, R. Podešva, F. Holačka st.
Sbormistři J. Felix, F. Dvořáček, F. Žák; 1911-1912 spoluúčinkovala hudba stolové společnosti Kos.

Po čtyřleté přestávce obnovilo i sokolské divadlo činnost,
zejména ve 20. letech bohatou výběrem repertoáru i počtem uvedených her.
K tělocvičně Sokola přistavěno jeviště pro činnost divadelního odboru.
1919 Tyl: Fidlovačka, neb, Žádný hněv a žádná rvačka,
1920 zpěvohra J. Felixe a J. N. Poláška Pod Javorníkem,
1921 premiéra hry F. Horečky Nápoj lásky spojena s prvním uvedením nové opony místního ak. malíře Břetislava Bartoše (nyní umístěna v kině).
1926 k premiéře dramatu K. Scheipfluga Gejzír vyšel tištěný program - Meziaktí - první z řady dalších, Ruth: Olymp.

30. léta - na počátku krize, nezájem členů.
1931 K. Čapek: Loupežník,
1935 J. a A. Branaldovi: Vesnice zpívá, opereta, provedena i v přírodním divadle U Pantáty na Horečkách při jeho otevření.
1937 K. Čapek: Bílá nemoc,
1938 F. Lehár: Země úsměvů, opereta.

Režiséři mj. A. Parma, B. Parma, A. Kytrych, B. Knězek, V. Křenek, V. Hambálek, R. Pospíchal, J. Kubalec, F. Holačka st., J. Petr, L. Šmahlík, M. Sedláčková, J. Horečková, M. Čejková.
Sbormistři a dirigenti - M. Smolka, J. Franc, F. Gráf, K. Lakosil, O. Mikula.

Za 2. svět. v. do 1941 DS Sokol.

1946-1951 společně DS Sokol a DS Orla, zah. Jánošík v amfiteátru Na Horečkách.
1948 Němeček: Rukopis času, Kožík: Přátelství

1950 Molière: Lakomec, režie a návrh scény Jan Maršík; Jirásek: Kolébka, režie E. Vojtek, výtvarník A. Parma.
Bibliografie:
HISTORIE a současnost ochotnického divadla ve Frenštátě 1836-1986. Katalog k výstavě dokumentů k 150. výročí počátku českého divadla ve Frenštátě. Vyd. Okresní vlastivědné muzeum v Novém Jičíně pro MěstNV a DK ROH ve Frenštátě pod Radhoštěm, 1986, s. 10-11.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 133.

MACEK, Stanislav: Soubor informací o ochotnickém divadle v okrese Nový Jičín. Rkp. pro MČAD 1998-2002. Viz Místa/Texty.

MICHNA, Radomír: Dějiny ochotnického divadelnictví na Místecku, Brušpersku a Frenštátsku do roku 1945. Diplomová práce. FF Ostravské univerzity, katedra historie. Ostrava. Rkp. 2000. 122 s. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 205-206.

POŠTULKA, Petr: Informace o oponě, 2. 1. 2011.

STROTZER, Milan (ed.): Malované opony divadel českých zemí II. Praha, NIPOS 2017. Komentář Jiří Bláha, s. 64 - 65.

Lidové noviny 19. 2., 23. 4., 24. 12. 1899.

Lidové noviny 16. 1., 30. 5. 1900.

Thalie 1897-8, č. 21, s. 176.
Thalie 1898-9, č. 6, s . 47, č. 8, s. 63.
Thalie 1899-1900, č. 9, s. 74, č. 21, s. 167, 168.
Archivy:
Archiv St. Olbrichta – Slavkov, Brno: excp. Lidové noviny 1900. Pro DČAD červenec 2014.

Související Pojmy

Související Obrázky

Frenštát pod Radhoštěm, DS Sokola, opona, Rodina, Břetislav Bartoš, 1921, čb foto z r. 1986, muzeum
Frenštát pod Radhoštěm, opona pro DS Sokola, Rodina, a. Břetislav Bartoš, 1921
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, detail opony Rodina, a. Břetislav Bartoš, 1921
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, detail opony Rodina, a. Břetislav Bartoš, 1921
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, detail opony Rodina, a. Břetislav Bartoš, 1921
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, detail opony Rodina, a. Břetislav Bartoš, 1921
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, detail opony Rodina, a. Břetislav Bartoš, 1921
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, detail opony Rodina, a. Břetislav Bartoš, 1921
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, detail opony Rodina, a. Břetislav Bartoš, 1921
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, Fidlovačka, 1919
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, Kolébka - program, 1950
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, Loupežník, 1931
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, Lucerna - plakát, 1919
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, Lucerna, 1912
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, Mášenka, 1949
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, Okrašlovací spolek,  Vesnice zpívá - plakát, 1935
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, Olymp - program, 1926
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, Olymp - program, 1926
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, Pan Johanes, 1911
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, Přátelství - program, 1948
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, Přátelství - program, 1948
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, Rabínská moudrost, 1912
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, Rukopis času - program, 1948
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, Rukopis času - program, 1948
Frenštát pod Radhoštěm,Sokol, Lakomec - program, 1950
Frenštát pod Radhoštěm,Sokol, Lakomec - program, 1950


Mapa působení souboru - Sokol

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, detail opony Rodina, a. Břetislav Bartoš, 1921
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, detail opony Rodina, a. Břetislav Bartoš, 1921
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, Pan Johanes, 1911
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, detail opony Rodina, a. Břetislav Bartoš, 1921
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, detail opony Rodina, a. Břetislav Bartoš, 1921
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, detail opony Rodina, a. Břetislav Bartoš, 1921
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, detail opony Rodina, a. Břetislav Bartoš, 1921
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, detail opony Rodina, a. Břetislav Bartoš, 1921
Frenštát pod Radhoštěm, opona pro DS Sokola, Rodina, a. Břetislav Bartoš, 1921
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, Rabínská moudrost, 1912
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, Lucerna, 1912
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, Fidlovačka, 1919
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, Lucerna - plakát, 1919
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, Olymp - program, 1926
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, Loupežník, 1931
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, Přátelství - program, 1948
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, Rukopis času - program, 1948
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, Kolébka - program, 1950
Frenštát pod Radhoštěm,Sokol, Lakomec - program, 1950