Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl, spolek div. ochotníků / divadelní družstvo ochotníků

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1881
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1939
Působení: 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x
1881 byl založen Spolek divadelních ochotníků,
z něho téhož roku vzniklo Divadelní družstvo ochotníků Tyl,
předsedou zvolen Dom. Haase, režisérem Jan Nosek.

Hráli U labutě, potom v Langrově hospodě v Sedláčkově ulici v Občansko-řemeslnické besedě. Vystřídali několik působišť – U korunního prince, Vankův dům ve Veleslavínově ulici, Maškův hostinec, U Kosů v Andělské ulici až do 1894, restaurace J. Kozy.

1881 zahajovací hra – Josef Štolba: Staří blázni, hráno ve prospěch Národního divadla. Jak však konstatují Divadelní listy 1881/č. 29, "návštěva byla zvlášť ze strany Občanské besedy neobyčejně slabá", i když představení samo bylo svědomitě nastudováno, zvl. dobré výkony Jos. Ptáka jako Paroubka a Nechutného v roli Záhory.

Josef Pták zvolen místopředsedou Tyla.

Další hra 1881 – Ernst B. Raupach: Šňupka.
1883 spolek členem ÚMDOČ.
1883 – Josef Kajetán Tyl: Ptáčníkova dceruška; Josef Kaj. Tyl: Jiříkovo vidění; Adolph L'Arronge: Dcery pana Zajíčka (v hl. rolích Wollerová, Hájková, Majnerová, Jelínek, Nosek, Hora).

1881–1885 sehráli okolo 30 her, většinou cizích autorů. Hostování v obcích západních Čech, záslužná národně uvědomovací činnost (Skvrňany, Třemošná, Přeštice, Nýřany).

Po 1894 na vlastním jevišti uváděli v náročné dramaturgii především klasické a soudobé české hry.

1895 v divadelním oddělení Národopisné výstavy českoslovanské vystaveny fotografie skupiny členů Spolku divadelních ochotníků Tyl a divadelní cedule (plakát) hry Svědomí uvedené Spolkem divadelních ochotníků Tyl v Plzni dne 17. března a j.

1896 – Viktor A. Krylov: Medvěd námluvčím; K. Müller: Když slavík do lesa zaletí; Felice Cavallotti: Dcera Jeftova; Emile Erckmann, Alexandre Chatrian: Tvrdohlavci; Josef Kajetán Tyl: Paličova dcera (k výročí autora a 15. jubileu spolku), hudební a deklamační zábavy.
1896 předseda spolku J. Pták, režisér F. Novák.
1897 předseda F. Sofron, režisér V. Nosek.
1897 – Josef Mikuláš Boleslavský (podle V. K. Klicpery): Katovo poslední dílo; Čest (autor nezjištěn).
1898 – Josef Kajetán Tyl: Bankrotář (na oslavu 90. narozenin autora a k 50. výročí vzniku hry); slavnostní večer v Sokolovně, Philippe Gille: Uhlíři.
1899 – Václav Štech: Maloměstské tradice.

1904 z podnětu a s organizačním zabezpečením spolku uskutečněn krajinský sjezd západočeského ochotnictva.
1907 (26. 10.) – Viktor V. Bilibin: To se nesluší! Hra uvedena s velkým úspěchem na večírku pořádaném na počest svých čestných členů, purkmistra Václava Petáka, městského radního Kesslera a ředitele Městského divadla Vendelína Budila.

1908 k SDO Tyl se patrně připojily Pěvecký spolek Škroup a DrO strany národně sociální.
1908 – Jaroslav Vrchlický: Rabínská moudrost.

-------------------
1910 vznikla z Ochotnického spolku Baráčníků československých Jednota divadelních ochotníků Tyl v Plzni (viz) – podobný název s tímto Spolkem (Družstvem) divadelních ochotníků Tyl působil spory a nedorozumění.
------------------

SDO Tyl vlastnil knihovnu o 700 hrách a spisech, bohatý inventář a garderobu.
Od 1911 členem ÚMDOČ, zakládající člen Národní jednoty pošumavské a spolku Komenský ve Vídni.
1912 byl SDO Tyl iniciátorem vzniku II. Tylova okrsku ÚMDOČ v Plzni.

V době 1. svět. války útlum činnosti.

Po 1918 obnovení činnosti po válce.

Do 1921 hrálo Divadelní družstvo ochotníků Tyl v sále U Doktorů, potom v novém Legiodomu.
1927 za SDO Tyl kandidoval do rady II. Tylova okrsku ÚMDOČ L. Tačner.

Do 1931, kdy měl spolek 70 členů, uvedli více jak 150 her.
1931 – Vilém Werner: Choulostivá situace;
1932 – Zdeněk Štěpánek, Bedřich Vrbský: Ať vás nevykradou.
Hráli i na zájezdech např. v Plasích.
Čestnými členy spolku byli A. Kočandrle, K. Lang, Jos. Lamička, Jos. Pták, Fr. Šofroň, St. Suda, Fr. Švarc, Jindř. Wilhelm.
1938 měl spolek 56 členů, vlastní jeviště, 7 představení.
Z některých herců se stali profesionálové, např. Milada Rabasová (Plzeň), Bohuš Nováček (ND v Brně).
1939 člen spolku Fr. Šmrha (30) získal stříbrný odznak ÚMDOČ.
Bibliografie:
II. TYLŮV okrsek ÚMDOČ v Plzni. In: Ve službách Thalie II. České divadlo ochotnické, Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ, s. 39–40.

25 LET II. Tylova okrsku ÚMDOČ v Plzni. (Autoři kapitol: Karel Tenk, Václav Tyr, Stanislav Bořík.) Plzeň, ÚMDOČ 1937.

SCHIEBL, Jaroslav: SDO Tyl 1881–1906. Plzeň, 1906.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 166–169.


Divadlo 1904, č. 9, s. 429.
Divadlo 1907 I., Praha 1907, s. 53.

Divadelní listy 1881, č. 29, s. 258; č. 43, s. 375.
Divadelní listy 1883, č. 6, s. 54; č. 26, s. 222; č. 27, s. 231.

Ochotnické divadlo 1932, č. 1, 3. str. ob., č. 3, 3. str. ob. (?).

Thalie 1896–7, č. 1, s. 15; č. 2, s. 26; č. 3, s. 45; č. 5, s. 73; č. 11–12, s. 151; č. 21, s. 247.
Thalie 1897–8, č. 3, s. 22; č. 5, s. 39; č. 24, s. 187.
Thalie 1898–9, č. 6, s. 47.
Thalie 1899–1900, č. 8, s. 67.
Archivy:
Plzeň, Archiv města Plzně:
II. Tylův okrsek Ústřední matice divadelního ochotnictva československého pro soudní okres plzeňský a nejbližší místa soudních okresů sousedních, inv. č. 238, ka 38.

Související Obrázky

Plzeň, SDO Tyl a Legionáři, Radúz a Mahulena – plakát, 1922
Plzeň, SDO Tyl, hlavička dopisního papíru, s. a.
Plzeň, SDO Tyl, Jiříkovo vidění – plakát, 1883
Plzeň, SDO Tyl, výbor spolku, 1907
Plzeň, SDO Tyl? 1913
Plzeň, SDO Tyl? živá scéna 1913
Plzeň, SDO Tyl? živý obraz 1910


Mapa působení souboru - Tyl, spolek div. ochotníků / divadelní družstvo ochotníků

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Plzeň, SDO Tyl, hlavička dopisního papíru, s. a.
Plzeň, SDO Tyl, Jiříkovo vidění – plakát, 1883
Plzeň, SDO Tyl, výbor spolku, 1907
Plzeň, SDO Tyl? živý obraz 1910
Plzeň, SDO Tyl? živá scéna 1913