Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Měšťanská beseda, DrO

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1861
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 190x
Působení: 186x, 187x, 188x, 189x, 190x
1861 založen dramatický odbor Měšťanské besedy.

"Již dříve činnost vlasteneckých spolků Slovanská lípa či Sbor ostrostřelců. Nástupem Bachova absolutistismu jejich činnost zeslábla, členové Slovanské lípy se sdružili v nepolitickou Měšťanskou besedu. Ta v době politického uvolnění po 1861 centrem kulturního dění, založili i svůj vlastní dramatický odbor, nejdříve U zlatého anděla" (Velemanová)

1862 - v Příbrami dávali ochotníci k oslavení Říjnového diplomu veselohru Tichá voda břehy bere.


1867 hra Jak se chytají vrány.

Od 1871 v hostinci Na Střelovně.
Poté se přestěhovali do domu v Pražské ulici,1874 přestaveného mecenášem kulturních podniků Šebastiánem Kličkou, příbramským sládkem. V jeho sále vystupoval dramat. odbor Besedy i kočovné společnosti.

1882 a 1883 sehráli operu V studni, sbor měl 65 členů, orchestr 22 hudebníků.
1883 uvedeno představení Staří mladí (Byron).

1884
Starý ženich (Bendl), orchestr 26 členů.
Scénické provedení kantáty Švanda dudák.

Po 1900 orientace ochotníků na opery.
1903 koncertně zkratka Braniborů v Čechách, příspěvek k tehdejší diskusi, jak mají ochotníci provozovat operu, patrně tehdy jediné uvedení této Smetanovy opery mimo Prahu. Provedení praktickým návodem, jak to dělat, i když se tento způsob nakonec v praxi neprosadil. Připravil a řídil místní prof. Theurer, významný organizátor ochotnického hudebního života. Velký orchestr z ochotníků a z členů hornické kapely, sbory měly více než 90 členů. Provedení vzbudilo v okolí velkou pozornost, ale nebylo následováno.
Bibliografie:
DOLEJŠÍ, F.: Počátky ochotnického divadla v Příbrami, České právo 4. 1. 1907.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 369-370.

PADEVĚT, P.: Příspěvek k dějinám ochotnického divadla na Příbramsku. Gymnázium Příbram, 1988. SOkA Příbram.

POLÁK, S: Příbramské divadelnictví. Ochotnické divadlo. Vlastivědný sborník Podbrdska, č. 1, Příbram 1966, s. 128-130.

VELEMANOVÁ, Věra: Ochotnické divadlo na Příbramsku. Podbrdsko, č. 6. Příbram, OkÚ, SOkA, OM 1999, s. 51-90. kART.
---

Dalibor 1. 11. 1862.

Divadelní listy 1883, č. 10, s. 90, č. 11, s. 103.

Související Pojmy

Mapa působení souboru - Měšťanská beseda, DrO

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':