Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Lidové divadlo / Družstvo Dělnického domu / Divadlo v Dělnickém domě /

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1894
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1958
Působení: 189x, 190x, 191x, 192x, 193x,, 194x, 195x
1894 ustaveno Družstvo Dělnického domu, do něho vstoupila většina ochotníků, výtěžky z představení šly na vybudování Dělnického domu.

1896 adaptovali dům čp. 40 a div. sál na Brněnském předměstí, v něm na pódiu 1896 Bídníci (Hugo),
od té doby DS označován jako Divadlo v Dělnickém domě (později Lidové divadlo).
Osobnostmi St. Mandardt, Arn. Hyánek, Vojt. Vitásek.

Dále shromažďovali prostředky pro přístavbu velkého sálu,
1900 tehdy největší sál na střední Moravě) otevřen
dělnické divalo v něm hrálo každou neděli a svátek, zkoušky denně.
Od 1899 proměna dramatrugie – uvádění českých i cizích realistických her.

Od 1902 jako Lidové divadlo, snad nejvýznamnější prostějovský divadelní spolek prvního desetiletí 20. století, hrálo v Dělnickém domě, jehož sál v té době patřil k největším na Moravě.
1908 - 5. 4. - Otto Faster (nedávno zemřelý): Živé pochodně. Ochotníci se snažili ukázat svůj nejlepší talent, což se jim až na výjimky v dramatu podařilo a hra byla další neděli hrána opět.

1910 - 2. 2. - A. Jirásek: Lucerna, oblíbená u obecenstva, hrála se před 2 lety, nyní z poloviny nové obsazení; 6. 2. - Alex. Bisson: Neznámá paní, režie V. Braunsteiner; - 13. 2. O. Blumenthal a G.Kadelburg: Dva erby, veselohra; 3. a 4. 4.- výpravná hra o 14 obrazech, režie K. Müller;
1910 - 1. 9. sezona zahájena Hauptmannovým Potopeným zvonem sehraným před vyprodaným domem. Nároky na kvalitu - Celkem v ní bylo provedeno 11 her - 8 původních a a 3 překlady. Obecenstvo nejvíc ocenilo hry Fastrovy - mj. Kněžna Pepička; dále Dumasovy Tři mušketýry a I. Franka Ukradené dítě. 2. 10. - Sophus Michaelis: Revoluční svatba, režie Emil Suchánek; 9. 10. - Gabriela Preissová: Její pastorkyňa.
Soubor měl pevné, dobré vedení v p. Zaoralovi a disciplínu; 80 členů, z nich přes 60 účinkujících.
Až do 30. let pro ně psal místní autor Vojt. Vitásek, natěrač, h. i kronikář souboru (*1865 v Plumlově, od 1887 aktivní ochotník v Prostějově, psal hry se sociální tematikou, Ďábel, Maloměšťáci, Macecha, Bezbožník atd., většinou naturalistické náměty z dělnického či vesnického prostředí).

Dalším regionálním autorem Jos. Krapka-Náchodský (1862-1909), od 1903 žil v Prostějově, redaktor soc. dem. čas. Hlas lidu.
Herec a recitátor, podílel se na výběru her. Z jeho her např.
1901 Exulant (v něm zpracoval osud J. B. Pecky), 1903 Marná oběť, 1905 Slavnostní prolog.
1906 uvedena v DD hra Boj za svobodu se závěrečným symbolickým obrazem Barikáda.

Od 1903 významný organizátor, herec a režisér V. Braunsteiner (1874- 1911), který pozvedl uměleckou kvalitu souboru pravidelným zkoušením a zval k pohostinským vystoupením vynikající herce jako Eduarda Vojana, Hanu Kvapilovou, Izu Grégrovou, Marie Laudovou-Hořicovou ad.
Repertoár, který Braunsteiner vybral společně s Krapkou-Náchodským, přinášel ve výběru to nejlepší, co poskytovalo pražské ND a Dělnické divadlo v Typografické besedě.
1904 Tkalci (Hauptmann) až do 1903 zakázané cenzurou (překlad maskér a dekorační malíř holič Štěpán Binder).
1904 symbolistické drama Navždy (Rydel).
1905 Monna Vanna (Maeterlinck) a Oblaka (Kvapil).
1905 Slavnostní prolog. Úsilí o realistické drama sledoval i ve svých statích a kritikách.
1905 vydal v Prostějově brožuru Trochu světla do pražské korupce. Na obranu Hany Kvapilové.
1906 uvedena v DD hra Boj za svobodu se závěrečným symbolickým obrazem Barikáda. H. a recitátor, podílel se na výběru her.
1903-1909 tu jh. Kvapilová, Vojan, Laudová ad. Repertoár přinášel ve výběru to nejlepší, co poskytovalo pražské ND a Dělnické divadlo v Typografické besedě. Např.
1908 Příšery (Strašidla, Ibsen), Divoká kachna téhož autora. Též G. B. Shaw a moderní drama.

Lidové divadlo před 1. svět. v. uvádělo i opery v režii svého člena Ludv. Novotného.
Po Braunsteinerově smrti (9. dubna 1911) úroveň práce poklesla, zjevně absentovala vůdčí osobnost.

Od 1913 též hry v přírodě a v Dělnickém mlýně v Drozdovicích. Činnost značně ochromila 1. svět. v. a úřední zákaz činnosti.
Dělnický dům téměř zničen při ubytování vojáků během 1. svět. v.

Operety tvořily jen malou část repertoáru Lidového divadla, např.
1925-1932 uvedlo na své scéně Svobodovu operetu Dítě v cirku, Okrovského Kinohvězdu, Willnerův-Reichertův Dům u tří děvčátek, Audranovu Panenku, Pospíšilovu Revue na Hloučeli a Horského Ženskou vojnu.

1936-1949 sdružení Lidového divadla, Intimního divadla a Lidové scény z iniciativy a pod vedením Dělnické scény (zal. 1921).

1949 pod RK Hanačka (OP) - Lidové divadlo RK Hanačka
1956 J. K. Tyl: Strakonický dudák, Michal Balucki: Pan radní si neví rady. Kromě toho 13 členů souboru spolupracovalo na nácviku Tylovy Fidlovačky, kterou pod záštitou MNV uskutečnily všechny 3 prostějovské divadelní soubory.
1958 začleněn do DS ZK Oděvní průmysl, viz
Bibliografie:
ČÁP, B.: Ze vzpomínek na Lidové divadlo. In: Památník Lidového divadla, Prostějov 1937, s. 13-17.

DOROVSKÝ, Ivan - DOROVSKÁ, Dagmar: Jan Procházka-Faustin a prostějovský Zlatý věk operety. Lidová kultura na Hané. Sborník příspěvků ze IV. odborné konference 1995. Olomouc, Vlastivědné muzeum a Vlastivědná společnost muzejní 1996, s. 82. kART.

HEJL, Emil, PROCHÁZKA, Zdeněk: Divadlo našeho domova. Blansko, OKS 1986, s. 20.

MAREK, Pavel: Příspěvek k dějinám prostějovské kultury na přelomu 19. a 20. století. Zpravodaj Muzeum Prostějovska 1988, č. 2.

KRAPKA, J.: Prostějovský život divadelní. In: Prostějov, město a okres.

PAMÁTNÍK vydaný u příležitosti padesátiletého trvání Lidového divadla v Prostějově. Prostějov, Lidové divadlo 1937. KK.

PAVLŮ, Žaneta: Kapitoly z dějin amatérského divadla v Prostějově. Diplomová práce, Brno, Masarykova univerzita, Ústav pro studium divadla ... 2006.

---------

Divadlo roč. 6, 1907-08, č. 14, s. 337, vyd. 5. 5. 1908.
Divadlo roč. 9, 1910-1911, č. 10, s. 270.
Hlas lidu 2. 2., 13. 2., 2. 3., 13. 3., 2. 4., 16. 4., 3. a 4. 4.

VITÁSEK, Vojtěch: Pamětní kniha divadelního kroužku strany sociálně demokratické v Prostějově. Rkp.1900. M Prostějov sign.8045


Ochotnické divadlo 1956, č. 6, s. 142.

VITÁSKOVÁ, Karla: Vzpomínky na mého otce Vojtu Vitáska, dělnického spisovatele a herce, plumlovského rodáka. Rkp. 6 s. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.
Archivy:
kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Související Organizace

Související Obrázky

Prostějov, Divadlo v Lidovém domě, Bouřliváci naší vesnice - plakát, 1940
Prostějov, Lidové divadlo Dělnického domu, Domov - Madame Sans-Gêne - plakát, 1905
Prostějov, Lidové divadlo v Děl. domě, 1906
Prostějov, Lidové divadlo v Katol.domě, Zmařené jubileum - plakát, 1913
Prostějov, Lidové divadlo v Katolickém domě, Bůh, láska v jesličkách - plakát, 1912
Prostějov, Lidové divadlo v Katolickém domě, Meziaktí – Oblaka -  program, 1905
Prostějov, Lidové divadlo v Katolickém domě, Pan Náci - plakát, 1913
Prostějov, Lidové divadlo v Katolickém domě, Paní majorka - plakát, 1913
Prostějov, Lidové divadlo v Katolickém domě, Strašidlo z vodárny - plakát, 1914
Prostějov, Lidové divadlo v Katolickém domě, Z českých mlýnů - plakát, 1912
Prostějov, Lidové divadlo, Helena Navarová
Prostějov, Lidové divadlo, Velký sen, hráno v sále p.Černého - plakát, 1867
Prostějov, Lidové divadlo, Ženská vojna
Prostějov, PAMÁTNÍK o div. činnosti Jindř. Zlámala, členové Lidového divadla, režiséři V. Brauensteiner a J. Zlámal, 1909
Prostějov, PAMÁTNÍK o div. činnosti Jindř. Zlámala, Lidové divadlo v Děl. Domě 1902-1910


Mapa působení souboru - Lidové divadlo / Družstvo Dělnického domu / Divadlo v Dělnickém domě /

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Prostějov, Lidové divadlo, Ženská vojna
Prostějov, Lidové divadlo, Velký sen, hráno v sále p.Černého - plakát, 1867
Prostějov, Lidové divadlo, Helena Navarová
Prostějov, Lidové divadlo v Děl. domě, 1906
Prostějov, PAMÁTNÍK o div. činnosti Jindř. Zlámala, Lidové divadlo v Děl. Domě 1902-1910
Prostějov, Divadlo v Lidovém domě, Bouřliváci naší vesnice - plakát, 1940
Prostějov, Lidové divadlo v Katolickém domě, Bůh, láska v jesličkách - plakát, 1912


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.