Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Thalie, SDO

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1901
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1938
Působení: 190x, 191x, 192x, 193x
1901 ustaven Spolek divadelních ochotníků Thalie, členy horníci a dělníci. Postavili si jeviště, cca 9 her ročně, ačkoli v místě působily i jiné spolky.
1901 - 1. září - zahájili hrou Jar. Vrchlického Exulanti, režie František Polák(?) - režíroval i další hry -
E. Šlechta: Hospodář a výměnkář; Lad. Stroupežnický, Na Valdštejnské šachtě, hráno pro spolek Rovnost; J. L. Turnovský: Staří blázni, komedie podle povídky J. Štolby hrána pro místní Svaz hornicko-hutnický, F. F. Šamberk: Karel Havlíček Borovský; Fr. Ruth: Písmákova dcera.

1902 Josef Štolba: Závěť, Luděk Archleb dle V. B. Třebízského: Nevěsta za českou korunu; A.Hauf-Černík: Hřích; J. K. Tyl: Kutnohorští havíři;
aktovky Hrají si na mrtvé, Tři ženichové; A. Lokay: Růžová pouta;
1902 dále představení v režii předního herce spolku A. Řehoře - pro vzdělávací spolek Rovnost sehráno představení - E. Zítek Karel Modrava, poznámka: návštěva slabá, souhra neúplná; Jos. Císler: Dřevorubci, velmi četná návštěva, souhra krásná; dle Zolova románu El. Pešková: Člověk bestie, hráno též v Litvínově; Enšfikl aneb Každou chvíli jiné čtveráctví, hra se zpěvy, při silvestrovké zábavě Tyl podle Nestroye, hudba Mühlbach.

1903 vše režie A. Řehoře - A. Slezák-Bělský: Nerovní bratři; F. F. Šamberk: Podskalák, O. Faster: Krásná Lída, velká fraška se zpěvy; všechny spolky sehrály za účinkování Thalie - Filip Langmann: Bartoš Tuřanský, Jaroslav Havlíček: Jako Tebe, Kriste - scéna z ovzduší sociálního zápasu; J. E. Šlechta: Mezi vlnobitím - sociální epizoda, poznámka: hra krásná, návštěva četná.
Spolek od října 1902 do valné hormady 4. 10. 1903 sehrál 11 představení - 5 činoher, 4 obra představení - pro spolek zy ze života, 2 veselohry za režie A. Řehoře.

1904 12 představení, u všech v kronice spolku stručně hodnocena "souhra" a "návštěva", u prosincového představení hry K. Šimůnka Studentský trojlístek však byla k souhře vážnější výhrada: "Souhra by byla celkem dobrá až na Jos. Hřichy v roli Feriny, který hrál moc přemrštěně, což se pro študenta nehodilo."
1904 organizační i obsahové zabezpečení okrskové schůze spolků regionu, při této příležitosti člen spolku přednesl slavnostní projev.

1906 - 4. 11. - SDO Thalie, J. Císler: Na šenavské pile.
1907 - 13. 10. - valná hromada: volby; předsedou Jos. Růžička, místopředsedou Jos. Hřích, režisérem Jan Lukeš, místorežisérem Jos. Polák.
Od října 1906 do října 1907 Thalie sehrála 12 představení - ve prospěch spolku 8, pro tělocvičnou jednotu Jarost 2, pro ženský spolek Svornost 1, pro spolek horníků Unie 1. Repertoár to byl pestrý - dramata - V nížině, Práci čest 2x, Matka; obrazy ze života - Na šenavské pile, Tekla Náhlovská: Defraudanti, Furianti;frašky: šamberk: Éra Kubánkova, O. Faster: Pražské švadlenky; veselohry Flachsman vychovatel, Jar. Rudloff: Známost z novin; činohra Jan Vávra: Pod krovem otcovským. Mimo to spolek sehrál - 16. 12. - pohostinsky drama Matka v Chudeříně.

1908 - 22. 3. - Thalie oslavila Tylovo jubileum. O Tylově divadelním přínosu promluvil p. Dušek. Po přestávce čilá jednota sehrála Tylovy Kutnohorské havíře v režii p. Lukeše.

1913 Eg. Hegner: Průboj, sehráno ve svátek práce 1. května pro spolek Rovnost. Návštěva dle kroniky sice byla slabá, ale: "Ku sehrání tohoto kusu vidím se nucen poznamenati, že byl všemi účinkujícími sehrán tak skvěle, že obecenstvo dávadlo najevo svoji spokojenost potleskem při otevřené scéně. Což s povděkem poznamenáno na věčnou paměť!"

Za 1. světové války hrával 1x ročně ve prospěch válečných invalidů, což bylo kladně hodnoceno i v německých novinách.

Na konci války války byl majetek spolku vydrancován maďarskými vojáky, takže se hrálo na zuboženém jevišti, bez kulis, vykrytém látkami s náznakem prostředí (kronika). Časté střídání režisérů - Janouškovec, Lukeš, Jos. Pošta, Dobiáš, Moule, Basák...
Jan Lukeš též dlouholetým předsedou spolku.
1920 členem Ladeckého okrsku ÚMDOČ.
1921 se přikročilo k stavbě nového jeviště - nejprve společného s Národní jednotou severočeskou a Sokolem a
1922 vlastního jeviště Thalie.
1922 Jar. Rudloff: Dědečkovy housle, hráno na novém jevišti Thalie.
1922-1925 spolek Thalie měl velmi dobrou úroveň dramaturgie - od sociálních her po dramatické novinky a kvalitní operety. A dostatek kvalitních ochotnických herců.
1924 k oslavám 25letého trvání spolku uvedl spolek hru Ad. Fr. Šuberta: Žně
Po roce 1925 ochabnutí činnosti, herci vraceli role - přesto výjimky - některé kusy měly skvělou výpravu i výborné herecké výkony. Dokonce i plakáty velkých rozměrů s obrazy.

1926 na čas divadelníkům obecenstvo, hlavně mládež, ubral Sokol jednak zavedením biografu, jednak přívětivějšími sály a pohodlím nové sokolovny a Dělnického domu, zatímco Thalie stále hrála v neupraveném sále hostince, který se nedal vytopit.
1926 k 28. říjnu Jos. Kopta: Revoluce, k 28. říjnu hráno společně s ochotníky DTJ Jarosti a Sokola, režie i výprava za legionáře Veselý.

1930 v srpnu oslava 30 let trvání spolku, předání diplomů ÚMDOČ 5 zakládajícím členům - Jos. Trousil, Jos. Rauš, Jan Lukeš, M. Lukešová, A. Raušová. Slavnostní představení Karel Fořt: Komediantova dcera, veselohra sed zpěvy a tanci, režie Jos. Pošta, foto otištěno V Severočeském Věstníku ÚMDOČ, roč. VII.

1931 v březnu jako host Thalie - představení souboru Ladeckého okrsku ÚMDOČ v Mostě - hry Zd. Štěpánka Hrníček štěstí, režie V. Illich (DS J. K. Tyl Souš), hráli B. Ryšavý, J. Polívka, F. Humlová, R. Tyřl (z DS Tyl v Mostě), A. Hrubá (NJS Obrnice), V. Houška (J. K. Tyl Souš), v dětské roli Hrdlička (Thalie (Záluží). Hráno v Mostě, Souši, Ervěnicích, Komořanech, Obrnicích, Dol. Jiřetíně, v Záluží, v Rakovníku.

1931 - v dubnu o velikonočních svátcích - V. Moser, F. Rýzner, hudbu složil V. Mühlbach: Když sluníčko pěkně hřeje, opereta, režie Jos. Pošta, hráno jako vždy v hostinci Fr. Türpa, průměrná návštěva na dobře sehrané operetě zapříčiněna věnečkem v nově otevřeném Dělnickém domě, kde bylo dle kroniky celé svátky "narváno".
1931 - členové Thalie vydatně pomáhali hereckými silami kroužku DTJ, který hrál v Dělnickém domě, např. v Batalionu a v Muzikantech české vesnice.

1931 - z dalších uvedených her:
Oldř. Dubovský: Až vstaneme z mrtvých, drama, sehráno dobře, kus se líbil;
J. Horáček, hudba P. Přema: C. k. obecní policajt, fraška se zpěvy, režie V. Paleček, ohromná návštěva, ačkoli přidáno 70 přístavků, lidé se do sálu nevešli;
Jiří Balda, hudba A. V. Kudela: Krejčovic Fanynka, režie V. Paleček, hrála hudba Fr. Urbana, sehráno ve prospěch místních nezaměstnaných, "sehráno již po třetí a zas výborně" (citace z kroniky).
1931 ukončila činnost Místní odbočka Svazu československých horníků, která byla jakýmsi patronem Thalie. Předali tomuto ochotnickému spolku dvě třetiny svého jmění, tj. 1255 Kč.
1931 Velký silvestrovský večer pořádala Thalie jako každoročně, v sokolovně, tentokrát společně s ženským odborem NJS a s odbočkou mládeže nár. soc. - uvedeny aktovky Jenny: ŠunknFlek Skáza; Ruda Mařík: Ochrana nájemníků; Jen jednou za měsíc - hrála mládež; Rich. Havelka: Jawohl, fraška; půlnoční scéna - Jenny: Silvestr je jenom švindl, rec. Svárovský; Ruda Mařík: Neviděli jste Aloise?; Je libo si střihnout. - Komentář v kronice: " ... návštěva velká, stížnost na zimu - nevytopený sál. Program vybraný a dosti dobře sehráno, přesto byl po půlnoci tlak na tanec. Program pak do půl čtvrté ráno, pak se hodinu tančilo. Návštěvníci s hrou i výběrem spolkojeni, byly nám nabízeny /k hraní/ některé neděle v sokolovně pro divadlo a třeba i na zahradě," Další poznámka: " Letošním rokem je zvláštní úkaz - všude pracovali jen na dvě směny za týden, a přes to hospody nabitý. V obci máme již 200 nezaměstnaných."

1932 - 20. 11. odehráno jako jubilejní 250. představení lidové drama o 8 obrazech - Bedřich Wolf: Cyankali, &144, lidové drama; kvůli potřebě rychlých proměn poprvé použito jednodušší promyšlené a originální řešení navržené Svárovským.
1932 v tomto roce rozdáno 100 úloh (87 mužských, 46 ženských, 1 dětská).

1934 Václav Biss, hudbu složil Vl. Šrajer: Zapovězený ráj, zpěvy nacvičil Fr. Urban, režie Ad. Svárovský, sehrála Thalie společně s div. kroužkem Jarost DTJ k oslavám 84. narozenin TGM v Dělnickém domě.
1934 Rich a Ad. Branaldovi: Maryna, krásná hospodská, hráno pod názvem Neptej se, proč tě líbám, režie Ad. Svárovský, návštěva slabá, důvodem krize. "Zdá se, že tyto večery již zanikají, hodně tomu napomáhá radio. Většina, kteří přijímač mají, sedí doma a poslouchá při pivě neb čaji na pohovce." (Zápis v kronice.)
1934 v době krize a velké nezaměstnanosti horníků spolek žádal ÚMDOČ o podporu činnosti z vnitrozemí.

1936 J. K. Tyl: Kutnohorští havíři, režie Otta Liška, též v úloze Hynka, hráno společně DrKr Jarost DTJ v Dělnickém domě. "Hra byla hrána na nově upravené scéně. Jeviště rozděleno na 2 díly: ministerská komnata bílá a šachta černá. Vše nahrazeno plátnem. Scéna byla pěkná, obzvlášť bílá, naproti černá část byla slabě osvětlena." (Kronika.)
V roce 1936 měl spolek nedostatek schopných hereckých sil, DTJ podobně, proto se dohodly a hrály společně. Samostatný silvestrovský večer Thalie nevypravovala, její členové vypomáhali dílem DTJ v Dělnickém domě, jiní Sokolu v Sokolovně.
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
Bibliografie:
ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1934, s. 50.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 82.Divadlo 1904, č. 20, s. 451.
Divadlo roč. 5, 1906-07, č. 3, s. 83.
Divadlo roč. 6, 1907-08, č. 8-9, s. 212.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3295, sg 30/227/6/1901, SDO Thalie.

Státní okresní archiv Most:
KOCOUREK, Lubomír, PhDr.: Ladeckého okrsek Most, souhrn informací dle fondu Státní okresní archiv Most, 1976
---

Soukromý archiv: Irena Jandová, Praha, pravnučka členky souboru Thalie Josefy Dieneltové, rozené Paškové, Záluží, Janov:
Ručně psaná kronika souboru Thalie - hl. záznamy inscenací 1901-1938 - 1938 spolek činnost ukončil, poté anexe obce - pohraničí k Německu.
Poznámka:
německý název obce Maltheyr

Po zabrání českého pohraničí 1938 začali Němci v roce 1939 poblíž Záluží stavět chemický závod na výrobu leteckého benzínu z uhlí. U továrny byly zřízeny pracovní a zajatecké tábory. Chemická rafinérie byla v letech 1944 a 1945 opakovaně cílem spojeneckých náletů, při kterých bylo několikrát postiženo i Záluží. Při náletu 23. září 1944 byla spodní část obce úplně zničena a řada dalších domů poškozena.
Po válce se proto Češi vysídlení po anexi obce k Německé říši (po Mnichovu 1938) nemohli do svých domovů vrátit. Jako náhrada jim byla po roce 1945 dána možnost usadit se v nedalekém Janově, který museli opustit Němci.
Ze souboru Thalie se vrátila většina členů-herců spolku kromě těch, kteří byli popraveni nebo zemřeli v koncentračních táborech. V Janově ihned založili s dalším novými osídlenci - Čechy repatriovanými z Belgie a Francie - nový divadelní soubor.
Obor činnosti:
činohra
opereta
Typ souboru:
spolek, občanská sdružení
dělnický spolek nebo odbor DTJ
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':