Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Lutinov, DrO Společnosti katolického domu / Spolek katolických tovaryšů

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1886
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 194x
Působení: 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x
1886 založeno divadlo Spolku katolických tovaryšů (SKT), zaloložil je František Koželuha, mělo v Prostějově významné postavení.
1886 - 26. 6. - Bratrství, obraz ze života tovaryšského ve 3 jednáních, pro tovaryšský spolek prostějovský upravil Fr. Z., v sále J. Vysloužila první představení.
V tomto období divadlo SKT vystupovalo více či méně v Hospici.

Z a 4 roky sehrálo 9 představení a v rámci kulturního života města získalo pevné postavení. Většinou vystupovalo v Hospici.
V 90. letech pokračoval SKT.
1898 40. představení své historie, Tlachal (Kotzebue).
1899-1900 např. Kříž u potoka, Sedlák křivopřísežník, Mlynář a jeho dítě, Černý kříž v lese, Pašijové hry.
1901 Jindřich Zlámal (dvacetiletý člen souboru, Budoucí přední herec, režisér a scénograf prostějovských ochotnických scén): Princezna Drahomíra, Zlámal ji též zežíroval a sehrál v ní svou první větší roli.
1901 Pašiové hry.

1911 došlo na scéně spolku ke sloučení místních dramatických odborů katolických spolků.
Do čela nové scény si členové zvolili režiséra Tomáše Navaru. Politická a ideová polarizace dovršila tento integrační proces 5. září 1912, kdy vznikl
- Dramatický odbor katolicko-národní strany byl přičleněn ke Společnosti katolického domu.a byl nazván Lutinov.
Předsedou a dramaturgem jmenovali Josefa Smékala,
režisérem zůstal i nadále Tomáš Navara, k němuž se připojili Vojtěch Manhard a Martínek.

5. září 1912 integrační proces byl dovršen vznikem Dramatického odboru katolicko-národní strany, který byl přičleněn ke Společnosti katolického domu
Předsedou a dramaturgem jmenovali Josefa Smékala, režisérem zůstal i nadále Tomáš Navara, k němuž se připojili Vojtěch Manhard a Martínek.

1942 Vrchlický: Noc na Karlštejně, režie F. K. Hrubý, scéna B. Mádr (též v roli Karla IV.), Gerhart Hauptmann: Potopený zvon, režie F. K. Hrubý, balet E. Kubecová, výprava Jindřich Zlámal (též v roli Vodníka), hráno v Městském divadle.

1943 Jiří Medula: Hlas jeho pána, detektivní komedie, režie F. K. Hrubý.
    
Bibliografie:
MAREK, Pavel: Příspěvek k dějinám prostějovské kultury na přelomu 19. a 20. století. Zpravodaj Muzeum Prostějovska 1988, č. 2.

PAMÁTNÍK o divadelní činnosti JIndřicha Zlámala. Rkp. s bohatou dokumentací. Uložen v Muzeu Prostějovska v Prostějově.

PAVLŮ, Žaneta: Kapitoly z dějin amatérského divadla v Prostějově. Diplomová práce, Brno, Masarykova univerzita, Ústav pro studium divadla ... 2006.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.

----
Moravská orlice 26. 6. 1886.
Archivy:
SOkA Prostějov:
Plakát 4x.


Archiv St. Olbricht – Slavkov, Brno: excp. Moravská orlice 1886. Pro DČAD srpen 2015.

Související Organizace

Související Obrázky

Prostějov, Lutinov, Casanova - plakát, 1943
Prostějov, Lutinov, Hlas jeho pána - plakát, 1943
Prostějov, Lutinov, Marnotratný syn - plakát, 1943
Prostějov, Lutinov, Noc na Karlštějně - plakát, 1942
Prostějov, Lutinov, Potopený zvon - plakát, 1942
Prostějov, Lutinov, Slečna Maria - program, s. a
Prostějov, PAMÁTNÍK o div. činnosti J. Zlámala, Divadlo Lutinov v Lidovém domě 1926-1927
Prostějov, PAMÁTNÍK o div. činnosti J. Zlámala, Lutinov a Orel - programy
Prostějov, PAMÁTNÍK o div. činnosti Jindř. Zlámala, Spolek katolických tovaryšů 1899-1902
Prostějov, Pašijové hry – program, 1901
Prostějov, Spolek katolických tovaryšů, Tyl, Orlice, Havlíček, Pašijové hry - plakát,  1901


Mapa působení souboru - Lutinov, DrO Společnosti katolického domu / Spolek katolických tovaryšů

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Prostějov, PAMÁTNÍK o div. činnosti J. Zlámala, Divadlo Lutinov v Lidovém domě 1926-1927
Prostějov, Lutinov, Noc na Karlštějně - plakát, 1942
Prostějov, Lutinov, Potopený zvon - plakát, 1942
Prostějov, Lutinov, Marnotratný syn - plakát, 1943
Prostějov, Lutinov, Hlas jeho pána - plakát, 1943
Prostějov, Lutinov, Casanova - plakát, 1943